Att bli hel som människa (sv-eng)

Jag har en intensiv vilja till att förändra mig och bli hel som människa. Men samtidigt vill jag inte att mitt liv ska styras av oändliga processer som aldrig tar slut. Vad kan jag göra och vad är det jag inte vill se för att komma framåt i livet? Min insikt så här långt är att jag aldrig kan bli hel så länge alla mina delar av mig själv inte har bekräftats och integrerats i mig. Min känsla av separation handlar om att även andra känner sig separerade från det som vi kallar helhet. Jag kan aldrig bli hel så länge jag förnekar min del av helheten och det som jag själv skapar oavsett om det handlar om känslor, tankar, ord och handlingar.

Jag vill inte längre gå in i något som baseras på ofullkomlighet för att på det sättet nära mitt och andras EGO. Min vilja till självläkning måste baseras på kärlek, samförstånd, ödmjukhet, förståelse och insikten om att vi fortfarande har en hel del att lära om oss själva och andra. Min väg kommer att vara densamma detta år också, att vara sann och ärlig i mitt hjärta, även när andra gör precis tvärtom. Jag ser och känner mycket mer än vad jag ger sken av. De människor som fortsätter att ljuga och manipulera mig kommer en vacker dag fram till insikten om att: den de lurat och ljugit mest för är de själva.

En vän sa en gång till mig ”Att det inte finns några perfekta människor men däremot kan en människa ha perfekta intentioner”. Hur är detta möjligt, hur kan en människa separeras från intentionerna? Jag funderar fortfarande på detta och jag vet att jag har en bra bit till att vandra. Däremot vill jag omfamna världen och älska den fullt ut oavsett dess brister och begränsningar. Jag vet att detta är svårt, för den obalansen finns även inom mig och det är inte alltid lätt att älska sig själv fullt ut.

”Every day, think as you wake up, today I am fortunate to be alive, I have a precious human life, I am not going to waste it. I am going to use all my energies to develop myself, to expand my heart out to others; to achive enlightenment for the benefit of all beings. I am going to have kind thoughts towards others, I am not going to get angry or think badly about others. I am going to benefit others as much as I can.”
Dalai Lama XIV

Vänligen dela tack

To be whole as a human

I have an intense desire to change me and become whole as a person. But while I am doing that I don’t want my life to be controlled by the endless process that never ends. Sometimes I fail to see what I am doing wrong and what to do about it? My understanding so far is that I can never be whole as long as all my parts of myself has not been confirmed and integrated into me. My sense of separation is about that other feel separated from that which we call a whole. I can never be whole as long as I deny my part of the big picture and what I create, whether it’s about feelings, thoughts, words and actions.

I no longer want to go into something that is based on imperfection in order to give nourish to mine and others’ EGO. My will to heal itself must be based on love, understanding, humility, and insight that we still have a lot to learn about ourselves and others. My path will be the same this year too, to be truthful and honest in my heart, even when others do just the opposite. I look and feel a lot more than what I would suggest. The people who continue to lie and manipulate me will one day realize that: the only one they cheated and lied to are themselves.

A friend once said to me ”That there are no perfect people but person can have perfect intentions.” How is this possible, how can a man be separated from the intentions? I’m still thinking about this and I know I have a long way to walk. However, I embrace the world and love it fully regardless of its flaws and limitations. I know this is difficult, the imbalance is also within me and it’s not always easy to love yourself fully.

Please share

© Diana Sjöbeck

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s