Behandlingar – 2023

Varmt välkomna alla vackra själar

Här finns information om vad jag har kunskap i och på vilket sätt jag kan hjälpa dig. Om någonting fortfarande är oklart eller du vill boka tid, är du välkommen att ringa mig under mina telefontider.

Jag hjälper endast dig som är genuint intresserad av att hjälpa dig själv. Jag kan inte hjälpa människor som inte vill ta sitt eget ansvar över sina egna liv eller alltid skyller alla sina olyckor på alla andra.

Det primära syftet, har varit och kommer alltid att vara, att hjälpa dig ta tillbaka kontrollen över ditt eget liv, för att du ska ha tillgång till din egen energi, för att du ska må bra, vara lycklig och leva i flödet.

Vill du lämna återbud måste du göra det senast 2 dagar innan avtalad tid. Innan du betalar är det givetvis viktigt att du först kontaktar mig så att vi kan avgöra om jag är rätt person till att hjälpa dig eller inte. Jag svarar inte om du har dolt nummer.

Alla behandlingar betalas i förskott

Handelsbanken 6779 – 718 985 168
eller Swisha till 0708 – 654 504

TIDSBOKNINGAR
Måndag – fredag kl. 12.00 – 16.30
Tel: 0708 – 654 504
Akuta tider finns att få om du har tillgång till Swish.
Tidsbokningar och eventuella frågor besvarar jag endast per telefon. Mer information om behandlingarna hittar du längre ner på denna sida.

Rensning och balansering av dina chakran och aura
Pris: 900kr/1 timme och ett samtal inräknat

Läk ditt inre barn 5 – 10 sessioner, varje session varar ca 1h
Pris: 800kr/session

Karma läkning (Frigöra och läka Karmiska blockeringar)
Pris: 1000kr

Andlig vägledning (med fokus kring din personliga utveckling)
Pris: 600kr/1 timme
450kr/30 min

Borttagning av svart magi, förbannelser och dylikt
Pris: 1000kr (Reserverat endast för dem som besöker mig personligen)

Energirensningar för hem
Pris: 900kr Distansrensning av bostad

Spektral Healing™
Pris: 2.700kr

Rensning och balansering av dina chakran och aura

Chakra rensning handlar i huvudsak om att frigöra stagnerad och blockerad energi som finns i de olika chakran. Om det finns några hål i din aura kommer vi att reparera dem. Vi avlägsnar all form av negativ energi (entiteter, eteriska implantat etc.) som inte tillhör dig och som påverkar dig på ett negativt sätt. När rensningen är gjord kommer vi att balansera dina chakran och bygga upp ett tillfälligt beskydd som varar i ca en vecka. Därefter är det viktigt att du själv lär dig hur du jordar, centrerar och beskyddar dig.  

Det är viktigt du själv tar ansvar över ditt eget liv, dina rädslor, och dina egna skuggor du bär på. Dessa s.k. negativa energier dras till dig av den anledningen och just därför är det viktigt att du arbetar på att frigöra och läka dina obalanser. En människa som bär på ett starkt kärleksljus blir inte påverkad av lägre energifrekvenser även om attackerna känns av. Det är väldigt viktigt att komma ihåg detta.

Läk ditt inre barn genom självmedkänsla

Hur ofta ignorerar du din smärta eller piskar dig själv med kritik istället för att ge dig självmedkänsla? Detta ord innebär att vara varm och ha förståelse mot dig själv när du lider, misslyckas eller känner dig otillräcklig.

Tillsammans kommer vi aktivt arbeta med att hjälpa dig läka ditt inre barn. Det kommer vi att göra med fokus på 5 områden som jag själv använt och blivit hjälpt av.

 1. Programmeringar: är något som vi alla blir präglade med mellan 1 – 7 års ålder. Vad lärde du dig som barn som blivit dina absoluta sanningar? Vilka mönster och beteenden upprepades dagligen när du växte upp? Vad lärde du dig att känna om dig själv?
 2. Bortstöttning: Är du överdrivet försiktig med vem du släpper in i ditt liv? Är du för det mesta alltid till lags för alla andra? Tror du att de flesta människor, som du känner, egentligen inte tycker om dig?   
 3. Övergivenhet: En av dina största rädslor är att bli lämnad eller övergiven av dem du älskar mest. Du hade svårigheter med att bilda sunda relationer i tonåren eller vuxenåren. Hur låg är din självkänsla och självvärde om du tänker efter?
 4. Svek/Lögner: Problem med att känna igen, uttrycka eller hantera känslor. Du lever med ångest, depression, panikångest attacker och har ofta mardrömmar.
 5. Orättvisa/Övergrepp: Kronisk bröst- eller ryggsmärta. Känner dig trött och utarmad. Växlande och irrationella känslor.

Under en session kommer vi att arbeta med att lyfta fram ett område i taget. Vi kommer att arbeta en hel del med visualisering och meditation. Parallellt med detta arbete kommer du att arbeta med egna övningar för att komma i kontakt med alla dina barndomstrauman som påverkar ditt liv negativt här och nu.

Några övningar som du kommer att använda är: identifiera dina programmeringar från tidig ålder, bejaka dina känslor och tankar, spegelmetoden, utöva självmedkänsla, förlåtelse samt skriva brev. För bäst resultat rekommenderas 1 session i veckan.

Karma läkning

Det är viktigt att förstå att det finns en ursprunglig plan till att du är här. Karma lagarna har under en väldigt lång tid missbrukats av destruktiva väsen. Det primära syftet med allt lidande är att den är källan till deras näring. All form av våld, missbruk, förtryck osv. är energi som de lever på. Hur många gånger ska du komma hit för att ”lära” dig någonting som din själ redan vet men du i denna fysiska form inte har något minne av? Hur många gånger ska du tvingas inkarnera till exakt samma förutsättningar som du redan haft många gånger innan?

Om du kommit till det stadiet i ditt liv, där du ifrågasätter Karma lagarna och dem som står bakom dessa, kan vi hjälpa dig att frigöra dig från denna destruktiva återfödelseprocess. Om du inte har kommit till den medvetenheten kan vi ärligt talat inte hjälpa dig. Syftet med detta erbjudande är inte att övertyga dig om det jag personligen känner till.

Konsultation: Först och främst är det essentiellt att du är medveten om vilka mönster och beteenden du har som påverkar ditt liv och flöde negativt. Du kanske redan vet vilka dessa är och då kan vi lättare hjälpa dig med att ge dig rätt verktyg. Om du inte vet vilka dem är kan vi få reda på det genom Andlig vägledning och samtal. Därefter kan du få tips på vad du på egen hand kan göra för att bryta dig fri från de energierna. Räkna med att denna process tar tid och takten bestämmer endast du själv. Alla programmeringar tar lång tid att bryta och ersätta med nya.

Detta arbete är under utveckling och jag kommer att uppdatera informationen efterhand som jag får nya verktyg att arbeta med. Arbetet kan fortskrida mycket snabbare om du kommer med konstruktiv feedback eller önskemål om vad du behöver hjälp med.

Andlig vägledning (per telefon eller privat sittning)

Jag besvarar specifika frågor och berättar allt som jag får till mig och undanhåller inget, när det gäller din personliga resa och utveckling. Har du kört fast i livet och vet varken ut eller in? Har du känslomässiga och mentala blockeringar, som påverkar ditt liv negativt? Min specialitet är att hjälpa dig se var du sitter fast i livet och vad du behöver göra för att bryta den negativa nedåtgående spiralen du befinner dig i. Finns det något du inte förstått när det gäller din personliga utveckling? Har du några blockeringar inom dig som hindrar ditt flöde i livet? Vad är syftet med ditt liv? Har du kommit hit för att utföra något karmiskt arbete? Har du funderingar kring dina närmaste kan jag hjälpa dig att bättre förstå dem, deras behov och vad de bär på inombords. Detta är några exempel på frågor som du kanske funderar på.

Då tjänsten betalas i förskott och du är väldigt missnöjd med informationen du får avbryter jag vägledningen efter några minuter och du får dina pengar tillbaka. Däremot kan du inte efter en t.ex. vecka säga att du inte är nöjd och kräva dina pengar tillbaka.

Parsamtal med Andlig vägledning vänder sig främst till par som vill växa och utvecklas i sina relationer. Ni kanske vill lära er att kommunicera mer kärleksfullt och förstå varandra bättre. Det är fullt möjligt att expandera personligt även om man är i en relation. Har ni några funderingar kring detta erbjudande kan ni alltid höra av er.

Jag har under några år haft ett uppehåll med detta arbete men kan nu återigen erbjuda denna tjänst. Vill vara övertydlig med att som Ljusarbetare tar jag endast bort ”*Svart Magi”, jag utför inte någon form av ”Svart Magi” mot någon annan. 

Borttagning av Svart Magi

Svart Magi är för mig ett samlingsbegrepp som innefattar: Voodoo, besvärjelser, häxkonster av olika slag, förbannelser, negativa tankekonstruktioner osv. För mer information rekommenderar jag också att du läser Del 2 – MÖRKA NEGATIVA ENERGIFORMER – Hur och varför de attackerar oss

För mig spelar det ingen roll vilket land du kommer ifrån, vilken kultur du räknar dig till. Mörka negativa energiformer är som starkast när det andliga medvetandet är på en lägre frekvens. När du höjer ditt medvetande parallellt med kärlekens kraft kommer du inte längre att beröras av denna energi.   

En del människor går genom livet och skapar omedvetet tröghet och energimässig tyngd för sig själva och andra. En del som har kunskapen om hur energier arbetar och skapar, gör det helt medvetet, i syfte att stoppa och blockera andras resa genom livet. Detta gör de givetvis av olika anledningar men orsaken är alltid densamma som ex. avundsjuka, konkurrenstänkande, maktmissbruk, hat, manipulation etc. De vill inte att viss information och kunskap ska bli känt för allmänheten. De vill arbeta i det fördolda med sina kopplingar till de källor de har kontrakt med. De vill fortsätta att sprida falsk information, ingjuta rädslor, blockera flödet hos andra genom dessa kopplingar. De sätter gärna sina klor i dig så fort du säger JA till dem och ger dem din Fria Vilja. Deras största hinder och fara är alla ljusarbetare som arbetar för att höja medvetandet och sprida information som är till gagn för alla.

”All form av energi är skapande, det du tänker, känner, uttrycker i ord och utför i handlingar. Källan till allt som sker i ditt liv är summan av dina tankar om dig själv. Både ditt medvetna och undermedvetna avgör vilken typ av människa du är. Tankar är en kreativ och föränderlig kraft som är ett verktyg till vad du skapar. Fantasi, visualisering, dina inre önskningar, din längtan, inspiration är alla verktyg till vad du skapar. Allt som kommer från dig är energi och dessa krafter kan både skapa och förstöra. Vad för sorts energi i form av tankar, ord och känslor kommer från dig? Vad skapar du med dem? Skapar du i kärlek eller skapar du i avundsjuka, girighet, hjälplöshet, hämnd och rädsla? Bli medveten om ditt ansvar när det gäller vad du skapar för dig själv och andra”.DrakSjälarna

Energirensningar för hem

Jag gör hembesök (om du själv väljer det) endast om du bor i Malmö annars gör jag det på distans. Jag använder mina klockor, salvia och mediterar när jag rensar. På distans använder jag andra verktyg! Jag rensar dålig energi av olika slag som skapats av dig eller andra personer. Har du andar som orsakar dig problem kan jag skicka bort dem. Jag rensar givetvis inte bort något väsen, som finns omkring dig och som hjälper dig på olika sätt.

Avancerad Spektral Healing™ och Frekvensrensning

Med denna behandlingsmetod kan du komma långt när det gäller att läka dig själv, om du väljer det. Ju mer intensivt du arbetar med att släppa taget, följa de råd du får och arbetar med att få upp till ytan alla dina begränsande känslor och tankar, desto bättre resultat får du. I dina cellminnen lagras all kunskap och tidigare erfarenheter under hela din existens. När dessa cellminnen aktiveras får du tillgång till all den information som du behöver för att läka dig själv. Även om det som kommer upp till ytan är smärtsamt och jobbigt så upplever de flesta det som enormt befriande. Eftersom du själv kommer i kontakt med ditt eget inre blir det lättare för dig att bearbeta det som du behöver släppa taget om. De minnen, känslor och tankar du upplever, under dina behandlingstillfällen, blir därför också din egen sanning och inte min.

Spektral Healing™ är unik behandlingsmetod som arbetats fram av mig och mina andliga medhjälpare. Vi erbjuder hjälp till självläkning. Vi hjälper dig med att:

återställa din kraft

få tillgång till dina egna känslor och tankar

ta tillbaka dina själsfragment som uppstått vid traumatiska situationer i detta livet men också från tidigare liv

stänga vissa permanenta hål i aurafältet

tillfälligt bygga upp ett skydd omkring dig

rensa bort de energier som du inte längre behöver eller som inte är dina egna

du får hjälp med att se dina personliga beteenden och mönster som hindrar dig från att leva livet fullt ut

du blir medveten om vad som stoppar ditt flöde

chakrabalansering

dämpar stress och ångest

hjälpa dig i dina sorg- och smärtprocesser

rensar bort eteriska implantat och initieringar

öka livsenergin efter svår eller långvarig sjukdom

öka din kraft, styrka och energi

Vad kommer du att känna under och efter en Spektral Healing™

Du kommer garanterat att uppleva väldigt mycket kraft strömma igenom dig och även känna närvaron av andra energiväsen. Du kommer att uppleva en lätthet, glädje, avslappning, frysa väldigt mycket och kanske känna dig lite yr. Du kommer att komma i kontakt med din egen energi, tankar, känslor och minnen på ett nytt sätt än tidigare. I ca 1 vecka kommer du att känna av behandlingens effekt och komma i kontakt med allt det som du behöver få upp till ytan, släppa taget om eller få insikter i vad du behöver göra för att gå vidare i livet.

Spektral Healing™ består av meditation (frekvensrensning: där vi rensar bort det som inte tillhör dig) samtal, Andlig vägledning (då vi också rensar under tiden vi pratar), healing samt verktyg till hur du på enkelt sätt kan beskydda dig och upprätthålla din egen energi. Varje behandlingstillfälle tar ca 2 timmar (samtalen inräknat). Jag hjälper dig att komma i kontakt med alla dina obalanser men DU själv måste göra det inre arbetet. Det innebär att du måste arbeta på att bryta dina invanda beteenden, mönster, dina tankar och känslor som du bär på som hindrar dig från att leva livet fullt ut. Givetvis får du ringa och prata om du har behov för det eller om du har fastnat i din process. Du får räkna med max 2 till 3 behandlingstillfällen, allt beroende på problematiken.

Ett förtydligande: Vi hjälper dig att komma i kontakt med ditt inre på ett djupare plan. Vi rensar bort det som inte är ditt så att du får tillgång till din egen energi, tankar och känslor. Vi kan inte ta bort din frivilliga Karma, förändra ditt beteende eller mönster som du bär på. Vi kan inte göra dig frisk men vi kan hjälpa dig genom att höja din livskraft så du får mer kraft att läka dig själv. Vi kan inte ta bort dina problem som du själv skapat men vi kan hjälpa dig att bli medveten om vilka förändringar du måste göra för att du ska gå vidare. Det är viktigt att du tar ett personligt ansvar för ditt eget välbefinnande på alla sätt och vis.

Jag har inga illusioner om att kunna hjälpa alla, det kan jag inte. Därför är det viktigt att du (efter en vecka) kontaktar mig ifall du är missnöjd med din behandling och talar om varför. Jag är inte intresserad av att få fullt betalt av en kund som inte blir hjälpt. Om du för närvarande går i terapi för psykisk ohälsa, har någon form av diagnos eller använder antipsykotiska mediciner, kan jag inte hjälpa dig.

Vänligen dela och rekommendera mig om du är nöjd med mina behandlingar. Jag behöver hjälp med att sprida denna information vidare. Tystnaden och rädslan har haft alldeles för stor påverkan under lång tid. Det är dags att låta ljuset skina. Tack och vänliga hälsningar.

© Diana Sjöbeck

20 svar till “Behandlingar – 2023”

 1. Hej!
  Jag vet inte hur jag ska tacka eller beskriva denna underbara kvinna Diana. Jag kom till henne då jag var på botten och nära att ge upp 2014 och hade sökt efter hjälp en hel natt för jag var desperat. Diana hjälpte mig och min son och har under åren fortsatt hjälpa oss både min son mig och min dotter. Min historia är svår men Diana har aldrig svikit mig och Diana har alltid hjälpt oss till det bättre och många gånger helt gratis.
  Jag menar att många tror det handlar om pengar men med Diana är det något helt annat…hon har sagt till mig när hon inte kunnat hjälpa mig för att det skulle vara onödigt.
  Diana har med hela sitt hjärta för första gången hjälpt mig gratis när jag träffade henne och jag har under åren insett att jag är problemet för jag inte kunnat ta till mig vad hon säger från hjärtat.
  Diana är rak och ärligt och består enbart av kärlek och jag önskar så mycket att andra ska inse vilken gåva hon är för dom som söker något mer och söker andra som Diana som VERKLIGEN inte vill erat bästa. Varför säger jag detta jo för jag kan erkänna att jag var utsatt av den värsta tortyr av något man inte pratar om. Jag vet att jag inte är knäpp och jag vet att jag hittade Diana för jag letade en hel natt på svart magi och häxkonst… det låter knäppt jag vet det tyckte jag med men det var vad jag var med om, det började brinna på min balkong stol framför ögonen på mig och jag kunde varken sitta eller ligga ner och allt gick utför och tom mina nära och kära blev skadade. Jag bara visste att jag måste hitta hjälp och hittade Diana och hon vände hela mitt liv till det bättre och helt gratis.
  Jag skulle gärna dela min historia med dom som själva varit utsatta men har aldrig varit redo att skriva detta som jag varit med om.
  Utan Diana ska jag ärligt säga att varken jag eller min son hade levt idag och det vet jag med all säkerhet och kan bevisa det. Tack vare Dianas förmågor har jag hopp om ett bra liv och tack vare Diana har min son idag ett bra liv. Diana skulle aldrig ta ett uppdrag som hon inte ser någon framgång med och jag har gått till henne mängder av gånger pga mig själv för jag inte lyssnat på hennes ärlighet eller gjort det jobb som jag behövt göra.
  Jag har bestämt mig för att gå på rådgivning hos Diana en gång i veckan nu och ta till mig vad hon säger och göra det jobb som krävs av mig dvs att vara ärlig mot Diana för hon har aldrig fel och kommer uppdatera när och om jag lyckas med det. Jag rekommenderar starkt att ta Dianas spektral healing och även rådgivning och att se det som att köpa en triss och vinna högsta vinst för det är nog det bästa beslut jag gjort. Tack Diana för att du är du och tack för att du aldrig svikit mig eller min son ❤️🙏

  Gillad av 1 person

 2. Jag vill varmt rekommendera Diana till alla som behöver vägledning i livet eller sitt andliga sökande. Efter healingen som ägde rum under ett telefonsamtal föll en STOR pusselbit på plats och jag vet att det var tack vare Dianas healing som jag äntligen kunde lösa gåtan i mitt liv. Diana är pålitlig och har ett genuint intresse att hjälpa sina medmänniskor att uppnå glädje och lycka i livet. Tack Diana! Du har en underbar mission på jorden!

  Gillad av 1 person

 3. Hej Diana,

  Stort Tack för all din hjälp med att besvara mina frågor . Det kändes som en oerhört stor lättnad att få prata med dig.
  Jag kommer garanterat att boka en ny tid igen.

  Gillad av 1 person

 4. Jag kom till Diana första gången som en skör liten fågel…om någon hade petat på mig kändes det som om jag skulle ramla ihop och dö. När jag sedan hade fått hjälp kändes det som om jag kunde släppa allt det som fick mig att känna så…redan på gatan när jag gick därifrån.Av djupet från mitt hjärta så är jag evigt tacksam att vi två möttes. Det har varit en lång process och jag känner hur jag bara växer som människa för varje gång som hon har hjälpt mig. Jag har varmt rekommenderat denna healing till många människor som också känner precis som jag…att det finns ingen som henne. Med sin värme..passion och sin fantastiska kunskap inom detta område har hon hjälpt mig tillbaka till livet och fått mig att gå förbi och släppa dessa eländiga blockeringar som innan gjort att jag inte kunnat gå vidare. Mitt liv har kännts som en broms. Och det har verkligen fungerat att laga denna lilla trasiga sköra lilla fågel…vill säga tack för att du finns! För jag vet verkligen inte hur jag skulle klara det utan dig! Du har fått mig att känna mig värdefull och en finare gåva finns inte…Tusen Tack…fast ord är inte nog. Kram

  Gilla

  1. Tack för din underbara feedback kära Vicky. En människa som du med ett stort hjärta och värme förtjänar det bästa som livet kan ge. Släpp det som varit, se möjligheterna, lev i nuet och allting kommer att falla på plats vid rätt tidpunkt. Kram ❤️❤️❤️

   Gilla

 5. Min uppfattning är att du, Diana, delar med dig på ett otroligt frikostigt sätt, dels här i din unika blogg; där du förmedlar så mycket klokhet, kunskap och övningar, samt per telefon.
  Det märks att du är en eldsjäl, varm och genuin, och knivskarpt ärlig!
  Diana, du möter mig professionellt och ditt seende är klockrent. Du har även gåvan att möta mig där jag ”är”, och är säkert lika bra på detta med alla som söker din hjälp!
  Jag är tacksam, så tacksam!
  ❤️

  Gilla

  1. Klart du kan få healing om du är sjukskriven.

   Undantaget är: Om du för närvarande går i terapi för psykisk ohälsa, har någon form av diagnos eller använder antipsykotiska mediciner, kan jag inte hjälpa dig.
   Om något är oklart i denna beskrivning rekommenderar jag att du ringer till mig.

   Gilla

 6. Hej Diana!
  Tack för igår. Kände stor inspiration och lättnad. Jag fascinerades av hur rätt du prickade på allting. Jag hängde upp positiva affirmationen i hela lägenheten.
  Jag vill verkligen få till en förändring. Jag vill leva mitt drömliv .
  Återigen tusen tack.
  Med vänlig hälsning, Johanna

  Gilla

 7. Tack så jätte mycket för samtalet!

  Att få prata med någon som varit med om liknande, hjälper enormt mycket.
  Och du har en väldigt intressant sida, som tar upp saker som många inte vågar prata om, guld värt. Tack för råden du gav skall prova detta.

  Kram Monica.

  Gilla

 8. Hej Diana!
  Tack för att du lyssnade och tog in allt jag berättade. På något sätt ska jag komma tillbaka till det liv jag hade innan mitt elände.
  Det kändes genast lite mer hoppfullt efter vi pratades vid i telefonen. Och tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, det hjälper både mig och många andra. För man känner sig väldigt ensam i detta, men att läsa att någon annan råkat ut för liknande och också hittat en väg ut ur det hjälper oerhört mycket.

  Är väldigt tacksam för hjälpen. ❤

  Kram Monika.

  Gilla

  1. Varsågod Monika 😃❤️ Ensamma är vi inte men det är svårt att hitta människor som förstår och vågar prata om det som inte är kärleksfullt. Jag tror inte på hemligheter eller förnekelser. De energierna måste lyftas fram för att läkas och slutligen tappa sin kraft över oss.
   Lycka till ❤️

   Gilla

 9. Hej, jag älskar hela din blogg. Är så glad när jag ser att du uppdaterar den och tycker allt du skriver om är lika värdefullt och viktigt. Jag har fått mycket hjälp av dig och har sen första dagen jag läste din blogg bara förändrats till det bättre (enligt mig själv) trots att jag har samma problem så har du gett mig redskapen att se dom på ett positivt sätt och inte låta problemen bli min personlighet. Du är rak och ärlig på ett kärleksfullt sätt både i bloggen och i verkligheten. När jag hittade din blogg läste jag igenom allt och fastnar jag i samma problem så brukar jag läsa dina inlägg om och om igen för att lyckas. Du har förändrat mig till en mycket gladare och lyckligare mamma/människa/vän och det är för allt du lärt mig i din blogg bl.a. Jag har även fått distanshealing av dig och har bara positivt att säga om den. Mitt liv har bara förändrats till det bättre tack vare din healing, din blogg, dina raka kärleksfulla råd. När jag fick distans healing kändes det i hela kroppen som vibrationer och allt kändes så mycket lättare. Jag har fått healing vid några tillfällen allt eftersom jag insett att jag gått tillbaka till samma mönster så har jag behövt mer healing och älskar känslan efter. Jag överdriver inte när jag säger att Diana gör underverk och rekommenderar alla att både göra healing och läsa hennes blogg. Tack bästa Diana jag är så tacksam att jag hitta dig som kom att bli min räddning ❤️❤️❤️ Kram Kim

  Gilla

  1. Tack från djupet av mitt hjärta för dina ord och upplevelser Kim 🙂 ❤ En vacker dag kommer vi att mötas personligen och då vill jag ge dig en varm kram men tills dess får du nöja dig med en eterisk 🙂
   Allt gott till dig/er ❤ ❤ ❤

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: