De sju kropparna av auran

Aura är ett energifält som består av sju kroppar eller skikt där varje kropp har sin distinkta vibrationsfrekvens och är kopplad till specifik chakra. Det är energierna från chakran som utgör auran. Allting i Universum består av energi och detta energifält omger allt såsom planeter, människor, organismer, djur, träd, blommor osv. Auran är äggformad och har sitt unika elektromagnetiska fält. Varje kropp utgör en persons andliga, fysiska, mentala och emotionella tillstånd. Allting som du varit, är och kommer att bli finns lagrat i dina olika kroppar av auran. Alla dina känslor, tankar, medvetenhet, hälsotillstånd, tidigare erfarenheter, tidigare liv finns lagrade i din aura och därför kan varje kropp ge dig all den information du behöver för att läka alla dina obalanser som du upplever. 

Runtom den fysiska kroppen har du alltså sju kroppar, som utgör auran. Den fysiska kroppen är den som är tätast och ju längre ut du kommer desto lättare och högre energifrekvens har den. De sju kropparna kan delas upp på följande sätt: Tre fysiska kroppar, tre andliga kroppar och en kausalkropp. Vill också vara tydlig med att denna beskrivning kan variera något. Kausalkroppen är länken mellan de fysiska och andliga kropparna. Varje kropp av auran är kopplad till en specifik chakra, energikälla. Varje chakra vibrerar i olika hastighet beroende på vilken kropp den tillhör. Ju närmare den fysiska kroppen desto lägre frekvens har den och tvärtom.

Här kommer en enklare beskrivning på de olika kropparna av auran, vad du kan lära dig om dig själv samt vilken chakra kroppen är kopplad till.

1. Den eteriska kroppen (den fysiska kroppen, muskler, skelett, vävnader)

Det sägs att allting som existerar på det fysiska planet har sin motsvarighet i den Eteriska Kroppen. Den Eteriska Kroppen kan skadas av trauman av olika slag, chock, missbruk av narkotiska preparat samt obearbetade problem. Varje gång du tappar kontrollen över din fysiska kropp som t.ex. under narkos, gör dig mer sårbar och lättare att påverka av icke ljusa varelser. Inför varje operation är det extra viktigt att du förbereder dig, inte bara mentalt och känslomässigt, utan också genom att beskydda dig. Alla sjukdomar som senare kan komma att manifestera sig i den fysiska kroppen syns först i den eteriska kroppen. Den primära uppgiften för den eteriska kroppen är att påminna dig om att vara närvarande här och nu. 

Den eteriska kroppen är kopplad till Baschakrat (Rotchakrat) Chakra färg Röd  

Aura färg: Ljusblått eller grått skimmer

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med njurar, ryggrad, skelett, muskler, vävnader, matsmältningsbesvär, blod, immunförsvar, ångest samt otrygghetskänslor.  

2. Den emotionella kroppen eller Känslokroppen (känslor, emotionella processer, mående)

Allt som du känner och känt under denna och andra livstider finns lagrade i din Emotionella kropp. Om olösta problem finns från tidigare livstider är dessa också lagrade i denna kropp. Hur du reagerar på nuvarande händelser kan mycket väl vara känslomässiga reaktioner som är kopplade till tidigare liv. Obearbetade känslor skapar blockeringar som slutligen manifesterar sig fysiskt. Energirensningar och healing kan hjälpa till att läka de obalanser som finns i den emotionella kroppen. Du får inte glömma att din själ rör sig bortom det vi kallar tid och därför har dåtid, nutid och framtid ingen betydelse för vad du fysiskt i denna tredimensionella verklighet upplever eller känner dig begränsad av. Om en känsla är helt orimlig i förhållande till vad som sker är detta en stark indikation på något olöst trauma från tidigare liv. Vi inkarnerar till jorden av olika skäl och det är viktigt att var och en förstår sin egen resa och varför den kommit hit. Kort sagt, ditt humör och känslor angående dig själv och andra styrs av vad du energimässigt har i denna del av din aura.

Den emotionella kroppen är kopplad till Sakralchakrat. Chakra färg Orange

Aura färg: Regnbågens färger

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med humörsvängningar, fertiliteten, hormonerna, könskörtlarna och fortplantningen.

3. Den mentala kroppen (tankar, kognitiva processer och sinnesstämning)

Den mentala kroppen speglar ditt medvetna sinne, logik, intellekt och dina tankar. Den tar emot, lagrar och överför alla dina tankemönster och mentala processer. Därför är det viktigt att ta ansvar för dina tankar och allting som du skickar ut angående dig själva och andra. När du har fokus på dina tankar kan du också lättare skapa den realitet du vill ha. Omedvetna obearbetade tankemönster skapar det som du inte vill ha. Det är ditt sinne som utgör din verklighet och hur du uppfattar den. Den mentala kroppen är både konstruktören och byggaren när det gäller din förmåga till hur du utvecklar din personlighet och inlärningsförmåga. Den mentala kroppen påverkas väldigt starkt av Egot och viljekraften. Om du t.ex. har starka begränsningar angående sig själv kommer den mentala kroppen att vara i obalans. 

Den mentala kroppen är kopplad till Solarplexuschakrat. Chakra färg Gul

Aura färg: Gul men även andra färger kan förekomma beroende på vilken känsla som är kopplad till tanken

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med gallblåsan, levern, magen, binjurarna, manier, fobier och det sympatiska nervsystemet.   

Dessa tre skikt (fysiska kroppar) av din aura utgör din personlighet.

4. Astral kroppen (på vilket sätt vi skapar band till andra människor)

Astral kroppen är bron mellan den fysiska världen och andliga planet. Astralkroppen är kopplad till hjärtchakrat och när det chakrat är öppet får du ljus, information och inspiration från din egen själ. Här kan du inhämta information från alla tidigare liv, andra existensplan och dina karmiska mönster. Om du tillåter kärleken flöda fritt från denna punkt är du i kontakt med den villkorslösa kärleken. Negativa människor som har negativa tankar och känslor angående sig själva och andra har en obalans i astral kroppen och detta blockerar förmågan av att ge och ta emot kärlek.  

Astral kroppen är kopplad till Hjärtchakrat. Chakra färg Grön

Aura färg: Starkt rosa skimmer men även andra färger kan förekomma 

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med hjärtat, blodcirkulationen, cellstrukturen samt tymus.  

5. Den andliga eteriska kroppen (en kopia av den fysiska kroppen i den fysiska verkligheten)

Detta är mallen som existerar innan din fysiska kropp bildas. Den andliga eteriska kroppen återspeglar det som sker i ditt liv, här och nu, samt alla framtida möjligheter. Det innebär i sin tur att din framtid hela tiden förändras beroende på vilka beslut du tar och aktivt agerar för att förändra saker och ting i ditt liv och dig själv. Eftersom den eteriska kroppen är kopplad till Halschakrat utgör den också mallen för din inre identitet, din gudomliga kraft och att tala sanning. Problem som uppstår om denna kropp är i obalans är negativa tankar och känslor samt varierande negativa aspekter av personligheten.

Den andliga eteriska kroppen är kopplad till Halschakrat. Chakra färg Turkos 

Aura färg: Elektrisk blå, mörkblå nyans men kan variera i färg

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med sköldkörteln, halsen, lungorna, stämbanden munnen, andningen och tymus.

6. Den himmelska kroppen (kontakten till Universum och alla andra väsen)

När du väckt ditt medvetande känner du en förbindelse med hela universum och känner kärleken i allt som finns. Känslan av att vara i kontakt med den villkorslösa kärleken finns i flödet mellan hjärtchakrat och den himmelska kroppen. När den fysiska kärleken kombineras med den andliga kärleken skapas den villkorslösa kärleken. På den nivån finns ingen kontroll, begränsningar, äganderätt osv. När du når platsen för gudomlig kärlek (vanligtvis genom meditation) kan du uppleva andlig extas eller salighet. Först då kommer du att älska dig själv, dina medmänniskor och allt liv som finns på denna jord. Några andra centrala kopplingar till den himmelska kroppen är: det undermedvetna, inspiration, kreativitet, intuition, visioner och fantasi.  

Den himmelska kroppen är kopplad till Tredje Ögat. Chakra färg Indigo

Aura färg: Pärlemor eller vit

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem som dåligt minne, sinusproblem, problem med centrala nervsystemet, hypofysen, vänster öga samt lillhjärnan.

7. Kausal kroppen eller keteriska skiktet (vi upplever en känsla av att vara ett med alltet)

Detta är det andliga planetens mentala nivå (medan den himmelska kroppen är det andliga planetens emotionella nivå). Denna kropp innehåller alla andra kroppar i sig såväl som kärnan i det fysiska. Det är i Kausal kroppen som Kundalinienergin finns. Kontakten till ditt Högre Jag, källan och mångfalden av universums entiteter går genom Kausal kroppen. Om du är i obalans kommer du inte att vara i kontakt med dig själv, känna dig separerad eller isolerad från andra och alltet. Den är också associerad med universell medvetenhet och återspeglar alla erfarenheter som själen någonsin haft under denna livstid och tidigare liv. På denna nivå finns det möjlighet att se ditt eget själskontrakt (Akashaarkiven). Högre medvetande, högre kunskap, större och djupare förståelse för ALLTET finns inom Kausal kroppen. Kort sagt säger det att alla förmågor och talanger som du uppnått i tidigare liv finns förseglade i din kausala kropp och kan bli tillgängliga för dig genom ditt Högre Jag när du är redo att använda dem. Det handlar inte om att du fått någon gåva av någon gudomlig kraft helt utan anledning.   

Kausal kroppen är kopplad till Kronchakrat. Chakra färg Violet

Aura färg: Guld, silver

Fysiska obalanser i denna kropp skapar problem med höger öga, lillhjärnan samt tallkottkörteln.

© Diana Sjöbeck

Enklare Rensning och beskydd av Aura

KärleksljusetJag sökte länge efter rensningsmetoder och beskyddstekniker som fungerade tillfredsställande. Det jag lärt mig är, att vår intention, vår tro på kärleksljuset är det skyddet som fungerar i alla lägen och mot alla former av negativa energiattacker. Problemet är att vi inte är i det känslotillståndet 100 % av tiden och därför behöver vi visualiseringstekniker som kan hjälpa oss resten av den tiden. Vi angrips av olika typer av energimässiga våldtäkter i form av: psykiska attacker, astrala attacker, mörka negativa krafter, negativa emotionella attacker, förbannelser, trollformler, voodoo osv. Människors och de mörka krafternas vägar till att förgripa sig på oss är väldigt uppfinningsrika. Vårt energifält är det huvudsakliga försvaret mot dessa typer av energimässiga attacker och därför måste skyddet byggas upp ifrån den punkten.

Jag vill också betona att det är viktigt att du rensar och renar dig med jämna mellanrum tills du uppnått fullgott skydd. Har du något eller några väsen omkring dig, inom dig är det viktigt att du blir renad innan du bygger upp ditt skydd. Att arbeta på ett skydd innan du blir rensad och renad är bortkastad tid eftersom så länge du har något väsen eller ande i din kropp eller aura, kommer de att veta vad du håller på med och kan då arbeta emot dig. Så länge de finns i ditt energifält har de hela tiden full koll på dina tankar, känslor, önskningar och mål. Detta är min tro och den står jag för.

Vårt energifält, Aura, är inte enbart en återspegling av vår fysiska hälsa utan också en återspegling av våra tankar och känslor. Det är därför vi drar till oss det vi tänker och känner. Är vi väldigt negativa i våra tankar och känslor kommer vi att dra till oss negativa människor, väsen och situationer. Har vi en offermentalitet kommer vi att dra till oss människor och händelser som gör oss till offer. Känner vi oss otillräckliga, svaga och sårade kommer vi att dra till oss människor som behandlar oss på detta sätt. Därför måste förändringarna komma inifrån, från våra tankar och känslor, hur tjatigt det än är. Någon gång måste polletten trilla ner och vi börjar inse att det inte finns några genvägar till bättre mående. Det är genom vår viljekraft, positiva inställning och visualisering som vi kan ändra på vår auras våglängd och vad vi hädanefter kommer att utstråla.

Räkna med att det tar lite tid, var tålmodig, Rom byggdes inte på sju dagar. Det tar tid att göra sig av med livslångt beteende och mönster. Under tiden som du arbetar med ditt inre skadar det inte att du även arbetar på ditt skydd genom att på daglig basis visualisera det. Till slut kommer du att kunna upprätthålla och få upp ditt skydd utan ansträngning och precis när du behöver det. Det är upp till dig hur ofta du går igenom ditt skydd för att hålla det i topptrim. Efterhand kommer du att märka hur pass bra ditt skydd är. Dels hur människor reagerar och uppfattar dig samt hur negativ energi kommer att minska. Ju mer du arbetar på att rensa dig och bygga upp ditt skydd desto starkare kommer det att bli. Målet är att ingen form av negativ energi i fortsättningen kommer att kunna nå dig, dra ner dig eller påverka ditt liv destruktivt på något sätt. Vi kan aldrig ha kontroll över vad människor tänker eller gör mot oss. Så länge det finns mörka negativa energier, både i fysisk och icke fysisk form, kommer vi att påverkas av dem. Men efterhand som vår och jordens energifrekvens ökar, kommer denna typ av energi till slut att bli verkningslös.

Om du inte har tid, lust eller vill arbeta på att ta fram ditt personliga skydd kan du använda någon eller några av de otaliga metoder som andra rekommenderar. Kom ihåg att alla dessa skydd inte är starkare än din egen visualiseringsförmåga (fantasi). Använd din egen kreativitet och symboler. Börja med enklare skydd och arbeta dig sakta uppåt tills du känner dig trygg och har tillit till att ingenting längre kan nå dig. Din bubbla bör sträcka sig ungefär en till en och en halv meter, bortom din fysiska kropp och i alla riktningar. Skicka ALDRIG negativ energi tillbaka till källan. Arbeta alltid utifrån ljuset och kärleken, oavsett hur kränkt eller illa du blivit behandlad. Ha tillit till de Universella lagarna. Skapa inte negativ Karma i onödan. Tänk att de mörkas främsta vapen är att förgöra ljuset inom dig genom att få dig att agera på samma sätt som de själva gör. Kan de få dig att tappa kontrollen och få dig till att skada eller såra någon annan eller deras tillfälliga medhjälpare, har de vunnit. De är mycket väl medvetna om den Fria Viljan, vad det innebär och konsekvenserna som medföljer när den missbrukas. I en del dimensioner är den Fria Viljan ett skämt och därför berörs de inte av den, vilket ger dem fritt spelrum att göra som de vill.

Förslag till Rensning och Beskydd

Universellt språkJag försöker hela tiden hitta enkla och effektiva metoder till att rensa mig från oönskade energier som inte är mina egna samt bygga upp ett starkt beskydd. Rensningsmetoden, jag beskriver här, har vänner till mig använt och de tycker att det fungerat bra. Därför tänkte jag dela den med dig och hoppas att det hjälper dig. Beskyddstekniken har kommit i kanaliserad form från mina medhjälpare. Både rensningen och beskyddet kan du använda varje dag om du så önskar, morgon eller kväll är upp till dig. Använd din egen fantasi och kreativitet. I början kanske det känns lite ovant men med lite träning kommer din visualiseringsteknik att ständigt bli bättre och bättre. Kom ihåg att de flesta begränsningarna sitter i ditt eget sinne, ha tålamod med dig själv och ge inte upp. Kom ihåg bara att när du sover är du mer sårbar. Droger, mediciner och alkohol som missbrukas leder alltid till själsfragmentering och är porten in för mörka negativa energiformer. Det är viktigt att du tar ett ansvar över ditt eget välbefinnande och att du bibehåller kontrollen över vad som kommer in i din aura och vad som på daglig basis påverkar din personliga energi. När du vistas ute bland många människor är du också mer sårbar, särskilt om du har väldigt lätt för att ta in andra människors känslor. Skydda dig extra noga vid de tillfällena och dra in din aura. Skydda baksidan av kroppen genom att visualisera en sköld eller rustning. Upp till dig vad du väljer bara du gör det och att det fungerar för dig.

Innan jag börjar rensa mig brukar jag först börja med att rena hemmet med vit salvia rökelse och därefter städa och vädra hemmet. Jag gör samma procedur när jag ska bygga upp ett beskydd. Detta gör jag av olika anledningar eftersom renhet för mig inte enbart innebär ett välstädat hem utan att det energimässigt ska vara rent också. När vi är sjuka, mår dåligt, kanske haft konflikter med vänner och partners är vad vi kommer att frigöra i form av energi. Denna energi försvinner inte av sig självt, den fastnar i hemmet. Denna energiurladdning kommer du att känna av om du ex. efter ett bråk går ut en stund och kommer tillbaka. Den energin är kvar i form av en olustig känsla, en tyngd eller tröghet. Andra saker att tänka på är dåligt vädrade och övermöblerade rum. Även detta skapar en tyngd och tröghet i energin. Har du då ytterligare problem med att olika typer av negativa väsen och andar säker sig till dig, är denna miljö en perfekt vistelse för dem. Vårt hem ska ge oss en trygghetskänsla, stöd och fylla oss med positiv energi. Om livet utanför hemmets väggar är stressigt och påfrestande på olika sätt är det extra viktigt att vi verkligen har en plats där vi kan vila, koppla av och må bra.

Rensningsteknik

Skapa en ljuvlig stämning med tända ljus och rökelse.

Sitt eller ligg ner. Du skall känna dig trygg och bekväm.

Andas in genom näsan och ut genom munnen. Föreställ dig att du andas in ren positiv energi genom näsan och att du andas ut dålig negativ energi genom munnen. Det är upp till dig hur länge du vill andas på detta sätt.

Visualisera en öppen skattkista eller en vacker låda.

Börja med att känna in din kropp och ditt aurafält. Det spelar ingen roll om du börjar från huvudet eller fötterna. Du kanske hittar krokar, band, länkar, föremål av olika slag, parasiter, osv. Kapa, plocka bort allt som du ser eller känner och lägg det du hittar i skattkistan. Får du ett namn eller ansikte till dig, vet du var kopplingarna eller föremålen kommer ifrån. Tänk inget och gör inget, bara fortsätt med din procedur tills du känner dig färdig. Glöm inte att se över baksidan av kroppen. Det är där du egentligen är mest utsatt och som ofta glöms bort i en rensningsritual.

När du är klar med din rensning ska du stänga skattkistan eller lådan. Antingen ber du Universum transformera den negativa energin eller så gör du det själv. Allt innehåll i kistan skall omvandlas till det renaste ljuset och kärleken, innan du skickar tillbaka innehållet till ursprungskällan. Det har ingen betydelse om du inte VET vem eller vilka det kommer ifrån.

Du skall aldrig någonsin skicka eller spegla tillbaka negativ energi till någon. Det spelar ingen roll vad andra säger, tycker och tänker i detta fall. Visa att du vet bättre, att du arbetar genom det högsta ljuset och kärleken.

Beskyddsteknik

Skapa en ljuvlig stämning med tända ljus och rökelse.

Sitt eller ligg ner. Du skall känna dig trygg och bekväm.

Andas in genom näsan och ut genom munnen. Föreställ dig att du andas in ren positiv energi genom näsan och att du andas ut dålig negativ energi genom munnen. Det är upp till dig hur länge du vill andas på detta sätt.

Visualisera att du står på ett öppet fält och hur ett starkt kärleksfullt ljus skiner ned på dig från Vintergatans centrala kärna. Detta ljus passerar genom dig, samtliga dina chakran och ner till Jordens Kärna, vilket också grundar dig. Ljuset bildar en perfekt cirkel omkring dig och du känner att ingenting ont kan komma nära inpå dig.

Medan du står i ljuscirkeln ber du om att få det starkaste beskydd som du just nu behöver.

Just i den stunden du tänkt din tanke ser och känner du dina beskyddare komma.

De kanske är krigare med dragna svärd, kraftdjur, kärleksfulla väsen osv.

De ställer sig sidan om dig eller bakom dig i denna perfekta kärleksfulla ljuscirkel. Du bestämmer själv hur det perfekta skyddet ska se ut.

I denna stund vet du att inget ont någonsin mer kommer att kunna nå dig, blockera, stoppa eller orsaka dig lidande. Du är fullkomligt trygg, älskad och beskyddad av dessa varelser.

De har själva valt att stå vid din sida för att de älskar dig, för att du är värdefull och detta gör de utan krav och måsten.

Tacka dem för all den kärlek och beskydd som de ger dig.

Lycka till

Vänligen dela, gilla eller kommentera sidan tack

Önskar ni lämna ett litet bidrag kan ni göra det här:
Handelsbanken: 6779-718 985 168

© Diana Sjöbeck

%d bloggare gillar detta: