Sekter och andliga rörelser

SEKTER OCH ANDLIGA RÖRELSER

AndlighetVid flera tillfällen har jag blivit ombedd att skriva om mina upplevelser och erfarenheter när jag under ett års tid var medlem i en s.k. andlig förening. Detta gör jag nu för att hjälpa andra att se hur illa det kan gå och hur utnyttjad man kan bli om man inte är uppmärksam. Jag har i hela mitt liv varit en sökare, en människa som längtat efter likasinnade och ett samarbete som är till gagn för alla. Än idag har jag svårt att förstå hur ärlighet, lojalitet och en verklig önskan om att hjälpa andra betraktas som någonting väldigt konstigt, på gränsen till dumhet.

För ett antal år sedan gick jag med i en förening som jag trodde från första början var rena drömmen. Där träffade jag likasinnade och fick möjlighet att samarbeta, samtala, stödja, utvecklas osv. med andra. Efterhand upptäckte jag att den världen är ungefär som verkligheten, om inte värre. I den föreningen var ordförande ett medium, en person som visste allting, hade svaren på alla problem, var den bäste healern, kunde ställa diagnos på sjukdomar osv. Det störde mig att en del människor (inte alla) i föreningen satte henne på en piedestal och gav henne all makt, även om hon själv till synes inte tyckte om det, men egentligen var det tvärtom. Det kändes som om en del människor inte kunde fatta ett enkelt beslut själva innan de hade tillfrågat henne. Var gång jag eller någon annan uttryckte en egen självständig tanke, åsikt eller en önskan blev vi tillrättavisade och det menades att vi hade fel eller inte hade den rätta kunskapen, förståelsen eller någonting annat.

Efter en tid började jag tappa all glädje för mitt eget arbete som Feng Shui konsult och healer. Det slutade med att jag efter ett år gick ur den ”föreningen” och avbröt min utbildning som healer. Syftet med healingutbildningen var att jag saknade ett diplom trots att jag själv arbetat med healing sedan 1985. Efter detta fick fler styrka att gå ur (syftar på dem som var med i samma grupp även om liknande grupper fanns innan min tid också) och jag blev utsatt för mycket smutskastning och dylikt. Jag hade ett kontrakt på nio månader som jag var tvungen att betala hyra för fast jag blev ”avstängd” från föreningen och fick inte närvara vid några ”öppet hus” kvällar. Anledningen till detta var att jag var ”mörk”, enligt dem. Detta är bara en förkortad version av vad som egentligen hände men det finns tillräckligt med information så ni vet vad ni skall vara uppmärksamma på. Jag kommer att ta upp fler exempel lite senare.

Den perioden av mitt liv lärde mig enormt mycket om hur människor kan vara. Idag är jag tacksam för all den kunskap som jag fick där och därför ser jag inte den erfarenheten som negativ även om det kan uppfattas så av andra. Jag gick med för att lära mig och det gjorde jag, ingen har tvingat mig i detta mer än jag själv. Jag kan endast ta ansvar för mitt eget liv och alla beslut som jag tar själv. Samtidigt kunde jag en gång för alla inse att jag har en egen inre styrka och en stark inre vägledning som jag är mycket stolt över. Behövde bara en rejäl spark i bakändan för att fatta det.

I nästan alla andliga rörelser eller sekter är allt bra så länge ALLA tänker, känner och handlar utifrån ett speciellt mönster. Men så fort någon skulle avvika det minsta eller börja tänka själv så blir den personen besvärlig, mörk och måste genast ”hjärntvättas”. Den bästa Mästaren, enligt mig, är den som kan glädjas över att eleven har förmåga att tänka själv, skapa en egen verklighet och utvecklas i sin egen riktning och takt. Tävlingsandan hör inte ihop med andlighet eftersom ingenting egentligen är ”rätt eller fel”. Varför måste vi vara som någon annan? Det finns ändå en anledning till varför vi alla är unika med egen unik kraft. Den enda personen som är värdig att sitta på en piedestal är vi själva. Varför ger vi bort vår egen kraft till någon annan? Jag tror att det beror på för att vi skall slippa ta ansvar och beslut för våra egna liv och om det inte skulle gå så som vi hade tänkt oss det har vi någon annan att skylla på. Sen är det också tryggt att befinna sig på en plats där man kan känna sig speciell och utvald medan alla andra är någonstans långt nere på skalan.

Sann mästareAllting som händer i mitt liv sker av ett syfte och det finns en mening med allt, även om jag inte alltid förstår eller ser det meddetsamma. Jag är min egen skapare till allt som händer omkring mig och på det sättet har jag skapat en bild av en Mästare inom mig själv. Konstigare än så är det inte. Alla situationer, möten med andra, insikter osv. som uppstår har någonting att lära mig om mig själv. Alla ord är laddade med en speciell energi i vårt sinne enligt våra erfarenheter. Ordet Mästare kan ha en både negativ och positiv betydelse beroende på hur man själv ser på det. Men om man skall hitta och förstå innebörden av ordet Mästare så måste man ha varit i de båda ytterligheterna för att känna skillnaden.

****På ett plan så har alla känslor en motpol, som ex. hat och kärlek. För att finna balansen mellan dessa anser jag att man måste ha upplevt båda. Hur skall jag veta skillnaden mellan ont och gott om jag aldrig upplevt dem? Jag kan heller inte veta och känna vad ondska är om jag alltid levt i det goda. Jag kan förstå och uppskatta hur äkta glädje känns först när jag vet vad riktig sorg innebär. Att verkligen känna empati för någon innebär att man VET hur den andra känner sig.

****På ett annat plan så finns det ingenting som är varken positivt eller negativt. Det finns inga ytterligheter, det finns inget ljus eller mörker. Allting bara ÄR och ingenting är varken bra eller dåligt. Det är ytterst få människor som kommit fram till denna insikt. De förstår sitt ansvar i skapelseprocessen och att vi  alla är medskapare till ALLT som sker på denna planet.

Nu till de frågor jag fått genom åren angående sekter eller andliga rörelser som går ut på att snärja dig och livnära sig på dina energier. Det kan finas risk för lite generaliseringar och det ber jag om ursäkt för men detta fallet kan det inte hjälpas.

Vilken stämning har gruppen?
På ytan kan stämningen upplevas som ljus, upplyftande, speciell och alla känner sig utvalda, delaktiga i någonting stort. Alla har i stort sett samma tankar och känslor och informationen är ganska enkelriktad. Allting annat som inte har samma typ av information, budskap och frekvens förlöjligas och klassas som mörkt. Under ytan upptäcker man, efter tag, ett tvång, vemod, skuldkänslor och ständig trötthet.

Vem eller vad lade man mest fokus på?
Det mesta kretsade runt den högst ansvarige. Det kändes som om man aldrig var ledig eller fri från gruppen. Det skickades nästan konstant distanshealing till ”ledaren” när denna kände sig hotad utifrån. Det kunde röra sig om beskydd, extra styrka och kraft från oss andra, livskraft från oss när det gällde sjukdomar osv. Alltid var det någonting som tog fokus bort ifrån familjen och vännerna. Jag hade inget eget liv till slut och kände mig mer och mer trött och energifattig. Meditationerna i grupp kändes bra för en kort stund men efterhand kände jag mig mer dränerad än upplivad. Det var ofta jag upplevde mig trött, irriterad och tom efter att ha blivit tömd på kraft, livsenergi och livsglädje.

Vilka typer av människor finns med i gruppen?
Människor som verkligen har en önskan om att utvecklas tillsammans med andra för att skapa en bättre värld i en mindre skala.

Människor som är nyfikna och vill lära sig se saker och ting ur ett annat perspektiv.

Människor som är välvilliga, hjälpsamma, varmhjärtade och ödmjuka men som tyvärr många gånger inte litar på sin egen medialitet eller andra gåvor som de besitter.

Människor som många gånger har diverse problem och blockeringar.

Människor som vill bli bekräftade och har ett behov av att vara speciella.

Människor som inte tror på sig själva och sin egen gudomlighet och vill gärna lägga över ansvaret över sina liv till någon annan för att slippa ta tag i det själva.

Människor som har ett behov av att hävda sig och övertyga andra om att de har rätt i allt.

Hur fungerar samarbetet i de inre kretsarna?
Så länge det gynnar den högst ansvarige inom gruppen med ex. gratis reklam, fler kunder, elever till diverse kurser, utbildningar, seanser osv. så är allting frid och fröjd. Det händer aldrig däremot att de själva får för sig att rekommendera någon annan inom gruppen. Konkurrens är endast ett fint ord man använder så länge det inte gör intrång på deras eget område.

En väldigt tråkig påminnelse som inte borde finnasHur var tiden efter uppbrottet?
I början kändes det väldigt tomt och ensamt. Det ersattes med fruktansvärda mardrömmar som inte kan beskrivas i ord. I vaket tillstånd bombarderades jag med fruktansvärda mentala bilder och halschakrat blev avspärrat. Syftet var givetvis att tysta ner mig. Jag kände mig blockerad och hade ingen som helst inspiration eller kreativitet.

Detta pågick i flera månader och under hela den tiden så försökte jag meditera och komma i kontakt med min guide och vägledare. Sakta men säkert kunde jag efterhand ta bort mina initieringar efter healingkurserna och rensa min kropp efter diverse eteriska implantat. Det tog mig ca. ett år innan jag kunde känna mig fri och ren från dessa energimässiga våldtäkter. Många svenskar vill inte erkänna eller tro på Svart Magi, men att bränna ett foto på någon och skicka negativa tankar, uttrycka negativa ord eller känslor gentemot någon person är faktiskt en form av Svart Magi.

© 2005 Diana Sjöbeck

Hjälpande handMEDIUM ELLER ICKE MEDIUM

Först och främst vill jag förtydliga att mitt syfte inte är att svartmåla ALLA mediala människor som finns där ute i världen. För skulle jag svartmåla alla så svartmålar jag även mig själv eftersom jag själv arbetar utifrån min intuition. Tvärtom så har jag respekt och kärlek för dem som valt att arbeta med detta med tanke på hur både vanliga människor och vetenskapen och idag förlöjligar allt som dem inte kan mäta, förstå eller bevisa med så kallat vetenskapliga metoder. Mitt syfte däremot är att dela med mig av de personliga möten jag haft med VISSA oseriösa, okunniga och oprofessionella människor som kallar sig medium. Det är dessa som jag försöker beskriva och som är lätta att känna igen. Varför gör jag detta? Därför att dem ibland kan göra mer skada än nytta.

De flesta av oss kan vid vissa tillfällen i livet känna och uppleva hur livet kan vara både skrämmande eller totalt meningslöst. Detta sker oftast när vi befinner oss i ett tillstånd där olika vägar uppstår och vi vet inte vilken väg vi skall välja. Vad är det som väntar i de alternativa framtiderna? Väljer jag rätt partner eller arbete? Vad väntar mig om jag flyttar? Har mina anhöriga det bra där de är nu? Som sagt, ibland handlar det om personlig vägledning, bekräftelser av olika slag eller att vi inte har haft tid att säga farväl till någon som stått oss nära. Oavsett vilken situation vi än befinner oss i så är vi sårbara och i den stunden också lättare att påverka både på gott och ont.

Learn to discernDet är vid dessa tillfällen som vissa mediala rådgivare har som mest makt att antingen hjälpa eller stjälpa. Allting beroende på med vem eller vilka de samarbetar med. De känner sig trygga och säkra i den positionen de har och en liten känsla av överlägsenhet på gränsen till arrogans kan lysa igenom när de befinner sig alltför mycket i det mentala där egot talar mer än hjärtat. Du kan vara övertygad om att ALLA har kontakt med den högsta källan eller Gud. Men hur kan det då komma sig att du får olika svar av olika medium? Sen har vi vissa mediala rådgivare som kan lite sådär i förbifarten ge (vinkar) lite information och sen stänger de plötsligt dörren med en smäll framför näsan. Varför de gör på detta viset går utöver mitt förstånd. Handlar det om att de inte vill bli utnyttjade eller är de så övertygade om att ingen annan har någonting att komma med? Är det till gagn, uppmuntran eller är det för att skapa fler frågetecken och rädslor? Det kanske är deras försäljningstrick?

Det är väldigt enkelt att gömma sig bakom ”förmedlad kunskap” särskilt om man inte bett om den. Sen har jag även träffat en hel del människor både på mässor och privat som berättar bl.a. om hur trötta de är på att få svar i stil med: Det får du reda på tids nog, du är inte redo för att få den informationen än, eller så ler de utan att säga någonting. Det finns ingenting värre än undanhållen information. Kunskap är makt och det är dags att vi börjar förstå detta. Om vi inte hade velat få svar på någonting som gäller oss själva och vår egen utveckling hade vi inte kunnat ställa de rätta frågorna för att få svar. Hur jag sen hanterar informationen, oavsett hur den ser ut, är faktiskt bara upp till mig själv och ingen annan. Jag har mer respekt för människor som säger att de inte vet eller klarar av det just nu, än låtsas om att de vet när de inte har en blekaste aning om hur eller vad de skall svara.

SamarbeteDet finns ingen människa som vet och kan allting även om man tror sig göra det. Det är totalt hopplöst att samtala med människor som tror sig veta ALLT. Vissa mediala rådgivare borde ta mer ansvar för sin information och var de får informationen ifrån. De meddelanden som de ger ut skall inte påverkas av deras egna åsikter, erfarenheter, sanningar, moraliska attityder och rädslor. Sedan har jag mött medium som ständigt svävar i det blå och som inte känner igen en oavsett hur många gånger man träffat dem förr.

Generellt har de flesta av dessa individer ett otroligt behov av att alltid prata om sig själva, hur duktiga de är, hur långt de kommit i sin utveckling, vem de har kontakt med och visar sällan eller aldrig intresse för någon annan medmänniska, mer än när man skall köpa en tjänst av dem. Jag kom i kontakt med ett känt medium när jag själv stod på mässor och hon erbjöd sig att hjälpa mig när jag behövde hennes tjänster. När den dagen kom och jag ringde henne fick jag till svar att jag skulle vänta i 6 månader innan jag fick en tid och så undrade hon om jag hade skilt mig. Jag blev fullständigt förstummad eftersom det var något jag inte hade en tanke på eller ville ha hjälp med. Vilka har hon kontakt med egentligen och varför överhuvudtaget tänka den tanken?

Om vi nu kan acceptera att viss kanalisering kommer från änglar, vägledare, guider eller gud så finns även möjligheten att viss kanalisering kommer från andra typer av väsen i vårt gigantiska universum och lägre dimensioner. Man skall inte tro att ett medium automatiskt enbart har förmåga att ge budskap som bygger på ljus och kärlek. Medium, precis som andra, har en begränsad kunskap och måste hela tiden arbeta på att hålla sina kanaler rena och skyddade från intrång när det gäller energier som vill förvränga informationen som skall fram. Allt som tycks vara ljust behöver inte vara kärleksfullt.

© 2005 Diana Sjöbeck

NÄR LJUSET SLÄCKS I MINA ÖGON

LiknelserJag skriver detta för att ännu en gång beskriva en händelse ur mitt eget liv och göra andra uppmärksamma på den negativa energin som finns bakom vissa människor som utger sig till att vara ”högt andligt utvecklade personer”.

Vi har alla våra livsöden att berätta om, våra erfarenheter och kunskap om livet i stort och smått. Men oavsett var vi än befinner oss i livet så är allting bra och bara ÄR, både på gott och ont. Det jag är medveten om kan jag alltid förändra och skulle jag tappa fotfästet på vägen, så får jag resa mig igen och fortsätta gå med huvudet högt. Det som jag vet idag kanske inte stämmer imorgon. Detta kallas utveckling och är inte någon småsak att förakta. Allt som sker i våra liv har en mening, även om vi ibland inte förstår det meddetsamma.

På grund av mitt sökande efter svar på att bli hel, så har jag ibland gått en väg för att uppleva den totala motsatsen. Jag har då istället träffat människor som utnyttjat min sårbarhet och naivitet. Något som jag verkligen behöver arbeta på, eftersom jag lätt tillåter vissa människor att kliva in i mitt liv och dra nytta av mig som person, min kunskap och erfarenhet. Nu pratar jag om ex. kurser eller grupper inom andlig personlig självutveckling och liknande. För när jag väl har bestämt mig för att utföra ett eget inre arbete så gör jag det till 100 %. Dessa s.k. självutnämnda ”högt andligt utvecklade personer”, gruppledare eller mästare ger oftast ett sken av att vara kärleksfulla, förstående, ödmjuka och ärliga men vänder du på dem så krälar det av spindlar. Detta är inte första gången jag möter denna typ av människor, men det lär bli den sista.

Jag gick en kurs för några månader sedan och fick bra kontakt med gruppledaren. Från början kände jag ett genuint intresse och ett ömsesidigt utbyte som var till stor hjälp. Så här långt, i min berättelse, har jag redan delat med mig av mina erfarenheter, hjälpt honom ett otal gånger med medial rådgivning och även gett honom healing helt kostnadsfritt eftersom jag anser det som ett utbyte för att hjälpa och stödja varandra. Men någonstans har min starka intuition börjat ringa i en varningsklocka, och det är nu helvetet brakar loss.

Rätt som det är, helt utan förvarning får jag ett brev, som är proppat med smutskastning och beskyllningar i form av att jag är: oärlig, orsakar honom smärta i hans liv, vill skada honom och hans närmaste på olika sätt och vis och att jag stoppar hans flöde i livet. Men det lustiga i allt detta är att han har sagt exakt samma sak om andra kursdeltagare eller medlemmar, bakom deras ryggar till mig. Under tiden när vi hade bra kontakt så ville han ha medhåll och empati över hur fruktansvärt missförstådd och utnyttjad han hela tiden blir och vilken TUNG börda han bar på genom att vara så ljus och kärleksfull. Men när han slänger ur sig dessa påståenden så undrar jag vem det är som stoppar flödet för VEM? Jag undrar hur en kärleksfull, ödmjuk och s.k. högt andligt utvecklad person får denna information ifrån? Jag undrar också hur det kan komma sig att den informationen han får från sin källa, kan påstå att andra terapeuter, som är verksamma inom andlighet, också är mörka, avundsjuka, manipulativa och att även dem stoppar hans flöde i livet?

Beskyllningar och smutskastning kommer inte från den kärleksfulla delen av Universum, det VET jag med absolut säkerhet och från personlig erfarenhet. Han påstår också att man aldrig kan döma en människa, bara en människas handlingar och så gör han precis samma sak själv, skillnaden är bara att informationen då kommer från någon ärkeängel, Gud eller någon annan Mästare i kanaliserad form. Jag undrar vad de tycker om att deras namn missbrukas på detta sättet?

En väsentlig sak som jag lärt mig av livet och allt det som jag läst och upplevt är att: jag själv skapar min lycka och allt det som sker i mitt liv på gott och ont. Jag vet att vi av olika anledningar kan uppleva att vi blir ”stoppade” men det handlar oftast om att vi befinner oss på fel väg och att Universum vill styra om våra steg i rätt riktning igen. Jag anser detta kärleksfullt och är tacksam för detta. Precis som jag är lika tacksam över att jag vägletts in i dessa situationer för att jag har något att lära här eller för att se hur långt jag kommit i min utveckling när det gäller dessa situationer. Vi kan kalla det någon form av andlig tentamen, för tro det eller ej, så är det precis detta det handlar om. Jag är väl medveten om lagen om orsak och verkan och att det som jag skickar ut får jag tillbaka, så jag är inte ett dugg intresserad av att stoppa någon annans utveckling i livet. Jag har fullt upp med mitt eget liv, men som man känner sig själv, känner man andra. Det säger allt och lite till.

När man har med illasinnad energi att göra då kan det verkligen påverka ens liv på ett negativt sätt. Detta vet jag också av erfarenhet, jag har varit utsatt för detta flera gånger tidigare i mitt liv. Därför har jag valt att hjälpa andra människor att bli fria från denna typ av energi, för att värre våldtäkt inte finns. Våldtäkt är nämligen inte bara fysisk utan kan även vara energimässig och då riktas fokus på framförallt baschakra, sakralchakra och solar plexus. Vi får aldrig glömma att det finns olika grader av negativ energi och det är inte all typ av energi som är illasinnad medvetet. Att vara ex. orolig för någon som är sjuk är inte det jag pratar om. Att vara orolig för någon som är sjuk kan göra läkningsprocessen längre men är inte samma sak.

Vi måste lära oss att skilja på päron och äpplen. Att vara mer mottaglig för destruktiv energi handlar om hur mottaglig man själv är och är ett starkt tecken på var man behöver arbeta med sig själv för att bli starkare. En person som har benägenhet för depression är faktiskt mer mottaglig för illasinnad energi och då speciellt om man har stark intuition och har lätt för att ta in andra människors känslor.

Jag har mött människor som aldrig berörs av andras tyckande och tänkande. De lever sina liv fullt tillfreds med det de skapar och är i ett konstant flöde. Varför? För att de har full fokus på vad de vill skapa, de oroar sig inte, de har full tillit till sin egen förmåga och livet. De bryr sig inte om vad andra anser om deras val i livet. Så enkelt är det för vissa att skapa ett framgångsrikt liv men så svårt för många av oss andra. Vi själva begränsar oss och vår potential och det är helt och hållet vårt eget ansvar och inte någon annans. Jag hoppas att du som läser detta förstår skillnaderna av det jag försöker förklara.

Självutnämnd mästareI slutändan är det mitt eget ansvar hur jag än vrider och vänder på det. Det kommer alltid att finnas människor som är avundsjuka, manipulativa och oärliga men det är upp till mig i så fall att skydda mig och sätta gränser mot dessa personer och låta dem lära sig att ta hand om sitt eget skräp när dem själva är mogna. Ju mer jag kan fokusera mig på glädje, kärlek och lycka desto mer blir det så. Men denna högt andligt utvecklade person vill alltid ha en syndabock när det går dåligt för honom själv, han vill inte se sin egen del av det han skapar och vad han själv skickar ut. Han blir väldigt aggressiv när någon annan arbetar med samma sak som han själv och då spelar det ingen roll om någon annan var först med idén. Det han helst av allt skulle vilja att inte någon annan på detta jordklot arbetar med samma sak som han själv. Han lämnar sällan utrymme till att var och en finner sin egen sanning, för det kan omöjligt existera i en manipulativ och enkelriktad energi. Kvar finns bara EN väg och EN absolut sanning som tjänar hans egna syften.

För att återgå till påhoppen så känner jag inte igen mig i dessa fabrikationer. Att påstå dessa saker om mig är för mig som ett slag i ansiktet utan dess like. Jag kan bara säga ett ord med absolut säkerhet, projicering. Om jag vet att jag har gjort något fel, så ber jag om ursäkt för det men jag ber INTE om ursäkt för något som jag inte känner igen i mig själv. Det är väldigt enkelt att släcka ljuset i mina ögon genom att vara oärlig, manipulativ och osann. Ljuset släcks i mina ögon när jag blir falskt beskylld för andra människors olycka i livet eller att jag stulit deras energiflöde. Om någon stoppar ett energiflöde så är det genom att kasta ur sig falska påståenden eftersom jag vet att tankar, känslor, ord och handlingar är skapande och kan stoppa flödet i våra liv. Det är en Universell sanning och en lag enligt kvantfysiken.

Mina närmaste vet hur mitt liv har sett ut och att jag trots detta är tacksam. Dem som känner mig respekterar och älskar min generositet, ödmjukhet och kärlek. Jag inser att jag är, där jag är, av en mening. Jag inser att Universum vill tala om något för mig, även om jag ibland inte förstår syftet på en gång. Men enligt honom så är det jag själv som är orsaken till ALLT skit i mitt liv samtidigt som jag också är orsaken till hans eget liv och att det går dåligt för honom på olika sätt och vis och bla bla bla. Herregud, så tröttsam situation men samtidigt en nyttig påminnelse om att vissa s.k. ”högt andligt utvecklade personer” verkligen borde arbeta med sig själva först, innan dem vill hjälpa andra. Sorgligt och tragiskt men det enda man kan göra är att tycka synd om honom för han vet inte bättre.

Vi skapar varje sekundAlla som bara godtyckligt accepterar hans andliga smutskastning, oavsett om dem känner mig eller inte, har gjort ett val genom att försvåra en annan människas liv energimässigt. Men vissa människor är lättmanipulerade och älskar att sitta och mysa i allt skitsnack om alla andra för då slipper de titta på sig själva och vad de hjälper till att skapa. Dagen efter kan de sprida sina budskap om ljus, kärlek och sann vänskap. Halleluja!!! Sen undrar de varför de inte har något flöde i sina liv, men vänta, det måste ju vara någon annans fel… Dessa människor kan hålla sig långt borta från mitt liv, men är alltid välkomna när de vill möta mig som en medmänniska. För trots allt, är vi på denna jord för att lära och utvecklas och ingen är mer värd än någon annan. Vi är alla här för att omfamna varandra i våra hjärtan och stödja varandra i svåra stunder när mörkret fallit över våra sinnen.

Hela denna situation, tredje gången gillt, har lärt mig massor om mänskligt beteende, vilket alltid har fascinerat mig. Nu kan jag gå med huvudet högt, samvetet rent och förlåta mig själv och andra inblandade, för det icke kärleksfulla tillståndet som uppstått. Det är tack vare dessa händelser jag kan berätta min syn på saken för andra som vill lyssna. Jag kan lära av händelsen och fortsätta gå med ljus och kärlek i mitt hjärta som jag alltid har gjort. Jag har blivit ytterliggare en erfarenhet rikare och förstått mig själv ännu bättre, insett min styrka och vad jag skall fortsätta att jobba med. Jag kan gå genom livet och VETA att jag är en god människa, trots mina brister, trots att jag har mycket kvar att lära och ha tillit till den Universella rättvisan som tar hand om allt det som är falskt och oäkta i var och en av oss.

Tack för att ni lyssnade på min berättelse

© 2011 Diana Sjöbeck

Annonser

12 kommentarer till Sekter och andliga rörelser

 1. ivanbjorn skriver:

  Jag kanske skulle ha lämnat även en länk till följande artikel: Channels, bas les masques! / Kanaliseringar – Kasta era masker: https://ivansblogg.com/2017/09/21/channels-bas-les-masques-kanaliseringar-kasta-era-masker/

  För att utrycka mig kort också med tanke på kommentarer nedan.
  Eftersom vi glömde vem vi egentligen är (d.v.s. skaparna med samma potential att skapa som skaparen. Detta tema ska jag inte utveckla här)

  Religioner och vår hittillsvarande samhällsordning ger inga bra svar om livets mening.
  Det är inte så konstigt att i kölvatten av detta har det uppstått ofantliga mängder olika praktiker om hur man kan väcka sin andliga potential till liv.

  Många människor har uttryckligen flytt de etablerade religionerna för att praktisera andlighet på ett annat sätt. Många blev besvikna. Svar och nyckel till ett medvetet liv finns nämligen i var och en själv och inte där ute…

  Att bolla sitt andliga liv med någon utomstående kan öka egna chanser till att få bättre inblick i sig själv….

  Gilla

 2. Tomas Hellström skriver:

  Tack för värdefulla erfarenheter du delar av dig, det finns hopp för mänskligheten trots allt.
  Det finns många oseriösa personer som utnyttjar andra för egen vinning och ställer sina egna behov främst framför andras. Det stärker bara oss att gå vidare med nya erfarenheter därmed öppnar nya möjligheter. Lyssnar på intuition och hjärtat så går man långt.

  Gilla

 3. therese skriver:

  Jag ryser i hela kroppen eftersom detta är vad min make, fd make är insyltad i. D e mästare olika dimensioner, änglar å förhållningssätt om ditt å datt. Vi har nu kommit så långt att han fått välja. Rörelsen eller vi. Han valde rörelsen. Å inom loppet av 2 dagar var han utflyttad å ansökt för skilsmässa. D gör mig så ont att se den man älskar försvinna från en. Och ännu mera ont att barnen drabbas…

  Gilla

  • dianasjobeck skriver:

   Hej Therese
   Det gör mig ledsen att dessa typer av sekter inte ger utrymme för ett balanserat och mer kärleksfullt sökande till personlig andlighet och samtidigt förstå varför vi är här på denna jord. Det ena behöver inte utesluta det andra men de är väldigt duktiga på att manipulera och höja Egot. Alla vill känna sig speciella och utvalda men förstår inte att det är vi alla, var och en på sitt sätt annars hade vi inte varit här. Sträck nu på dig, håll huvudet högt och ta hand om er. Hans val och konsekvenserna därav ska inte dra ner er energimässigt, tillåt inte er detta! Jag finns här för dig om du skulle behöva prata med någon som förstår. Kram 😃❤️

   Gilla

 4. jag känner igen mig, jag var också med ett tag i en andlig förening men gick ur. I god tid verkar det som för de som var kvar mådde väldigt dåligt av de energier som ledaren sände ut vid meditationer. På nätet finns det många amerikanska mediums som också har kört försäljningstrick emot mig genom att bara babbla och inte komma med någonting.

  Gilla

  • dianasjobeck skriver:

   Alltid tråkigt att höra när människor far illa i dessa sammanhang. Det finns människor som gör mycket gott i världen och tvärtom, tyvärr. Men en dag hoppas jag att kärleksenergin segrar och att denna värld blir en bättre plats för oss alla ❤

   Gilla

 5. Ping: Kärleksenergins mångfald inom olika healingtekniker | Diana Sjöbecks blogg

 6. MiaMaria skriver:

  Som vanligt intressant och stärkande.
  MiaMaria

  Gilla

 7. ulla skriver:

  Mycket intressant, stärker min uppfattning att det folk berättar om sej själva ofta är raka motsatsen till vad de sen i verkligheten är. De egenskaper de tillskriver sig själva tjänar så ofta syftet att dölja en smutsigare verklighet. Alla som på något sätt ”upphöjer” sej och aspirerar på en högre plats i nån slags andlig eller moralisk hierarki får mej att ana ugglor i mossen.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.