Varmaste hälsningar alla vackra själar

Det är ett tag sedan jag skrev någonting på bloggen. De senaste åren har varit ganska omtumlande för vår familj. Vi har, precis som många andra familjer runtom i världen, upplevt sjukdomar, dödsfall och processer av oro, sorg, rädsla och smärta. För att skriva behöver jag kunna lyssna inåt och låta inspirationens kraft strömma genom mig. Det har inte varit möjligt men jag hoppas att det snart vänder. Jag tackar er alla som stått sidan om mig i alla dessa år.

© Diana Sjöbeck

Några nyheter för 2023

Läk ditt inre barn genom självmedkänsla

Hur ofta ignorerar du din smärta eller piskar dig själv med kritik istället för att ge dig självmedkänsla? Detta ord innebär att vara varm och ha förståelse mot dig själv när du lider, misslyckas eller känner dig otillräcklig.

Tillsammans kommer vi aktivt arbeta med att hjälpa dig läka ditt inre barn. Det kommer vi att göra med fokus på 5 områden som jag själv använt och blivit hjälpt av.

  1. Programmeringar: är något som vi alla blir präglade med mellan 1 – 7 års ålder. Vad lärde du dig som barn som blivit dina absoluta sanningar? Vilka mönster och beteenden upprepades dagligen när du växte upp? Vad lärde du dig att känna om dig själv?
  2. Bortstöttning: Är du överdrivet försiktig med vem du släpper in i ditt liv? Är du för det mesta alltid till lags för alla andra? Tror du att de flesta människor, som du känner, egentligen inte tycker om dig?   
  3. Övergivenhet: En av dina största rädslor är att bli lämnad eller övergiven av dem du älskar mest. Du hade svårigheter med att bilda sunda relationer i tonåren eller vuxenåren. Hur låg är din självkänsla och självvärde om du tänker efter?
  4. Svek/Lögner: Problem med att känna igen, uttrycka eller hantera känslor. Du lever med ångest, depression, panikångest attacker och har ofta mardrömmar.
  5. Orättvisa/Övergrepp: Kronisk bröst- eller ryggsmärta. Känner dig trött och utarmad. Växlande och irrationella känslor.

Under en session kommer vi att arbeta med att lyfta fram ett område i taget. Vi kommer att arbeta en hel del med visualisering och meditation. Parallellt med detta arbete kommer du att arbeta med egna övningar för att komma i kontakt med alla dina barndomstrauman som påverkar ditt liv negativt här och nu. Några övningar som du kommer att använda är: identifiera dina programmeringar från tidig ålder, bejaka dina känslor och tankar, spegelmetoden, utöva självmedkänsla, förlåtelse samt skriva brev.

Borttagning av Svart Magi

Jag har under några år haft ett uppehåll med detta arbete men kan nu återigen erbjuda denna tjänst. Vill vara övertydlig med att som Ljusarbetare tar jag endast bort ”*Svart Magi”, jag utför inte någon form av ”Svart Magi” mot någon annan. 

Svart Magi är för mig ett samlingsbegrepp som innefattar: Voodoo, besvärjelser, häxkonster av olika slag, förbannelser, negativa tankekonstruktioner osv. För mer information rekommenderar jag också att du läser Del 2 – MÖRKA NEGATIVA ENERGIFORMER – Hur och varför de attackerar oss

För mig spelar det ingen roll vilket land du kommer ifrån, vilken kultur du räknar dig till. Mörka negativa energiformer är som starkast när det andliga medvetandet är på en lägre frekvens. När du höjer ditt medvetande parallellt med kärlekens kraft kommer du inte längre att beröras av denna energi.   

”All form av energi är skapande, det du tänker, känner, uttrycker i ord och utför i handlingar. Källan till allt som sker i ditt liv är summan av dina tankar om dig själv. Både ditt medvetna och undermedvetna avgör vilken typ av människa du är. Tankar är en kreativ och föränderlig kraft som är ett verktyg till vad du skapar. Fantasi, visualisering, dina inre önskningar, din längtan, inspiration är alla verktyg till vad du skapar. Allt som kommer från dig är energi och dessa krafter kan både skapa och förstöra. Vad för sorts energi i form av tankar, ord och känslor kommer från dig? Vad skapar du med dem? Skapar du i kärlek eller skapar du i avundsjuka, girighet, hjälplöshet, hämnd och rädsla? Bli medveten om ditt ansvar när det gäller vad du skapar för dig själv och andra”. – Draksjälarna

En del människor går genom livet och skapar omedvetet tröghet och energimässig tyngd för sig själva och andra. En del som har kunskapen om hur energier arbetar och skapar, gör det helt medvetet, i syfte att stoppa och blockera andras resa genom livet. Detta gör de givetvis av olika anledningar men orsaken är alltid densamma som ex. avundsjuka, konkurrenstänkande, maktmissbruk, hat, manipulation etc. De vill inte att viss information och kunskap ska bli känt för allmänheten. De vill arbeta i det fördolda med sina kopplingar till de källor de har kontrakt med. De vill fortsätta att sprida falsk information, ingjuta rädslor, blockera flödet hos andra genom dessa kopplingar. De sätter gärna sina klor i dig så fort du säger JA till dem och ger dem din Fria Vilja. Deras största hinder och fara är alla ljusarbetare som arbetar för att höja medvetandet och sprida information som är till gagn för alla.

© Diana Sjöbeck

Avundsjuka bär på energi

Först skulle jag vilja dela två länkar om några intressanta experiment som i dagsläget är välkända. http://highexistence.com/water-experiment/

”Masaru Emoto upptäckte att om tankar och ord riktas mot vatten, genomgår vattenkristallerna förändringar beroende på om orden eller tankarna är positiva eller negativa. När de utsätts för positiva känslor (och ord som åberopar positiva känslor) förändras vattenmolekyler till vackert formade strukturer. Men när de utsätts för negativa känslor eller ord, förvandlas molekylerna till skakande, kaotiska former”. – Slut citat

https://www.worldpeacegroup.org/world_peace_research.html

”Maharishi-effekten är uppkallad efter Maharishi Mahesh Yogi, som ofta talade om den naturliga, fredliga transformation som han trodde skulle äga rum om bara 1% av befolkningen engagerade sig i den transcendentala meditationstekniken samtidigt. Han började tala om detta redan 1959, långt innan de första experimenten någonsin ägde rum. Maharishi-principen säger att minst 1% av alla befolkningar kan påverka positiva förändringar. Den utökade Maharishi-effekten introducerade emellertid en ny formel om att endast kvadratroten för 1% av befolkningen räcker för att neutralisera negativa tendenser och påverka positiva trender”. – Slut citat

En av mina följare har bett mig skriva lite om min syn på avundsjuka och dess inverkan på oss. De flesta människor kan acceptera och förstå att det vi tänker om oss själva skapar vi. Det jag påstår är; att det du tänker om andra också är skapande. Men varför kan då människor inte ta till sig att avundsjuka, som bär på energi, också kan påverka, hindra och stoppa människors flöde om den energin riktas mot någon specifik person under en längre tid. Det är varken ansvarsfullt eller kärleksfullt att ignorera dessa energimässiga övergrepp och samtidigt påstå sig vara en ljus och kärleksfull medmänniska. 

Jag har rensat hem och människor från negativ energi i mer än 30 års tid. Utöver de vanliga mörka energierna som är kopplade till förbannelser och svart magi har jag rensat eteriska föremål kopplade till andra människors dåliga intentioner. Fördomar, avundsjuka, svartsjuka, förtal, skvaller och mycket annat är samma exempel på dessa energimässiga våldtäkter. De skapar i allra högsta grad obalanser och tröghet eftersom intentionerna, tankarna riktas mot särskilda personer under en längre tid. 

Om du t.ex. känner till 10 % av en människa, vet du endast en bråkdel av vad den människan har gått igenom, vem den är och det räcker inte långt till att du ska bilda din uppfattning om vem den är, särskilt om du använder den vetskapen till att vara avundsjuk. Framgångar, personliga utvecklingar och hur en person är, är något som alla kämpat med, mer eller mindre, för att åstadkomma. Avundsjuka människor ser endast resultaten men inte resan fram till målet. De har inte sett det hårda arbetet, blod, svett och tårar. De ser inte de otaliga hindren och problemen som överkommits, nya utvägar som hittats, omplanering och omstrukturering som tagit mycket energi och tid. De flesta har inte en aning om hur frustrerande det är att ständigt dra nitlotten, att få dörrarna stängda framför näsan och inga nya utvägar går att finna. Jag har själv upplevt detta under stor del av mitt liv, så jag vet exakt hur frustrerande det kan vara.   

Det är småaktigt att i dessa avseenden vara avundsjuk och deklarera högt och tydligt att den personen inte förtjänar sin lycka som den egenhändigt skapat. Medan bittra människor stör sig på andras liv har de slösat massor med energi istället för att lyfta på rumpan och göra någonting åt sin egen situation. Bra relationer skapas inte genom utnyttjande, stabila förhållanden skapas inte genom egoism och ett bra samarbete handlar inte om att gynna sig själv och ta åt sig äran för vad någon annan har gjort.

Ditt liv är ditt ansvar. Hur du lever ditt liv är ditt ansvar. Vad du skapar i ditt liv är ditt ansvar. Det är inte mitt eller någon annans fel att du väljer att sitta fast, missbruka, vara ensam, inte har ett bra förhållande eller någonting annat som du själv saknar. Avundsjuka är mörk negativ energi och om du tagit in denna frekvens inom dig är det ditt eget ansvar att ta bort den och inte rikta den energin mot någon som inte förtjänar den. 

Om någon i sitt hjärta inte kan hitta känslan av att älska mig för den jag är, hjälpa mig eller ge mig stöd och istället enbart hittar fel, brister och dömande är det faktiskt bättre att ta avstånd ifrån mig. Jag behöver inte den sortens energi omkring mig då den inte hjälper mig framåt i livet.

© Diana Sjöbeck

Några enkla råd om hur du kan sluta slösa din energi enligt Dalai Lama

“Let go of people who only share their complaints, problems, disasters, fear and judgments. If someone only needs a trash bin, don’t let it be your mind”.

”Släpp taget om människor som bara delar med sig av sina klagomål, problem, katastrofer, rädslor och kritisering. Om någon bara behöver en papperskorg, låt det inte vara ditt sinne”.

“Pay your bills on time. At the same time, if someone owes you but can’t pay, just let it go”.

”Betala dina räkningar i tid. Samtidigt, om någon är skyldig dig men inte kan betala, släpp det bara”.

”Keep your promises. If you haven’t been keeping them, ask yourself why you offer such resistance. You always have the right to change your mind, to apologize, to compensate, to re-negotiate and to offer alternatives broken promises. But don’t make this your usual behaviour. The easiest way to avoid failing to do something you don’t want to do, is to say no right from the beginning”.

”Håll dina löften. Om du inte har hållit ett löfte, fråga dig själv varför. Det är i din fulla rätt att byta åsikt, be om ursäkt, kompensera, omförhandla och erbjuda ett alternativ, men det bör inte bli en vana. Det enklaste sättet att undvika att inte lyckas hålla ett löfte är genom att säga nej från början”.

”Eliminate everything possible and delegate those tasks you prefer not to do. Then spend your time doing what you love doing”.

”Eliminera det som går genom att delegera till andra de uppgifter du helst inte vill göra och ägna din tid åt att göra det som du tycker om”.

”Give yourself permission to rest when you need to and permission to act when the time is right”.

”Ge dig själv chansen att få vila när du behöver det och ge dig själv chansen att agera när tiden är rätt”.

”Throw away, collect and organize. Nothing wastes more energy than messy places filled with things you no longer need”.

”Släng, samla och organisera. Ingenting slösar mer energi än stökiga platser fyllda med saker du inte längre behöver”.

”Prioritize your health. Without your body working in peak condition, you can’t do much. Take regular breaks”.

”Prioritera din hälsa. Om din kropp inte är på max kan du inte göra mycket. Vila upp dig”.

”Confront any toxic situations you’ve been tolerating. From rescuing a friend or family member, to tolerating negative behaviours within couples or groups, take the necessary action”.

”Konfrontera alla toxiska situationer som du stått ut med, vare sig det handlar om att rädda en vän eller familjemedlem eller att tolerera negativa handlingar i en parrelation eller en grupp. Vidta nödvändiga åtgärder!”. 

”Acceptance is not resignation. But nothing costs energy like fighting against situations that can’t be changed”.

”Acceptans är inte avsägelse. Men ingenting kostar energi som att kämpa mot situationer som inte kan ändras”.

”Forgive. Let go of situations that cause you pain. You can always choose to leave the pain of memories behind”.

”Förlåt, släpp situationer som orsakar dig smärta. Du kan alltid välja att lämna smärtsamma minnen bakom dig”.

Önskar er alla en underbar dag

Reflektion

Skönt att ha haft tid till reflektion, en tillbakablick på det som varit för att bättre förstå nuet. Varje beslut leder till en konsekvens, på gott och ont, som alla redan vet. Har också funderat mycket på vad som äter min energi och vad jag gjort för att fylla på. Det sistnämnda har jag varit dålig på kan jag ärligt säga. Egentid är för mig väldigt viktigt för att må bra. Ensamhet för mig är som att ha semester, att kunna tänka mina egna tankar, känna mina känslor och ha kontakt med min själ och energi. Det är extremt dränerande att ständigt ”känna” av någon annans energi. Det blir inte bättre av att träffa andra människor, snarare tvärtom.

Vi är alla så olika och trots att vi är medvetna har många tappat förmågan av att förstå att vi också har olika behov för att må bra. Det ingen överdrift att säga att om inte jag mår bra kommer inte min omgivning att må bra. Inspiration, kreativitet och kraft kan inte existera hos någon som är utmattad, det är den enkla sanningen.

Nu är jag i alla fall tillbaka efter en lång vilopaus. Ni som väntat på att få behandlingar är välkomna att ringa under mina telefontider. Hoppas att ni alla har haft en underbar semester med mycket vila och fantastiska minnen som ni kommer att bära i era hjärtan.

©️ Diana Sjöbeck

Mentorskap

Bär du på en tung ryggsäck och vet inte hur du ska släppa taget om den? Känner du dig vilse, vet inte vilken väg du ska gå när det gäller din karriär, relation eller hälsa? Bär du på mycket oro eller har ingen att ventilera dina tankar och känslor med? Behöver du stärka din självkänsla och ditt självförtroende? Lever du för din skull eller för att göra andra glada och lyckliga? Alla människor har olika behov i livet vid en viss tidpunkt. Du kanske vill lyfta fram det som är i obalans inom dig för att lättare se vilka mönster och beteenden du bär på. Dessa pålagda präglingar som till stor del styrt ditt liv i fel riktning kan du frigöra dig från. Du kanske behöver någon som kan hjälpa dig en bit på vägen till en planerad framtid inom din karriär, relation eller hälsa. Jag kan hjälpa dig att få nya perspektiv på din situation. Det jag erbjuder handlar om mentorskap i personlig utveckling både i nuet men även för framtiden.

Tidsbokningar: måndag – torsdag kl. 12.00 – 14.30
Tfn: 0708-65 45 04

© Diana Sjöbeck

Undvik fallgroparna i din andliga utveckling (Del 1)

Andlig utveckling är för mig lika viktigt som att andas, äta och sova. Att leva som jag själv lär är extremt viktigt, i alla fall för mig. Många tror att vi måste vara perfekta eller fullärda för att kalla oss andligt utvecklade. Många tror att de måste följa någon guru eller mästare för att klara av sin ”examen” i andlig utveckling. Fallgroparna är många, illusionerna är otaliga och det är dessa jag vill lägga fokus på.

För mig handlar andlig utveckling om en process för att komma i kontakt med min sanna natur, syfte och potential. Efterhand som jag utvecklas kommer jag att uppleva en expansion i medvetenhet och insikt. Det är detta som jag kallar högre medvetande. Målet med andlig utveckling är att jag ska förenas med min själ eller högre jag. Genom denna förening uppnår jag ”upplysning”. Denna resa blir endast möjlig när jag kan se de fällor och illusioner som egot vilselett mig med. Dessa fällor kan jag endast se om jag är fullkomligt ärlig mot mig själv och vågar utforska alla delar av mig, särskilt de delar som inte alltid är ljusa och kärleksfulla.

Vi kan alla gå vilse i livet och det är ingenting att skämmas över. Alla kan bli vilseledda av egot och det kan vara särskilt svårt när vi ”förandligar” vissa uppfattningar och idéer. Om du genuint vill expandera i ditt medvetande och förkroppsliga din själ måste du vara fullkomligt öppen och ärlig mot dig själv. Dessa två egenskaper kan hjälpa dig att se igenom fallgroparna och illusionerna för att lösgöra dig själv från detta vibrationsfängelse. (Rekommenderad artikel: Bryt dig ur Vibrationsfängelset)

De flesta människor vill springa ifrån de mörka delarna inom sig. Jag vet av erfarenhet att det är just dessa bitar som min själ och andliga medhjälpare under många år försökte visa mig. Dessa viktiga insikter har gett mig möjlighet att läka mina sår och se mig själv för den jag är. Andlig utveckling är inte alltid en dans på rosor. Resan kan vara smärtsam, väcka otaliga rädslor men samtidigt ge dig viktiga insikter till självförverkligande.         

När du påbörjat din andliga resa är det viktigt att bli påmind om alla de fällor som är lätta att snubbla på. Eftersom vi alla använder sinnet till att bearbeta livsprocesser är det inte konstigt att vi använder vår mentala kraft till vår andliga utveckling. Andlighet kan inte någonsin innefattas av tankens begränsningar då det är levande i sig, en ständigt flödande essens. Ca. 60 000 – 80 000 tankar passerar genom vårt sinne varje dag och att bli medveten om dem alla är ganska svårt, eller hur… Den dagen du kan se hur dina tankar hindrar dig från att vara lycklig kan du lättare fokusera på stegen till din personliga andliga utveckling. Vad gör du för att stilla ditt sinne? Vilka verktyg använder du för att komma i kontakt med din själ? Lyssnar du aktivt på ditt inre? Vågar du lita till din inre röst som ger dig vägledning?

Vad är *andlig förbikoppling
*Begreppet infördes i början av 1980-talet av John Welwood, en buddhistlärare och psykoterapeut. ”En andlig förbikoppling eller spirituell förbikoppling är en tendens att använda spirituella idéer och praxis för att undvika att lösa emotionella problem, psykologiska sår och oavslutade utvecklingsuppgifter.” Vanliga typer av andlig förbikoppling enligt John Welwood inkluderar:

Bedövning av ens känslor genom ”spiritualiserat” förtryck och undvikande

Ilska och fobi

Svaga personliga gränser

Blind eller alltför tolerant medkänsla

Ohälsosam besatthet och anknytning till det positiva, t.ex. positivt tänkande och anta en passiv-aggressiv trevlig mask

Försvagande bedömning om ens negativitet eller skugga-jag  

Kraftfullt försöker döda egot och fördöma det som dåligt eller ont

Överdriven frigöring

Förnekande av självansvar genom att placera det på en annan högre varelse som t.ex. ande, guide, ärkeängel

Bedrägerier av att ha kommit till en högre medvetande nivå eller vara i kontakt med högre varelser

Använda andliga metoder för att undkomma obehagliga känslor som t.ex. att använda meditation för att ta avstånd ifrån sina känslor snarare än att överföra dem

Fastna i teoretisk andlighet och dogmatisk övertygelse om ”sanning”

Slut på citat om andlig förbikoppling av John Welwood.

Det finns många andliga förbikopplingar som jag tänkte skriva om. Några har jag själv upplevt och några har jag sett i andra. Hoppas att dessa artiklar, som jag kommer att publicera i den mån jag kan, kan ge dig lite svar och öppna dina ögon om du nu skulle befinna dig i någon av dessa fallgropar.

Önskar dig en fortsatt lättsam resa i ditt andliga uppvaknande och din utveckling.

© Diana Sjöbeck

Gamemaster

Embracing the goddess’ energy within yourselves,
Will bring all of you to a new understanding and value of life.
A vision that inspires you to live and love on Planet Earth.
Like a priceless jewel,

Buried in dark layers of soil and stone.
Earth radiates her brilliant beauty,
Into the caverns of space and time.
Perhaps you are aware of those who watch over your home,
And experience it as a place to visit and play with reality.
You are becoming aware of yourself as a gamemaster.

Imagine Earth restored to her regal beauty.
Stately trees seem to brush the deep blue sky.
Clouds billow to form majestic peaks.
The songs of birds fill the air,
Creating symphony upon symphony.

The goddess is calling for and honoring
Of what she allows to be created
From the core-mystery of the blood.
Those who own her planet are learning about love.

Source: LyricFind
Songwriters: Matthew Jonathan Darey
Gamemaster lyrics © Kobalt Music Publishing Ltd., Universal Music Publishing Group

Tid

Tid är det mest värdefulla vi har. Ont om tid har endast den som har några få andetag kvar och i den stunden kommer insikten om hur livet borde levas. Om jag har kort stund att leva skulle jag visa och säga dig hur mycket jag älskar dig. Jag skulle påminna dig om ditt värde och att världen ligger för dina fötter. Jag skulle påminna dig om att livet är alldeles för kort, på att slösas bort, på allt det som inte vibrerar i kärlek. Du kan säkert se var denna energi finns inom och omkring dig i ditt liv. Det är enkelt att välja att leva utifrån hjärtat, alltid.

© Diana Sjöbeck

Från mina älskade Guider

Titlar är överflödiga och många namn har vi burit sedan tidernas begynnelse. Vad är sanning? Vad betyder sanningen när hjärtat ser vad sinnet vill dölja. Ur separationen skapades dualismens energier för att avskilja dig från kärleken. Hur kan kärleken vara avskild från alltet när kärlekens sång ekar genom Universums mångfald av dimensioner i evighetens ocean. Varför tvivlar du på ditt inre ljus, din själ som är strålande vacker i all sin prakt? Varför gråter du i stillhet under månens bleka sken när du vet att du inte är ensam? När du låter dina varma tårar falla, gråter Universum med dig eftersom den delar din sorg under den stjärnbeströdda himlen. Varför känner du dig ensam och bortglömd när du har hjälpande händer omkring dig som varje natt omfamnar dig och ger dig tröst i stillheten? Glöm dina sorger och ditt lidande en kort stund, lyssna till melodin i ditt hjärta som påminner dig om ditt ursprung. Illusionen du bär på är inte av kärlek, den är skapad från sinnet som vill vilseleda dig från målet. Dina bördor du axlar är inte vad de tycks vara. Du behöver inte bära på dem längre, du kan släppa taget om dem och sträcka på dig. Du kan lyfta dig ur den djupaste avgrunden och låta din själ stråla. Även i de stunder, när du tappat din väg, kan du lyfta andra genom medkänslans läkande kraft. Kom ihåg att de som väljer att hindra dig från ditt ljusarbete har blivit förförda av motpolens illusoriska krafter. Släpp taget om dem, förlåt dem i hjärtat och släpp dem fria att vandra på egna stigar. Du behöver inte någons medgivande till att skapa ett liv som du önskar. Inte heller behöver du någons tillåtelse att vara lycklig och vila i kärlekens glädje av att vara hel. Klamra dig inte fast vid det som tjänat sitt syfte, det är dags att tillåta frihetens låga förgöra allt det som inte längre är äkta. Det är dags att låta ditt inre styra dina steg i den riktning som frigör dig från självbedrägeriets fängelse och återvända till passionens livsbejakande energi.

DrakSjälarna

Älskar lugnet och tystnaden om nätterna. Älskar månens smekningar, viskningarna från Universums sång och kontakten mellan våra hjärtan. Allting blir klarare och tydligare om nätterna. Slöjorna dras undan, illusionerna tappar sitt grepp och endast finns sanningen. En ocensurerad bild av verkligheten, den blottade själen i all sin glans. Att se med oskyldiga ögon den renaste energin som finns inom oss alla utan alla fasader. Detta är ett ögonblick av fullständig lycka.

© Diana Sjöbeck & DrakSjälarna

Är du medskaparen i ditt liv eller inte?

”Vad är det värsta som kan hända när jag öppnar dörren till lycka? Att jag dör lycklig och kanske t.o.m. med ett leende på läpparna. Hemska tankar för då skulle jag tvingas att släppa taget om allt det som på daglig basis drar ner mig och får mig att må dåligt. Hur ska jag orka leva mitt liv med det som jag är lärd och bekväm att leva med?”

Det mesta som kommer i mitt liv finns det säkert en mening med, det är jag övertygad om. Det är något jag tror på och något jag har erfarenhet av. Hur jag sen väljer att gå vidare med dessa situationer, händelser och människor är, helt och hållet, upp till mig själv. Ingenting kommer ur tomma luften och drabbar mig utan anledning. Det finns en plan med nästan allt som sker, kruxet är att komma till insikt vad den planen är och från vilken källa den härstammar ifrån, för att komplicera svaret ytterligare.

Ibland är jag stark och ibland är jag svag. Så länge jag gör mitt bästa, utifrån de förutsättningarna jag har, är jag väldigt nöjd med mina resultat. © Diana Sjöbeck

En del människor tror att, saker och ting, drabbar dem utan anledning. Men människor som länge levt med ”drama”, skapar och inbjuder dessa negativt laddade situationer på egen hand. Varför? För att de är vana vid detta, för att de inte väljer bort det, när varningsklockorna ringer. De vet vad de har men inte vad de får, om den dagen kommer när de måste ta ett beslut för att välja någonting annat. Sen finns det människor som älskar drama, att alltid ta sig rätten att stå i centrum och beklaga sig i all oändlighet. De drar sig inte för att skapa konflikter och blir förolämpade när deras handlingar ifrågasätts. Försvaret blir då att genast basunera ut ”det sårade lilla egot” för att få medhåll från människor som inte har med saken att göra. Sen undrar de varför vänner och familj börjar undvika dem? Men en dålig följetång brukar de flesta faktiskt tröttna på, efter ett par år. Det är sällan det finns ett utrymme för någonting positivt eller glädjefyllt att dela med sig.

Den dagen när du högt och tydligt uttrycker din önskan om förändringar, kommer du att sätta igång energier i rörelse. Du kommer att få all den hjälpen, som tänkas kan, till att detta ska förverkligas. Du kommer att, under en tid, fortsätta dra till dig allt det du inte vill ha, tills den dagen kommer när detta energifält inte längre är en del av dig. Men under tiden, är det du som väljer, hur du ska hantera allt detta som du inte längre vill ha. I slutändan handlar det om självrespekt och självkärlek, att våga vara lycklig. Att tro på att du förtjänar att vara lycklig. Att våga släppa taget om allt det som orsakar dig smärta, oro och ledsamheter.

© Diana Sjöbeck

Ha tålamod med dig själv

Ett livslångt negativt beteende och mönster kan inte brytas på en dag. Lite tålamod, tid och självkärlek är vad som krävs för att omprogrammera invanda beteenden och mönster. Det tar tid att läka gamla sår, skapa nya glädjefyllda minnen samt fylla på med positiv energi i de sår som tidigare bebotts av negativa upplevelser, tankar och känslor. Detta gör du givetvis inte på en vecka eller en månad. Alla minnen och erfarenheter bär på information som hjälper dig att se dina obalanser i livet. Du har gett dig möjligheten att lära något som du själv behöver för att kunna ta språnget till högre medvetande och frekvenshöjning.

© Diana Sjöbeck

Litar du på dig själv?

Vad är din primära känsla när du ställs inför ett val? Hur ofta ignorerar du din inre röst? Jag är övertygad om att de flesta människor har en stark inre röst som är den bästa vägledaren genom livet. Samma övertygelse har jag när det gäller att lyssna på min egen kropp. Den talar om väldigt tydligt när den är i obalans och den kan också tala om vad jag behöver äta och dricka för att komma i balans igen. När du vågar lita på dig själv och ser hur rätt din primära känsla var, kommer du att sakta ta tillbaka din kraft som du tappat någonstans på vägen.

© Diana Sjöbeck

Jag går min egen väg och föreslår att du gör detsamma

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckLivet består av val och upplevelser. Små ögonblick som ibland är glädjefyllda och ibland sorgliga. Alla dessa upplevelser är mina erfarenheter som jag använder för att växa och utvecklas. Glädje tillför mig positiv energi och en optimistisk inställning till livet. Sorg ger mig insikter och lär mig medkänsla och ödmjukhet. Jag springer inte ifrån det tunga och jobbiga, jag försöker inte ens intellektualisera känslorna då känslan, för mig i alla fall, representeras av hjärtat och intellektet av sinnet.

Jag ser mitt liv, här på denna jord som en temporär hållplats, där jag ger av det jag kan och har för att sen gå vidare till andra uppdrag. En del uppskattar min visdom och mina reflektioner som en språngbräda till självläkning. En del ser mig som ett hot, blir kränkta eller avundsjuka. Var och en väljer att vara den de vill vara. Jag väljer frihet, kärlek, ärlighet, balans och harmoni. Jag väljer att vara sann i mitt hjärta och låta min själ stråla på sitt unika och vackra sätt.

Om mina artiklar kan inspirera dig till att läka dig själv blir jag enormt glad, men det är viktigt att du alltid är öppen för andra möjligheter och verktyg som finns där ute i världen. För att du ska kunna bli fullständigt hel i din själ, hjärta, tanke och känsla är det essentiellt att du alltid har ett öppet sinne och följer ditt hjärta i den riktningen det leder dig. Om du i ditt hjärta känner att jag inte har något värdefullt att erbjuda dig är det ärligare att du går din egen väg.

Som du förstår, handlar din resa inte enbart om vad du behöver utan också om vad jag behöver. Jag behöver också människor omkring mig som kan inspirera mig tillbaka, vara närvarande och ge mig stöd när jag behöver det. Ett ömsesidigt flöde kan inte skapas av enkelriktad energi. Du väljer vad du vill ha i ditt liv och samma rättighet har jag också.

Jag önskar dig allt av det goda som livet kan ge och att kärleksljuset alltid skiner över dig på din väg genom livet.

© Diana Sjöbeck

Vad är syftet med reinkarnation?

Syftet med reinkarnationsprogrammet
”Enligt berättelsen i Första Moseboken fördrevs Adam och Eva ur lustgården efter syndafallet. Adam och Eva hade brutit mot Guds förbud mot att äta av frukten från Trädet som gav kunskap om gott och ont (Kunskapens träd). I Första Moseboken kapitel 3 står det om syndafallet och hur skam och rädsla kom in i relationerna mellan Gud, Adam och Eva. När denna enhet bröts så gav Gud en beskrivning av vilka konsekvenser deras olydnad kommer att få och de drevs ut ur trädgården och gick därmed miste om evigt liv och tillgång till livets träd.”

Reinkarnationssystemet är utformat för att leda bort människor från sanningen och hålla dem kvar i de lägre astrala världarna efter döden. Denna form av manipulation blir lättare att implementera om själarna hålls fängslade inom ett slutet system och reinkarnera med minnesförlust på jorden.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckMänniskan skapades av en girig och hänsynslös gud, något som symboliken för Eden, Adam, Eva och ormen bekräftar. Den berömda illustrationen berättar om mänskligheten som vaknar från illusionerna genom att uppleva det gudomliga jaget genom Kundalini resning. Äpplet var kunskapens frukt som gav dem möjlighet att vidareutveckla sig själva andligt och höja sig över den fysiska tillvaron de befann sig i. Hur skulle våra liv se ut om vi verkligen kunde se det verkliga från det falska, det goda från det onda? Denna kunskap är naturligtvis förunnat till de få med verklig makt och särskild genetisk sammansättning. En kärleksfull gud ville helt uppenbart lämna dem kvar i en låg vibrationsfrekvens, bortom all kunskap, dömda till att reinkarnera med total minnesförlust i all evighet… Kärlek är för mig inte den beskrivningen. För mig är det exakt så mörkret eller ondskan agerar.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckPolaritet finns på de lägre existensplanen och i allra högsta grad på jorden. Kunskap t.ex. är varken gott eller ont i sig, det är bara information. Det är först när kunskap används till att manipulera eller upplysa som det blir polariserat. Reinkarnation och fysisk existens har ingenting med lärande att göra. Livet på det fysiska planet är ingen skola, det är ett dimensionsfängelse som tvingats på oss. Om vi verkligen vore här för att lära oss skulle det vara logiskt att vi kommer ihåg de tidigare liven så vi inte skulle göra om samma misstag om och om igen. Hur ska vi kunna göra andliga framsteg när vi kommer tillbaka till exakt samma utgångspunkt gång efter gång? Om vi tittar på hur livet är på jorden och vad som manifesteras kan vi klart och tydligt se att många människor fortfarande är på samma nivå mentalt och andligt som för tusentals år sedan på grund av detta system. Utöver dessa problem finns det andra oönskade effekter som själar upplever efter den fysiska döden. I ett slutet system finns det ingen väg ut förutom den utvägen som någon förutbestämt. Vilken kärleksfull gud skulle vilja se själar lida i livet eller bortom?

Vi är eviga varelser med oändligt liv. Först när vi frigör oss från det fysiska fängelset kan vi fortsätta vår väg mot en verklig andlig utveckling som sanna andliga varelser med all kunskap om oss själva, vårt förflutna och med fullständigt intakta minnen. Endast då kan vi äntligen gå framåt och vidare till andra existensplan.

Vi får inte glömma att denna planet från första början ägdes av parasitiska varelser som har skapat oss till sin avbild. De är skaparna av detta system och det är dem som bestämmer över sin egendom. Det är inte konstigt att inga andra har rätten att lägga sig i över vad som pågår här på Jorden. I ditt hem är det dina regler som gäller. En del tror att det finns utomjordiska varelser som samarbetar med våra politiker i hemlighet och att det är positivt på något sätt. Jag tittar endast på den senaste tidens utveckling, som lögnen om Covid-19 pandemin används till att skapa en ny samhällsstruktur, isolera och separera oss ifrån varandra. Tycker att allt det som för närvarande pågår och planeras inför framtiden talar ett tydligt språk. Om vi t.ex. kan skapa teknik som fördummar och hjärntvättar oss att gå i en redan utstakad riktning är för mig varken utvecklande eller frigörande. Det finns massor med oöverkomliga blockeringar som skapas för att hålla vår energifrekvens nere och i ett konstant tillstånd av rädsla och oro.

De flesta som lever här och nu lider av minnesförlust, till och med de avancerade varelser som kommit hit för att väcka mänskligheten. Det tar lång tid att minnas vem man är och komma ihåg syftet med sina ursprungliga uppdrag. Mina personliga upplevelser jag haft i mina meditationer går emot av det som jag lärts att tro på här på Jorden. En skeptisk inställning har hjälpt mig många gånger att sortera i all den information som vi dagligen matas med att tro på som absoluta sanningar. Som jag tidigare sagt, jag följer min egen väg och jag står hellre ensam än att gå emot min sanna natur. Instinktivt känner jag när någonting inte resonerar med mitt inre ljus. Jag vet att det finns många andliga system här på jorden som används som dimensionsfällor av olika slag och själsbedrägerier. Det är viktigt att bli påmind om detta, lite då och då. Det är lätt att även avancerade varelser faller tillbaka till lägre vibrationstillstånd och är nu fångade i detta dimensionsfängelse utan kunskap om varför de är här och var de kom ifrån.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckAlla bär på en unik vibrationsfrekvens och det är den som avgör på vilken plats vi kommer att hamna på när vi lämnar livet på jorden. Min personliga förståelse, så här långt, är att vi hamnar på den plats som återspeglar vårt energimönster eller vibrationsfrekvens. Vi kommer alltid att hamna på den plats där likasinnade finns. Om du bär på kärlek och medkänsla är det detta du kommer att möta. Om du bär på hat och våld är det detta du kommer att möta. Om du tror på en viss religion och det är en del av ditt liv är det detta du kommer att möta. Himlen eller helvetet är endast hologram som återspeglar det vi bär på. Givetvis kommer du efter en tid att få möjligheten att komma tillbaka till Jorden för att lära dig några nya saker som du kanske missat, inte förstått eller inte blivit färdig med. Andlig utveckling sägs ju bestå av alla kontraster så du kanske vill komma tillbaka och uppleva hur det är att vara avundsjuk, vara våldsam, hatisk eller lära dig vara ödmjuk och ha medkänsla för din nästa. Du inkarnerar och har inget minne av dina tidigare minnen, insikter eller erfarenheter. Vill vi verkligen tro på att detta påtvingade system på något sätt hjälper oss att utvecklas andligt? Var och en får tro vad den vill och fortsätta leva sina liv efter vad de önskar. Jag är inte ensam om att ha dessa tankegångar. Om någonting börjar gnaga inombords är det kanske dags att vidga sina vyer och börja söka efter meningen med vad livet och döden egentligen har för syfte på denna planet.

Vilka ligger bakom reinkarnationsprogrammet
Vad känner du till om Karma herrarna och deras budbärare i form av änglalika varelser och påstådda upphöjda mästare? Har du personligen varit i kontakt med dem i livet som du lever nu eller följer du endast ett program som ger dig en viss tro? Vad är Fri Vilja för dig? Hur kan du med säkerhet veta att du är i kontakt med de verkliga kärleksljusa varelserna bortom alla dimensionsslöjor och nivåer av astrala världar som skapats av dessa utomjordiska varelser?

Ha en underbar dag och följ alltid ditt eget hjärta och den sanning som resonerar med ditt inre.

© Diana Sjöbeck

%d bloggare gillar detta: