Handboken till Självkännedom

Varmt välkomna alla vackra själar

Denna lilla handbok har jag själv arbetat fram och använt på mig själv och andra. Med hjälp av denna lilla guide, kan du steg för steg arbeta med dig själv, i lugn och ro och utan en massa krav. Jag rekommenderar att du själv skriver ner allt som väcks inom dig, dina tankar, dina känslor, dina önskningar osv. Att skriva ”av sig”, är en underskattad metod, men som kan hjälpa dig att få perspektiv på dig själv, ditt inre och på det som sker omkring dig. När du skriver, frigör du också massor med negativ energi, som du slipper bära inom dig. Alla som blivit rekommenderade denna enkla metod har uttryckt sin tacksamhet och varit nöjda och glada med sina resultat. Denna bok finns nu tillgänglig för er som vill påbörja att läka er själva. Önskar ni lämna ett litet bidrag kan göra det här:

Handelsbanken: 6779-718 985 168

Den lilla handboken till självkännedom
© Diana Sjöbeck 2007

LIVETS OLIKA PROBLEM

Acceptera vem du är

Livet är inte alltid lätt att leva men
vi behöver inte göra det svårare

Innan du kan börja fokusera dig på dina problem bör du först ta reda på Vad eller Vilka problemen är. Problem är ett ord som kan beröra många olika typer av livssituationer. Det kan handla om hälsa, familj, vänner, ekonomi, arbete osv. När du fått reda på inom vilket område av ditt liv det finns en brist eller obalans kan du lättare fokusera dig på lösningarna. Alla problem kan lösas oavsett hur de ser ut och ibland klarar du av att göra det på egen hand och ibland behöver du hjälp. Det är inte fult att be om stöd och det inte handlar om att du är svag eller korkad. Ingen människa kan klara av ALLT på egen hand.

Så var ska du börja? Först och främst bör du hitta en metod som passar dig personligen eller använda den som finns här om du vill. Svara ärligt på alla frågor, det handlar om ditt eget liv. Om du känner att du har obalans inom något område i din livssituation och kommer fram till vad den obalansen är, kan du lättare fokusera dig på lösningarna.

Familj och vänner

Tycker du att det är jobbigt att träffa vissa människor i din omgivning?
Slår du ofta dövörat till?
Känner du dig ensam även bland människor?
Är du en blyg människa?
Känner du dig stressad vid familjesammankomster?
Har du lätt eller svårt för att skapa kontakter?
Upplever du en frihet i din omgivning eller måste du lägga band på dig?
Håller du tyst för husfridens skull?
Har du svårt för närhet och tala om att du älskar någon?
Är du riktigt lycklig i din nuvarande relation?
Känner du dig fångad i en relation och kan inte bryta det av olika anledningar?
Är du kvar i denna relation p.g.a. barnen eller någon annan skuldkänsla?

Hälsa – Fysisk och Psykisk

Känner du dig frisk?
Äter du regelbundet?
Äter du näringsrik mat?
Motionerar du regelbundet?
Mår du bra?
Sover du dina åtta timmar?
Gör du någonting som får dig att slappna av?
Gör du någonting roligt?
Har du några problem när det gäller mat, rökning eller annat?

Arbetslivet, fritidsintressen

Känner du att endast ett arbete är det som ger dig mening åt livet?
Känner du att ditt arbete är meningsfullt och utvecklande?
Har du ett arbete bara för att överleva?
Är du nöjd med din karriär, om inte, varför?
Finns det något annat arbete som du hellre skulle vilja ha?
Vilka är de främsta orsakerna till varför du inte arbetar med det du vill?
Känner du dig alltid stressad på jobbet?
Har du några privata intressen eller hobbys som skänker dig glädje?
Har du tid till meningsfulla aktiviteter som bara du mår bra av?

Ekonomi

Lever du på existensminimum?
Har du fler utgifter än inkomster?
Har du en livsstil långt över dina tillgångar?
Tror du att andra bedömer dig efter dina tillgångar?
Är status viktigt för dig och i så fall varför?
Oroar du dig för ekonomin?
Har du möjlighet att spara pengar?
Har du möjlighet att resa?
Köper du det du verkligen behöver eller inte?
Unnar du dig själv saker?
Slösar du onödigt mycket pengar?

Utbildning

Har du en vilja till att utbilda dig?
Har du några brister när det gäller din kunskap/utbildning?
Skulle det hjälpa din karriär om du studerade mer?
Har du en vilja till att låna pengar till en utbildning, om inte varför?
Anser du att det kostar för mycket att utbilda dig?
Är någon annan person orsak till att du inte vill utbilda dig?

Personliga värderingar och livsstil

Har du starka värderingar när det gäller vad som är rätt och fel?
Lever du som du lär?
Förväntar du dig att andra ska vara som du är?
Har du några värderingar eller en livsstil som hjälper dig i det dagliga livet?
Hur hanterar du konflikter?
Är du en generös och givmild person?
Är andra människor mer viktiga än du?
Tycker andra i din omgivning att du är egoistisk, stämmer det enligt dig?
Visar du alltid hänsyn och upplever att ingen gör det tillbaka?
Känner du det som om allt vilar på dina axlar?
Kan du klart och tydligt be om hjälp eller vill du andra ska vara tankeläsare?
Är det viktigt för dig vad andra tycker och tänker om dig?
Är du rädd för att bli bortstött?
Vågar du ta plats?
Vågar du uttrycka vad du vill fullt ut?
Hur hanterar du din ilska?
Är du rädd för att visa din ilska?

Vilka mönster hindrar dig från att förändras?

Hur reagerar du eller visar motstånd mot förändringar? Gör du det medvetet eller omedvetet? Vill du göra medvetna val för att förändras eller är du trygg i det som du redan är? Om det finns någonting i ditt liv som du är missnöjd med kan endast du själva förändra detta för att på sikt må bättre.

Medvetet/omedvetet motstånd

Du blir plötsligt sjuk
Du kommer för sent
Du måste plötsligt gå på toaletten
Du byter snabbt samtalsämne
Du måste plötsligt göra någonting mycket viktigt
Du vill inte lyssna
Du gör slut på ett förhållande
Plötsligt har bilen lagt av
Du hittar andra problem som måste prioriteras
Du fokuserar dig plötsligt på ditt barn, djur, tidskrift eller annat

Ursäkter som motstånd – Dina egna eller någon annans

Du vill inte vara till besvär
Det är emot din religion, filosofi, uppfostran, princip
Du är rädd för att visa din ilska
Du har inte de rätta verktygen, redskapen osv.
Du vill inte såra någon
Du känner dig inte trygg i denna omgivning, grupp, förhållande
Ingen annan klarar av det så varför skall du göra det
Det kommer nog att ordna sig (stoppar huvudet i sanden)
Du är speciell eller du är inte som alla andra
Det för ödet avgöra
Någon annan vill inte att du skall göra detta
Det är ändå hopplöst så varför försöka
Det är andras fel och inte ditt
Tiden räcker inte till
Din sambo kommer inte att förstå det
Han/hon måste ändra på sig först
Du orkar inte förändra hela din personlighet
Ingen förstår ditt problem

Inlärda åsikter som du bär med dig

Det kostar för mycket
Så gör man bara inte
Det är okristligt att visa sina riktiga känslor
Det tar så himla lång tid
Du tror inte på det
I din familj gör man inte så
Kärlek är bara en massa sentimental smörja som man kan vara utan
Kvinnor/Män skall vara på ett speciellt sätt vid viss ålder (oskrivna regler)
Det är helt enkelt inte rätt att göra så

Egna åsikter/ursäkter

Det är för mycket på en gång
Du är gör gammal, ung, kort, lång, smal, tjock, svag, stark, fattig, korkad, värdelös, trög, ful, osv.

Varför göra det idag som du kan göra imorgon

Du orkar inte tänka på det just nu
Du har helt enkelt inte tid just nu
Du gör det senare eller någon annan gång
Skall fundera på det
Har för mycket annat att göra just nu
Du gör det när du blir frisk
Du gör det när du börjat arbeta
Andra saker måste falla på plats först

Olika typer av rädslor (realistiska situationer)

Det här kommer att kosta en hel del
Hellre dör du än gå in i…
Du vill inte att andra skall veta detta om dig
Du kanske misslyckas
Hon/Han kommer inte att tycka om dig eller detta
Du vågar inte uttrycka dina riktiga känslor
Du förlorar din frihet om du…
Detta är alldeles för svårt för dig
Du är inte perfekt
Du har inte tillräckligt med pengar
Du kanske förlorar din familj, vänner
Du litar inte på någon
Du är inte tillräckligt bra
Vad skall andra tro om detta

Känslomässiga behov

Alla har olika behov

Alla har vi grundläggande känslomässiga behov och dessa varierar från person till person. Vissa av oss har ett större behov av att vara accepterade, respekterade och känna oss betydelsefulla, medan andra har mer behov av vatten, mat eller sömn. Vissa behöver mer frihet och självständighet medan andra behöver mer trygghet och sociala kontakter. Vissa kan vara mer nyfikna och har större behov av förståelse medan andra är nöjda med att acceptera allt som sägs.

Överlevnad

Våra känslor talar om för oss när våra naturliga behov inte tillfredsställs. En människa som inte får sina naturliga behov tillfredsställda kommer att lägga all sin energi på att endast överleva. En människa med bristfälliga kontakter med omvärlden kommer att känna sig ensam. En människa som har brist på trygghet kommer att vara rädd. En människa som ofta avfärdas kommer inte att känna sig accepterad.

Gränssättningar

Vi kan känna obehag när någon bär sig illa åt, våra känslor varnar oss i samma stund. Om vi lär oss lita på våra känslor och känna trygghet i vårt sätt att uttrycka oss själva, kan vi låta personen i fråga veta att vi känner obehag så fort vi blir medvetna om vår känsla. Detta hjälper oss att sätta gränser vilka är nödvändiga för att skydda vår fysiska och mentala hälsa.

Kommunikation

Våra känslor hjälper oss att kommunicera med andra. Vårt ansiktsuttryck och kroppsspråk förmedlar ett brett spektrum av känslor. Om vi ser ledsna eller sårade ut signalerar vi till andra att vi behöver deras hjälp. Om vi är verbala kan vi uttrycka våra känslomässiga behov och på så sätt få bättre möjlighet att uppfylla dem. Om vi är duktiga lyssnare kan vi också lättare känna av andras känslomässiga problem och behov för att bättre kunna hjälpa och förstå dem.

Erkännande och uppskattning

Vår uppfattning om oss själva skapar vi i samspelet med andra. Varje gång vi får beröm när vi gjort någonting som är bra, förstärks vår positiva självbild. Men om vi sällan eller aldrig får beröm eller erkännande för det vi gör kommer vi att börja tvivla på oss själva och våra förmågor. Vår självbild påverkas otroligt mycket av hur vi tror att andra ser på oss. Varje gång vi mår dåligt söker vi stöd hos andra, det är naturligt och ett behov som alla har. Om det t. ex ofta förekommer konflikter på jobbet och stödet från arbetskamrater är dåligt kommer vi så småningom också att tappa tillit till oss själva och börja tro att det är fel på oss.

Lycka

Att veta vad glädje är, är att verkligen känna glädje. När vi är glada känner vi oss nöjda och uppfyllda. Denna känsla kommer av att våra behov är tillfredsställda. Vi kan vara varma, torra och mätta och ändå känna oss olyckliga. Våra känslor talar om för oss att vi är olyckliga och att någonting saknas eller behövs. Ju bättre vi kan identifiera våra känslor desto lättare blir det att avgöra vad det är som saknas eller behövs. En del säger att de endast kan känna sig lyckliga bara de får ett arbete och kan tjäna pengar. Andra som redan har dessa behov uppfyllda kan fortfarande känna sig olyckliga. Vad kan det bero på? Är lycka då någonting som kommer inifrån eller är det bara yttre faktorer som avgör hur vi känner oss? Vad tror du själv?

Gemenskap

Våra känslor är kanske den största potentiella källan till att få alla människor till att förenas. Känslor är universella och varken religion eller politik kan mäta sig med dessa. Känslor av empati, medlidande, samarbete och förlåtelse har alla potential till att förena oss. Starka och trygga känslomässiga band gör att vi kan lita på varandra. Detta ser man ofta inom den grupp människor som upplevt någonting traumatiskt tillsammans. De utvecklar en djup vänskap eller håller kontakten resten av livet.

Uppmärksamhet

Alla människor är i behov av uppmärksamhet och då främst när vi är i nöd. Om du höll på att drunkna, skulle du vilja få uppmärksamhet? Om ditt hus höll på att brinna, skulle du vilja få uppmärksamhet? Det är också naturligt för oss att få uppmärksamhet när vi har någonting viktigt att säga eller varna någon för fara. Jag har hört föräldrar säga; ”Ignorera henne, hon vill bara ha uppmärksamhet”. Det är samma sak som att säga ”Ge inte henne mat hon är bara hungrig”. Det är stor skillnad på ett behov av uppmärksamhet och krav på uppmärksamhet.

Andlighet

Alltfler människor idag känner ett behov av att utvecklas och växa själsligt. Frågor som berör den individuella existensen och syfte med livet har förekommit så länge människan har funnits. Vissa tror på Gud och änglar, andra tror mer på en könlös skapelsekraft, guider eller vägledare. Oavsett vad vi tror på är det någonting vi vänder oss till vid ytterst svåra stunder i våra liv.

Andra känslomässiga behov

Acceptans

Frihet

Uppmuntran
Erkännande Tillfredsställelse Respekt
Uppskattning Att bli hörd Säkerhet/Trygghet
Godkännande Att få hjälp Stöd
Kunnighet Att känna sig viktig Rättvist behandlad
Utmaning I kontroll Värdefull
Klarhet Innefattad Värdighet
Kompetens Älskad Beundran
Självsäkerhet Att bli lyssnad till Utbildning
Förståelse Behövd Fokusering
Uppmärksamhet Produktiv/Till nytta Intresse
Mognad Glad Beskydd
Optimism Mäktig Avslappning
Inspiration Lugn Motivation
Överlevnad Beslutsfattande Gränssättningar
Kommunikation Lycka Gemenskap

Vilka känslomässiga behov saknar du i ditt liv? Vilka är orsakerna och vad kan du göra för att tillfredsställa det som du saknar? Arbeta gärna med frågorna som finns här.

Frågeställningar

Vad är du tacksam för?
Vad är du stolt över?
Vad är du bra på?
Vilka skuldkänslor bär du på?
Vilka är dina största rädslor?
Vilka besvikelser har du inte bearbetat?
Vilka förändringar vill du göra angående dig själv?
Vem, vad eller vilket har skapat dessa känslor?
Var/När kommer dessa känslor upp?

Handlingar

Vill du vara andra till lags?
Vill du verkligen ta ansvar för ditt eget liv och välbefinnande?
Hur mycket vill du förändra och stå för det?
Vad eller vilka fysiska hinder stoppar dig på vägen till målet?
Är det någonting du kan påverka eller ligger det utanför dig själv?
Vilka andra intressen har du som kan leda till ex. eget företag, en ny affärsidé, flytta till ett annat land, ort?
Gör du allt som du kan eller begränsar du dig själv?

Hälsa – Personlig lycka

Vad gör dig glad?
Vad mår du bra av?
Är trygghet en yttre eller en inre faktor?
Trivs du med dig själv?
Älskar du dig själv?
Respekterar du dig själv?
Vilka behov har ditt Jag? (Dina innersta behov som du förtränger eller ignorerar)

Vårt känslomässiga spektrum

Negativa känslor

Negativa känslor

Vilka känslotillstånd beskriver dig bäst? Vad kan du göra för att förändra dessa negativa känslor? Vad tror du själv orsakerna till dessa känslor är?

Positiva känslor

Positiva känslor

Vilka känslotillstånd beskriver dig bäst? Vilka känslotillstånd saknar du och i så fall varför?

Pålagda begränsningar
Vad har du fått lära dig att tro på om dig själv under din uppväxt?

Tankar eller mental kraft är ett väldigt kraftfullt verktyg. Ett enda ord kan höja oss till skyarna, men ett enda ord kan också sänka oss till botten. Som barn har vi bombarderats med många ord som tyvärr både begränsat och hämmat oss. Många gånger har andras rädslor och diverse begränsningar pålagts oss omedvetet.  Det är ett faktum som många av oss bär på även i vårt vuxna liv, utan att vi är medvetna om det. Här är några exempel:

Lita inte på dem du inte känner
Pojkar gråter inte
Flickor skall vara snälla och tysta
Du skall synas men inte höras
Gå inte ut sent om kvällarna
Allt är ditt fel
Du betyder ingenting, kan ingenting, förstår ingenting
Vi har inte så det räcker
Visa inte vad du verkligen känner
Bit ihop och le
Flickor klättrar verkligen inte i träd
Alla människor vill bara lura dig
Du får skylla dig själv för att…
Spring inte, du kan trilla
Det där är alldeles för svårt
Det kommer aldrig att fungera
Gråter du får du bara mer stryk
Du måste äta upp annars får du ingenting annat
Du får inte träffa den personen mer
Vi har inte råd till det nu
Du är för smal, tjock eller någon annan fysisk beskrivning

Vilka punkter stämmer in på dig? På vilket sätt tror du att detta begränsande synsätt påverkar ditt liv varje dag?

Vilka Grundläggande behov saknar du
Lär känna ditt inre barn

Det inre barnet är vi själva när vi var små. Det barnet kanske saknade en hel del i sitt liv som ex. kärlek, uppmuntran, stöd och empati. Det barnet var kanske istället utsatt för övergrepp, misshandel och försummelse. Dessa känslomässiga sår bär vi inom oss och alla dessa erfarenheter har vi med oss in i vårt vuxna liv. Även om en del av oss inte minns särskilt mycket av barndomen, av olika anledningar, finns fortfarande all information kvar i vårt undermedvetna.

Människor som har förmågan att skratta och leka i livet, trots att de är vuxna, kan klara av livets svårigheter och negativ stress mycket bättre än sin motsvarighet. Vissa människor har en klar och tydlig bild av sitt inre barn och kan beskriva hur det såg ut och hur det kände sig. Andra upplever minnesluckor under en period av sin barndom eller kommer inte ihåg någonting alls. Om barndomen varit svår har vi förträngt eller glömt hur det barnet verkligen kände sig. Istället har vi själva skapat ett beteende för att klara av tillvaron på ett någorlunda sunt och normalt sätt. Detta barn:

Har växt upp alldeles för fort
Fick kanske agera mamma och pappa för sina småsyskon
Var känslomässigt sårbar, utnyttjad, misskött
Fick inte möjlighet till att växa och utvecklas på ett normalt sätt
Blev tvingat att bära en offentlig ”mask” utåt
Fick inte leka, vara glad, gråta, var kanske isolerad
Fick ingen uppmuntran, lära sig att allting är möjligt
Fick ingen kärlek, empati
Blev fysiskt och psykiskt misshandlad

Om du känner igen vissa av dessa exempel så har du ett inre barn som farit illa (enligt min mening fast jag inte har en utbildning inom psykologi eller psykiatri). Det som du i detta fall skulle vilja och behöva höra, eller kanske till och med tala om för dina egna barn, är:

Jag älskar dig precis som du är
Ingenting är omöjligt
Du kan åstadkomma allt som du vill
Du är vacker och duger precis som du är
Du är det bästa barnet i världen
Jag är jättestolt över dig
Du är duktig och begåvad
Du är duktig som kämpar och inte ger up
Du är kreativ och påhittig
Jag är ledsen att jag inte har haft så mycket tid till dig
Jag är ledsen att jag glömde bort…
Jag är ledsen att jag skällde på dig
Jag är ledsen över att du fick växa upp så fort
Jag är ledsen över att det varit så svårt för dig
Jag är ledsen över att du fick ta över så mycket ansvar så tidigt
Jag kommer att ta hand om dig och beskydda dig
Jag finns här för dig
Du är fri att välja själv
Unna dig saker och ting som du mår bra av, det är inte egoistiskt
Ge och ta emot kärlek
Du måste inte alltid hjälpa andra
Våga ta risker i livet
Du har förtjänat att ha det bra
Se möjligheterna och inte enbart problemen
Njut av livet och dess möjligheter
Det är okej att göra misstag
Uttryck alla dina känslor
Livet är roligt

Det inre barnet skapas av olika anledningar för att klara av tillvaron. Barnet har:

Inte fått utlopp eller fått lov att visa sina äkta känslor
Inte fått lov att vara den person den ÄR
Försökt att leva upp till andras förväntningar
Levt i en kaotisk hemmiljö
Levt upp med osäkerhet, orimliga krav, känslomässiga förnekelser
Jämförts med andra syskon eller andra barn som alltid var bättre
Inte lärt sig att leka och ha roligt i livet
Lärt sig att livet enbart är allvar och tråkigt
Aldrig fått uppmuntran eller stöd
Fått lära sig att synas men inte höras
Fått lära sig att alltid tassa på tå
Inte fått lära sig att själv välja eller pröva på olika saker
Inte haft meningsfulla förebilder

Tillit
Hur bygger vi upp tilliten till oss själva och andra?

Tillit handlar om att våga släppa taget och tro på att det kommer att lösa sig på bästa möjliga sätt. Tillit handlar också om att våga ta steget och utmana sig själv och vad livet har att erbjuda både i smått och stort. Det handlar om att släppa kontrollen och våga leva livet i nuet och inte fastna i det förflutna eller enbart tänka på morgondagen. Tillit är:

Att visa dina äkta känslor och handlingar och tro på att ingen kommer att utnyttja dig.

Att tro på att det du berättar, angående dina innersta tankar och känslor, stannar hos den personen du anförtror dig till.

Att du kan släppa in nya människor in i ditt liv och skapa en relation som bygger på ömsesidigt utbyte, respekt samt förståelse för att kunna växa och utvecklas som människa.

Att våga öppna dig och dela med dig av din bakgrund, erfarenhet, problem, trauman eller misstag du gjort och ha tillit till att du inte blir utfryst eller utesluten för det.

Att du kan göra fel och misstag utan att tro att någon kommer att se ner på dig eller såra dig.

Att du kan tillåta dig själv och andra att följa sin egen väg och utvecklas som människa utan att tro att du blir övergiven.

Många av oss har upplevt hur det känns att bli övergivna, besvikna eller utnyttjade av människor som vi har älskat. Det gör ont, vi kan tappa tron till oss själva och andra. Trots den erfarenheten kan vi inte tillåta oss själva att bygga alla framtida relationer enligt dessa erfarenheter. Alla erfarenheter är bra och goda. De erfarenheter som anses dåliga har inte bearbetats och förståtts på djupet. Här är några exempel på varför vi har svårt med tilliten:

Du har förlorat någon som stått dig väldigt nära och har fastnat i din sorg. Du kan inte öppna dig för andra eftersom du är rädd för att uppleva samma sak igen.

Du har upplevt många emotionella och fysiska trauman eller blivit försummad.

I din tidigare relation blev du ofta missförstådd, ignorerad eller nedsatt. Vad du än gjorde, sa eller kände var fel.

Du blev ständigt nertryckt för dina känslor och tankar.

Du har blivit känslomässigt sårad och vågar inte bli sårad igen.

Du har gått igenom en mycket svår skilsmässa eller separation och har svårt för att tro att det finns någon ”vettig” person där ute i världen.

Du har blivit misshandlad eller slagen ofta för ditt beteende eller bara för att du funnits. Nu vågar du inte vara den du är eftersom du är rädd att uppleva samma sak igen.

Du har under hela din barndom blivit behandlad som ett offer och har svårt för att tro på människor.

Hur går vi till väga för att bygga upp tilliten till oss själva och andra?

Acceptera vem du är och vad du kan. Öppna dig för andra och våga släppa taget om det förflutna. Om du inte kan acceptera vem du är eller vad du kan kommer ingen annan att göra det heller. Kärleken till dig själv är nyckeln och endast du själv har den.

När du börjar bygga upp tilliten till dig själv och andra, kommer du efterhand också att upptäcka varför du inte mår bra och vad orsakerna är. Du kommer att avsluta allt det som går emot din natur och ta avstånd ifrån personer som vill hålla dig kvar i det gamla beteendet. Det är din rättighet och ditt ansvar mot dig själv som människa att gå din egen väg och utvecklas till unik individ.

Tro på att det finns goda och kärleksfulla människor. Alla människor är inte illvilliga eller ute efter att skada dig. Efterhand som du själv stärker ditt eget självvärde och självförtroende kommer alltfler kärleksfulla människor att komma in i ditt liv.

Skapa eller finn en harmonisk och balanserad miljö. En miljö där ömsesidig respekt, kärlek och förståelse finns kan hela många trauman. Det kan öppna upp ditt hjärta och du kan lättare släppa taget om allt som du inte mår bra av.

Sluta tävla med andra. Olika typer av försvarsattityder och avundsjuka skapar bara fler murar och tar väldigt mycket energi. Du måste inte ständigt tävla för att visa att du duger eller att du har rätt att existera. Alla människor har någonting att tillföra oavsett om det är i liten eller stor skala. Inse ditt eget värde och var stolt över att du är en unik individ.

Våga ta risker med att öppna dig för andra. Genom att visa ditt rätta jag blir du mer äkta i andras ögon. Ju mer du kan ge av dig själv desto mer kommer andra att göra likadant. För tro det eller inte, de flesta av oss kan se eller känna om någon är oärlig och tillgjord.

Släpp taget om din rädsla. Rädslor som att tappa kontrollen, bli besviken, bortstött, sårad, det okända osv. blockerar din utveckling och försvårar skapandet av nya relationer. Livet handlar om att våga utmana sig själv, testa sina egna gränser. Det finns ingenting som hindrar dig från att leva livet mer än du själv.

Tillåt dig själv att vara sårbar. De människor som lyckas såra dig känner oftast till dina svaga punkter eller sidor. Den dagen du inte blir sårad har du uppnått en självinsikt. Ingen av oss är perfekt, vi har alla någonting att arbeta med oavsett om vi är medvetna om det eller inte.

Livet är inte enkelriktat. En del människor vill kanske att du skall vara på ett särskilt sätt för att passa in i deras värld för att de skall trivas och må bra. Allting blir på deras villkor där ingenting går att kompromissa. Det är ungefär samma sak som att säga; ”Möt mig halvvägs på mina villkor”. Här finns ingen möjlighet för dig att utvecklas och våga vara den du verkligen är. Våga släppa taget om dessa relationer, det är mycket bättre att vara dig själv till lags och må bra, än att leva ett liv efter andras villkor.

Skuldkänslor
Hur överkommer du ohälsosamma skuldkänslor?

Skuldkänslor handlar oftast om att vi ångrar någonting vi sagt eller gjort. Det kan också handla om att inte haft tillfälle att rätta till ett misstag eller tala om för någon hur mycket den personen har betytt för oss.

Hälsosamma skuldkänslor lär oss: Ansvar, självrannsakan, förlåtelse, självkänsla, självkännedom, personlig utveckling och växande.

Ohälsosamma skuldkänslor skapar: Stress, bedrövelse, rädsla, ovärdighet, perfektionism, överdrivet, självförebråelse, ångest.

Skamkänslor beskrivs lättare som en inre plåga och väcks i situationer när vi blir ignorerade eller behandlade som luft. Svårare grader av skamkänsla kan också upplevas av ex. kvinnor som blivit misshandlade eller våldtagna. Fler exempel på skuldkänslor:

Du känner dig på något sätt ansvarig för alla tråkiga omständigheter som drabbat dig själv eller andra.

Du tar på dig ansvaret för någon annans motgångar eller problem eftersom det plågar dig att den personen har det svårt.

Du upplever känslor av ånger som hör ihop med det förflutna.

Du har samvetskval för tankar, känslor eller attityder som var negativa eller oförstående när det gäller dig själv eller andra.

Du känner någon form av tacksamhetsskuld och måste hela tiden hjälpa eller blidka någon.

Du har skuldkänslor för någonting som andra har gjort mot dig.

Det finns en del människor som känner oss alltför väl och gärna spelar på våra skuldkänslor för att få någon form av reaktion. Om kritiken är befogad eller obefogad kan bara du själv avgöra.

Du är aldrig hemma nu för tiden.
Du älskar ditt arbete mer än mig.
Sen du började jobba så är hemmet alltid ostädat.
Sen du blev befordrad har du aldrig tid till att höra av dig.
Du har blivit så tråkig sen du fick barn.
Du har aldrig tid att träffa oss längre eller hör aldrig av dig längre.
Med tanke på hur du burit dig åt innan kan jag i nuläget inte lita på dig.
En gång otrogen, alltid otrogen.

Obearbetade skuldkänslor kan i längden vara väldigt självdestruktiva. Skuldkänslor kan få dig att känna ansvar för allt och alla och tvinga dig att sträva efter att få allting ”rätt” i livet. Du överarbetar och är beredd att göra precis vad som helst för att göra alla andra glada och lyckliga.

Skuldkänslor kan göra dig ”övermedveten”. Varje beslut eller handling måste övervägas och analyseras noga så att ingen annan blir negativt påverkad även om det innebär att du själv sätter dig helt åt sidan.

Du kan bli rädd för att göra eller säga någonting fel att du till slut blir alltmer tyst och tillbakadragen.

Skuldkänslor kan vara den drivande kraften bakom viljan till att hjälpa eller tjäna andra fast du själv tror att du är en generös människa.

Du kan bli känslomässigt avtrubbad och kan inte glädjas över positiva saker som händer i livet eller uppleva positiva aspekter av livet.

Du har en ständig fasad utåt som måste upprätthållas till varje pris. Någonstans tror du att om människor verkligen får reda på dina tidigare misstag eller erfarenheter så kommer de inte längre att tycka om dig.

Tålamod

Tålamod innebär att kunna luta sig tillbaka och släppa taget utan att bli orolig. Tålamod är också att låta saker och ting ha sin egen gång och falla på plats när den rätta tidpunkten är inne. Om vi har ett mål stirrar vi oss ofta blinda på själva slutresultatet och missar resan dit. Under resans gång samlar vi mer kunskap och erfarenheter som många gånger är nödvändiga för vårt utsatta mål. När vi väl har bestämt oss för vad vi vill göra får ingenting annat komma i vägen. Tålamod innebär:

Släppa behovet av tillfällig tillfredsställelse
Tolerera och visa förståelse för dem som inte går lika fort fram
Acceptera att saker och ting måste ha sin naturliga gång
Att leva i nuet och inte tänka så mycket på det som varit eller på framtiden
Vara nöjd med det arbetet som utförts och släppa taget
Inse att förändringar inte sker över en natt
Förstå att alla andra inte är som du och tvärtom

Brist på tålamod gör att vi själva, indirekt, skjuter upp vårt mål eftersom vi helt enkelt inte är redo att nå dit än. Det är viktigt att ha fokus och vi kan inte nå fram till målet om vi hela tiden hattar fram och tillbaka i våra känslor och tankar. Jag är personligen övertygad om att; vi får hjälp av Universum på olika sätt och att våra önskningar kan manifestera sig om vi vet vad vi vill ha. Våra egna tvivel, splittrade tankar och känslor är vad som stoppar oss själva många gånger. Det vi känner, tänker, säger och gör skapar vår framtid oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Brist på tålamod har ett antal negativa konsekvenser:

Du slösar en massa energi genom att oroa dig istället för att fokusera din energi på det du egentligen vill ha.

Du avslutar en vänskapsrelation eller andra relationer för tidigt eftersom de andra personerna inte förändras lika snabbt som du vill.

Du avslutar något påbörjat projekt eftersom förändringarna inte sker så snabbt som du vill.

Du tar inte emot hjälp eller stöd eftersom du inte ser någon mening med de ansträngningarna.

Du bränner ut dig på jakt efter dina önskningar och mål.

Du fokuserar dig mer på problemen som varit eller på det som inte fungerat, istället för vad du lärt dig under resans gång.

Du har så bråttom att du glömmer titta på hur långt du kommit och vad du egentligen har uträttat eller lärt dig på vägen.

Du kan inte dela upp eller planera en stor målsättning.

Du tappar motivationen när det blir för mycket ansvar eller du ställs inför en svår uppgift.

Du blir arg eller frustrerad när någon talar om för dig hur långt du kommit på vägen.

Du tror att andra håller dig tillbaka eller försöker sabotera för dig eftersom du tycker att det går för sakta.

Du blir fartblind och tror att förändringar skall ske under en natt.

Du kan känna dig ignorerad när människor i din omgivning inte lyssnar på dig eller tar till sig vad du har att säga meddetsamma.

Du kan känna dig spänd och ångestfylld när tiden går och ingenting händer.

Perfektionism

En del människor som har ett perfekt och välstädat hem mår oftast inte bra inombords. Det är lättare att ta tag i den yttre omgivningen än det som finns inuti en själv. Människor som är perfektionister har många gånger en ologisk tro på att allt och alla måste vara perfekta. Det får inte finnas något utrymme till misstag och de måste alltid vara bäst på allt. De hittar alltid fel hos andra och aldrig ta till sig någonting som någon annan har att säga eftersom de redan är världsbäst på allt. Vad kännetecknar en perfektionist:

Måste alltid vara bäst i allt, de nöjer sig inte med någonting som är 90%.
Allting måste vara perfekt.
Det får inte förekomma några som helst misstag.
Oavsett vilket beslut som än tas måste vara perfekt utfört fram till slutet.
De har svårt för att tolerera eller förstå andra människor som inte är perfekta, är svaga eller har andra brister.
De har strikta regler eller åsikter om hur saker och ting borde vara.
Det är ytterst svårt att leva upp till deras egna krav som oftast är totalt orimliga.
De ber nästan aldrig om ursäkt eftersom de inte kan göra fel helt enkelt.
De ser aldrig sin del i en konflikt som uppstår.
Eftersom de har höga krav på sig själv kan ingen annan lära eller ge dem någonting.

Utåt sett kan perfektionister uppfattas som väldigt dryga och självgoda typer som inte vet vad ödmjukhet är för någonting. I slutändan kan det gå så illa att de blir väldigt ensamma eftersom ingen orkar umgås med dem. Trots den yttre fasaden så har de vissa känslomässiga problem som präglar deras utåtagerande och beteende.

De kan utveckla någon form av tvångsmässigt beteende som ex. alkoholism, spelberoende, drogberoende, mat missbruk, sexmissbruk och ohälsosamma risktagningar.

Känslan av att inte duga eller se sig som en förlorare kan också leda till att de blir överdrivet petnoga, pedantiska eller maniska.

Tidigt i livet har de inte lärt sig vad och hur ansvar skall tas. De har lärt sig att skylla ifrån sig och inte ta ansvar för det de har orsakat. Detta kan i sin tur skapa en hel del skuld- och skamkänslor.

Känslan av att inte kunna förändra sig eller uppnå sitt perfekta tillstånd kan få dem att tappa motivationen att försöka förändra sin situation.

De känner oftast att de inte duger oavsett vad de än gör. Detta leder till låg självkänsla och dåligt självförtroende.

Eftersom de innerst inne vet att ingenting kan vara helt perfekt kan de tappa viljan att förändra saker och ting i deras eget liv till det bättre.

De kan hamna i depressioner eller bli pessimistiska angående sin nuvarande situation eller framtiden. Känslan av att vara perfekt och samtidigt veta att det är en omöjlighet kan leda till nedstämdhet och sorg.

Behovet av att allting måste vara perfekt kan driva en perfektionist till att bli oflexibel, stel, ansträngd.

En perfektionist kan bli totalt lamslagen av de bördor som har med misslyckandet att göra. De blir rädda för att våga ta stegen till förändringar och därför kan de lätt stagnera och inte kunna gå vidare.

Rädslans makt över oss

Rädslor har vi alla men för en del människor är rädslor en del av vardagen. Rädslor kan göra oss paralyserade, hämma vårt flöde och hålla oss tillbaka från livet och alla dess möjligheter. Det bästa sättet att komma över vår rädsla är att konfrontera den, se den i vitögat och ge den en form. Rädslor betyder olika saker för olika människor. Här är några exempel på vad vi kan vara rädda för:

Skola, folkträngsel, flygplan, höjder, båtar, vatten, öppna eller stängda platser.

Spindlar, ormar, råttor, möss, katter, hundar, män eller kvinnor, homosexuella, främlingar, okända människor.

Knivar, olika typer av vapen, krig, kriminalitet.

Eldsvåda, åska, orkan, förlora ett jobb eller bli sparkad, bli svårt skadad, döden, fattigdom, sjukdomar, förlora någon som står en nära, gå vilse.

Bli avvisad, sårad, utnyttjad, förlöjligad, göra misstag, bli dömd, framgång, bli ignorerad, vara den jag är, värdelös eller oönskad.

Ta ledningen, bli nervös inför andra, hålla tal, göra bort mig, inte vara bra nog, hållas ansvarig, prestation, visa mina svagheter.

Mörker, ensamhet, det okända, nya saker, teknologi, att åldras ensam, pension.

Jag vet inte vad jag får.

Det kanske blir värre.

Det är mycket tryggare där jag är nu.

Det kräver en massa förändringar som jag inte är villig eller beredd att göra.

Det kanske blir bättre.

Jag kanske förlorar mer än vad jag får.

Jag vågar inte satsa på mig själv, men jag gör det gärna om någon annan tar steget först.

Vad skall andra tänka om det?

Andra i min omgivning stoppar mig av olika anledningar.

Om vi tillåter att rädslor styr våra liv kommer vi att bli väldigt begränsade och missa många roliga saker i livet. Vi är rädda för att göra bort oss, göra misstag eller göra saker och ting som vi aldrig skulle kunna tänka oss att göra. Våga utmana dig själv som person, testa dina personliga gränser och inte vad andra har sagt åt dig vad du kan åstadkomma. Endast vi själva sätter de gränserna i våra egna tankar. Rädslor kan:

Påverka ditt beslutsfattande
Hindra dig från att överkomma din osäkerhet och tilliten till andra
Hindra dig från att utvecklas till någonting annat än det du är just nu
Hindra dig från att bryta gamla beteendemönster eller tankemönster
Hålla dig fången i ditt eget hem
Hålla dig tillbaka från att utvecklas inom ditt arbete eller karriär
Hindra dig från att ta emot hjälp från andra människor
Hindra dig från att bli fri från ett självdestruktivt beteende

Lider du av rädslor av olika slag som begränsar ditt liv, var snäll sök hjälp för detta problem. Det finns många duktiga terapeuter som kan hjälpa dig att ta tillbaka kontrollen så du kan leva ett normalt och lyckligt liv.

Risktagningar
Vågar DU ta risker i livet?

Har du lärt dig att inte ta risker kommer du att missa många roliga och givande utvecklingsmöjligheter. Genom att våga ta risker kan du testa dina egna gränser och växa som människa. Du kan skaffa dig nya erfarenheter och rasera hinder som håller dig tillbaka från livet. Fundera lite över dessa frågor och vad de innebär?

Varför vågar du inte visa dina äkta känslor?
Varför vågar du inte skratta helhjärtat?
Varför vågar du inte pröva på olika saker?
Varför vågar du inte älska?
Varför vågar du inte leva fullt ut?
Varför vågar du inte hoppas eller att ha tillit?
Varför vågar du inte visa att du är ledsen eller att du gråter?
Varför vågar du inte förverkliga dina drömmar?

Genom att lära dig att våga ta risker kan du:

Gör en ärlig uppskattning av en situation och förstå riskerna och dess konsekvenser på både gott och ont.

Lära dig att väga för- och emot innan du tar ett beslut.

Lära dig att ignorera ditt behov av godkännande för att kunna ta det beslut som är bäst för dig.

Våga satsa av din tid, energi, pengar eller kunskap för att skapa bättre en situation för dig själv.

Våga vara ärlig angående dig själv och din del i relationsproblem som uppstått.

Förändra ditt beteende eller tankemönster angående dig själv och på så sätt lära känna ditt riktiga jag och potential.

Lära dig någonting nytt samt lära dig att se på ditt eget liv ur ett annat perspektiv.

Följa ditt hjärta/vilja, trots att omgivningen är negativ, du kan visa för dig själv att du kan utföra allt som du önskar.

Lära dig att ta risker trots att rädslan finns för hur det skall påverka andra.

Lära dig att se dina försvarsmurar du byggt upp och hur det faktiskt påverkar din omgivning.

Vara ansvarig för ditt liv, dina tankar, känslor och handlingar. Det är bara du själv som kan förändra din situation och dina framtida utsikter.

Om du har mycket att vinna i livet genom att våga ta risker, varför gör du inte det i så fall? Här är några av de mest vanliga hindren som vi själva sätter upp:

Behov av garantier
Behov av godkännande
Rädsla för att bli bortstött
Behov av att alltid ha rätt, måste alltid ha sista ordet
Vill inte komma i kontakt med skuld- och skam känslor
Tillits problem
Rädsla för att inte räcka till eller inte duga
Olösta problem när det gäller ilska
Konflikträdsla
Dålig eller ingen positiv förebild i barndomen
Rädsla för misslyckanden
Vill inte på ett ärligt sätt titta på dina problem
Behov av säkerhet
Vill hellre vara olycklig och avspegla dina problem
Rädd för att såra andra
Vill hellre vara på den säkra sidan
Oförmögen att ta ansvar för ditt eget liv
Vill inte se dina problem och vad du bör göra för att lösa dem
Projicerar det du bör göra på andra istället (du ger råd som du själv inte följer)
Intellektualiserar dina problem istället för att agera
Vill att andra skall lösa dina problem
Använder droger eller skrattar bort dina problem
Bekymrar dig för alla andra
Rädd för smärta
Ovilja till förändring
Är likgiltig inför andras och egna rättigheter
Vill inte se din delaktighet i problemen
En tro på att livet bör vara rättvist
Tycker om all uppmärksamhet som du får från andra
Vill inte släppa taget om gamla invanda mönster eller uppfattningar
Vill inte släppa taget om din ”stil” även om den är negativ
Säger ”ja” men har en ”nej” attityd
Är inte tillräckligt psykiskt eller fysisk stark

Osäkerhet
”Det finns inga dumma frågor, bara dumma svar från arroganta människor”.

Osäkerhet är någonting som många människor har stora problem med. Oftast handlar det om en känsla av att inte vara bra nog, att inte kunna klara av en situation som uppstår i livet. Det handlar om känslor som maktlöshet och hjälplöshet, eller känslor över att vi inte har tillräckligt med erfarenhet eller kunskap. Vi måste alla acceptera att vi inte kan vara bra på allt och be om hjälp när situationen kräver det. Hur, när och varför blir du osäker?

Du har upplevt en stor tragedi i livet som du inte har bearbetat klart.

Du har växt upp i en kaotisk miljö där du ständigt var på din vakt.

Du har upplevt stora svårigheter i form av skilsmässa, konkurs, arbetslöshet, förlorat någon som stått dig nära osv.

Du har inte lärt dig att acceptera dig själv som du är, tro på dina egna förmågor eller att du duger som du är.

Du har växt upp med orealistiska riktlinjer och förväntningar av andra i livet och som du fortfarande försöker tillfredsställa.

Du har aldrig känt dig accepterad av andra i livet och detta har gjort dig blyg, reserverad och tillbakadragen.

Du har fått bristfällig eller ingen vägledning tidigt i livet och detta har gjort dig dåligt rustad för påtryckningar i livet.

Du har aldrig fått tillräckligt med positiv respons från andra när det gäller dina förmågor eller talanger. Därför är du osäker på vad du själv kan.

Du har lärt dig att inte tycka om din kropp och tror att alla ser dig på samma sätt. Detta kan i sin tur orsaka förlägenhet, spändhet eller ångest vid möten med andra.

Du har känt det som om du alltid blivit överskuggad och förbisedd av andra i ditt liv som verkade mer framgångsrika, smarta, vackra, duktiga, fick mycket uppmärksamhet osv. Detta i sin tur har lett till osäkerhet och tvivel när det gäller dina egna prestationer och framgångar.

Allting har en motpol, konsekvenser av våra tankar, känslor, ord och handlingar. Vilka typer av problem kan du skapa med din osäkerhet?

Blir socialt försvagad p.g.a. din blyghet.

Får problem med att skapa hälsosamma, långvariga relationer.

Du kommer att skrämma iväg människor med din defensiva attityd.

Blir paranoid och tror att alla vill skada dig på olika sätt.

Du kommer att ständigt bli missförstådd av andra.

Får problem med överkänslighet eller får svårt för att hantera andras känslor.

Dina rädslor tar överhanden och inskränker på din frihet eller val.

Du blir lättare förbisedd eftersom du aldrig talar om vad du kan göra. Du visar aldrig framfötterna.

Det är lättare för dig att fly in i fantasivärldar än att du tar tag i din verklighet.

Känslighet

Många av oss har blivit uppfostrade med att inte visa våra äkta känslor. Pojkar skall inte gråta, flickor skall vara tysta, du får inte skratta högt, du får inte visa att du är arg osv. Våra känslor som anses vara negativa skall grävas ner och inte visas offentligt. Jag anser att alla känslor, oavsett hur de ser ut, är nödvändiga och konstruktiva om de används på rätt sätt. Känslor som undanträngs och inte får utlopp, kommer att orsaka en blockering som slutligen leder till någon form av sjukdom eller psykisk obalans.

Skratta läker vissa sår men det gör också tårar på sitt sätt. Ilska kan vara en stark drivkraft när vi vill göra förändringar i vårt liv. Många människor går omkring idag och är frustrerade över att de inte får utlopp för alla sina känslor på rätt plats och vid rätt tillfälle. En del människor upprätthåller en överlägsen fasad vid dispyter eller konflikter för att inte tappa ansiktet, bli berörda eller sänka sig till någon annans nivå. Vid de tillfällena är det mycket enklare att skälla ut någon oskyldig, sparka på katten eller hunden eller bli arg på någon närstående som inte har med saken att göra. Vad innebär det att vara känslig och vilka rädslor involverar det?

Bli känslomässigt sårad, bli utnyttjad eller missbrukad som människa.

Bli ömtålig, vek eller lättpåverkad av smärta och lidande.

Vara fångad i en situation där dina känslor och rättigheter är ignorerade.

Våga öppna dig för en människa även om det innebär att du blir utnyttjad.

Våga tala om för någon dina innersta tankar, rädslor och känslor även om det finns en möjlighet att det kommer att användas emot dig.

Våga öppna dig inför nya möjligheter som kan leda till större andlig utveckling.

Våga göra ett inre arbete som berör obearbetade känslomässiga blockeringar. Se sig själv med öppna och ärliga ögon för att göra förändringar.

Våga pröva nya egenskaper eller attityder för att växa och utvecklas.

Det finns en del stereotypa föreställningar kvar som en del människor fortfarande lever efter. En del män tycker att de inte är manliga nog om de visar en mjukare sida av sig själv. De tror att kvinnor kan uppfatta dem som veklingar eller så tror de att det är ett typiskt manligt drag som är attraktivt. En del kvinnor vill inte klassas som hysteriska kärringar om de visar sin känslighet. De tror att det ger signaler om att de är svaga och behöver räddas från livet självt. Anledningarna är självklart många fler men det är poängen som räknas. Det handlar om någonting känslomässigt som måste undvikas till varje pris. Det handlar om hur vi tror att andra människor ser och uppfattar oss. Om du undviker att visa din känslighet, hur ser det då ut?

Du är alltid offensiv, klandrar eller tillrättavisar andra, lägger fokus på andra istället för på dig själv.

Du undviker all form av hjälp eller stöd som har med känslomässig utveckling att göra. Familjestöd eller annan typ av terapi.

Du går, eller har gått ett antal gånger, i någon form av terapi men upprätthåller fortfarande en yttre fasad eller hittar ständigt fel på alla andra.

Du bär ständigt en mask av att ”se bra ut”, ”vara stark” eller ” ha samhörighetskänsla”.

Använder dig av en ständigt behaglig och blidkande attityd för att slippa konfrontera dig med dina äkta känslor.

Stänger av dina känslor eller skjuter upp dem till ett senare tillfälle.

Ger aldrig någon respons till andra, är tyst och håller dina äkta känslor instängda.

Har svårt för, eller kan inte, på ett verbalt sätt uttrycka dina känslor.

Du är blyg, har svårt för att träffa nya människor, är en ”panelhöna” i sociala sammanhang eftersom du är rädd för att bli bortstött eller inte omtyckt.

Du är en motståndare till förändringar, vill inte ändra på ditt beteendemönster eller se på saker och ting ur ett annat perspektiv.

Du gillar att spela teater, ha rätt sorts ansiktsuttryck och kroppsspråk i olika sociala sammanhang.

Överdriven stolthet

Jag har under en del av mitt liv levt med en person med överdriven stolthet. Det var ytterst svårt att göra egna val och lära av misstagen. Misstagen sågs som nederlag och brist på intelligens. Samtidigt hörde jag ständigt ”Vad var det jag sa” eller ”Du skulle ha lyssnat på mig”. Ingen människa kan lära sig vad livet egentligen innebär genom att alltid gå i andras fotspår. Alla människor måste få lov att göra sina egna resor och samla erfarenheter. Det som är rätt för mig kan vara fel för dig och tvärtom.

Livet är inte svart och vitt, positivt och negativt. Livet bara Är och all tolkning sker utifrån våra egna erfarenheter och hur vi har lärt oss att tackla de olika livssituationerna vi ställs inför. Människor med överdriven stolthet har ett visst beteende som inte går att undvika. De både uppträder och är övertygade om att:

Allt kretsar runt dem, inklusive universum

Allting är under kontroll

De är utvalda, extra speciella, kompetenta, superintelligenta osv.

De står över alla andra människor och kan fälla domar

De har de rätta svaren på hur du och alla andra skall leva sitt liv

De är vackrast, bäst, mest talangfulla osv.

De har ett mycket bra självförtroende men väldig dålig självkänsla

De behöver inte anstränga sig i livet utan allting kommer av sig självt

De är allvetande, helt utan fel och brister

Det är endast de själva som har alla svaren och alla sanningar

Alla andra är oärliga, icke perfekta varelser som bara tar plats

De är mästare eller experter, de har ingenting mer att lära

De lyssnar aldrig på någon annan eftersom de gör allting rätt redan

De har svårt för att visa förståelse och brister i både tolerans och tålamod

De är sällan medvetna om sina egna fel och brister

De har svårt för att ta in eller öppna sig för nya idéer

De har inte mycket till övers för dem som inte delar deras åsikter

De förstår inte varför de blir ”drabbade” av livets tragedier

De umgås endast med likasinnade eftersom ingen annan duger

De har alltid svar på allting och ger väldigt gärna oombedda råd

Sarkastiska och nedlåtande mot dem som anses vara på lägre nivå

Envisa och ger sig inte även om de har fel, måste ha sista ordet

De tar hellre avstånd från vissa människor (även familjemedlemmar) istället för att erkänna att de är delaktiga till problemen.

Tankarnas skapande kraft i negativ bemärkelse

Vilka tankar har du angående dig själv eller din situation? Vad tänker du om dagarna när du är ensam? Är du verkligen medveten om att allt som du tänker, angående dig själv och din situation, kommer till slut att bli verklighet? Jag påstår att du har negativa affirmationer som du ständigt repeterar för dig själv. Vad vi alla bör lära oss är, att bli medvetna om, att våra egna negativa tankar påverkar våra liv på många olika plan.

Det handlar också om bakomliggande faktorer när du ibland uttalar dig om din situation. Det som finns i ditt undermedvetna kommer alltid att återspeglas i det verkliga livet på något sätt. Vilka är dina negativa tankemönster och hur ser de egentligen ut? Vad för sorts tillvaro skapar du till slut? Här är några exempel:

Känner dig misslyckad p.g.a. tidigare misstag i livet. Dessa leder i sin tur till framtida misslyckanden eftersom framtiden baseras på negativa erfarenheter.

Negativa föreställningar (självuppfyllda profetior) som du själv eller andra har pålagt dig när det gäller dig själv, framgång, familj, hälsa osv.

Konstruktiv kritik som du tar personligt och införlivar i ditt personliga sätt att se på saker och ting, en form av bekräftelse.

Negativa åsikter och tankar, angående dig själv, som du dagligen påminner dig om.

Känner dig underlägsen och tror att oavsett vad du än gör i ditt liv kommer det aldrig att bli bra.

Du känner att ingen annan klarar av att ta ansvar mer än du själv.

Känner dig överlägsen och tror att ingen kan mer än du. Du hittar ständigt fel på allt och alla.

Nedvärderande kommentarer som påverkar ditt beteende eller tro.

Negativ beskrivning av dig som du fått av dina närmaste när du var yngre och som du fortfarande håller fast vid än idag.

Enligt din tro är alla andra mycket smartare, lyckligare, mer kreativa eller mycket bättre på allt, än du.

Har lätt för att bli avundsjuk eller missunnsam när det går bra för andra.

Du är övertygad om att ingenting någonsin kommer att bli bättre.

Du har godtagit nedvärderande åsikter av andra angående dig själv. Det kan handla om din kompetens, kunskap, intelligens, utseende osv.

Du hittar ständiga fel på ditt utseende, för fet, för smal, ful näsa, fel ögonfärg osv.

Tidigare misstag som du ältar om i all oändlighet.

Känslor av skuld eller oförrätter som hänt i det förflutna och återspeglar nuet och framtiden.

Du har svårt för att koppla av och måste hela tiden arbeta med någonting.

Du har svårt för att ta emot komplimanger.

Du har en stark känsla av bitterhet eller ilska som är riktad mot dig själv och andra.

Du väntar på att någon ska ge dig bekräftelse för ditt arbete, värde, kompetens osv. men som aldrig kommer. Detta hör oftast ihop med det förflutna.

Du har en känsla av att du själv inte kan påverka någonting i ditt liv.

Du kan inte se din del i ett problem eller situation som uppstått. Det är alltid alla andras fel.

Du försöker hitta fel på andra eller bekräftar själv aldrig någon.

Du tar mer än vad du ger.

Du ger mer än vad du tar.

Resultatet av negativa tankar kan till slut skapa olika typer av människor. Det du uttrycker om dig själv skapar en bild av hur du är enligt personer i din omgivning. Det du, så att säga, skickar ut om dig själv kommer du att dra till dig eftersom du ständigt upprepar det för dig själv. Ju mer du bekräftar det du inte vill ha desto mer av det kommer du att få.

Någon som är beroende av ständig bekräftelse är i grund och botten oförmögen att ge sig själv beröm och belöning. Därför måste alltid alla andra ständigt tala om för den personen att de duger och att de är duktiga.
Ex. ”Ingen älskar mig”

Någon som har dålig självkänsla och självvärde kommer aldrig att tro på sitt eget värde, vad de kan åstadkomma eller att de överhuvudtaget kan lyckas med någonting positivt i sitt liv.
Ex. ”Jag är värdelös” eller ”Jag är totalt misslyckad som person”

Någon som tycker synd om sig själv är oftast fast i någon obearbetad sorg- och ångerprocess. Livet har gett dem törnar, som enligt dem, inte går att bearbeta.
Ex. ”Ingen bryr sig om att, eller ser att jag mår dåligt”

Någon som är lamslagen har ett otroligt stelt trossystem. Allting är farligt, risker är farliga, förändringar är farliga, leva är farligt. Individen blir offer för sina egna negativa tankemönster och eftersom allt är farligt kan ingen förändring ske.
Ex. ”Livet är farligt, en plåga”

Någon som är negativ har en syn på världen där allting är negativt. Individen tror att ingenting i världen är positivt eller att det finns andra valmöjligheter i livet.
Ex. ”Jag kan inte påverka någonting i mitt eget liv”

Någon som är deprimerad har oftast obearbetade känslor av ilska, bitterhet, besvikelser eller oförrätter. Individen blir fast i sina tankemönster och känslor samt förlorar allt hopp om att det kan bli bättre.
Ex. ”Allting är fullkomligt meningslöst”

Någon som ständigt är på vakt bygger upp osynliga murar som ingen kommer igenom. Människor som kommer för nära blir snabbt bortstötta. Individen är många gånger inte själv medveten om muren och förstår inte varför människor drar sig undan. Muren har olika ändamål, den skyddar mot rädslor för att bli bränd, misslyckanden, besvikelser, intima relationer men också en motvilja till risktaganden, vänskapsrelationer och rädsla för att skada andra.
Ex. ”Jag är trött på att ständigt bli bränd”

Någon som är cynisk tror inte på någonting som är kärleksfullt, gott eller på människor som vill hjälpa. Individen skapar själv en barriär av cynism som stöter bort människor och blir på det viset bekräftad i sin tro att människorna i grund och botten inte brydde sig.
Ex. ”Det finns inga kärleksfulla människor”

Någon som är pessimistisk eller är en domedagsprofet är den, som verkligen kommer att lyckas eller redan lyckats sabotera för sig själv, på alla nivåer av sitt liv. I ena fallet tror individen att han/hon aldrig kommer att lyckas och har i stort sett slutat hoppas. I det andra fallet skapar det undermedvetna en självuppfyllande profetia som bottnar i självdestruktivt beteende. Det enda som finns kvar är, slutet.
Ex. ”Det enda som är säkert är att jag ska dö”

En liten tanke angående ekonomi. Pengar är en form av energi. Hur förhåller du dig till pengar? Har du alltid brist på pengar? Tycker du att räkningar är jobbiga? Har du en nonchalant syn på pengar och får som resultat alltid en massa oförutsedda utgifter? Vad tror du själv detta beror på?
Ex. ”Jag har aldrig pengar” eller ”Pengar är ett nödvändigt ont” eller ”Det är bara pengar”

Vissa forskare säger att människor tänker mellan 12 000 – 65 000 tankar om dagen. Hur många av dessa som är negativa är väldigt individuellt men en del kända författare, inom tankens skapande kraft, säger att det kan vara upp till 80 %. Ingen människa kan vara medveten om ALLA tankar som passerar men med lite träning kan vi stanna upp och tänka efter flera gånger under dagen. Det handlar om att BLI medveten om vad vi tänker så att vi kan vända på den negativa processen. När vi blir medvetna om våra negativa tankar, angående oss själva eller personer, kan vi skicka dem ljus och kärlek. Negativ energi kan annulleras med kärleksenergin och denna procedur är så enkel att ingen tror på den. Karma är vad vi skickar ut i helhet, det finns inga genvägar, ingen är ostrafflig. Allt vi skickar ut har konsekvenser på något plan.

Positiva tankemönster

Till skillnad från negativa affirmationer som vi ständigt repeterar finns positiva affirmationer. Genom repetition kan vi alltså påverka vårt undermedvetna och skapa bättre förutsättningar för att lyckas i våra liv. Vilka resultat kan du förvänta dig om du börjar nu?

Du tar ansvar för ditt eget liv fullt ut.
Du frigör dig från negativa attityder och kan se livet ur ett annat perspektiv.
Du börjar tycka om dig själv som du är.
Du ger dig möjlighet att växa och utvecklas till en unik individ.
Du upplever att andra dörrar öppnas och ser att livet är mycket större än vad du trodde innan.
Du kommer efterhand att bli av med människor som inte längre passar in i ditt nya liv.
Du kommer lättare att kunna förlåta både dig själv och andra.

Nästa fråga är, hur skall jag omprogrammera mina tankar? Vilka ord skall jag använda? Här är några exempel:

Jag är vacker
Jag är intelligent
Jag är energisk
Jag är kompetent
Jag är kreativ
Jag är glad
Jag är givmild
Jag är humoristisk
Jag är generös
Jag är modig
Jag är stark
Jag är duktig

Eller

Jag kan gå ner i vikt
Jag kan skratta
Jag kan släppa taget
Jag kan ta risker
Jag kan lösa problem
Jag kan lyckas
Jag har talanger
Jag har rätt kunskap
Jag har rätt erfarenhet

Eller

Jag tycker om mig själv för varje dag som går
Jag tar väl hand om min hälsa
Jag skrattar och ler varje dag
Jag älskar mig själv mer och mer
Jag kan klara av allting som jag bestämmer mig för
Jag förtjänar endast det bästa
Jag kan släppa taget om allt det som jag inte behöver
Jag har rätt till mina känslor
Jag väljer att göra saker som får mig att må bra
Jag förtjänar att skämma bort mig själv
Jag kan ta ansvar för mitt eget liv
Mina möjligheter är oändliga

Konflikter

De flesta människor tycker inte om konflikter men ändå uppstår de. Konflikter är tidskrävande och energislukande och de kan uppstå på olika plan i vårt liv. Vid en konflikt vill, alla som är inblandade, ha rätt och stå fast vid sin åsikt eller övertygelse även om den är felaktig. I de fallen kommer aldrig en konflikt att lösas eftersom någon alltid kommer att gå ur som den store förloraren. Där finns ingen värdighet, självkänsla eller respekt kvar. Detta i sin tur kommer alltid att finnas där som en känsla av nederlag och det i sin tur kommer att påverka framtida synsätt.

Hur ofta har vi inte hört; ”Vi måste mötas halvvägs” med en underbetoning att det skall vara på ett särskilt sätt eller under särskilda villkor. Det är samma sak som att säga till någon; ”Möt mig på en neutral plats som hemma hos mig”. Att mötas halvvägs skall inte vara på någons villkor, krav eller ställningstaganden. Kompromisser innebär inte att, enbart en person skall avstå från någonting som är viktigt. Alla måste ge upp någonting om det skall bli en rättvis lösning på konflikten. Den som gapar mest eller har mest makt innebär inte automatiskt att den personen har rätt. Konflikter uppstår p.g.a.:

Missförstånd, pratar förbi varandra
Dålig information, ingen eller för lite kunskap
Bildar en åsikt om någonting vi har för lite kunskap i eller om
Vi har en åsikt som inte rubbas även om den är helt felaktig
Vi vill inte förlora ansiktet trots att vi har gjort ett misstag
Vill inte be om ursäkt eller se vår del i problemen som uppstått
Arrogans, högmod, oerfarenhet
Lägga skulden på någon annan
Ge alternativ eller val men med en hotande pondus

Några exempel på hur konflikter kan lösas

Undvik att ta ställning enbart p.g.a. lojalitet, rätt skall vara rätt.
Gör en rättvis bedömning endast när du har alla fakta till hands. Kan du inte vara objektiv så säg det och låt någon annan ta ställning istället.
Att inte ha någon åsikt alls är samma sak som att signalera att saker och ting är bra som de är. Detta gäller om du är med och skall medla.
Vänd inte kappan efter vinden. Har du en åsikt, stå fast vid den.
Var konkret, ärlig och håll dig till sanningen.
Alla som är inblandade skall närvara vid samtalet, risken finns annars att en färdig bild skapas av konflikten om endast en version får komma fram.
Höj inte röstnivån om du märker att det inte går din väg och håll dig till ämnet.
Prata inte om konflikten bakom någons rygg för att värva röster, utan tala med den som det berör. Det finns ingen anledning till att ännu fler konflikter skapas.
Undvik till varje pris personliga angrepp.
Konflikter skall inte ha åskådare som är ännu mindre insatta för att göra det hela till en riktig teater.

Negativ stress och/eller Utbrändhet

Positiv stress: Du känner först och främst att du har kontroll över din situation och kan ha många bollar i luften. Din livsglädje är på topp och du är full av energi och styrka. Du kan också fatta beslut och säga ifrån om du känner att du inte har tid.

Negativ stress: Du har ingen som helst kontroll över din situation. Du känner dig begränsad och tappar väldigt snabbt energi och har svårt för att fatta beslut. Du har ingen möjlighet eller kan påverka din situation. Detta kan t.ex. uppstå om du ofrivilligt blir arbetslös eller sjuk. Känslor som otrygghet och ovärdighet kan också orsaka negativ stress. Om stressen pågår under en lång period, utan att ny energi fylls på, kommer kroppen slutligen att säga ifrån på olika sätt.

Utbrändhet: När det gäller utbrändhet, handlar det oftast om att arbetssituationen är osund på olika sätt. Det kan röra sig om brist i kommunikationen, mobbning eller att uppskattningen uteblir helt och hållet.

Hur reagerar kroppen på negativ stress eller utbrändhet?

Ständig trötthet, ingen energi, blir lätt sjuk
Kort stubin, lättirriterad, dåligt humör
Spänningshuvudvärk, illamående, ont i magen, sömnbesvär
Äter för mycket eller för lite
Sexlusten minskar och ökar i vissa fall
Problem med fokuseringen och koncentrationen
Isolering, orkar inte prata och träffa andra människor
Känslor som ovärdighet, oduglighet och maktlöshet är vanliga
Minnesproblem, glömmer saker väldigt lätt, tappar känslan för tid och rymd
Allting blir tungt och tråkigt, glädjen försvinner
Ångest, oförklarlig oro, vemodighet
Hjärtklappningar, muskelspänningar, högt blodtryck, svettningar, andningsbesvär

Vilka är orsakerna som kan leda till negativ stress?

Alldeles för mycket ansvar
Ingen kontroll över situationen eller rädd för att förlora kontrollen
Rädd för förändringar
Konflikträdsla
Dålig självkänsla
Rädd för att göra misstag
Kommunikationsproblem eller ingen kommunikation alls
Allting är tävlingsinriktat
Brist på stöd av arbetskamrater, chefer eller liknande
Hot, mobbning, avvisning
Är inte tillräckligt bestämd när det väl gäller
Brist på god ledarskap
Ingen samarbetsvilja eller dålig gruppsammanhållning
Diffusa gränser, riktlinjer, planering

Några ex. på orsaker som kan leda till utbrändhet?

Måste alltid vara på topp både på arbetet och i hemmet
För mycket stress på arbetet
Varvar aldrig ner, tar arbetet med sig hem
Jobbar mycket övertid, sätter inte gränser
Tror att ingen annan kommer att klara av arbetet
Vill ha kontroll över alla situationer i livet
Har mer fokus på allt och alla andra för att slippa titta på sig själv
En perfektionist, allting måste vara perfekt, både på arbetet och i hemmet
Dålig självkänsla eller självbild som kompenseras med någonting annat
Vill känna sig speciell
Saknar någonting känslomässigt på djupare plan som inte kan förklaras
Har ingenting annat i livet mer än sitt arbete
Förväntningarna, ansvaret och kraven är för många
Måste vara tillgänglig på alla tidpunkter på dygnet

Hur hanterar du din situation?

Först och främst måste du bli medveten om var du är på väg, känna igen symtomen och börja lyssna på din kropp.

Du bör lära dig att sätta gränser och be om hjälp när det blir för mycket.

Prata med familjen eller nära vänner, de kanske redan har uppmärksammat vissa signaler som du ignorerat.

Ta tid för dig själv eller gör någonting riktigt avkopplande varje dag. Fritiden är en viktig bit i helheten. Gör någonting som får dig att må bra och fylla dig med ny energi.

Variera dina arbetsuppgifter, ta kortare pauser.

Bryt rutinerna för annars är risken att du trillar dit igen.

Lär dig att organisera och planera ditt arbete som stressar dig mest. Du kanske kan göra någonting annat istället, en kortare tid.

Bli medveten om riskerna som involverar stress eller utbrändhet. När du väl kommit i det stadiet är rehabiliteringen mycket svår. En del människor som blivit utbrända säger att ingenting blir sig likt igen.

Koncentrera dig på det du kan förändra och släpp taget om det du inte kan förändra.

Om det finns någonting som du inte alls gillar att göra på ditt arbete finns det kanske någon annan som tycker det är kul. Kommunicera och uttryck dina önskemål.

Ordets Makt

Du har på senare tid lärt dig att med tankens kraft kan du förändra en hel del i ditt liv om du gör det valet. Om du kan acceptera att dina tankar och känslor skapar din egen verklighet, är det viktigt att du är medveten om att dina ord är ännu starkare. När du tänker och känner någonting utstrålar du en våg av energi som i sin tur förändrar energin omkring dig till att utstråla på samma vibrationsfrekvens. Denna våg av energi befinner sig bortom din hörselförmåga. Bakom ett ord, har du ett ljud och ljudet rör sig i vågor. Om du nu också utrycker dina tankar och känslor i ord, blir effekten ännu starkare. Därför upprepas ett mantra högt för att förstärka de positiva effekterna ännu mer.

Om någon i din omgivning är bekymrad och orolig över dig kommer denna våg av energi att påverka dig, oavsett om du är medveten om det eller inte. Låt oss säga att du är allvarligt sjuk och det finns människor i din närmaste omgivning som ständigt är oroliga över dig. De tänker och kanske t.o.m. pratar om dig och din sjukdom för andra vänner och bekanta. De uttrycker sin egen oro, rädsla eller sorg över sin egen maktlöshet. På vilket sätt tror du detta påverkar din tillfrisknad?  Samma sak gäller ex. arbetslöshet eller skilsmässa. Du blir inte hjälpt av att människor tänker eller uttrycker sin oro över din situation. Jag säger inte att dessa människor är dåliga på något sätt, jag menar bara att de, i all oförstånd, skapar en tröghet på energimässigt plan.

Det är viktigt att verkligen ta ansvar för vad vi uttrycker i ord om oss själva och andra, för den delen. Vi skapar många onödiga problem utan att tänka oss för, varje gång vi säger någonting negativt, ofördelaktigt eller uttrycker oro.

Jag tror faktiskt att ingen av oss uppskattar nedlåtande kommentarer eller negativa spekulationer om oss eller någonting vi vill göra i vårt liv. Samma respekt bör vi visa varandra och uppmuntra människor i vår omgivning att förverkliga sina drömmar, även om vi inte själva tror på dem. Ingenting är omöjligt i livet. Hur uttrycker du dig i det vardagliga livet? Hur ofta använder du negativt laddade ord för att beskriva dig själv, din verklighet eller dina möjligheter? Här är några exempel:

Kan inte…
Skall försöka…
Har inte tid, möjlighet, kunskap osv.
Någon gång i framtiden…
Någon annan kanske skulle kunna göra det för mig.

Någon som har tillitsproblem kan uttrycka sig så här:

Människor vill bara utnyttja mig, så det gäller att hålla dem på avstånd.
Jag har blivit sårad så många gånger att jag vägrar att bli det igen.
Man kan inte lita på någon.
Ensam är stark.
Man blir alltid mest sårad av dem man älskar.
Män/kvinnor går inte att lita på.
Jag har ingen tur i kärlek.
Äktenskap (samboförhållande) innebär slutet på friheten.
Jag får aldrig respekt från någon.
Det finns inga hälsosamma eller kärleksfulla förhållanden.
Jag vågar inte släppa någon inpå livet.
Ingen kan förändra sitt beteende.
Det är bättre att leva ensam än att bli sårad av någon.
Jag vågar inte öppna upp mig och visa mitt rätta jag eftersom förr eller senare kommer det att användas emot mig.

Någon som har problem med att ta personligt ansvar kan uttrycka sig så här:

Det är inte mitt fel att jag är som jag är.
Jag har inte bett om att bli född.
Jag vill att andra skall fixa mina problem.
Livet är orättvist, det finns ingen mening med livet, varför försöka kontrollera någonting som jag inte kan påverka.
Jag är trött på allt och alla.
Kommer det någonsin att sluta.
Jag är totalt misslyckad som person.
Om jag bara hade fått en bättre start i livet så …
Mina föräldrar bär skuld till att jag är den jag är.
Oavsett hur hårt jag än jobbar så kommer jag aldrig att ta mig uppåt.
Du kan inte lära en gammal hund att sitta.
Min barndom har skapat mig till den jag är idag och jag kan inte göra det ogjort.
Det är endast Gud eller ödet som avgör min lott i livet.
Ingen ska tro att de bara kan komma och ändra på mig.
Hur kan jag känna glädje och lycka när livet har varit så jobbigt.
Jag har ingen kontroll över hur samhället behandlar mig.
Universum, gud, änglar etc. ser till att balansera upp där jag gjort fel, är skyldig andra eller någon annan ursäkt

Någon som har problem med osäkerhet kan uttrycka sig så här:

Jag kommer aldrig att klara av detta.
Jag är en ful och hemsk människa.
Oavsett hur hårt jag än arbetar så får jag aldrig något erkännande.
Jag är fullständigt inkompetent i allting.
Ingen kan älska, respektera eller acceptera mig.
Jag förtjänar inte att bli lycklig, älskad, omtyckt osv.
Jag är så rädd för att ingen kommer att tycka om mig.
Varför skulle någon bry sig om vad jag har att säga, tänka eller känna?
Alla bara väntar på att jag ska göra bort mig.
Det är inte lönt att försöka, jag kommer ändå inte att lyckas.
Ingen har någonting bra att säga om mig.
Jag lyckades inte förra gången så det är ingen idé att försöka igen.
En gång förlorare, alltid en förlorare.
Jag passar inte in någonstans.
Människor är trevliga bara när de vill utnyttja eller ha någonting av mig.

Någon som undviker att visa sin sårbarhet kan uttrycka sig så här:

Du skall aldrig visa dina riktiga känslor för någon.
Du skall alltid vara stark i alla situationer.
Män gråter inte.
Att vara överkänslig är ett kvinnligt drag som gränsar till hysteri.
Jag kommer aldrig att släppa någon nära inpå mig igen.
Jag mår dåligt innerst inne men jag kommer aldrig att visa det öppet.
Jag har blivit sårad och kommer aldrig mer att tillåta att någon sårar mig igen.
Om du öppnar dig för någon annan kommer du garanterat att bli sviken.
Jag tjänar ingenting på att prata om det förflutna.
Hur jag mår är min sak.
Ingenting kan lösa min situation och hur jag mår.
Jag sköter mig själv och förväntar mig att andra ska görs detsamma.
Man är sig själv närmast och så är det bara.
Lita inte på någon.
Även om jag har problem skulle jag inte tala om det för någon.
Ingen respekterar en svag person.

Någon som är överdrivet stolt uttrycker sig ofta såhär:

Jag är stark och kan klara av allt som kommer i min väg.
Jag har gått igenom stora svårigheter i mitt liv och nu är jag förberedd på allt.
Jag behöver ingen hjälp med att lösa mina problem.
Inget ont kan hända mig.
Jag mår så bra att ingenting kan ändra på det.
Varför har jag blivit drabbad av detta just nu.
Det jag nyligen gått igenom har övertygat mig om att alla människor är onda.
Jag fattar inte varför folk inte lyssnar och gör som jag säger istället.
Här går jag och ger dem råd och så gör dem precis tvärtom.
Ingen på denna jord skall tala om för mig hur jag skall leva mitt liv.
Jag har inga problem, det är du som har problem.
Tacka (Gud, eller …) att jag är perfekt.
Alla som går här är dumma, inkompetenta, oerfarna, lata, odugliga.
(Gud, eller…) har gett mig rätten att döma människor.
Det är inte lätt att leva bland omedvetna människor.
Det finns bara en sanning och det är min.
Skall det vara så svårt att fatta skillnaden mellan rätt och fel.
Detta var jag inne på för 25 år sedan så ingen har någonting att lära mig.

Någon som har brist på tålamod kan uttrycka sig såhär:

Varför måste det ta så lång tid!?
Du borde ha fattat detta första gången jag sa det så jag slipper upprepa mig.
Det kvittar hur långt jag kommit på vägen när jag ändå inte uppnått mitt mål än.
Jag står inte ut med en massa terapier, dieter eller någonting annat som slösar bort min tid.
Jag vill att detta skall vara klart igår.
Jag vill ha ett jobb nu och tänker inte slösa bort åratal av studier som bara kostar en massa pengar.
Alla borde brinna för förändringar och utmaningar precis som jag gör.
Jag arbetar på att förändra mig men jag ser att du står stilla på samma punkt så det innebär att du inte anstränger dig tillräckligt.
Varje gång jag kommit en bit på vägen känns det som jag backar ett par steg tillbaka.
Jag borde ha klarat detta, jag borde ha vetat bättre.
Jag är så trött på att bara vänta på rätt tillfälle som aldrig kommer.
Du ältar samma problem i all oändlighet, gör någonting åt det istället.

Någon som är perfektionist kan uttrycka sig såhär:

Du måste alltid sträva efter att göra allting 100 % perfekt, allting annat är bara slöseri med tid.
Om man inte är perfekt på alla sätt och vis är man en förlorare.
Du får inte göra misstag.
Det är vad du har åstadkommit som räknas, inte vem du är.
Livet har ingen mening om jag inte har blivit framgångsrik.
Det finns ingen mening med att försöka, om du inte kan göra det perfekt från första början.
Tala aldrig om för någon vilka mål du har i livet. Skulle du misslyckas kommer folk att se ner på dig.
Om du måste anstränga dig för mycket för att lyckas med någonting, har du inte planerat det ordentligt och får skylla dig själv.
Det finns så många hinder i min väg att det inte är lönt att försöka.
Om du har ett antal misslyckanden bakom dig borde du ge upp.
Om du inte har lyckats första gången så innebär det att det är för svårt för dig.
Jag kommer aldrig att kunna växa och förändra någonting som jag vill, så det är ingen idé med att försöka.
Du måste alltid lyssna på dem som har kommit långt i livet för dem vet vad som är bäst för dig.

Vad känner/tänker du egentligen när du säger:

Problem Min undermedvetna känsla/tanke
Jag har aldrig pengar Jag är inte värd att ha det bra
Jag har inga vänner Ingen kan älska mig som jag är
Jag har problem i mitt… Jag klarar inte detta helt enkelt
Jag är alltid andra till lags Jag måste anpassa mig efter andra
Alla vill göra mig illa Världen är full av onda människor
Alla bara utnyttjar mig Jag skall tänka på andra i första hand
Jag är oduglig Jag förstår och kan ingenting
Jag kan inte lita på människor Jag blev misshandlad, sårad osv.
Jag är inte smart nog för… Jag är dum, korkad
Jag är oattraktiv Jag är ful, äcklig osv.

Gränssättningar

Hur lätt är det för andra människor att veta vad du inte vill, om du säger ja istället? Vi kan inte förvänta oss att människor skall vara tankeläsare. Vi har ett eget ansvar att tala om för andra vad vi vill. Vi kan inte säga ja till saker som vi egentligen menar nej till. Det är viktigt att vara klar och tydlig i sitt sätt att säga nej eller ja. Säger du ja när du menar nej kommer det att leda till ökad stress, ilska, dålig självkänsla och slutligen till bitterhet.

Om du nu säger nej och människor reagerar med besvikelse, irritation och kanske ilska, är det inte ditt ansvar. Vi kan inte vara alla till lags. Vi kan inte vara älskade av alla. Vi kan inte heller lägga över ansvaret på att andra skall göra oss lyckliga, trygga, älskade osv. Det är vårt eget ansvar och ingen annans. Däremot är det inte heller ansvarsfullt att lova att göra någonting viktigt, för att sen bara ignorera det för att tiden inte räckte till. Genom att lära dig att sätta gränser kommer du att få mer respekt och bättre självkänsla. Tillåt dig själv att säga nej och tillåt andra också, att säga nej.

Varför har du svårt för att sätta gränser och säga nej?

Är det för att andra skall tycka om dig?

Känns det viktigt för dig att vara behövd och i så fall varför?

Har du ett behov av att bli bekräftad och i så fall varför?

Tycker du att det är egoistiskt att tänka på dig själv, först och främst, och i så fall varför?

Är alla andra mer viktiga och mer värda än vad du är?

Hur ofta gör du någonting för ”andras skull”?

Är det viktigare för dig att andra är mer lyckliga än du?

Tillhör du den gruppen av människor som gärna vill ställa upp för andra, men ber aldrig själv om hjälp?

Har du svårt för att ta emot gåvor av andra?

Är du klar och tydlig med att sätta gränser och säga nej?

Är du klar och tydlig när du ber om hjälp?

Personligt ansvar, vad är det?

Vi har alla ett personligt ansvar både när det gäller oss själva och andra. Vi kan inte förvänta oss att andra tar ansvar för vårt eget liv och välbefinnande. Endast vi själva kan sätta de gränser för hur vi ex. vill bli behandlade av andra. Med ansvar kommer konsekvenser och det är kanske det som skrämmer oss. Men någonstans i slutändan kan vi inte heller ösa över en del problem på andra eftersom vi har godtagit en del beslut som påverkat oss negativt. Vad är då personligt ansvar?

Bara du själv är ansvarig för dina känslor och tankar.

Bara du själv kan styra ditt liv i den riktning du vill.

Bara du själv kan ta ansvar för dina val i livet.

Du kan inte klandra andra för dina egna val du tagit.

Bara du själv kan välja hur du skall utvecklas och i vilken riktning.

Du kan inte skylla ifrån dig eller peka finger åt andra när du själv är orsak till problemen. Ta konsekvenserna av dina handlingar.

Bara du själv kan ta ansvar för hur du skall känna eller tänka om du blir utsatt för kritik.

Du kan inte basera din framtid på negativa situationer eller erfarenheter som hänt i det förflutna.

Släppa taget om ditt ansvar för andra. Varje människa måste få lov att ta ansvar över sitt eget liv.

Du kan inte bli älskad av alla eller vara alla till lags. Inse att, oavsett vad du än gör eller hur du än är, kommer människor alltid att tycka och tänka någonting om dig.

Ta ansvar för din hälsa och välbefinnande.

Ta ansvar för vem du är och hur dina val påverkar ditt liv.

Förlåta dig själv och andra i ditt förflutna som inte visste bättre. Släpp taget om gammal skuld och ilska.

Bara du själv kan arbeta bort dina negativa tankemönster och känslor som du inte mår bra av och som stoppar din personliga utveckling.

Om du inte tar personligt ansvar kan detta leda till en del negativa konsekvenser. Livet kommer kanske då att se ut så här:

Kronisk ilska, bitterhet, depression eller fientlighet.
Rädd för att ta risker eller fatta beslut.
Ta till flykt med hjälp av droger, alkohol, mat eller andra ohälsosamma beroenden som spel, shopping, arbete, sex etc.
Blir beroende av andras godkännande, erkännande och godtagande.
Misslyckade relationer, driftighet, mål och drömmar.
Emotionell, mental och fysisk ohälsa.
Tillitsproblem, onåbar, cynisk.
Tar ansvar för andra p.g.a. skuldkänslor. Måste rädda allt och alla.

Dina personliga rättigheter

Alla människor har personliga rättigheter. Det är också viktigt att vi ger andra samma rättigheter som vi själva tar för givet. Vi har alla rätt att be om det vi vill ha men det är inte samma sak som att kräva det. Respektera också att det som är rätt för dig inte alltid är rätt för andra. Alla människor måste få ha möjlighet att gå sin egen väg och utvecklas i sin egen takt. På det stora hela, handlar det inte om rätt och fel, det handlar endast om nuet och vad vi gör med det som livet erbjuder oss just nu. Det handlar om vad vi har att lära eller lära ut vid varje tillfälle. Du har rätten att:

Visa dina riktiga känslor som att skratta och gråta
Fatta dina egna beslut
Säga nej
Vara framgångsrik
Fråga om du inte förstår
Vara lycklig
Göra dina egna misstag
Vara vegetarian
Älska och uppskatta dig själv som du är
Utvecklas i din egen takt
Bli behandlad med värdighet och respekt
Göra saker som du själv tycker om
Tänka egna tankar
Ändra dig på olika plan, kallas utveckling
Inte göra någonting och bara ”vara”
Gå din egen väg

Tar du dig tid för att ha roligt?

Livet handlar om mycket mer än bara ett arbete. Ett arbete är någonting som många utför och är inte samma sak som vilka de ÄR. Många människor identifierar sig med vad de utför, men vad händer om de plötsligt blir sjuka, arbetslösa eller går i pension? Många människor tror och tycker att det är egoistiskt att göra saker på egen hand för att må bra. Jag tycker precis tvärtom, för mår inte jag bra kommer inte min omgivning att göra det heller. Om jag knappt har energi till mig själv hur skall jag då kunna vara tillgänglig för andra? Även om vi har familj är det viktigt att alla familjemedlemmar gör saker och ting som de mår bra av.

Att göra någonting roligt som bara jag tycker om får mig att må bättre på alla plan. Samtidigt förnyar och tillför jag ny energi så att jag lättare kan klara av vardagen. Det finns väldigt mycket vi kan göra för att må bra, det gäller bara att hitta någonting som vi själva trivs med och kan fortsätta göra under lång period. Betydelsen av att ha roligt är olika för olika människor men resultatet är alltid detsamma.

Stressreducering
Avslappning
Humor, en känsla av lätthet
Hobbys
Tid för dig själv
Avstånd från ansvar, för en stund
Träning, meditation
Filmer, spel, böcker, musik osv.
Fritidsaktiviteter
Allt som får dig att må bra och känna glädje

Vad är orsaken till att du inte har eller tar dig tid för att ha roligt? Vilka är dina argument?

Dålig tidsplanering
Prioriteringsproblem
För allvarlig attityd
Har aldrig lärt dig att ha roligt
För upptagen
Ger inte dig själv den friheten
Vet inte vad roligt är
Ekonomiska problem
Det är själviskt att ha roligt
Du kan inte ta ledigt från familjen
Du måste ha en viss attityd i livet om du ska överleva/lyckas
All form av träning är för nördar
Får du betalt om du har roligt?
Det kostar för mycket att ha roligt
Att ha roligt är bara en illusion
Du får dåligt samvete när du inte gör någonting
Slappna av gör du när du sover
Du har inte tid för att ha roligt
Det är en omöjlighet att ha roligt när du har så mycket omkring dig just nu
Du kan inte slappna av och inte göra någonting
”Man ska inte ha roligt på jobbet, där ska man endast arbeta” – attityd
Du kan inte slappna av förrän du löst dina problem angående…
Du kan endast ha roligt om du dricker, tar droger, spelar, arbetar osv.
”Roligt kan jag ha när jag går i pension” – attityd
Det är sånt slöseri med tid
Det är så mycket annat som måste göras

Vad händer med en människa som ständigt prioriterar bort sina egna behov?

Hur är det att leva i en familj där vissa personer aldrig får göra någonting som de själva mår bra av?

Om någon ständigt arbetar för mycket, kan det vara ett tecken på att någonting inte är riktigt bra i förhållandet?

Är det så att, bara för att man har familj så innebär det automatiskt att allting annat måste sättas åt sidan?

Affirmationer

Affirmation = Positivt laddad mening som beskriver en önskvärd situation. Hur tänker du om det är någonting du verkligen vill ha eller önskar dig? Tänker du negativa tankar eller positiva tankar? När du drömmer dig bort någonstans där du trivs och mår bra, hur tänker du då? När vi använder oss av affirmationer är det precis samma sak. Den enda skillnaden är att du är medvetet fokuserad på ett mål som du vill uppnå genom repetition.

Affirmationer kan vara ett kraftfullt verktyg om det används på rätt sätt.  Syftet är att genom repetition nå det undermedvetna så att det till slut kan leda till positiva handlingar eller förändringar inom oss själva. Det är i vårt undermedvetna som vi har de grundläggande känslorna och tankarna om oss själva, vår situation och vår omvärld.

Ibland kan vi uppnå resultat ganska fort men ibland tar det lite längre tid. Det kan i början upplevas främmande och knepigt men med lite träning blir det en självklarhet. Det är egentligen inte mer konstigt än att ständigt ha negativa tankemönster eller negativa föreställningar. Det handlar om att bli medveten om detta för att kunna vända på tankebanorna. Det undermedvetna har inte en egen vilja och lever inte ett eget liv i vår kropp, det är något vi gått med om att skapa och tillåta. Vårt undermedvetna påverkas av våra egna val vi gjort genom livet och kan på samma sätt omprogrammeras till någonting annat än vad det är.

Affirmationer bör inte vara för långa och de kan repeteras i stort sätt när som helst under dagen. Om du på något vis inte mår bra är det bättre att först lägga fokus på varför du inte mår bra. Försök hitta orsaken till ditt illamående och om du kan göra någonting åt det. Kan du inte det, är affirmationer i det läget ganska meningslösa och bortkastad tid. Du måste förstå varför du mår dåligt eller tänker negativt för att kunna förändra det.

Affirmationer ska innehålla endast positivt laddade ord. Negativt laddade ord registreras omedelbart i vårt undermedvetna, antingen genom tankar och bilder. Affirmationer ska alltid sägas i nutid och inte inom snar framtid eller någon gång ska jag… Det är nuet som är viktigt och resultatet kan endast du själv påverka beroende på din egen motivation och önskan om förändring.

Några förslag på Affirmationer

Jag drar till mig endast kärlek och glädje
Varje utmaning jag möter hjälper mig att växa
Jag har en vacker och smidig kropp
Det enda jag måste göra i livet är att förbli sann mot mig själv
Jag bor i en underbar lägenhet/hus
Livet ger mig allt som jag behöver för att vara lycklig
Varje dag händer det positiva saker
Jag är nu redo för att möta den partner jag väntat på i hela mitt liv
När jag erkänner och accepterar mina rädslor förlorar de sin kraft över mig
Jag är lugn och avslappnad
Jag njuter av min ensamhet
Jag har bara hjälpsamma människor omkring mig
Allt som händer i mitt liv har en mening och syfte
Jag slappnar av alltmer i mitt liv
Jag kan åstadkomma allt som jag vill
Jag är duktig
Jag duger precis som jag är
Jag har rätt att följa mina känslor och vart livet tar mig
Mina kreativa möjligheter är obegränsade
Jag litar till min egen inre styrka
Jag är alltmer kapabel att utrycka mina känslor
Jag njuter av min framgång
Jag har ett lugn och stillhet i mitt liv
Jag utstrålar glädje
Jag är stark och frisk
Mitt naturliga tillstånd är glädje, lycka och kärlek
Jag har det perfekta jobbet
Jag har lätt för att lära mig nya saker
Jag har gott om pengar
Jag styr mitt eget liv

Jantelagen

Jantelagens ursprung

Jantelagen har sitt ursprung i det fattiga nordiska bondesamhället där alla levde på ungefär samma sätt. Jantelagen tillåter dig inte att framhäva dig som bättre än dina medmänniskor. Det är därför också svårt för andra att glädjas åt andras välgång eftersom alla skall vara så lika som möjligt. Den nordiska avundsjukan har blivit världskänd på grund av detta. Som ny fick du inte på något sätt vara eller bete dig annorlunda. Du fick helt enkelt anpassa dig för att bli godkänd och för att passa in i samhället. Exempel på vissa uttryck:

”Lagom är bäst.”
”Du får vara vacker, men inte för vacker.”
”Du får vara framgångsrik, men inte för framgångsrik.”

Jantelagen

Du skall inte tro att du är något.
Du skall inte tro att du är klokare än vi.
Du skall inte tro att du är bättre än vi.
Du skall inte tro att du vet mer än vi.
Du skall inte tro att du är förmer än vi.
Du skall inte tro att du duger något till.
Du skall inte skratta åt oss.
Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
Du skall inte tro att du kan lära oss något.

Vad är då lagom enligt den här definitionen? Vem sätter gränserna på hur det skall se ut? Lagom är otroligt individuellt och därför omöjligt att tillfredsställa. Detta småsinta synsätt har skapats för att trycka ner människor och samtidigt tala om att de skall skämmas över att de har lyckats med någonting som andra kanske bara drömmer om. Vill du verkligen leva efter den här definitionen resten av ditt liv eller vill du i själva verket arbeta på att skapa din verklighet så som du vill ha den?

Antijantelagen

Du behövs och du ska tro att du är något.
Du ska tro att du är lika klok som alla andra, ibland klokare.
Du ska tro att du är lika bra som alla andra och att du alltid gör ditt bästa.
Ibland vet du mer än alla andra.
Du är lika mycket värd som alla andra.
Du är lika enastående och unik som alla andra.
Du ska tro att alla bryr sig om dig.
Du ska tro att du har något att lära andra men att även du har något att lära av andra.
Du ska kunna skratta åt livet och alla dess utvecklingsfaser.

© Diana Sjöbeck 2007/2015

Vänligen dela tack

2 svar till “Handboken till Självkännedom”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: