Lite om mig

”När mitt inre är i balans och harmoni
Hör jag Universums sång i mitt hjärta
Jag känner kärleken strömma genom mig
Jag känner hur kraften vederkvicker min själ
I den stunden känner jag mitt ursprung
Jag vet att jag är en del av Evighetens flamma
Och i det ögonblicket vet jag att allt mitt lidande
Endast är en bråkdel av Oändligheten
som är mitt sanna hem”

Jag är en gammal själ som kommit hit för att bland annat utföra ett stort karmiskt ljusarbete. Detta arbete startade på allvar när jag fyllde 15 och sen dess har det rullat på. Efterhand som jag stärkts genom personlig självutveckling och självkännedom har också många av mina latenta förmågor öppnats upp och utvecklats vidare. Förmågan av att ”känna in” har jag haft sen jag var barn och likaså min healingkraft. Det tog många år innan jag visste vad dessa förmågor egentligen betydde. Att rensa negativ energi från människor och platser är något som tillkommit lite senare i livet, mycket tack vare det karmiska arbetet jag kommit hit för att utföra. Jag har upplevt många fasor och orättvisor under min livstid. Allt som jag tagit mig igenom har stärkt mig och gett mig de insikter jag behöver för mitt Ljusarbete. Det jag i dag känner är tacksamhet och ödmjukhet inför livet. Jag ser att allt levande har ett syfte, en mening med sin existens, hur obetydligt det än må vara i andras ögon. Vi är alla Ett, en del av en helhet och det inkluderar allt på denna levande Jord.

All form av ondska, fysiska, psykiska och energimässiga övergrepp accepterar jag inte och kommer aldrig att ställa mig bakom. Jag har vigt mitt liv till att hjälpa människor bli av med all form av negativ mörk energi, oavsett form eller definition. Det har funnits ett fåtal människor som genom åren har försökt att övertyga andra om att jag samarbetar med mörka krafter. Min blogg, mina nöjda kunder, mina närmaste vänner och familj vet att detta inte är sant. Jag har ett fåtal rivaler som inte tycker om att jag arbetar med att rensa bort det de själva utsätter andra människor för. Mina ovänner (vänner som jag kostnadsfritt hjälpt under många år med att rensa, ge rådgivning och utbilda) har valt att sprida sina egna projiceringar på mig.

Mina guider och vägledare har avlöst varandra efterhand som jag vandrat på livets stigar och öppnat upp nya förmågor. De flesta läromästare har varit relativt stränga, men det är vad jag personligen behöver. Innerst inne är jag likadan själv, ogillar starkt oärlighet, utnyttjande och falskt smicker. Sanning är för mig väldigt viktigt och att följa mitt eget hjärta trots vad omgivningen än tycker och tänker. De lever sina liv hur de vill och jag lever mitt liv som jag vill. Är inte intresserad av att påtvinga någon annan min egen sanning och övertygelse, samma respekt vill jag ha tillbaka.

Att vara positiv i en värld fylld av så mycket negativ energi är ingen lätt uppgift, det är jag medveten om. Det är viktigt att veta vad som är mitt och vad som är andras. Denna uppgift blir svårare om man har empatiska förmågor, att känna av omgivningens energier, det som skickas ut i form av tankar och känslor (vilket bara är en form av energi). Därför av den anledningen behöver jag i perioder vara ensam för att ladda mig med positiv energi. Jag spenderar mycket tid med att meditera och skriva. Det jag ibland saknar är den fysiska konversationen med människor som har ett genuint intresse för andligheten och djupare filosofiska frågor som jag kan ha ett ömsesidigt utbyte med. I dag är jag väldigt restriktiv med vem jag släpper nära inpå mig i mitt liv. Alltför många människor är egoistiska, tänker bara på sig själva och sina egna behov och det är en sjukdom som har skapat de flesta problemen vi har här på Jorden.

Andlighet för mig är inte en modefluga, andligheten är en del av mig och mitt liv. Jag tror också på tydliga gränssättningar och konsekvenser, för utan konsekvenser är vi dömda att göra samma misstag om och om igen. Vänlighet för mig är inte ett tecken på svaghet. Det kostar absolut ingenting att vara vänlig, öppen och kärleksfull i alla möten med människor. Men självklart tar jag ett steg tillbaka om jag ser att det inte är ömsesidigt. Jag har inget behov av att umgås med människor som är egoistiska, negativa och inte har något gott att säga om någon. Jag kan förlåta allt men låter mig inte utnyttjas av någon. Jag föredrar min ensamhet framför att bli tömd på energi och slösa bort min tid på människor som inte har förmågan av att ”ge och få” i ett flöde.

Mitt samarbete med Draksjälarna
En del har genom åren kontaktat mig och undrat varför jag ibland hänvisar till ”Draksjälarna”. För mig är det inte konstigare än dem som kallar sig änglar och har ett samarbete med änglalika varelser. Kanaliserade budskap har ju funnits i alla tider från olika källor. Det handlar helt enkelt om olika utomjordiska grupper som kommer från olika platser i Universum, som jag ser det.

Drakar är en uråldrig symbol för kunskap, styrka och feminin energi och finns beskrivna i många kulturer runtom i världen. Ordet Dragonis har sitt ursprung från det grekiska ordet Drakoni, som betyder ”den som ser”. Drakar förknippas därför med förmågan att se det som sker utöver det normala. För oss som har en genuin kontakt med dessa väsen handlar det samarbetet till stor del om en personlig resa till självinsikt. De utmanar oss att se de mörka aspekterna av oss själva för att vi bättre ska kunna förstå våra egna liv och öden. Vi sporras till att utforska vårt psyke och våra gömda förmågor och kunskap.

Drakar är ett högadligt släkte för sig och bör inte jämföras med reptilianer. Reptilianer har tappat kontakten till den Högsta Källan och släckt sitt inre ljus. De drivs endast av mörk negativ energi som går ut på maktbegär, girighet, förslavning och allt som egentligen bryter mot den Fria Viljan. Drakarna väljer själva vem de vill samarbeta med. Deras visdom är gränslös, deras kärlek är villkorslös. De förstår den Fria Viljan mycket väl och har stor respekt för individens resa till personlig upplysning. För att vandra på de stjärnbeströdda stigarna sidan om Drakarna och ta del av livets mysterier, kräver som sagt en hel del inre arbete, innan detta utbyte blir möjligt. För att påbörja denna resa, krävs förmågan och viljan till att dyka djupt ner i sitt undermedvetna och möta alla rädslor och smärtsamma minnen som sedan länge är gömda. Denna resa är inte för vem som helst och den måste man göra ensam.

De högadliga Drakarna är också godhjärtade, tålmodiga men också ganska stränga. De ser igenom fasaderna, manipulativ energi och allt som inte är i kontakt med kärleksljuset. Liksom de sanna mästarna ogillar de starkt att bli dyrkade. De äger stor visdom och kunskap inom många olika områden och vill inget annat än att vi människor ska komma i bättre kontakt med vårt Högre Jag, se vår egen gudomlighet och låsa upp vårt sanna potential. Människor får tycka vad de vill om Drakar, hälften av det de tror är ändå inte sant. För mig är det en ära att vandra sidan om dessa fantastiska väsen och det är jag enormt stolt över.

Vad mitt Ljusarbete handlar om
Jag älskar att hjälpa människor med kniviga situationer. För det mesta ser jag orsaken till obalanser ganska snabbt. Jag älskar att gå till botten med problematiska situationer och stödja mina slutsatser på vad jag känner in och vad guiderna säger. Strävar alltid efter att hitta lösningar på olika problem och hjälpa människor att se sina liv och det de upplever ur olika perspektiv. Detta är ett måste för att uppnå personlig självkännedom och självinsikt. Min styrka ligger i alla mina livserfarenheter, jag förstår på djupet vad själsligt lidande innebär och kan hjälpa människor ta sig upp från den avgrunden. Detta arbete kan jag endast hjälpa till med om jag ser att personen själv anstränger sig och är villig att göra den resan. Jag lägger inte min tid och energi på människor som konstant springer ifrån sitt ansvar och alltid skuldbelägger alla andra. Min healingkraft och rådgivning har jag använt under hela mitt liv, på olika sätt, långt innan jag ens visste om det själv.

Mitt första reningsarbete utförde jag i slutet av 80-talet. Sen dess har jag renat otaliga bostäder och personer från negativ mörk energi. Detta arbete gjorde jag mycket motstånd till i början och det tog lång tid innan jag kunde acceptera detta ljusarbete, fullt ut. Det krävs en hel del mental styrka, starkt beskydd och mycket kunskap i att hantera denna typ av negativ mörk energi. Ondska finns, den existerar och manifesterar sig fysiskt varje dag på denna planet. Så länge vi lever efter principerna av dualistisk energi, kommer ondskan att fortsätta manifestera sig. Negativ mörk energi är för mig all den illasinnade energin som kommer från olika väsen, entiteter, utomjordiska grupper, förbannelser, påtvingade överenskommelser och kontrakt m.m. All den negativa energin kan upphöra den dagen alla människor tar in kärleken i sitt hjärta och skapar utifrån den. Detta är min personliga tro och sanning och du får givetvis tycka vad du vill.

Mitt Ljusarbete handlar inte om att stryka någons Ego medhårs. Jag arbetar på att lyfta fram det obehagliga och det som orsakar obalanserna inom dig. Det är först då du kan läka dig själv och komma till insikter. Det kan du inte göra så länge du springer ifrån delar av dig själv som skriker efter uppmärksamhet. Att ignorera eller låtsas som att såren inom dig inte finns kommer endast att leda dig djupare ner avgrunden. Om mina artiklar kan inspirera dig för att läka dig själv blir jag enormt glad, men det är viktigt att du alltid är öppen för alla möjligheter och verktyg som finns där ute i världen. För att du ska kunna bli fullständigt hel i din själ, hjärta, tanke och känsla är det viktigt att du alltid har ett öppet sinne och följer ditt hjärta i den riktningen det visar dig.

Oavsett vilket arbete jag än ska utföra gör jag det ALDRIG, om jag själv inte mår bra. Ibland måste jag förbereda mig en dag innan jag ska rensa och rena någon och ibland kan jag göra det samma dag jag pratat med personen. Det går INTE att boka in tider utan att först ha pratat med mig. Detta gör jag av två anledningar; för det första är det inte säkert jag kan hjälpa dig och för det andra har jag ett heltidsjobb och kan endast hjälpa dig på mina lediga dagar.

TIDSBOKNINGAR
Mån. – Tors. Kl. 12.00 – 14.30
Tel: 0708 – 654 504
Akuta tider finns att få om du har tillgång till Swish.

Jag vill ha tidsbokningar endast per telefon. VAR VÄNLIGA OCH RESPEKTERA DETTA!

© Diana Sjöbeck