Några nyheter för 2023

Läk ditt inre barn genom självmedkänsla

Hur ofta ignorerar du din smärta eller piskar dig själv med kritik istället för att ge dig självmedkänsla? Detta ord innebär att vara varm och ha förståelse mot dig själv när du lider, misslyckas eller känner dig otillräcklig.

Tillsammans kommer vi aktivt arbeta med att hjälpa dig läka ditt inre barn. Det kommer vi att göra med fokus på 5 områden som jag själv använt och blivit hjälpt av.

  1. Programmeringar: är något som vi alla blir präglade med mellan 1 – 7 års ålder. Vad lärde du dig som barn som blivit dina absoluta sanningar? Vilka mönster och beteenden upprepades dagligen när du växte upp? Vad lärde du dig att känna om dig själv?
  2. Bortstöttning: Är du överdrivet försiktig med vem du släpper in i ditt liv? Är du för det mesta alltid till lags för alla andra? Tror du att de flesta människor, som du känner, egentligen inte tycker om dig?   
  3. Övergivenhet: En av dina största rädslor är att bli lämnad eller övergiven av dem du älskar mest. Du hade svårigheter med att bilda sunda relationer i tonåren eller vuxenåren. Hur låg är din självkänsla och självvärde om du tänker efter?
  4. Svek/Lögner: Problem med att känna igen, uttrycka eller hantera känslor. Du lever med ångest, depression, panikångest attacker och har ofta mardrömmar.
  5. Orättvisa/Övergrepp: Kronisk bröst- eller ryggsmärta. Känner dig trött och utarmad. Växlande och irrationella känslor.

Under en session kommer vi att arbeta med att lyfta fram ett område i taget. Vi kommer att arbeta en hel del med visualisering och meditation. Parallellt med detta arbete kommer du att arbeta med egna övningar för att komma i kontakt med alla dina barndomstrauman som påverkar ditt liv negativt här och nu. Några övningar som du kommer att använda är: identifiera dina programmeringar från tidig ålder, bejaka dina känslor och tankar, spegelmetoden, utöva självmedkänsla, förlåtelse samt skriva brev.

Borttagning av Svart Magi

Jag har under några år haft ett uppehåll med detta arbete men kan nu återigen erbjuda denna tjänst. Vill vara övertydlig med att som Ljusarbetare tar jag endast bort ”*Svart Magi”, jag utför inte någon form av ”Svart Magi” mot någon annan. 

Svart Magi är för mig ett samlingsbegrepp som innefattar: Voodoo, besvärjelser, häxkonster av olika slag, förbannelser, negativa tankekonstruktioner osv. För mer information rekommenderar jag också att du läser Del 2 – MÖRKA NEGATIVA ENERGIFORMER – Hur och varför de attackerar oss

För mig spelar det ingen roll vilket land du kommer ifrån, vilken kultur du räknar dig till. Mörka negativa energiformer är som starkast när det andliga medvetandet är på en lägre frekvens. När du höjer ditt medvetande parallellt med kärlekens kraft kommer du inte längre att beröras av denna energi.   

”All form av energi är skapande, det du tänker, känner, uttrycker i ord och utför i handlingar. Källan till allt som sker i ditt liv är summan av dina tankar om dig själv. Både ditt medvetna och undermedvetna avgör vilken typ av människa du är. Tankar är en kreativ och föränderlig kraft som är ett verktyg till vad du skapar. Fantasi, visualisering, dina inre önskningar, din längtan, inspiration är alla verktyg till vad du skapar. Allt som kommer från dig är energi och dessa krafter kan både skapa och förstöra. Vad för sorts energi i form av tankar, ord och känslor kommer från dig? Vad skapar du med dem? Skapar du i kärlek eller skapar du i avundsjuka, girighet, hjälplöshet, hämnd och rädsla? Bli medveten om ditt ansvar när det gäller vad du skapar för dig själv och andra”. – Draksjälarna

En del människor går genom livet och skapar omedvetet tröghet och energimässig tyngd för sig själva och andra. En del som har kunskapen om hur energier arbetar och skapar, gör det helt medvetet, i syfte att stoppa och blockera andras resa genom livet. Detta gör de givetvis av olika anledningar men orsaken är alltid densamma som ex. avundsjuka, konkurrenstänkande, maktmissbruk, hat, manipulation etc. De vill inte att viss information och kunskap ska bli känt för allmänheten. De vill arbeta i det fördolda med sina kopplingar till de källor de har kontrakt med. De vill fortsätta att sprida falsk information, ingjuta rädslor, blockera flödet hos andra genom dessa kopplingar. De sätter gärna sina klor i dig så fort du säger JA till dem och ger dem din Fria Vilja. Deras största hinder och fara är alla ljusarbetare som arbetar för att höja medvetandet och sprida information som är till gagn för alla.

© Diana Sjöbeck

%d bloggare gillar detta: