Vem eller vilka väsen ber vi till på daglig basis

Vem eller vilka vänder vi oss till när vi ber om hjälp, vägledning eller beskydd? Vilka är dessa väsen, änglar, guider, vägledare eller vad vi nu än kallar dem? Är de verkligen goda eller ger de ett sken av att vara goda? New Age är en soppa av många olika idéer och som oftast har sitt ursprung från olika trosuppfattningar. Personligen är jag inte religiös men däremot är jag en andligt sökande människa som vill leva ett liv i och genom kärleksenergin. Andlighet för mig handlar inte om att vara religiös, be till gud eller följa långdragna tröttsamma ritualer. Andlighet för mig handlar om att komma i kontakt med mitt själsliga ursprung samtidigt som jag lever här, med båda fötterna på jorden. Ingen lätt balansgång alltid, att leva mellan två olika världar, men tycker jag har lyckats bra med den uppgiften.

Religion är en helig ko som aldrig får ifrågasättas eller kritiseras. Det gör jag inte här i denna artikel. Som sökare måste jag ta reda på vad eller vem jag vänder mig till i svåra stunder. Vill veta och förstå varför, när vi (vi är många som undrar över samma sak) ber om hjälp, vägledning eller beskydd från t.ex. änglar, upplever att de redan negativa situationerna eskalerar. För mig är detta obegripligt och jag vill förstå varför. Bestraffningsmetoder eller ignorering används inte av kärleksfulla grupper i Universum, och det vet jag med säkerhet och särskilt inte när bönerna enbart handlar om att förstå, läka och beskyddas från negativa destruktiva energier. De gånger jag vänt mig till Universum och bett om hjälp har resultaten varit positiva och lärorika utifrån kärleksenergin. Vad är skillnaden då? Varför är resultaten så olika? Hur djupt rotade är dessa illusioner som vi vänder oss till för att få hjälp?

Om vi skulle leka med en hypotetisk tanke om att jorden idag styrs av negativa krafter, som tog herraväldet över denna planet, är det inte konstigt att allt genomsyras av dessa energier. Jag syftar då på våra traditioner, religioner, historia, myter, legender etc. Det är nämligen många som tror på denna teori, om att destruktiva väsen har tagit över kontrollen över denna planet, och det kanske är förklarningen till varför vi människor är splittrade, obalanserade och oliktänkande. Det kanske är förklarningen till varför våra böner inte hörsammas eftersom vi helt enkelt inte tillhör den gruppen av väsen eller den ursprungskällan som för tillfället styr denna del av Universum. De upplevelser jag har, när jag kommit i kontakt med tidigare liv, har varit långt ifrån kärleksfulla. Dessa upplevelser var fasansfulla, förnedrande och smärtsamma. Jag pratar om inkvisition och tortyr, utförda av gudfruktiga människor. Att bara komma på tanken att utföra dessa fruktansvärda dåd, mot hundra tusentals människor (siffran varierar beroende på källa) är för mig obegripligt och undrar vilka krafter som egentligen ligger bakom dessa handlingar. Sen undrar jag varför inga s.k. änglar har ingripit eller stoppat denna fanatism. Hur kunde dessa fruktansvärda handlingar pågå (och fortfarande pågår) mot oskyldiga, i guds namn och ingen aktivt gjort någonting för att stoppa det? Den Fria Viljan, var tog den vägen? Rättvisa, sanning och gottgörelse har vi inte sett röken av, snarare tvärtom. Även i nutid förföljs vi av samma fanatiska individer fast på ett annorlunda sätt.

”Det är inte gud eller religionen det är fel på, det är människorna som misstolkar budskapen det är fel på” – är ett tröttsamt svar. Men var kommer ursprungssanningen ifrån? Vem är gud och var kommer det begreppet ifrån? Denna myt föddes någonstans och har blivit djupt rotad i det mänskliga undermedvetandet. Hur kan någon av oss vara säker på att den guden det syftas på här kommer från kärleksenergin, när människor inte har förmågan att följa ett enkelt budskap som kärlek eller agera utifrån den? Ärligt talat, hur länge ska dessa illgärningar gå ostraffade? Vad väntar dessa kraftfulla väsen på? Varför gör de ingenting för att aktivt stoppa det som pågår? Det gör de inte eftersom de ligger bakom allt det som sker och det är min slutsats. De krafter som styr denna del av Universum är här för att stanna, gratis energimässig föda och lättpåverkade människor att styra precis som de vill. Här finns det gott om människor som kan bli speciellt utvalda och som är lätta att manipulera. Det kanske beror på att de inkarnerat från just den plats där dessa energier har sitt ursprung. Dessa människor kan sen i stor skala sprida skräck, våld och förtryck, samtidigt som de gömmer sitt rätta ansikte bakom någon helig skrift. Det mest märkliga är att alla nutida religioner kan på ett eller annat sätt spåras till någon annan ursprunglig gudalära genom att ge den ett nytt namn, revidera lite i texterna och döpa om de gamla namnen. Varje gång någon helig skrift har ifrågasatts genom att inte kunna hänvisas till historiska dokument har det genast viftats med ex. Bibeln som om det vore svar nog. Att ha en övertygelse som bygger på kärleksfull energi och följa en norm till att bli en bättre människa är en sak. Men det är stor skillnad på att personligen tro på något som man själv inte upplevt och använder den tron till att slå människor på huvudet. Om din personliga tro bygger på någon helig skrift och du känner dig lycklig och uppfylld, innebär det inte att din personliga övertygelse är rätt för alla andra. Skulle det inte vara mer kärleksfullt att leva ditt liv som du önskar och låta andra göra detsamma?

BudbärarnaÄrkeänglar som tillskrivs många fantastiska förmågor, kan röra sig genom tid och rum, ha kunskap i vad som finns i framtiden osv. Hur kan det då komma sig att de agerar som sändebud från någon påstådd Gud, genom att ge människor heliga budskap som i sin tur skapat otaliga krig och lidande? Det är ju trots allt allvetande, upphöjda väsen vi talar om här. På vilket sätt har de olika religionerna främjat mänskligheten i helhet? Har det verkligen fört oss framåt i vår utveckling, gett oss rättvisa, frihet att välja och leva våra liv utifrån kärleksenergin? Hade våra liv sett annorlunda ut utan den mörka medeltiden, inkvisitionen, dagens s.k. misstolkningar av heliga skrifter, religiösa förbud, lagar o paragrafer, könsdiskriminering osv.? Dessa högre väsen som påstår att dualism är en illusion som inte finns ”där uppe”, samtidigt som de själva är den egentliga orsaken till denna obalans vi har här. Det är inte svårt att tänka med eget huvud, det gör faktiskt inte ont. Kanske ditt liv blir lyckligare och rikare när du slutar vända dig mot den förtryckande energin i Universum och börjar samarbeta med de verkligt kärleksfulla energierna. Glöm alla namn du hitintills har lärt dig att kalla på. Vänd dig mot energin och känn med ditt hjärta på vem eller vad du har kontakt med. Jorden har nog med falska ljusbärare som sprider falsk information som många blint följer.

Kanske kan mitt hjärta inte ta emot hjälp från väsen som har sitt ursprung från religioner som bygger på tusenårigt förtryck, våld och krig. Måhända har mina tidigare upplevelser överskuggat den sanna naturen men jag har en inre känsla som jag för tillfället måste följa, för att finna svaren. Majoriteten har inte alltid rätt och även om fåtal tycker och känner annorlunda behöver det inte innebära att de har fel. Var och en av oss måste få lov att välja själva, göra egna bedömningar som rör våra liv. Personligen har jag aldrig haft intresse över att övertyga andra om vad jag känner, vilka energier som finns, hur de arbetar, mediumskap, healing etc. Jag vill endast informera och resten är upp till var och en att tolka som de vill. Har inget behov av att vara någons guru men jag har en inre drivkraft av att vara min egen mästare. Jag vill kunna ha möjlighet att röra mig i alla riktningar, leva mitt eget liv, utvecklas och växa bortom dogmatiska läror och åsikter. Frihet, är det min själ mår bäst av, precis som de flesta av oss (tror jag). Samtidigt som jag kan känna respekten av att jag, precis som du, kan vara en individ med min unika energi bland miljarder människor. Min känsla så här långt är att jag inte behöver ha alla svaren, jag är här för att ta del av mångfalden av information och finna svaren i upplevelserna. Om någonting inte känns bra inom mig, en varningsklocka som ringer, måste jag ta ett steg tillbaka och lyssna på mitt inre. Detta har jag gjort i stort sett under hela mitt liv och den inre känslan har aldrig svikit mig, även om jag ibland svikit mig själv, genom att inte ha tillit till min inre känsla. Genom åren som gått har jag varit i kontakt med olika typer av väsen såsom utomjordingar, änglar, halvgudar, kraftdjur och mindre trevliga väsen av det negativa slaget. Jag påstår inte att jag varit i kontakt med alla grupper genom mina upplevelser men ganska många har jag sett, pratat med och känt av. De absolut värsta jag träffat av alla dessa jag räknat upp är… människor. Människor som missbrukar sin kunskap, har förmågan att förflytta sig astralt medvetet och inte på något sätt tar ansvar för den energi de skickar ut till andra.

Varje människa ska ha rättighet att tro på vad de vill och följa sitt hjärta. Det gör jag också genom att ifrågasätta det som inte är kärleksfullt och som inte känns bra i mitt hjärta. Det jag ser, klart och tydligt, är att denna planet härskas av förtryckande våldtagande krafter och det måste få ett slut. Religioner eller budskap som bygger på sann kärlek borde ju, med all rimlighet, föra samman människor. För närvarande bryr jag mig faktiskt inte om människor som påstår att just deras religion är fredlig så länge det finns utrymme för misstolkningar och handlingarna är motsatsen till kärlek, samarbete och likvärdighet. Så länge det finns diskriminering, förtryck och andligt patriarkat som anser sig vara närmare gud än alla andra är för mig inte acceptabelt. Alla är vi andliga såsom växter, djur, män, kvinnor, barn, planeten… allt har ett medvetande, en själ, ett syfte och mening med sin existens. Att någon ger sig rätten och påstå sig stå över andra levande varelser är inte kärleksfullt. Det behövs inga lagar för att skilja på mäns och kvinnors andliga medvetenhet eller lagar för hur kärlek ska uttryckas. Om kärleken inte bor i hjärtat kan ingen lag ändra på den sanningen. Det är våra handlingar som berättar vilken kraft det är som styr hjärtat, inom var och en av oss. Vi bedrar oss själva när vi tror att kärlek finns överallt i alla dimensioner och energifrekvenser. Det gör det inte, och alla våra problem som finns på denna planet är svar nog på den frågan.

Du kanske själv har kommit fram till en del slutsatser när det gäller ditt liv och varför inte dina böner blir hörda när du vänder dig till vissa väsen. Det behöver inte handla om att det är något fel på dig eller att du inte är värdig den uppmärksamheten. Svaret kan vara så enkelt som att du vänder dig mot en ursprungskälla som inte går i linje med din egen själs ursprung. Du behöver inte genast anamma eller förkasta min åsikt men du kan fundera lite över vad jag försöker säga. Personligen litar jag aldrig på absoluta sanningar när det gäller personlig andlig utveckling. Om din tro på den definitionen av änglar, som många följer, hjälper dig i ditt dagliga liv är det din sanning och som du ska fortsätta att leva efter. Om du vet att du inte får den hjälp av samma typ av änglar ska du söka dig till andra platser i Universum eller varför inte lita på ditt Högre Jag. Följ ditt hjärta tills du hittat hem och får den hjälp som du behöver medan du är här.

Jag vill vara väldigt övertydlig med att säga att: jag inte på något sätt förnekar att det finns väsen som är änglalika, kärleksfulla och hjälpsamma. Det jag försöker förmedla är att: det finns väsen som kan manipulera oss att tro att vi har kontakt med de ljusa och kärleksfulla energierna. De manipulativa väsendena är enormt duktiga på att kamouflera sig, höja kanalen/personen till himlarna. För det mesta säger de mycket men ingenting som är av substantiellt värde. Vi måste lära oss att gallra och inte gå in i ett spel där vårt ego stryks medhårs. Det är många som längtar efter att vara speciellt utvalda och agera som kanaler till ex. ärkeänglar eller andra andar med storslagna namn. Vill endast påvisa att det är stor skillnad på att tro och känna (veta). Att påstå sig tro något gör det inte mer sanningsenligt. Vår känsla är den bästa vägledaren i dessa möten och om vi får en känsla av tyngd och känner oss dränerade är det aldrig bra. Min enda önskan är att ni ska vara rädda om er, sträva efter att förverkliga de mål som ert hjärta längtar efter och uppleva balans och harmoni i livet. Detta gör ni lättast genom att ha tillit till ert inre och lyssna till visdomsorden som kommer från er egen själ.

Vänligen dela och gilla sidan så länge det går i linje med era egna övertygelser och sanningar.

© Diana Sjöbeck

Religionernas änglar

En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska (tron på en enda Gud) abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara hans rådsförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Många forskare är av uppfattningen att idén om änglar och demoner härstammar från zoroastrismen och kom till judarna från den iranska profeten Zarathustra.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngel

Ärkeänglar

Enligt den klassiska, västkristna traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: Mikael, Gabriel och Rafael. Ibland är de också fyra (inklusive Uriel) eller sju stycken. Det beror på informationskällan. Satan anses ofta vara en fallen ärkeängel, då känd som Lucifer eller Samuel. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel.

I den ortodoxa kristenheten erkänns sju ärkeänglar: Mikael, Gabriel, Rafael, Selafiel, Jegudiel, Barakiel, och Jeremiel; östortodoxa kyrkan menar emellertid att det finns tusentals andra ärkeänglar, vilka inte finns namngivna. Frånsett åminnelsedagar för enskilda helgon, är varje måndag helgad åt ärkeänglarna i den ortodoxa kyrkan.

Även enligt den apokryfiska Enoks bok är ärkeänglarna sju till antalet. I bokens kapitel 20 räknas de upp enligt följande:

Uriel – åskans och jordbävningens ängel

Rafael – människoandarnas ängel

Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen

Mikael, som är satt över den bästa delen af människorna – folket

Sarakael, som vakar över de människobarns andar som förleder andarna till synd

Gabriel, som är satt över ormarna och paradiset och keruberna

Remiel, satt att vaka över dem som stiger upp

Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud. De är rustade med svärd. Ärkeängeln Gabriel bär benådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rke%C3%A4nglar

”Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profetprofeternas sigill, som under en period på 23 år fick ta emot islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed

Utomjordiska grupper

Alpha CentauriAndromedan, Pleiadian, Grey (DOW) and Reptilian

 

Zeta Reticuli and Sirians

Lords of Karmarada-krishna orions

Andligt Uppvaknande kan vara smärtsamt

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckAtt börja sitt uppvaknande är smärtsamt. Slöjorna dras undan och ögonen ser, för första gången på länge, ljuset ur ett helt nytt perspektiv. Många frågor kräver nu svar och inga fler undvikande eller manipulerande svar är längre acceptabla. Inte för mig i alla fall och jag vet att jag inte längre är ensam om att känna så här. Jag känner mig ibland genuint vilsen och ensam i denna tillvaro. Jag upplever att ju längre tid jag lever här desto mindre förstår jag mig på denna värld, alla dess fasor och lidande. Ber du också ofta till högre makter om hjälp och känner att din situation endast för kort tid blir bättre för att sen ändå bli lika dåligt som innan, om inte sämre? Exakt samma sak upplever jag också och därför har jag börjat ifrågasätta föreställningarna om alla dessa s.k. änglar, uppstigna mästare och högre väsen som inte verkar lyssna?

Jag har börjat ifrågasätta Karma lagarna, det s.k. Karmiska Rådet, dess egentliga syfte och vad allt det egentligen handlar om. Jag har insett att Rätt och Fel absolut existerar och att allt det som sker inte nödvändigt ALLTID BARA ÄR. Jag har börjat ifrågasätta denna oändliga process av Reinkarnation och vilket faktiskt syfte den har. Hur kan jag någonsin veta när och om jag är färdig med en läxa om jag ständigt föds med total minnesförlust eller att jag för tionde gången hamnar i en familj som ex. är alkoholiserade, våldsamma eller utövar incest? Det livet kommer att prägla mig, jag kommer automatiskt att genast ha sämre förutsättningar än andra och få livslånga ärr som jag återigen ska läka, förlåta osv. När människor och djur dör av svält, krig, sjukdomar finns det något som heter Lands Karma och Global Karma för att komplicera saker och ting ännu mer. Oavsett var vi än vänder oss, slutar det med nya hinder, problem och allehanda lagar och strukturer som begränsar oss. Är då inte allt detta ytterst märkligt? Nu är det så att det finns ljusvarelser som inkarnerar till denna planet för att hjälpa till att höja medvetandet och hjälpa alla dess invånare att bryta sig loss från denna destruktivitet. Den enda nackdelen är att; för att kunna ta sig igenom all den tyngd, tröghet, utomjordisk övervakning, lägre dimension och negativ energi runt om denna planet, måste de igenom födelseprocessen precis som alla andra. Resten får ni själva räkna ut om ni orkar.

Jag har i alla fall inlett mitt uppvaknande, min personliga uppstigning har börjat ta form. Jag har äntligen börjat se igenom illusioner, lögner, allehanda grymma regelverk, strama doktriner och hjärntvättande program som varit en del av mig och min släkts DNA genom otaliga tidsåldrar. Jag vill inte längre bli manipulerad av alla dessa ändlösa program- ismer som finns i denna del av Universum. Jag har börjat ifrågasätta det hierarkiska oandliga system som programmerar oss med lidande och rädslor i alla dess former. Jag har börjat inse att min energifrekvens har höjts och att jag har genomskådat alla dessa illusioner för vad de är, nämligen att vi alla är källan till näring för parasitiska utomjordiska livsformer.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckEfter tusentals år och otaliga reinkarnationer borde vi alla ha växt färdigt och kommit till högre medvetande för länge sen. Lidandet på Jorden har inte bromsats upp. Krig, svält och sjukdomar kräver nya offer varje dag. Återkommande tema i liven rullas fram liksom en dålig och uttjatad repris. Jag ser samma filmsekvens genom flera livstider oavsett hur mycket jag än kämpar med att läka, förlåta och gå vidare. Varför kommer jag ständigt tillbaka och upplever samma sak om igen? Det är inte acceptabelt längre om nu Karma verkligen hade fått lov att agera ut sin riktiga roll. Varför får jag inte heller försvara mig när jag energimässigt blir attackerad, gång på gång, av väsen och människor som vill mig illa? Det försvaret som jag får använda är att transformera den negativa energin och skicka tillbaka den i form av Ljus och Kärlek. Det gör jag, men hur många gånger om dagen och hur mycket tid ska jag avsätta för att göra detta förfarande varje dag? Om jag blir attackerad på gatan kan jag inte be den personen vänta medan jag skickar den ljus och kärlek. Instinkten tar över och jag kommer att försvara mig med slag och sparkar till mitt sista andetag. Det är den metoden som jag anser borde kunna användas även vid energimässiga attacker. Om ett demoniskt väsen angriper mig vill jag kunna ta fram mitt svärd och hugga huvudet av den. Om en människa eteriskt angriper mig vill jag kunna försvara mig genom att först varna och därefter strida, om det behövs. Likaså gäller det alla former av energimässiga övergrepp, attacker och kränkningar på min person och alla mina själsaspekter. Jag har lärt mig tro att försvar inte är tillåtet i denna form. Det är inte kärleksfullt och ljust, det skapar mer Karma osv. men detta är inte sant. Jag pratar inte om att förgöra någon eller skicka negativ energi tillbaka. Jag pratar om att de kommer att skickas till en plats i Universum som omvandlar den negativa energin som de består av eller bär på. Det innebär att jag själv inte längre kommer att avsätta min tid och energi på att omvandla negativ energi som skickas mot mig. De har valt att på egen hand bryta mot Universell Lag och får ta konsekvenserna av sitt handlande. Mitt val är att bemöta dem med kärlek och medkänsla men jag behöver inte acceptera att bli kränkt fler gånger.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckJag är ledsen av att spräcka denna rosa bubbla av falskt ljus och falska ljusbärare men jag har tröttnat på att kämpa i ständig motvind, vända ut och in på mig själv genom otaliga livsprocesser av lärdomar och ändå komma tillbaka till ruta ett igen. Nu räcker det med allt lidande på denna planet där alltfler egoister frodas och empatilösa lägre väsen inkarnerar på löpande band utan en gnutta kärlek i sitt hjärta. Jag är riktigt trött på att mörka negativa energiformer trampar över oss och kränker vår Fria Vilja på daglig basis, utan att någonting konkret görs för att stoppa eller blockera dem. Varför?! Därför att de Falska Ljusbärarna och deras så kallade motsvarighet samarbetar och det är min sanning. ”Be och vi kommer att genast hjälpa dig” säger de Falska Ljusbärarna väldigt ofta, men när väl de eteriska överfallen kommer, lyser de med sin frånvaro och gömmer sig omedelbart bakom Karma och andra påhittade livsläxor som aldrig tar slut.

Varför behövs allt detta lidande för att växa? Jag tar ett ex:
Om du växt upp i en familj som haft en spel- och alkoholmissbrukare, varit utsatt för systematisk misshandel, psykiskt och fysiskt lidande, växer upp utan uppmuntran, nästintill obefintlig kärleksfull beröring, blir ständigt nertryckt, kämpar i skolan, kämpar i arbetslivet, blir sjuk, blir utförsäkrad och straffad både ekonomiskt och hälsomässigt. Det fortsätter med att du inte kan omskola dig, du får inte bättre arbete, ekonomin stagnerar och du blir alltmer isolerad. Utöver alla dessa läxor förväntas du vara positiv, aldrig ge upp hoppet, vara kärleksfull, generös, hjälpsam, visa medlidande, ha oändlig tillit och tålamod och vara mer eller mindre ett helgon.

Känns det igen? Att leva så här under större delen av sitt liv är tärande, både fysiskt och psykiskt. Självklart får jag många livserfarenheter men någon gång skulle det vara lite trevligt med en gnutta andrum som kan leda mig mot en mer positiv förändring och riktning. Jag är inte ensam om att ha levt stor del av mitt liv på det sättet jag beskrivit ovan. Vad är vitsen med allt detta? När jag tittat på mina tidigare liv ser jag ett ständigt återkommande mönster med snarlika erfarenheter. Jag har blivit levande bränd flertal gånger, jag har strypts, våldtagits, torterats, mördats, dränkts, stenats, kastats utför ett stup etc. Flertalet av dessa människor har jag fått äran av att möta även i detta liv och enligt min mening har vi skiljts som vänner. Jag har kämpat med att läka vårt gemensamma Karma, har förlåtit, sträckt fram min hand till försoning och släppt taget. Önskar dem inget illa, vill endast leva mitt eget liv på mitt sätt och vill inte mer bli indragen i andras negativa nedåtgående spiraler av oärlighet, skuld och avundsjuka. Varför blir jag då fortfarande angripen och återigen indragen i en Karmisk cykel av exakt samma människor? Önskar någon av dem mig mer ont, är det verkligen synd om dem eftersom deras falska ljus kommer att bestraffa dem själva i slutändan. I fortsättningen kommer jag att försvara mig och inte längre lägga mig ner och låta dem köra över mig hur som helst. Hädanefter kommer jag inte längre att omvandla deras destruktiva energi till ljus och kärlek innan jag skickar det tillbaka. Från och med i dag är det helt andra strategier som kommer att användas mot dessa väsen och personer. Då menar jag INTE att jag kommer att skicka negativ energi tillbaka för det förfarandet har jag aldrig trott på.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckJag märker att alltfler börjar bli trötta och likgiltiga inför sin situation. En del styrs fortfarande av sitt gud-program, så till den grad, att det inte spelar någon som helst roll hur många som förtrycks, diskrimineras och att den Fria Viljan fullständigt ignoreras. En del styrs av ett annat program där himmelska härskaror av änglar, uppstigna mästare och andra ljusvarelser (utomjordiska grupper) ska komma ner och fixa alla problem åt oss.  Vi ska endast luta oss tillbaka och invänta belöningarna. Snacka om att energimässigt kastrera oss och samtidigt också påpeka att vi är maktlösa, små och totalt blåsta i skallen. Jag vill påpeka att jag läst kanaliseringar av detta slaget i närmare 30 år. Det är exakt samma trötta budskap om; en snar förändring är på intåg, vi närmar oss den femte dimensionen, vi är några särskilt utvalda för att sprida ljus och kärlek, vi ska hjälpa till att höja medvetandet, stora förändringar är att vänta när det gäller ledarskap och pengasystemet i världen, sjukdomar och krig kommer att upphöra etc. Bara en massa löften och givetvis all form av förhandlingar sker bakom stängda dörrar med våra politiker, enligt dessa otaliga kanaliseringar. Varför!!! Alla har vid det här laget lärt sig att inget gott kommer av hemligheter och smusslande. I stället för att hjälpa oss (som de påstås göra) utplåna fattigdom, sjukdomar och krig har vi fått fler källor till förgiftning i form av Chemtrails, GMO, Vacciner som skapar fler sjukdomar, orsakar sterilitet och nya massförstörelsevapen som ex. laserkanoner.  Kunskap är makt och har alltid varit för att styra befolkningen och hålla dem i okunskap. De har redan besökt oss i tusentals år. Är det inte dags att de visar sina rätta färger nu om de verkligen har kontakt med den Oändliga källan av Ljus och Kärlek. Är det inte dags att de erkänner att det är de som är skaparna av alla Religioner, myterna om änglar, demoner, frihetsberövande doktriner, och allt annat elände som drabbat denna planet genom årtusenden.

DemiurgReligioner är ett program, reinkarnation och Karma är i dagsläget ett program som totalt missbrukas och utnyttjas av Falska Ljusbärare. Tittar vi lite mer noggrant märker vi att alla dessa program styrs av, till stor del av patriarkaliska energier. Behöver verkligen Jordens befolkning fler gurus och andliga ledare i manliga skepnader? Hur många gånger ska vi matas med samma lögner i ny tappning? De som omfamnar New-Age doktrinen av Ashtar, Galaktiska brödraskapet, Karmiska Rådet m.m. är alla program för att styra oss, skapa mer lidande genom att ständigt påtvinga oss lärdomar och läxor samtidigt som de livnär sig på vår energi. Jag har påpekat detta i mina tidigare artiklar om att Jorden för tillfället är under belägring av negativa energiväsen. Som jag nämnt tidigare har bl.a. Zecharia Sitchin skrivit otaliga böcker om vilka dessa gudar egentligen är och var de kommer ifrån. Liknande historier finns från antikens författare som ex. Platon och som pratar om Demiurgen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Demiurg

Denna typ av gud och dess himmelska anhängare är vad som ockuperat denna del av Universum. För ärligt talat är det inte vi (de flesta av oss) som brister i vår kärlek och längtan till Enhet. Det är deras program som stryper vårt flöde till den Oändliga Källan av Ljus och Kärlek. Det är de som är vilsna och har tappat kontakten till den källan. Det är de som till stor del format och skapat oss till den vi är. Det är de som är orsakerna till all den obalans, mörk och negativ energi som finns på vår planet. Ju fler, av deras sort, som inkarnerar hit desto fler problem och destruktivitet kommer vår planet att utsättas för. Detta är Min tro och min känsla. Sök gärna efter egna svar och följ ditt eget hjärta.

Överallt på jorden finns det, som sagt, bevis på att vi varit besökta av utomjordiska entiteter och blir det än i dag. Alla religiösa skrifter bevisar detta, gång på gång. En del entiteter har varit hjälpsamma medan en del har utnyttjat sin höga teknologiska utveckling till att förtrycka och skrämma oss till underkastelse. Varför kräver vissa av dessa s.k. gudar djuroffer eller människooffer? Är det verkligen kärleksfullt att ta ett liv, som har rätt till sin existens oavsett hur obetydligt det än må vara i dina ögon? Blodskontrakt är vad som skrivs under och vad det i sin tur leder till är fortsatt lidande och själsfragmentering. Människor som tappar kontakten till sin själ upphör att vara människor. De kan inte visa empati, älska eller förlåta. Ju mer lidande, stress, ångest, sjukdomar, frustration, rädslor, bitterhet som kan skapas, desto mer näring åt de parasitiska väsen som har oss i sitt grepp och utnyttjar samt manipulerar oss. Jag påstår att dessa utomjordiska entiteter är de falska Ljusbärarna och att de själva är vilsna och har ingen kontakt till källan. Jag pratar om de entiteter som lämnat sina spår på jorden i otaliga heliga skrifter och avbildningar där de bevisligen förgripit sig på människor, exploaterat oss, skapat oss till sin avbild och manipulerat oss att dyrka dem. Skulle någon tvivla på dem på något vis blir de genast bestraffade och måste böja sin vilja för dem. De kan röra sig mellan tid, rum och en del dimensioner tack vare sina tekniska redskap. De kan ta vilken form som helst för att vilseleda oss. Hologram är något de flitigt använder för att manipulera oss att tro på det de säger. Påstår de att du är särskilt utvald till något ljusarbete? Hur många sekter på Jorden har det funnits, fortfarande finns, där några särskilt få utvalda ska utföra ditten och datten? Vad ger dem rätten att döma eller separera några få från alltet? Tycker ni verkligen att det är rimligt att några hundratusen människor är mer värda än många andra kärleksfulla människor som dagligen utför ett ljusarbete? Personligen tycker jag det hade varit mycket ärligare av dem att säga så här t.ex.:
Hej alla vänner som har kopplingar till Sirius! Vi tycker att ni har gjort ett fantastiskt arbete med att sprida ljus och kärlek till denna planet och dess invånare. Nu är det dags att ni åker hem. Klart, slut från uppdragskontrollen.”
Det finns många utomjordiska grupper i vår egen Galax från Zeta Reticuli, Alpha Centauri, Orion, Sirius, Plejaderna m.fl. Börja tänka lite mer, bli inte förblindade av Egots ständiga krav på uppmärksamhet och bekräftelse. Att upprepa kärleksfulla ord utan förankring i hjärtan, blir endast tomma ord utan innehåll och energi.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckEtt annat dilemma som jag svårt för att ta in är hur kan det vara tillåtet att själar (andar, spöken) stannar kvar på vissa platser, får inkräkta eller leva i andra människors energifält? Varför tillåts dessa energimässiga övergrepp? Varför gör inte ärkeänglarna (vill påpeka att ordet ängel egentligen betyder budbärare) eller deras assistenter sitt jobb? Om jag specifikt uttrycker att jag inte vill att någon varelse inkräktar på mitt personliga energifält ska de inte tillåtas göra tvärtom. Att vilsna själar ber om hjälp är en sak, att inkräkta på en levande persons energifält är någonting helt annat. Jag förstår att själar kan gå vilse och bli vilseledda av det falska ljuset. Det är då dessa parasitiska väsen slår klorna i själen och påbörjar sitt hjärntvättnings program om att själen måste reinkarnera för att lära sig fler läxor och läka sitt Karma. Döden är en traumatisk upplevelse för själen. Den behöver tid att återhämta sig, särskilt när döden varit smärtsam eller våldsam. Denna sårbarhet utnyttjar dem och använder till sin fördel. Om döden inträffat väldigt snabbt är det inte omöjligt att själen tror att den fortfarande lever och blir fast på Jorden.

Jag har valt att inkarnera till denna planet vid just denna tidpunkt eftersom det finns ett syfte med det. Det är inte min uppgift att ta hand om dem som gått över på andra sidan. Det arbetet ska ses över och utföras av de väsen som arbetar och finns i de dimensionerna. Varför misslyckas de med det arbetet så katastrofalt? Är det för att de inte bryr sig? Är det för att de vet att det ställer till med problem och därför låter det fortgå? Eller är det för att de som ska ledsaga dessa själar till rätt plats inte når dem på grund av att mörkret, för tillfället, har starkt grepp om denna del av Universum? Det är många frågor som måste få ett klart och tydligt svar. Varför ska jag be allsmäktiga varelser om hjälp i ett arbete som de själva borde utföra? Samma allsmäktiga varelser som påstår kunna röra sig mellan tid och rum, ha vetskap om allt som sker? Har aldrig varit särskilt foglig eller intresserad av att dyrka någon eller någonting. Jag tror att symboler kan ha en stark kraft till att hjälpa mig komma i kontakt med de frekvenserna som symbolerna härstammar ifrån. Symboler är koder och nycklar till att öppna upp vårt medvetande, det är min tro. Jag tror på genuint kärleksljusa väsen som aldrig skulle kränka min suveränitet och istället hjälper mig att ta tillbaka min kraft och all min energi. Jag tror på positiva förebilder som inspirerar mig till att bli bättre än den jag var i går. Jag har inga problem med att hjälpa människor att hitta tillbaka till sig själva, hjälpa dem att läka sig själva, höja medvetandet, beskydda till en gräns, rensa osv. Det är ett ljusarbete som jag kommit hit för att utföra, men så fort den själen väljer att avsluta sitt liv här är mitt arbete slut och någon annan får ta över. Så här borde det fungera om själar hade tillåts leva, växa och utföra sina uppdrag som det var tänkt från allra första början.

AnnunakiSom sagt kärleksljusa väsen respekterar min Fia Vilja, min suveränitet och skulle aldrig någonsin tvinga mig att göra någonting mot min Fria Vilja. Ingen av dessa, ovan nämnda väsen (utomjordingar), respekterar detta. De gömmer sig bakom Universella Lagar och tror sig själva stå över dessa, det gör de inte. De har utnyttjat och manipulerat oss att tro att vi behöver dem, att vi måste dyrka dem, böna och be för att de ska hjälpa oss. Vilken kärleksfull energi skulle vilja bli DYRKAD av någon när vi alla är ETT? Vilken kärleksfull energi skulle vilja tvinga dig på knä och utsätta dig för lidande, liv efter liv, i tusentals år? Hur kan du vara gudomlig, en del av alltet, samtidigt som du bestraffas över att tänka dina egna tankar och följa ditt eget hjärta? Vad är Karma Rådets egentliga syfte? Det går inte ihop i mitt huvud. Allting är fragmenterat och invävt i oändliga slöjor av manipulerande propaganda.

Pusselbitarna har börjat falla på plats. Jag har, under närmare ett år nu, intensivt arbetat med att läka mitt personliga Karma och min släkts Karma. Mina ögon har öppnats upp efter otaliga minnen och bilder från tidigare liv. Jag har klart och tydligt sett var jag givit av min energi och var jag tagit av andras energi. I dag vet jag var jag kommer ifrån, vad mitt syfte är och på vilket sätt jag kan hjälpa andra, om de vill ta emot hjälpen. Mina personliga frågor har besvarats med hjälp av mina medhjälpare och personliga upplevelser. Jag har börjat se sambandet till alla obalanser alltmer och jag vågar ifrågasätta allt som inte känns kärleksfullt i mitt hjärta. Det är trots allt jag som lever MITT liv och får leva med konsekvenserna av MINA val. Men när andras val i form av tankar, känslor och programmeringar, handlingar stoppar mig och mitt flöde i livet är gränsen nådd. Hur du väljer att leva ditt liv, vad du ska tro på är faktiskt upp till dig. Syftet med denna artikel är att ge dig information, vad du sen väljer att göra är upp till dig. För mig är andlighet en del av mig, ett sätt att leva och är inte något tillfälligt tidsfördriv. Det är viktigt för mig personligen att förstå meningen med livet och vad det går ut på för att begripa alla dessa galenskaper i vår värld.

Jag tror på den Oändliga Källan av Ljus och Kärlek. Det senaste halvåret har jag intensivt arbetat med att frigöra mig från all manipulerande och vilseledande energi. Det jag i dag upplever är en inre frihet och tomhet som känns väldigt positivt och kärleksfullt. Det inre och yttre arbetet är inte färdigt, inte så länge dessa destruktiva energier finns i närheten. Jag kommer inom kort att lägga ut en meditationsmetod som kan hjälpa dig att frigöra dig från dessa parasitiska väsen. Nyckeln är att ta tillbaka all personlig kraft och energi som vi, i god tro, givit till dessa gudar, halvgudar och väsen. Vägen till medvetenhet och frekvenshöjning är att sluta se sig själv som ett offer efter yttre omständigheter. Det handlar om att ta tillbaka ALLT det som är DU på alla plan och frekvenser. Därefter börjar du skapa utifrån din egen Gudomliga kraft och kärleksljus. Vad du bör göra är att sluta be om tålamod, förändringar, kärlek, pengar och ställa dig själv frågan ”Vad kan du konkret göra för att skapa det du vill ha mer av i ditt liv”? Att be och vänta på att någon yttre kraft ska hjälpa dig till större förändringar kommer bara att leda dig till mer väntande medan tiden obevekligt går vidare. Det du kommer att få hjälp med är att få svar på hur du själv ska manifestera det du vill ha mer av, vilka verktyg du ska använda, vad du ska tänka på, vilka personer du ska vända dig till osv. Du är din egen skapare till det liv du vill leva och vilket innehåll det ska ha utifrån dina förutsättningar, här och nu.

Det finns ÄKTA Ljusbärare men de lätt kan misstas för de Falska Ljusbärarna som kommunicerar med oss dagligen. Vad vi bör ha mer fokus på är att ha full kontakt med vårt Högre Jag som är länken till den Oändliga Källan. Den kommunicerar till oss direkt via vår egen själ. Vi måste höja vår egen energifrekvens för att ta oss förbi alla mörka hinder. När den kontakten inte längre påverkas av yttre avvikelser kommer vårt liv att bli mer friare och mer kärleksfullt. Vi kommer äntligen att kunna hjälpa oss själva och frigöra oss från mörkrets och falskhetens manipulerande energi och ändlösa läxor som inte är av kärlek, en gång för alla.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

%d bloggare gillar detta: