Vem eller vilka väsen ber vi till på daglig basis

Vem eller vilka vänder vi oss till när vi ber om hjälp, vägledning eller beskydd? Vilka är dessa väsen, änglar, guider, vägledare eller vad vi nu än kallar dem? Är de verkligen goda eller ger de ett sken av att vara goda? New Age är en soppa av många olika idéer och som oftast har sitt ursprung från olika trosuppfattningar. Personligen är jag inte religiös men däremot är jag en andligt sökande människa som vill leva ett liv i och genom kärleksenergin. Andlighet för mig handlar inte om att vara religiös, be till gud eller följa långdragna tröttsamma ritualer. Andlighet för mig handlar om att komma i kontakt med mitt själsliga ursprung samtidigt som jag lever här, med båda fötterna på jorden. Ingen lätt balansgång alltid, att leva mellan två olika världar, men tycker jag har lyckats bra med den uppgiften.

Religion är en helig ko som aldrig får ifrågasättas eller kritiseras. Det gör jag inte här i denna artikel. Som sökare måste jag ta reda på vad eller vem jag vänder mig till i svåra stunder. Vill veta och förstå varför, när vi (vi är många som undrar över samma sak) ber om hjälp, vägledning eller beskydd från t.ex. änglar, upplever att de redan negativa situationerna eskalerar. För mig är detta obegripligt och jag vill förstå varför. Bestraffningsmetoder eller ignorering används inte av kärleksfulla grupper i Universum, och det vet jag med säkerhet och särskilt inte när bönerna enbart handlar om att förstå, läka och beskyddas från negativa destruktiva energier. De gånger jag vänt mig till Universum och bett om hjälp har resultaten varit positiva och lärorika utifrån kärleksenergin. Vad är skillnaden då? Varför är resultaten så olika? Hur djupt rotade är dessa illusioner som vi vänder oss till för att få hjälp?

Om vi skulle leka med en hypotetisk tanke om att jorden idag styrs av negativa krafter, som tog herraväldet över denna planet, är det inte konstigt att allt genomsyras av dessa energier. Jag syftar då på våra traditioner, religioner, historia, myter, legender etc. Det är nämligen många som tror på denna teori, om att destruktiva väsen har tagit över kontrollen över denna planet, och det kanske är förklarningen till varför vi människor är splittrade, obalanserade och oliktänkande. Det kanske är förklarningen till varför våra böner inte hörsammas eftersom vi helt enkelt inte tillhör den gruppen av väsen eller den ursprungskällan som för tillfället styr denna del av Universum. De upplevelser jag har, när jag kommit i kontakt med tidigare liv, har varit långt ifrån kärleksfulla. Dessa upplevelser var fasansfulla, förnedrande och smärtsamma. Jag pratar om inkvisition och tortyr, utförda av gudfruktiga människor. Att bara komma på tanken att utföra dessa fruktansvärda dåd, mot hundra tusentals människor (siffran varierar beroende på källa) är för mig obegripligt och undrar vilka krafter som egentligen ligger bakom dessa handlingar. Sen undrar jag varför inga s.k. änglar har ingripit eller stoppat denna fanatism. Hur kunde dessa fruktansvärda handlingar pågå (och fortfarande pågår) mot oskyldiga, i guds namn och ingen aktivt gjort någonting för att stoppa det? Den Fria Viljan, var tog den vägen? Rättvisa, sanning och gottgörelse har vi inte sett röken av, snarare tvärtom. Även i nutid förföljs vi av samma fanatiska individer fast på ett annorlunda sätt.

”Det är inte gud eller religionen det är fel på, det är människorna som misstolkar budskapen det är fel på” – är ett tröttsamt svar. Men var kommer ursprungssanningen ifrån? Vem är gud och var kommer det begreppet ifrån? Denna myt föddes någonstans och har blivit djupt rotad i det mänskliga undermedvetandet. Hur kan någon av oss vara säker på att den guden det syftas på här kommer från kärleksenergin, när människor inte har förmågan att följa ett enkelt budskap som kärlek eller agera utifrån den? Ärligt talat, hur länge ska dessa illgärningar gå ostraffade? Vad väntar dessa kraftfulla väsen på? Varför gör de ingenting för att aktivt stoppa det som pågår? Det gör de inte eftersom de ligger bakom allt det som sker och det är min slutsats. De krafter som styr denna del av Universum är här för att stanna, gratis energimässig föda och lättpåverkade människor att styra precis som de vill. Här finns det gott om människor som kan bli speciellt utvalda och som är lätta att manipulera. Det kanske beror på att de inkarnerat från just den plats där dessa energier har sitt ursprung. Dessa människor kan sen i stor skala sprida skräck, våld och förtryck, samtidigt som de gömmer sitt rätta ansikte bakom någon helig skrift. Det mest märkliga är att alla nutida religioner kan på ett eller annat sätt spåras till någon annan ursprunglig gudalära genom att ge den ett nytt namn, revidera lite i texterna och döpa om de gamla namnen. Varje gång någon helig skrift har ifrågasatts genom att inte kunna hänvisas till historiska dokument har det genast viftats med ex. Bibeln som om det vore svar nog. Att ha en övertygelse som bygger på kärleksfull energi och följa en norm till att bli en bättre människa är en sak. Men det är stor skillnad på att personligen tro på något som man själv inte upplevt och använder den tron till att slå människor på huvudet. Om din personliga tro bygger på någon helig skrift och du känner dig lycklig och uppfylld, innebär det inte att din personliga övertygelse är rätt för alla andra. Skulle det inte vara mer kärleksfullt att leva ditt liv som du önskar och låta andra göra detsamma?

BudbärarnaÄrkeänglar som tillskrivs många fantastiska förmågor, kan röra sig genom tid och rum, ha kunskap i vad som finns i framtiden osv. Hur kan det då komma sig att de agerar som sändebud från någon påstådd Gud, genom att ge människor heliga budskap som i sin tur skapat otaliga krig och lidande? Det är ju trots allt allvetande, upphöjda väsen vi talar om här. På vilket sätt har de olika religionerna främjat mänskligheten i helhet? Har det verkligen fört oss framåt i vår utveckling, gett oss rättvisa, frihet att välja och leva våra liv utifrån kärleksenergin? Hade våra liv sett annorlunda ut utan den mörka medeltiden, inkvisitionen, dagens s.k. misstolkningar av heliga skrifter, religiösa förbud, lagar o paragrafer, könsdiskriminering osv.? Dessa högre väsen som påstår att dualism är en illusion som inte finns ”där uppe”, samtidigt som de själva är den egentliga orsaken till denna obalans vi har här. Det är inte svårt att tänka med eget huvud, det gör faktiskt inte ont. Kanske ditt liv blir lyckligare och rikare när du slutar vända dig mot den förtryckande energin i Universum och börjar samarbeta med de verkligt kärleksfulla energierna. Glöm alla namn du hitintills har lärt dig att kalla på. Vänd dig mot energin och känn med ditt hjärta på vem eller vad du har kontakt med. Jorden har nog med falska ljusbärare som sprider falsk information som många blint följer.

Kanske kan mitt hjärta inte ta emot hjälp från väsen som har sitt ursprung från religioner som bygger på tusenårigt förtryck, våld och krig. Måhända har mina tidigare upplevelser överskuggat den sanna naturen men jag har en inre känsla som jag för tillfället måste följa, för att finna svaren. Majoriteten har inte alltid rätt och även om fåtal tycker och känner annorlunda behöver det inte innebära att de har fel. Var och en av oss måste få lov att välja själva, göra egna bedömningar som rör våra liv. Personligen har jag aldrig haft intresse över att övertyga andra om vad jag känner, vilka energier som finns, hur de arbetar, mediumskap, healing etc. Jag vill endast informera och resten är upp till var och en att tolka som de vill. Har inget behov av att vara någons guru men jag har en inre drivkraft av att vara min egen mästare. Jag vill kunna ha möjlighet att röra mig i alla riktningar, leva mitt eget liv, utvecklas och växa bortom dogmatiska läror och åsikter. Frihet, är det min själ mår bäst av, precis som de flesta av oss (tror jag). Samtidigt som jag kan känna respekten av att jag, precis som du, kan vara en individ med min unika energi bland miljarder människor. Min känsla så här långt är att jag inte behöver ha alla svaren, jag är här för att ta del av mångfalden av information och finna svaren i upplevelserna. Om någonting inte känns bra inom mig, en varningsklocka som ringer, måste jag ta ett steg tillbaka och lyssna på mitt inre. Detta har jag gjort i stort sett under hela mitt liv och den inre känslan har aldrig svikit mig, även om jag ibland svikit mig själv, genom att inte ha tillit till min inre känsla. Genom åren som gått har jag varit i kontakt med olika typer av väsen såsom utomjordingar, änglar, halvgudar, kraftdjur och mindre trevliga väsen av det negativa slaget. Jag påstår inte att jag varit i kontakt med alla grupper genom mina upplevelser men ganska många har jag sett, pratat med och känt av. De absolut värsta jag träffat av alla dessa jag räknat upp är… människor. Människor som missbrukar sin kunskap, har förmågan att förflytta sig astralt medvetet och inte på något sätt tar ansvar för den energi de skickar ut till andra.

Varje människa ska ha rättighet att tro på vad de vill och följa sitt hjärta. Det gör jag också genom att ifrågasätta det som inte är kärleksfullt och som inte känns bra i mitt hjärta. Det jag ser, klart och tydligt, är att denna planet härskas av förtryckande våldtagande krafter och det måste få ett slut. Religioner eller budskap som bygger på sann kärlek borde ju, med all rimlighet, föra samman människor. För närvarande bryr jag mig faktiskt inte om människor som påstår att just deras religion är fredlig så länge det finns utrymme för misstolkningar och handlingarna är motsatsen till kärlek, samarbete och likvärdighet. Så länge det finns diskriminering, förtryck och andligt patriarkat som anser sig vara närmare gud än alla andra är för mig inte acceptabelt. Alla är vi andliga såsom växter, djur, män, kvinnor, barn, planeten… allt har ett medvetande, en själ, ett syfte och mening med sin existens. Att någon ger sig rätten och påstå sig stå över andra levande varelser är inte kärleksfullt. Det behövs inga lagar för att skilja på mäns och kvinnors andliga medvetenhet eller lagar för hur kärlek ska uttryckas. Om kärleken inte bor i hjärtat kan ingen lag ändra på den sanningen. Det är våra handlingar som berättar vilken kraft det är som styr hjärtat, inom var och en av oss. Vi bedrar oss själva när vi tror att kärlek finns överallt i alla dimensioner och energifrekvenser. Det gör det inte, och alla våra problem som finns på denna planet är svar nog på den frågan.

Du kanske själv har kommit fram till en del slutsatser när det gäller ditt liv och varför inte dina böner blir hörda när du vänder dig till vissa väsen. Det behöver inte handla om att det är något fel på dig eller att du inte är värdig den uppmärksamheten. Svaret kan vara så enkelt som att du vänder dig mot en ursprungskälla som inte går i linje med din egen själs ursprung. Du behöver inte genast anamma eller förkasta min åsikt men du kan fundera lite över vad jag försöker säga. Personligen litar jag aldrig på absoluta sanningar när det gäller personlig andlig utveckling. Om din tro på den definitionen av änglar, som många följer, hjälper dig i ditt dagliga liv är det din sanning och som du ska fortsätta att leva efter. Om du vet att du inte får den hjälp av samma typ av änglar ska du söka dig till andra platser i Universum eller varför inte lita på ditt Högre Jag. Följ ditt hjärta tills du hittat hem och får den hjälp som du behöver medan du är här.

Jag vill vara väldigt övertydlig med att säga att: jag inte på något sätt förnekar att det finns väsen som är änglalika, kärleksfulla och hjälpsamma. Det jag försöker förmedla är att: det finns väsen som kan manipulera oss att tro att vi har kontakt med de ljusa och kärleksfulla energierna. De manipulativa väsendena är enormt duktiga på att kamouflera sig, höja kanalen/personen till himlarna. För det mesta säger de mycket men ingenting som är av substantiellt värde. Vi måste lära oss att gallra och inte gå in i ett spel där vårt ego stryks medhårs. Det är många som längtar efter att vara speciellt utvalda och agera som kanaler till ex. ärkeänglar eller andra andar med storslagna namn. Vill endast påvisa att det är stor skillnad på att tro och känna (veta). Att påstå sig tro något gör det inte mer sanningsenligt. Vår känsla är den bästa vägledaren i dessa möten och om vi får en känsla av tyngd och känner oss dränerade är det aldrig bra. Min enda önskan är att ni ska vara rädda om er, sträva efter att förverkliga de mål som ert hjärta längtar efter och uppleva balans och harmoni i livet. Detta gör ni lättast genom att ha tillit till ert inre och lyssna till visdomsorden som kommer från er egen själ.

Vänligen dela och gilla sidan så länge det går i linje med era egna övertygelser och sanningar.

© Diana Sjöbeck

Religionernas änglar

En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska (tron på en enda Gud) abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara hans rådsförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Många forskare är av uppfattningen att idén om änglar och demoner härstammar från zoroastrismen och kom till judarna från den iranska profeten Zarathustra.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngel

Ärkeänglar

Enligt den klassiska, västkristna traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: Mikael, Gabriel och Rafael. Ibland är de också fyra (inklusive Uriel) eller sju stycken. Det beror på informationskällan. Satan anses ofta vara en fallen ärkeängel, då känd som Lucifer eller Samuel. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel.

I den ortodoxa kristenheten erkänns sju ärkeänglar: Mikael, Gabriel, Rafael, Selafiel, Jegudiel, Barakiel, och Jeremiel; östortodoxa kyrkan menar emellertid att det finns tusentals andra ärkeänglar, vilka inte finns namngivna. Frånsett åminnelsedagar för enskilda helgon, är varje måndag helgad åt ärkeänglarna i den ortodoxa kyrkan.

Även enligt den apokryfiska Enoks bok är ärkeänglarna sju till antalet. I bokens kapitel 20 räknas de upp enligt följande:

Uriel – åskans och jordbävningens ängel

Rafael – människoandarnas ängel

Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen

Mikael, som är satt över den bästa delen af människorna – folket

Sarakael, som vakar över de människobarns andar som förleder andarna till synd

Gabriel, som är satt över ormarna och paradiset och keruberna

Remiel, satt att vaka över dem som stiger upp

Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud. De är rustade med svärd. Ärkeängeln Gabriel bär benådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rke%C3%A4nglar

”Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profetprofeternas sigill, som under en period på 23 år fick ta emot islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed

Utomjordiska grupper

Alpha CentauriAndromedan, Pleiadian, Grey (DOW) and Reptilian

 

Zeta Reticuli and Sirians

Lords of Karmarada-krishna orions

2 svar till “Vem eller vilka väsen ber vi till på daglig basis”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: