Tag Archives: Empati

Upplevelser del 2

I dina upplevelser finner du svaren till många frågor. Hur såg t.ex. din barndom ut? Fanns det någon som såg dig, ditt värde, din potential och berömde dig för det ljus du bar på? Eller mötes du istället med irriterande blickar och reprimander, känslor av att inte vara tillräckligt bra, blivit kanske övergiven och upplevde att du var mer till besvär än barnet som var efterlängtat och älskat?

Ibland är det svårt att med ord förklara en subtil känsla. Känslor som du fångar upp men som omgivningen förnekar. Människor kan säga både det ena och det andra för att det många gånger förväntas av dem att svara på ett särskilt sätt, men de orden kommer från sinnet och inte hjärtat. En människa som verkligen ”ser” dig och lyfter fram dig är det som berör på djupet. De ser vad som döljer sig under ytan, de känner igen din själ och därför är de orden mer betydelsefulla än de orden som bara sägs för att verka kärleksfulla.

Är budskapen verkligen korrekta när du vänder dig uppåt eller inåt? Det spelar ingen roll vem budskapen kommer ifrån, för mig är det ingen skillnad, så länge orden kommer från kärleksenergin. Men jag berörs mer av ord från mina guider eftersom det är de enda som ser vad jag kämpar med, hur mitt liv är och vem jag verkligen är, bakom mina försvarsmurar som är ett måste bland människor som inte praktiserar sann empati och kärlek. Mitt råd till er dig är att du ska fortsätta följa ditt eget hjärta oavsett vad andra än tycker och tänker. Gör din egen resa, upplev allt oavsett hur det ser ut. I slutändan har du en rikedom av erfarenheter och upplevelser, och det kan ingen ta ifrån dig.

Om du kommit till jorden för att uppleva något särskilt är det något du själv bestämt att göra. Du har med stor sannolikhet bara glömt bort vad denna upplevelse (uppgift) är. Vilka är de återkommande mönstren i livet? Möter du ofta människor som beter sig på ett särskilt sätt mot dig? Känner du dig ofta betraktad av osynliga väsen eller att andar söker sig till dig och din bostad? Tar du in väldigt mycket energi från omgivningen som i sin tur påverkar ditt välmående? Om du upplever obalanser i din kropp på grund av andras energi, dina egna negativa mönster i form av tankar och känslor, vad gör du konkret för att läka dessa obalanser? Vad är din lärdom i alla dessa händelser och möten med människor? Ingenting sker av en slump, det finns en mening med allt som du upplever.

Många människor har ett negativt mönster och beteenden som de inte vill se. Hur manifesteras denna obalans fysiskt i omgivningen och i kroppen? Min guide brukar fråga en del människor ”Hur ska du någonsin förstå din egen resa i livet om du ständigt vänder kappan efter vinden?” Det finns väldigt mycket vi kan hjälpa dig med, när det gäller din personliga utveckling, svar på varför du sitter fast på olika plan i livet. Det finns ett bättre liv bortom den tyngden ifrån ditt förflutna som hindrar dig ifrån att leva ett liv i kärlek och glädje. Det är du som måste bestämma dig för att du inte längre vill slösa bort ditt liv genom att älta det förflutna. Det är du som måste sluta lyssna på råd som inte hjälper dig framåt. Det är du som måste ta ett beslut om att göra de förändringar som krävs för att verkligen leva livet. Vi finns här för att hjälpa dig när du är redo.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Förståelse

flyg-hogreDenna artikel kommer att bli min sista för i år. Eftersom vi nu närmar oss det nya året är det en bra tidpunkt till att avsluta relationer som inte längre tillför någonting positivt och släppa taget om det bagaget som du är färdig med. Låt det nya året påbörjas med ny energi, en pånyttfödelse för dig som länge kämpat med att läka dig själv. Tillåt den tunga och mörka energin transformeras till nya möjligheter för dig, till att växa och njuta av livets frukter.

Följa flödet är bra och att vara i ett tillstånd av positiv energi är alltid underbart. En del har bra flöde när det gäller pengar och jobb men har svårigheter med relationer. Givetvis är det ibland tvärtom också. Det som är lätt för dig kan vara svårt för någon annan. En del människor har en tuffare väg genom livet, av olika anledningar, och ibland kan det vara svårt att förstå orsakerna. Ibland är vissa problem och svårigheter självförvållade och ibland faktiskt inte. Det är inte alltid lätt att finna lösningar på problemen när dörrarna stängs och inga nya öppnas. Även här finns det olika anledningar, som var och en av oss, måste förstå syftet med. Vi har alla en individuell resa att göra genom livet, det är på det sättet som vi får insikter, kunskap och erfarenheter. Det finns inga färdigskrivna livsmanualer, för skulle de finnas hade vi inte behövt vara här för att hjälpa andra.

Du kanske tillhör den gruppen av människor som alltid känner glädje när det går bra för dina medmänniskor. Du ger stöd och uppmuntran när det finns ett behov. Du försöker bemöta varje individ utifrån där de befinner sig och inser hur de känner sig och vad de upplever i sitt inre. Du kanske har ett stort socialt nät, är generös, lyhörd och kärleksfull. Du ställer upp och ger av din tid när det behövs. Antingen lever du i ett stabilt förhållande eller trivs väldigt bra med att leva ensam. Du är trygg i dig själv. Det du saknar är kanske stabil inkomst, ett bra arbete som du trivs med och har troligtvis haft det svårt på arbetsmarknaden. Det som du däremot ofta råkar ut för är att förståelsen är nästintill obefintlig inför din arbetssituation.

Du kanske tillhör den gruppen av människor som alltid har haft ett bra flöde när det gäller pengar och arbete. Du förstår inte hur det är att leva i tvärtom världen. Du har ingen erfarenhet av att ständigt stöta på motstånd och hinder till att utvecklas inom ett arbete eller hur det känns att få nej till hundratals sökta jobb. Du har ingen aning om hur det känns att inte kunna ta vilket jobb som helst på grund av hälsomässiga skäl eller fysiska hinder. Du har ingen möjlighet till att få bättre jobb eftersom du inte kommer in på någon skola för att omskola dig. Du kanske istället blir utförsäkrad och inte får adekvat hjälp när det gäller rehabilitering eller omskolning. Du blir ignorerad och bortglömd eftersom du i samhällets ögon inte kan prestera på samma sätt som innan. Att ständigt konfronteras med hinder på hinder tills din kraft och energi inte längre räcker till, har du ingen förståelse för.

Du kanske istället tillhör den kategorin av människor som har ständiga relationsproblem. I din värld blir du kanske ständigt utnyttjad av dina partners och vänner. Du har personer omkring dig som behandlar dig illa och inte värdesätter dig. Du har kanske ofta varit ett substitut för människor i din omgivning fram till den dagen när de inte längre behöver dig och kastar dig på tippen som en värdelös sopa. Under tiden har du varit en vän eller familjemedlem som ställt upp i tid och otid utan att säga eller kräva någonting tillbaka.

Detta är några exempel som många kan känna igen sig i, på ett eller annat sätt. Livet är inte alltid rättvist eller lätt. Blir väldigt illa berörd var gång någon sparkar på den som redan ligger ner. Där har jag själv varit många gånger under min livstid, och ärligt talat tröttnade jag på människor som hade en massa åsikter om mina problem men aldrig konkret hjälpte mig att lösa dem. Det tragiska i allt detta, i vissa fall, är också att människor gärna lägger skulden på individen istället för det som orsakat dem lidande. Jag brukar ställa motfrågor till dem som klagar och är väldigt nedlåtande mot dem som redan är utslagna eller nedstämda på olika sätt och vis. Jag ställer inte motfrågor för att vara taskig, snarare tvärtom. Det handlar om att rikta om fokus på deras egna problem och få dem att förstå att livet ser ut på olika sätt för olika människor. Negativa åsikter, nedlåtenhet och skuldbeläggning hjälper oss inte framåt i livet, så varför då göra detta mot någon annan? Om vi ska kunna kalla oss medmänniskor med förmåga att känna empati och sympati kan vi inte samtidigt vara nedlåtande mot andras levnadssituationer. Vad vi istället bör göra är att hjälpa varandra, uppmuntra, finna lösningar på problemen och ha medkänsla och förståelse när andra har det svårt. Om nu detta är omöjligt är det bäst att vara tyst och hålla sina fördomar och oförståelse för sig själv. Det är väldigt enkelt att låta munnen leva ett eget liv utifrån sinnet men desto svårare att låta munnen tala från hjärtat.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Några små funderingar 1

Den bästa vägledningenNär världen äntligen tystnat hör jag mitt inre viska. Jag kommer i bättre kontakt med min själ och slipper ta in alla dessa tankar och känslor som inte är mina egna. Jag önskar människor kunde lära sig att verkligen tala till varandra istället för om varandra. Jag önskar också att människor kunde lära sig att verkligen lyssna istället för att bara höra. Varför är det svårt att enbart lyssna på en medmänniska? En del kan inte ens lyssna färdigt innan de ska besvara eller kritisera det som sägs. Alla tankar måste ventileras och fokusen dras ifrån den som vill berätta något viktigt. Att möta en människa i det som den vill säga är inte svårare än att bara lyssna till orden.

Ingen kan ta dina drömmar ifrån dig mer än du själv. Våga drömma stort, våga gå dit hjärtat leder dig, våga hoppas, ha tillit och framförallt våga leva i varje andetag. Misstag är erfarenheter, de kan bara hjälpa dig fram till dina mål, dina önskningar kan förverkligas. När du tror på dig själv och din förmåga spelar det ingen roll vad andra tycker och tänker om dig. Sök aldrig bekräftelse av människor som styrs av egna rädslor och begränsningar.

Trångsynthet och okunnighet finns överallt där sanningen förvrids för att passa ändamålen. Det är lätt att hata när illusionen styr sinnet och svårt att älska när samma illusion knackar på den egna dörren. Sanning är att få kännedom om verkligheten som den är och därefter bilda sig en uppfattning om situationen.

Vad ska människor tycka om dig, det du står för, vad du gillar och inte gillar, hur du lever ditt eget liv osv.? Varför är du rädd för att följa ditt Hjärta när du inte skadar någon? Människor har alltid åsikter om hur andra ska leva sina liv och vad andra får tycka och tänka. Men kom ihåg en sak, att oavsett hur du än väljer att leva ditt liv kommer det alltid att finnas människor som ger sig rätten att kritisera ditt liv. Detta gör de för att de inte vill titta på sina egna liv och inse att de själva lever i ett fängelse av rädslor för vad andra ska tycka och tänka om dem. Var fri i ditt Hjärta och Själ, låt ditt inre ljus spridas till världen.

I stillheten hörs den inre rösten klarast. Den yttre världen är i sanning öronbedövande. Allt ska ske snabbt, tillvaron ska rulla på i allt snabbare takt. Ingen tid till att känna efter eller se i vilken riktning stegen går. Kalla hjärtan skapar en kall värld och i den världen är det välkommet att trampa på dem som känner och tänker med hjärtat. Osjälvisk omtanke är det inte tid till men att förvänta eller till och med kräva det av andra är ju en självklarhet i egoistens sinne. I min naiva och fullständigt idiotiska världsbild är kärleksljuset den avgörande kraften till en bättre värld. Vad du, jag och vi skapar tillsammans. Tänk att få vakna en dag och känna kärleksenergin från hjärta till hjärta. Livet blir lätt bara en uttänjd tråd som blir smalare och smalare tills den brister.

Det sägs att med lidande kommer de bästa insikterna och det kan jag hålla med. Tyvärr är också det lidandet som oftast ignoreras eller hånas. Jag är min egen sol som ibland förmörkas av livets skuggor. Inget jag väljer men det väljer mig på grund av människors handlingar. Hjärtat kan brista många gånger men den kan tåla mycket mer än vad vi tror. När kraften tar slut och tårarna avlöser varandra i ständig ström är det viktigt att veta och känna omtankens kramar runt själen som manifesteras i handling. Detta vill jag ni kommer ihåg, att kärlek inte har ett sista förbrukningsdatum. Däremot är det mottagaren som bestämmer när den kärleken ska kastas på soptippen.

Inte många förstår smärtan och sorgen bakom murarna och varför ensamheten är en trygghet. Det är lätt att råda någon att våga leva, älska och ge av sig själv. Det är något jag också säger men jag vill också poängtera att jag förstår och har respekt för de sargade själarna som inte vågar få sitt hjärta krossat, gång på gång. Människor som älskar från djupet av sitt hjärta, ger allt de har och när den kärleken besvaras med svek, är en fruktansvärd upplevelse och ett lidande som påverkar själen på djupet. Det är lätt att vända ryggen åt det själsliga lidandet, det är ingens ansvar att rasera murar som någon byggt upp. Men att osjälviskt ge kärlek till den som är livrädd för att bli sårad är medmänskligt. Kärlek kostar ingenting att ge. Kärlek är en aldrig sinande källa som kan ges till alla. Ta inte mer av den som behöver fyllas på med omtanke och kärlek. Du är stark och kan lyfta upp någon som behöver det. I morgon kanske det blir ombytta roller. Vi behöver varandra, ingen ska behöva kämpa ensam i en värld fylld av människor. Säg det du menar utifrån hjärtat och har du ingen kärlek att ge är det bättre du låter munnen vila. Det är ok att inte vilja ge, det är ärligt att våga säga det.

Släpp taget om all den negativa energi som hindrar dig från att leva ditt liv i ljus, kärlek och flöde. Släpp taget om alla kontrakt och överenskommelser som gör dig till ett offer. Dålig ekonomi, oärlighet, ständig kamp, osv. måste inte vara en del av ditt liv. Låt positiva affirmationer bli en del av ditt dagliga mantra. Om du i denna process av att släppa taget innebär att du måste vandra ensam, gör då den resan i alla fall. Lyssna till din själ. Vad säger den till dig när tystnaden omsluter dig? Vilket budskap får ditt hjärta att vibrera i takt med din inre sanning? Förlora inte dig själv i illusionerna som hindrar dig från att leva och sprida av ditt inre ljus och kärlek.

Vad definierar en människa? Är det förmågan att känna och visa kärlek, empati och medlidande? Eller är det känslan av högmod av att se sig själv stå över alla andra icke-mänskliga varelser och utsätta dem för allehanda grymheter? Var slutar och börjar gränsen på vad som ska accepteras för att kalla sig högt civiliserad mänsklig varelse som i grund och botten fortfarande beter sig som en neandertalare. Viljan och behovet av att plåga andra varelser, i mänsklighetens namn, av egoistiska skäl, av någon sjuklig sexuell kick, fåfänga, etc. är alla tydliga tecken på motsatsen till människa. Medan lidandet fortskrider och inga lagar stiftas för att skydda dem, är all den mångfalden, snart ett minne blott tack vare all likgiltighet.

Vänligen dela och gilla sidan så länge det går i linje med era egna övertygelser och sanningar.

© Diana Sjöbeck & Draksjälarna

Ta ansvar för vem du är

Ta ansvar för vem du ärNär du är i balans, lever du i nuet och har ingen egentlig önskan om att tänka på det förflutna eller på det som skall komma att ske. Du förstår att det är i Nuet som du upplever lyckan och glädjen över livet, varje sekund är oändligt rik. Framtiden ändras varje sekund och de vägar du har framför dig medför alla ett stort ansvar, både när det gäller dig själv och andra. Ha tillit till dig själv, din förmåga och vägledningen du får varje dag. Du har ett gott hjärta som vill hjälpa andra och låt ingen få dig att tro något annat. Ge av ditt stöd, uppmuntran och dela med dig av den inre rikedomen du har.

Kunskap som inte är förankrad i hjärtat kan stjälpa mer än du tror. Vi har alla olika bakgrund och hanterar våra känslostormar på olika sätt. Det som är lätt för dig kan vara svårt för någon annan. Det som är självklart för dig är inte alltid självklart för alla andra. Det finns inga rätt och fel när det gäller personlig andlig utveckling, den bara ÄR. Den som vandrat på livets hårdare stigar kan många gånger vara mer sårbar än andra. Visa då lite mer förståelse för den människan och vad den går igenom. Jag pratar inte om offermentaliteten, jag pratar om överkänslighet som är en obalans i sig när många känslor har förtryckts, ignorerats eller förträngts. Ibland är ilska bara ilska och handlar inte om speglingar. Förstå skillnaden.

Döm aldrig, människor reagerar olika i en och samma situation. Det som är din sanning behöver inte vara någon annans. Det finns olika svar på en och samma fråga. Bli aldrig för bekväm i din tolkning av livet, en del personer kanske reagerar på ett sätt som du inte förväntar dig. Den personen kanske enbart återspeglar någonting du har inom dig själv och som du bör titta på. Om så inte är fallet är det dags att gå vidare mot nya äventyr men använd aldrig rädslor av olika slag som en ursäkt för att sluta bry dig. Har du satt igång en process (vad det än må vara) skall du ta ansvar för denna och avsluta det du påbörjat på ett kärleksfullt sätt. Detta gäller dig själv men också när du hjälper andra.

Hur vill du bli behandlad? Vad tycker du om människor som har förutfattade åsikter om dig? Hur mår du när människor dömer dig? Vi är alla en del av någonting stort, en helhet, och alla skall behandlas med omtanke, kärlek och respekt. Ha tålamod med dig själv och andra. Uppmuntra och hjälp dem som ber om hjälp, de som inte förstår skall du inte se ner på. Du har också varit på den punkten någon gång under din utvecklingsprocess. Den dagen kommer när sanningarna uppenbaras för var och en och då kommer ödmjukheten att vara en stor tillgång. Varje dag blir en ny människa medveten om dess handlingar, både på gott och ont. Detta medför personliga förändringar som kan vara smärtsamma och då behöver vi ge dem kärleksfull vägledning. En tanklös handling eller ord som inte är förankrade i hjärtat kan blockera en människas utvecklingsprocess, särskilt när den resan är plågsam och främmande. Gör det som känns rätt, följ ditt hjärta, din inre röst. Det är stor skillnad på att känna med hjärtat och känna med huvudet. Om du har förmågan att förstå dig själv, din situation och dina erfarenheter kan du använda samma källa till förståelse för att även bemöta andra.

Vandra i ljus, kärlek och flöde ❤ ❤ ❤

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 1992/2014

Hjärtats lidande

GirighetHjärtats lidande handlar inte om mitt personliga lidande utan om världens lidande skapat av lägre stående varelser som kallar sig ”människor”. Människor för mig är de som har utvecklat empati, förståelse och agerar utifrån hjärtenergin, medan dessa varelser gör det inte. Tro inte att bara för att några få personer lyckats skapa sig enorma rikedomar och framgångar alltid är kärleksfulla. Tro inte heller för den sakens skull att fattiga personer alltid är kärleksfulla i sina energier. Det är t.ex. inte rika människor som slaktar och skinnar djur levande. Mörkrets redskap finns på många platser, poster och skepnader. Det de gör är att förgöra ljuset och mångfalden av jordens rikedomar. De skapar ett lidande i dag som inte längre går att beskrivas, bara för att de kan och för att de anser sig ha brist på pengar. Pengar… denna nya tids Gud som orsakar mer problem än någonsin.

Varje dag får hjärtat sina törnar av livets mörkare sidor. Lågan som brann så klar och starkt har sakta men säkert börjat falna. Jag ser och känner vanmakten över denna omänskliga värld och det väcker djup ångest i min själ. Att med hjärtat känna tårarna, sakta strömma nerför kinderna, från stumma skrin av fasor är öronbedövande för mitt inre. Att leva i en värld, av mångfald och rikedom, som våldtas varje dag är för mig ologiskt och fullkomligt obegripligt. Hjärtlösa handlingar av alla dess like går ostraffade samtidigt som girigheten upphöjs till skyarna. Den nya tidens gud som törstar efter blod, svett och tårar och som inte nöjer sig med det lilla. Friheten som det pratas om har förlorat sin glans och när vi inser att frihet aldrig kan byggas på andras lidande kommer vi att förstå dess rätta betydelse. Dessa handlingar kan inte vänta med att förstås vid ett senare tillfälle, de måste upphöra NU. Visst är det härligt med positiv energi, uppmuntrande ord och kärleksfulla budskap men när hjärtat gråter måste även de känslorna förmedlas och bejakas.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Är du Empat?

Empati: Empati betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte.

Att finnasEmpater: har förmågan att skanna av andra människors känslor och ibland tankar, medvetet eller omedvetet. Många empater är inte medvetna om sin förmåga och kan därför inte alltid skilja på vad som är deras och vad som är andras. Oförklarliga negativa känslor kan leda till depressioner och isolering. Empater kan känna av andra människors känslor på distans. De har ofta hög empati gentemot djur, natur, jorden osv. De flesta Empater bara vet vissa saker. De är oftast väldigt hänsynstagande, medkännande och har förståelse för andra. De flesta med denna begåvning lär sig inte vad den förmågan innebär förrän senare i livet. En del Empater upplever stark känslomässig kontakt med sina närmaste vänner och familjemedlemmar. En del upplever känslomässig kontakt bara genom att läsa, se eller prata med helt okända människor.

Den (ibland) hårda verkligheten
Har alltid varit känslig för energier och vad som finns bakom de mänskliga fasaderna. Innan jag visste vad jag vet idag om att vara Empat, kunde jag känna mig utanför, att jag inte var välkommen eller upplevde känslor av att inte vara önskvärd. Visst fanns det en del som verkligen sände ut dessa känslor mot mig men det är inte det som är poängen. Det viktiga i detta budskap är att jag kunde känna av omgivningens känslor men hade inte vetskapen om vad som var mitt, vad som var andras och vad allt detta egentligen handlade om. Dessa upplevelser är jag inte ensam om. Jag skriver detta som stöd till er som har upplevt snarlika situationer i era liv och att ni ska veta att ni inte är ensamma om känna detta.

När jag talar med en medmänniska kan jag, för det mesta, känna av de äkta känslorna bakom fasaden eller det som visas på ytan. De flesta människor har lärt sig att dölja sina äkta känslor av olika anledningar. Detta är en stor tragedi eftersom på vägen genom livet, tappar de stora delar om sig själva genom att förtränga sitt inre, som behöver komma i balans och harmoni. Vägen till frigörelse och djupare insikter går genom vårt breda spektrum av känslor och tankar. Vårt Högre Jag, vår själ vill kommunicera med oss, men det kan den inte göra genom att vi själva väljer att sätta munkavle på den. I mitt arbete som healer och medial rådgivare använder jag mig av denna gåva för att hjälpa andra komma i kontakt med sig själva och sin inre sanning. Människor som inte är uppriktiga i sitt sökande att bli hela kan jag inte hjälpa på samma sätt som andra. Om intentionerna och frågorna inte är ärliga kan ingen förvänta sig att få ärliga svar på sin resa genom livet. Ibland talar jag om detta för personerna och ibland inte. Jag styr inte informationen som kommer till mig, jag förmedlar den bara vidare. Någonstans i livet måste var och en ta beslutet om att vara ärlig mot sig själv, först och främst.

Medfött eller inte
En del påstår att empati är ett genetiskt drag och något som finns i vår arvsmassa. En del påstår att empati är någonting vi lär oss. Jag vet inte vilket svar som är rätt och lägger inte så stor vikt vid det heller. Jag ser mina talanger som en gåva för att hjälpa andra att komma i kontakt med sig själva, ge stöd till dem som sitter fast i sina liv och att rensa bort det som inte tillhör dem själva.

Hur går det till
Allting är energi, det vi säger, tänker och känner är vad vi utstrålar.
Allting har en egen energifrekvens och en Empat har förmågan att känna av dessa vibrationer. Om vi alla kan förstå att vi har ett vibrationsfält omkring oss såsom aura, eller att allting vi uttrycker är som en våg av energi, kanske vi kan börja förstå vad det handlar om. När en människa talar är det inte orden i sig som är det primära utan vilken energifrekvens som orden utstrålar. Våra tankar och känslor är energi. Hur vi mår är det som vi utstrålar, vad vi tänker eller känner är vågen av energi som vi sänder ut. Vi behöver inte vara mediala för att se hur detta energimönster ser ut eller hur det påverkar en annan människa. Empater känner detta och det räcker långt.

Om någon är arg är det inte orden i sig som sårar, utan det är energin bakom orden som vi känner av mest. Det blir som en våg av ilska som träffar vårt energifält och får det att vibrera på ett annat sätt. Vi blir ur balans och kan må dåligt. Ilska är alltid förknippad med en förövande energi, syftet är att få ett övertag, tysta oss, chockera och blockera oss. Det blir ytterst svårt att kommunicera på ett givande sätt eftersom vi blir splittrade, vi blir ur balans.

Lögner är ett annat exempel som jag kan ta. När någon ljuger säger orden en sak men vibrationen någonting helt annat. När lögnen ifrågasätts, eftersom känslan inom oss säger oss någonting helt annat, kommer ännu fler lögner som vill få oss att börja tvivla på vår primära känsla och till slut oss själva. Detta är inte kärleksfullt och någonting att verkligen tänka på. Hur grym eller smärtsam sanningen än kan vara, är det alltid bättre att veta än att leva ett liv i lögner. Lögner bär på mörk energi, den förpestar tillvaron på många plan. Många föräldrar tror att de skonar sina barn genom att vara kvar i ett förhållande trots att de inte känner någonting för varandra. Det de egentligen lär sina barn är att ljuga och manipulera. Barnen lär sig tidigt att de ska vara nöjda med det lilla, att de inte kan vara lyckliga fullt ut, visa upp fasader mot omvärlden, riktig kärlek finns inte osv. Barn är extremt känsliga för energifrekvenser och de fångar upp allt i sitt eget energifält. Med andra ord, så vet barnen mycket mer än vad vi vuxna tror de vet.

En del människor strör negativ energi omkring sig själva och andra utan att tänka på konsekvenserna. Vill någon sabotera sitt liv med negativ energi är faktiskt upp till den personen. Men att tänka, känna och uttrycka negativ energi om andra är inte ok. När någon tänker någonting negativt om en specifik person, skapas en länk till den personen, i form av trådar, band eller krokar. Dessa länkar påverkar energifältet hos den som är utsatt. Den personen kan uppleva känslor av attack, tyngd, tröghet, blockering, trötthet, stagnation osv., allting beroende på vad personen har för intention i sin energi när den riktar sin negativitet mot någon. Jag kan förstå människors handlingar när de inte har kunskapen i hur olika energier kan påverka oss. Däremot kommer jag aldrig att förstå de människor som har kunskapen i detta och aktivt använder det för att stoppa andra. Jag gillar inte när människor diskuterar mitt liv och på vilket sätt jag lever det, bakom min rygg. Det de inte kan säga personligen till mig, om mig, har de ingen rätt att säga till någon annan heller. Varför är detta så svårt att förstå?

Människor med dold agenda är väldigt duktiga på att manipulera och gömma sig bakom falska fasader av vänlighet. När de ifrågasätts kan de spela sårade och bete sig som hjälplösa offer, värdig en Oskar. Det finns alltid en svårighet i dessa energiövergrepp, eftersom den som är föremål för denna attack kan känna av det, medan andra är helt ovetande och kan mycket väl säga att det bara är inbillning. Förr köpte jag detta argument för att jag tvivlade på mig själv, idag bryr jag mig inte vad andra tycker och tänker. Jag har kunskapen och behöver inte medgivande eller förståelse från andra som inte vill se eller tro på mig. Detta gäller givetvis fram till den dagen när de själva upplever samma sak men då är det ju helt annorlunda, eller hur?

Otrohet har alltid existerat och för min del har jag aldrig riktigt förstått vitsen med att påbörja någon relation innan den gamla har avslutats. Det finns säkert olika anledningar till detta och ärligt talat så är det inte min sak att döma. Jag förstår orsakerna, kan känna empati i dessa situationer och kan ge mitt stöd, vägledning och min kärlek, oavsett vad jag tycker och tänker. Det gör jag nästan varje dag när jag arbetar på Tarotlinjen. Med den kunskapen jag har idag, när det gäller hur energier påverkar oss och vår omgivning, är det svårt för mig personligen att kunna utsätta min partner för otrohet. Eller något av det jag har nämnt innan. För det första vill jag aldrig uppleva den djupa känslan av svek, vanmakt och sorg, när jag vaknade en morgon och bara visste att min före detta partner hade varit otrogen. För det andra vet jag att det blir ett energiutbyte och att de energierna sen förs över till min partner. Har du något så när livlig fantasi kan du själv räkna ut hur utgången blir, vilka lögner som uppstår och vilka tvivel som sätts i rörelse. Det enda jag ber om är att du tänker efter lite och det är allt.

Hur känns det att vara Empat
Många Empater tittar sällan på nyheter eller läser dagstidningar. De orkar helt enkelt inte matas med negativ energi, de vet redan vad som pågår i denna värld. Jag kan bara gå till mig själv för att beskriva denna känsla. Dagligen får jag information från olika personer om hur djur torteras, vuxna som förgriper sig på barn och natur som skövlas. Vad mer behöver jag veta om mänsklig grymhet som får mig att gråta och ligga sömnlös om nätterna. Kan känna mig fysiskt illamående av all den ondska som manifesteras av människor och jag kommer aldrig att förstå syftet med dessa ondskefulla handlingar. Varje dag skriver jag på någon protestlista, vi bojkottar produkter från många länder osv. Jag vägrar blunda för den obarmhärtigheten och jag förstår inte bristen på medkänsla från andra. Jag upplever smärtan, dödsångesten och lidandet inombords. Vad mer behöver jag veta?

Vilka är Empater?
De jag mött under min livstid har alltid arbetat utifrån sin inre kreativitet och inspiration. De har för det mesta fallenhet för att skriva, sjunga, måla eller hjälpa andra på sitt sätt. De har en förmåga att se saker ur olika perspektiv och se möjligheter där de flesta bara ser hinder. De kan plocka fram sanningen i var och en som tillåter dem att göra det, för att kunna hjälpa dem på bästa möjliga sätt. De finns överallt, inom alla typer av yrken. Empater är väldigt duktiga lyssnare och rådgivare. De behöver inte vara psykologer för att kunna förstå hur en medmänniska känner sig eller vad den behöver hjälp med. För det mesta hjälper de andra på bekostnad av sig själva. De har oftast inga problem med att sätta sig själv åt sidan för att kunna hjälpa andra. Utåt sett kan de ibland upplevas som tysta, tillbakadragna, ensamvargar, deprimerade och även ibland neurotiska. Det finns massor med fördomar emot Empater och ärligt talat är det inte konstigt alls. Jag kan bara gå tillbaka till mitt liv och se på vilket sätt omgivningen har behandlat mig bara för att jag inte passat in i någon särskild mall av att vara som alla andra.

Empater är i mina ögon ljusarbetare eftersom de har en djup respekt och passion för naturen och dess mångfald. För det mesta gillar Empater att vistas utomhus, gå långa promenader i naturen. Här hämtar de kraft och kan samtidigt släppa på allt som dränerar dem och får dem att må dåligt. I naturen får de en känsla av frid och kan stressa ner från vardagen. Empater har en speciell relation till djur på en likvärdig nivå, vilket innebär att de ser på djuren som en själ med ett syfte och som är lika värdefull som vilken människa som helst.

Vad kännetecknar en Empat
För det mesta är Empater ganska tystlåtna och svåra att komma nära, av naturliga skäl som jag nämnt ovan. De lägger större vikt på positiva egenskaper hos andra människor även om de är medvetna om motsatsen också. De kan förmedla känslor som alla kan förstå, kan tala väldigt öppet och ärligt och komma med råd som inte alltid respekteras eller förstås, trots att de blivit tillfrågade. En del Empater är totala motsatsen och kan upplevas som onåbara och okunniga. En del blir väldigt duktiga på att blockera ut andra, vilket ibland är bra och sunt. Detta är åtminstone extra viktigt under den tiden som de kämpar med att lära sig att hantera flödet av andras känslor samtidigt som de ska få perspektiv på sina egna. En del är duktiga på att fånga upp det som finns utanför dem själva än vad som finns inom dem (om de inte har arbetat med sitt inre och stärkt kontakten med sin själ). All form av disharmoni på platser fångas omedelbart upp och ibland kan det vara svårt att sortera i de bilder eller känslor som kommer upp. Om de befinner sig mitt i en konfrontation, kommer de att försöka lösa situationen så snabbt som möjligt eller undvika den helt, om det är möjligt. Om de använt hårda ord för att försvara sig själva kommer de med all sannolikhet att må dåligt över sin bristande självkontroll. De vill lösa alla konflikter på ett fredligt och kärleksfullt sätt, så långt som det är möjligt.

Dina gåvorHoppas att denna artikel kan vara till hjälp för dig som har denna förmåga. Jag vill att du ska förstå att du inte behöver gömma dig eller få bekräftelse från en omgivning som inte förstår dig. Din förmåga kanske inte ger dig många vänner men det beror inte på dig. Det är deras rädslor och vad du ser inom dem som är orsaken till att de drar sig undan. De flesta vill inte komma i kontakt med sitt inre. De flesta vill inte att någon ska känna vad de egentligen bär på gentemot sig själva och andra. Jag vill att du ska känna dig stolt över din förmåga, att sprida ditt ljus och din kärlek till världen. Var ödmjuk i ditt arbete med dig själv och andra. Tillåt aldrig ditt Ego styra dina steg eller peka finger åt andra.

Vänligen dela och gilla sidan så att fler får möjlighet att ta del av dessa inspirerande och informativa artiklar.

© Diana Sjöbeck

Vad är en Ljusarbetare

Inre världRedan sedan jag var barn har jag känt mig ensam, utanför och att jag inte riktigt hörde hemma här. Jag kunde ofta titta upp mot den stjärnbeströdda himmelen och känna en djup sorg och längtan till mitt hem, mitt hem som var bland stjärnorna. Min barndom var hård, våldsam, kärlekslös och ensam. Redan tidigt i skolan gjorde jag uppror mot skolans inlärningssystem som liknade mer korvstoppning. En av mina totalt empatilösa lärarinnor försökte kuva mig med sina handflator mot mina kinder och huvud. ”Det kommer aldrig att bli något vettigt av dig” – skrek hon mig ofta i örat. Hennes ord och slag har inte gjort någon större nytta men allting är ju relativt beroende på vem man frågar.

Jag passade definitivt inte i mallen där små människor ska stöpas till små robotar utan Fri Vilja. Får mig alltid att tänka på Pink Floyds ”The Wall” nu i retrospektiv och hur sant det budskapet är. Mitt liv har kantats av svåra prövningar, ständiga hinder och konflikter. Men dessa erfarenheter uppmuntrade mig till att upptäcka svaren inom den andliga världen eftersom det var här jag kände att jag kunde komma i kontakt med vem jag är och vad mitt syfte med detta livet är. Jag har för länge sen lämnat illusionen om att vara som alla andra eller att jag ska passa in i samhällets strukturer eller färdigstansade mallar om vem jag är. Jag är unik, jag går min egen väg och jag har inga problem att gå ensam om det är nödvändigt. Nu med facit i händerna inser jag att de flesta Ljusarbetare har liknande historia och detta fyller mig med nytt hopp och glädje.

Vi är många och vi utför ett arbete på det sättet som vi kan och med de verktyg vi har till hands. Vi vet att vi inte är bättre eller högre än någon annan. Vi anser oss inte vara överlägsna eller mer upplysta än andra. Vi förstår att vår utveckling kan ta oss till olika platser och möta alla aspekter av oss själva. Vi kommer från en annan plats, vi är mycket gamla, har andra erfarenheter och en annan bakgrund och det är det enda som skiljer oss från andra. Vi har valt att komma hit och leva livet här, med samma förutsättningar, minnesförlust, förvirring och självbedrägerier. Vi förstår att enda sättet att kunna hjälpa andra att uppnå ett tillstånd av sann lycka, kärlek och upplysning är genom att gå igenom alla stadier av okunnighet och illusioner tills vi själva fått verktygen till att hjälpa andra. En del av oss tappar sin väg genom livet eftersom både samhället, vänner och familjemedlemmar matar oss med värderingar och rädslor som för det mesta går emot våra naturliga impulser. Vi kan hamna i självtvivel, självförnekelse, depressioner och hopplöshet. Men vid någon tidpunkt i livet, vaknar vi upp, kommer till insikt och tar tillbaka vår inre kraft och styrka och kan genomföra det arbete som vi påbörjat.

Några gemensamma drag som Ljusarbetare delar:

  • De har många livstider bakom sig och har alltid varit involverade i andlighet. De har haft roller som schamaner, häxor, präster, prästinnor, munkar, eremiter, nunnor etc. De har många gånger fungerat som kanaler mellan den synliga och osynliga världen. De har utsatts för förföljelser, grymhet, tortyr och mord. De trauman och tragedier har satt djupa spår i deras själ och av den anledningen väcker det djupa känslor av sorg och smärta när de blir attackerade för den de är.
  • De respekterar och hedrar allt liv och har stor kärlek för djur och natur. När människor skövlar och förstör miljön på grund av makt och girighet känner de stor sorg och förlust inom sig. Medvetet eller omedvetet känner de hur allting hänger samman.
  • De är väldigt hjälpsamma, känsliga och empatiska. En del kan ha problem med att hantera aggressivt beteende och stå upp för sig själva, detta mycket på grund av deras tidigare erfarenheter och minnen. De känner av och har lätt för att plocka upp negativa känslor och sinnesstämningar hos andra. Medvetet eller omedvetet arbetar de på att balansera och transformera dessa negativa energier. Eftersom de lätt blir dränerade på grund av detta arbete, behöver de vara ensamma i perioder eller regelbundet, vilket de flesta inte har några problem med, för att skilja på sina egna och andras känslor och fylla på sin egen energi. De har mycket svårt för att säga ”nej” till dem som ber om hjälp vilket också ofta resulterar i att de blir utnyttjade.
  • Traditionella jobb med stark hierarki av överordnanden passar dem inte alls. De har ett naturligt motstånd till maktmissbruk, girighet orättvisor och underkastelse. Innerst inne vet eller känner de att de har andra uppgifter här på jorden.
  • Redan sen tidig barndom känner de att de är olika alla andra. De känner sig ofta isolerade, ensamma och missförstådda. Redan som barn uppvisar de en mogenhet och djup som inte alltid accepteras eller förstås. De blir för det mesta exkluderade och stämplade som outsiders. Allt detta sporrar dem till att bli individualister och hitta sina egna vägar genom livet. De kan känna av om någon är genuin mot dem eller inte.
  • De dras till att hjälpa människor som terapeuter eller lärare. De kan ha alla möjliga vårdande yrken men på djupet inspirerar de sina medmänniskor till mycket mer än den yrkesroll de för närvarande har. De drar för det mesta till sig ”sårade” människor som behöver healas på olika sätt och plan. De flesta ljusarbetare söker sig fortfarande till de andliga yrken som t.ex. healing, rådgivning, astrologi, Feng Shui, yoga etc.
  • De har svårt för att spela teater eller att vara något som de inte är. De spenderar hellre tid i sin ensamhet än att umgås med människor som inte förstår deras sanna jag, eller accepterar dem för den de är. I sociala sammanhang där de inte känner sig hemma blir de ofta stämplade som ”den där konstiga” i rummet. De är inte intresserade av någon form av ytlighet eller nyheter som enbart matar dem med negativ information.
  • De har ofta naturliga gåvor och talanger inom olika områden, till andras förtret, och som också många gånger stoppar deras flöde i livet på grund av andras rädslor och känslor av otillräcklighet. De vill arbeta för fred, balans och harmoni. De är inte konkurrenskraftiga eller mycket för att armbåga sig fram i livet. De ogillar starkt att slåss för sin sak men kan bli väldigt arga när någon eller något levande behandlas grymt eller orättvist.
  • De är inte materialistiska eller statushungriga. De är nöjda med att leva ett enkelt liv och ha tillräckligt med pengar för att leva anständigt. De vill ha ett hem som återspeglar balans och harmoni för att de ska må bra och tillföra dem den energi som de ofta måste arbeta upp i sin ensamhet.
  • De är djupt andliga men följer inte någon särskild religion. De har en naturlig känsla för vad som är rätt och fel och följer den inre visdomen och kunskapen de har. De har en dragningskraft till forntida civilisationer, mytologi, symbolism, legender om ex. Lemurien och Atlantis samt det mesta inom Sci-Fi och fantasy.

En sann ljusarbetare har inget behov av att höja sig själv till skyarna eller att påstå sig vara ljusare och bättre än någon annan. En sann ljusarbetare bara vet att den har en uppgift och försöker utföra den på bästa sätt som den kan.

Vi har kanske olika syn på vad en ljusarbetare är men hur ska vi veta vad som är vad om de olika definitionerna flyter ihop med både det ena och det andra. Det kanske handlar om medvetenhet, hur långt vi har kommit i vår egen utveckling och hur mycket vi kommer ihåg av tidigare minnen och syftet med varför vi är här. Men en sak vet jag med säkerhet och det är att en sann ljusarbetare aldrig blundar för orättvisor och lidande. De stoppar inte huvudet i sanden och ignorerar problemen som finns. De gömmer sig inte bakom ord av ljus och kärlek samtidigt som de är passiva inför det som sker omkring dem. De tar inte den enkla utvägen och påstår att andras mörker skapar denna världs problem. De är inte omedvetna om de olika krafterna och syftet med deras existens.

Oavsett om dessa problem är våra egna, andras eller globala så kämpar ljusarbetaren till att finna kärleksfulla lösningar och hjälpa människor till ett uppvaknande, så gott som den kan.

Önskar er alla ett liv i ljus, kärlek och flöde

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 2008/2013

Jag får välja att säga farväl till det som inte är kärleksfullt

Jag har använt papper och penna så länge jag kan minnas, för att frige allt det inom mig som plågar mig. Det är otroligt befriande att skriva och är en underskattad metod som verkligen gör underverk. Ibland har jag inte haft någon att prata med och ibland har jag inte velat lasta av mig till någon vän eller partner. När denna tyngd släppts inom mig, känner jag mig lättare och friare. Samtidigt kan jag mer klart se varför jag sitter fast och vad jag kan göra för att gå vidare. För att stärka detta ännu tydligare brukar jag även utföra en brännceremoni som hjälper mig att släppa taget (alltid med kärlek i hjärtat) om det som varit och som orsakat mig smärta. Detta gör jag samtidigt i ett meditativt tillstånd och med hjälp och vägledning från mitt Högre Jag, mina guider och vägledare. Om jag inte lyckats släppa taget om den smärtan kan jag göra om brännceremonin igen vid ett senare tillfälle. Samma metod använder jag när jag vill ha hjälp med att manifestera någonting i mitt liv. Därefter släpper jag alla tankar om hur JAG vill att det ska ske och istället ha tillit till att Universums Hjärta styr mina steg i den riktning där min önskan finns.    

LidandetI denna berättelse syftar jag alltså inte på någon särskild person utan snarare en summering av människors handlingar. För mig handlar det endast om att frigöra den typ av energi som blockerar mitt flöde i livet. Jag känner en stor sorg i mitt hjärta som endast kan upplösas genom att lyftas fram till ytan och genom att ge den ett ansikte. Vi måste alla få lov att prata om det som är tungt, smärtsamt och tråkigt. Det är i dessa situationer som vi har mest att lära. Att ignorera eller blunda för det som orsakar obalans inom oss är inte kärleksfullt. Lika illa är det att förneka hur vi mår innerst inne genom ett påklistrat leende. Livet är inte alltid en dans på rosor och det vet jag att många håller med om. Fri Vilja handlar om gränssättningar, att tala om var respekten brister för att förändringar och läkningsprocesser kan påbörjas. Jag hoppas att min berättelse kan inspirera er att göra era egna personliga avslut och gränssättningar.

Under min livstid har jag haft min beskärda del av missuppfattningar som många gånger haft sin grund i att jag inte blivit accepterad eller förstådd för den jag är. Det är ganska sorgligt att vissa människor tar sig rätten att kritisera eller ifrågasätta min personlighet trots att de inte vet eller känner mig på ett djupare plan. Ingen har tvingat dem att vara min vän och ingen har tvingat dem att lyssna på vad jag har att säga. Men det är ganska märkligt att de ändå tror de vet mycket om mig fast de inte ens har ansträngt sig för att lära känna mig. Till de vill jag säga:

 Vill ni döma mig ska ni först ha vandrat i mina skor under en livstid och därefter kan ni göra som ni vill, men tills dess bör ni fokusera er mer på ert eget liv.

En del människor gör nästan vad som helst för att slippa förändra sig själva. De sitter kvar i sina gamla invanda mönster, umgås med samma typer av människor som de själva och tror att det måste vara det enda rätta eller normala. De skyr oliktänkande som går mot strömmen och som vill utvecklas och växa till unika individer. Bara för att de får uppmärksamhet från deras närmaste, när de sprider sitt skvaller och osanningar, behöver inte innebära att de har rätt i sin tolkning. På grund av deras egna rädslor skapar de utanförskap och insinuationer som givetvis bejakas av deras nära och kära. Jag vill kunna lägga denna typ av energi bakom mig och hoppas på att de en dag vaknar och blir medvetna om vad de skapar och orsakar i andra p.g.a. sitt beteende. Jag hyser inget agg mot dem men jag behöver inte tolerera deras brist på hänsyn och förståelse.

Bemöt mig med kärlek, respekt och värdighet och mitt hjärta kommer att omfamna dig. Omvänt innebär inte att jag ogillar dig men jag kommer att sätta gränser mot ditt beteende.

Jag önskar inte, varken mig själv eller andra, att nuet och framtiden baseras och manifesteras på det som varit. Det är väldigt tråkigt att möta människor som har ett behov av att dissekera allt det som är upplyftande. Det är väldigt trist att möta människor som har ett behov av att sönderanalysera allt det som är glädjefyllt och förvandla det till någonting fult och äckligt. En del människor, dyrkar tyvärr en inre gud som skapar drama, och drar ner alla i sin omgivning bara för att de inte kan älska eller känna glädje i sitt eget hjärta. De är fast i sitt martyrskap och att tycka synd om sig själva. Det är svårt att hjälpa denna typ av människor när de inte vill se sin del i vad de skapar i sitt eget liv. Fokus ligger alltid utanför dem själva och att allting alltid är någon annans fel. Jag accepterar inte längre att dras ner i en nedåtgående negativ spiral bara för att en del människor mår dåligt och inte tar ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande. Jag har ställt upp och hjälpt dem till 100 % men jag tillåter inte att bli utnyttjad och smädad av dem, bakom min rygg, och att de tror de kan komma undan med det. Jag accepterar inte att människor (som arbetar på liknande sätt som jag) fiskar efter information om hur jag arbetar, får information samt hjälp och går härifrån och gör om det till sitt. Samtidigt pratar de illa om mig, bakom min rygg, för att underminera min trovärdighet och kunskap som terapeut.

Jag har alltid försökt att hjälpa och stötta människor som mår dåligt. Detta är något som är väldigt naturligt för mig eftersom jag vet vad lidande innebär. Men jag har också kommit till den punkten i mitt liv att jag inte vill ha en vänskap så länge det passar eller tjänar deras egoistiska syften. Särskilt när jag resten av tiden ignoreras på grund av s.k. tidsbrist eller att jag inte har något värde för övrigt i deras liv. Det är faktiskt inte mitt syfte i livet att lyssna och lösa andras problem på min fritid utan att få någonting tillbaka. Ständigt går jag in i den fällan för att jag så gärna vill hjälpa mina medmänniskor. Jag förväntar mig inte att få betalt men det finns andra sätt att ersätta en tjänst på som genom att t. ex. berätta om min verksamhet eller skriva här på bloggen på vilket sätt de blivit hjälpta. Hur svårt kan det vara egentligen? Men halvhjärtade försök kan jag vara utan och om deras vilja att hjälpa mig inte är med till 100% är det bättre att de låter bli.

Jag är inte den som talar i tid och otid. Har jag något att förmedla så gör jag det. Har jag ingenting vettigt att bidra med, håller jag tyst. Jag delar med mig av min inre rikedom av hela mitt hjärta och det kan aldrig bli fel. Men trots alla goda intentioner kommer det alltid att finnas människor som misstolkar det jag vill säga. Ibland känner jag att en del är så förblindade av sin egen bitterhet, ilska och avundsjuka att de helt enkelt inte tål höra något affirmativt och konstruktivt. Detta måste de genast misstolka och förvränga, bara för att de anser detta vara en illusion hos någon annan. De stör sig på mina insikter och det jag försöker sprida med glädje och kärlek. Varför störs de av detta? Har de inget att vara stolta över i sitt eget liv eller styrs de starkt av Jantelagen? Är det för att de inte kan ”klippa och klistra” och sätta sitt eget namn på det? Har de någon annan tråkig och begränsande undanflykt? Jag tänker inte be om ursäkt eller gömma mig under en sten för att reducera mitt värde på grund av någon annan. De ger sig själva rätten att stänga min inspirationskälla bara för att de själva inte kan öppna dörren till Universums flöde. Jag tänker aldrig skämmas över det liv jag levt, de erfarenheter jag fått och de insikter som kommit till mig. Jag har omvandlat min sorg till glädje, mina misstag till erfarenheter, mina svagheter till styrka. Jag ger av mitt hjärta i hopp om att hjälpa andra på vägen. Jag undrar om de kan säga detsamma? Om de kände till min bakgrund, min livserfarenhet, skulle de uppfyllas av den djupaste respekt och ödmjukhet istället för detta infantila behov av att förlöjliga och förminska mitt värde som människa. Det är inte mitt fel eller mitt ansvar att någon har problem i sitt liv. Om någon anser sig inte förtjäna det bästa, som livet har att erbjuda, har de ingen rätt att önska någon annan detsamma. Jag vill påpeka att förtal och smutskastning bara kommer att drabba dem själva i slutändan och trots deras s.k. andliga medvetenhet har de inte förstått en sån enkel regel som att det de skickar ut får de tillbaka.

Några har kritiserat mig och mina budskap, som de anser vara nedlåtande och som skapat inom dem olustkänslor och att det är något fel på dem som människor. Detta trots att jag utger mig för att vara ljus och kärleksfull. Hur ska jag bemöta dessa påståenden, tycker ni? Ska jag ta ansvar för hur andra tolkar det jag säger eller skriver? På hur många olika sätt kan någonting misstolkas och förvridas till någonting negativt? Är tanken att jag ska bli rädd för att uttrycka mig? Måste det finnas rätt och fel? Är censur lättare att implementera än att de tar sitt ansvar över sina val av att alltid missförstå andra människor, som inte är som de själva, nästan hela tiden? Mitt syfte har alltid varit att ge av det som jag själv saknat.

För mig är andlighet ett sätt att leva, den jag är innerst inne och är för mig inte någon modefluga som går över efter ett par år. Den information som jag sprider är för att väcka er, göra er medvetna, påminna er om var ni eventuellt sitter fast i era beteende- och tankemönster. Lite inspiration på vägen genom livet. Resten är faktiskt upp till var och en och det lägger jag mig aldrig i. Jag har ALDRIG påstått att dessa budskap är några absoluta sanningar. Men en del människor, som tyvärr känner sig små, måste förminska andra ännu mer för att de ska kunna känna sig stora. Orsakerna till deras missnöje är att; de inte tror på informationen, de missförstår budskapen och att de helt enkelt är bittra och avundsjuka. Om jag hade skrivit under, med ett känt namn på några av mina texter, hade de säkert tagit dem till sig som någonting äkta och sanningsfullt och det är ibland den stora skillnaden.

Ingen av oss vet allt. Vi har begränsad kunskap inom många områden och denna begränsade kunskap är sanningen tills någon ny teori tar form och förklarar någonting annat. Något att tänka på kanske… Det märkligaste av allt är att, dessa människor kräver att de ska bemötas med respekt, empati och förståelse när det gäller deras liv och allt det som de gått igenom. Men när de ifrågasätter mina upplevelser, känslor och insikter gör de precis tvärtom. Varför??? Är de på något sätt mycket viktigare än mig? Är deras lidande så mycket mer smärtsamt än mitt?

Vi har olika vägar att gå, min väg är inte samma som din, vi måste tillåta andra att välja sin egen väg genom livet. Jag kommer aldrig att förstå mig på människor, som faktiskt har ett behov av att kontrollera eller stoppa andras personliga utveckling, bara för att de själva valt att stå stilla. Jag antar att ordet ”bromskloss” inte dissekeras eller överanalyseras i detta fall, konstigt nog. Alla våra rädslor och hinder gentemot livet kan upphöra den dagen vi väljer att se dem i vitögat och vad de egentligen står för. Vi måste inte tro på allt, vi ska vara skeptiska till allt. Vi ska samla information och bilda oss en egen åsikt. Ni måste inte tro på det jag förmedlar, det är faktiskt er skyldighet och rättighet som individer. Jag tror inte på allt heller men jag kommer att slåss för att andra ska ha rättighet att få leva det liv som de väljer så länge de inte skadar eller påtvingar sin doktrin på någon annan.

Jag följer mitt hjärta, min övertygelse är min egen och jag har aldrig påstått (återigen) att det är någon absolut sanning. Ju mer information vi får desto fler valmöjligheter får vi. Vi kanske får nya verktyg för att kunna lösa gamla problem. Vi kanske får nya idéer till att förverkliga våra drömmar eller ta oss ur den gamla sörjan vi trampat i länge. Ingen tvingar oss till någonting mer än vi själva, och trivs vi inte med varandra så kan vi faktiskt vända och gå en annan väg. De människor som lever i kärleksenergin förstår mina budskap, de har ett öppet hjärta och inser att jag bara menar väl, ingenting annat. De är tacksamma och glada över de insikter och små påminnelserna genom livet till oss alla, inklusive mig själv. Jag är inte rädd för att uttrycka mig (trots språksvårigheter) och det står jag för. Jag är inte rädd för att säga det som många tänker men kanske inte finner rätt ord att säga det på.

En del människor är övertygade om att konflikter måste skapas för att vi ska växa. För mig, är det samma sak som att säga att vi ständigt måste kriga, för att senare (vid något tillfälle) kunna skapa fred. Eller, varför inte aga barnen för att sen ge dem kärlek. Absurd tanke, eller hur? Jag har mött människor som blivit något av experter genom alla sina konfliktskapanden, där de haft samma diskussion hundratals gånger. De orsakar och skapar konflikter för att sen gotta sig i alla de fina analytiska teorierna de kläckt fram. Samtidigt kan de njuta av att betrakta hur omgivningen hanterar konflikten de skapat. Men det kvittar hur många gånger de än skapar konflikter för att s.k. kunna växa om deras hjärta inte är med. Mentala kickar är vad det blir, en sörja av vältalighet som oftast inte leder till lösningar utan bara skapar fler problem. Detta upplevde jag väldigt starkt, särskilt under min utbildning till Behandlingsassistent, en period av mitt liv som gav upphov till mycket sorg, utanförskap och kamp. Men jag är otroligt tacksam över de erfarenheterna och de djupare inblickarna i hur skadade själar kan behandla både sig själv och andra. Dessa känslomässiga törnar har jag nu läkt och lämnat bakom mig men ibland kommer de små påminnelserna för att testa hur långt jag kommit.

Min dörr kommer alltid att vara öppen för alla de människor som känner att de vill ha en vänskap som bygger på ömsesidig respekt, kärlek, utbyte och empati. Jag vill känna ett flöde mellan oss och att vi kan bygga broar mellan varandra genom våra personliga insikter. Av hela mitt hjärta önskar jag er alla ljus, kärlek och flöde.

Vänligen DELA och gilla sidan så att fler får möjlighet att ta del av dessa inspirerande och informativa artiklar.

© Diana Sjöbeck

Sätt stopp för Mobbare och Energivampyrer

MobbareJag vänder mig till dig som mår dåligt och vill att du ska veta att jag förstår din situation. Jag förstår att du upplever livet som orättvist och att inget positivt händer i ditt liv, trots att du önskar motsatsen. Det är okej att befinna sig på den mörka platsen en tid för att sen resa dig ur askan, likt fågel Fenix, med ny styrka, insikt, kraft och ödmjukhet. Jag accepterar och respekterar dina beslut när det gäller ditt eget liv för att du ska utvecklas och växa till den strålande och unika individ som det är tänkt att du ska vara. Du är inte ensam i din sorg och smärta. Jag förstår att livet har behandlat dig illa och att du kanske har blivit bitter, rädd och cynisk. Dessa känslor är en del av dig, en del som behöver läkas för att du ska må bättre på alla plan i ditt liv. Det finns hjälp att få men du måste själv våga ta stegen mot personlig utveckling.

Mobbare
Du vet inte vad dina ord och handlingar skapar i en människa. Du varken vet eller bryr dig. Detta vet jag eftersom jag har träffat dig många gånger under mitt liv. Du har orsakat mig många sömnlösa nätter, mycket sorg och smärta under en lång tid. Du har berövat mig känslor av att vara levande, glad och trygg. Du har stoppat min resa i livet och stulit min potential över att få vara den jag var ämnad att vara från början. Förstår du egentligen vad du har gjort? Är du medveten om att du agerar utan respekt, empati och kärlek mot människor som inte är orsaken till ditt dåliga mående?

Jag har i alla fall fått nog av din typ av människor och drar nu denna gräns mot dig; som mobbar, förtalar, är bitchig, smutskastar, förnedrar etc. din omgivning utan anledning. Ditt hårda liv är ingen ursäkt för ditt beteende, många delar samma upplevelser som du och har förmågan att älska och vara ödmjuka inför livet och andra människor. Du väljer hur du vill vara, du kan välja att förändra dig och leva ett mer harmoniskt och balanserat liv.

Gamla hundar kan lära sig att sitta om de har en bra lärare och du kan lära dig att se och erkänna dina brister för att du ska kunna förändra ditt beteende. Någonstans vet du att ditt sätt inte är kärleksfullt, varken mot dig själv och andra. Och till dig som säger: ”Det är inte jag som är bitchig eller mobbare, det är DU som inte tål att höra sanningen!” Vad är då sanningen undrar jag? Bara för att du vet eller känner till EN sak om en person betyder inte att du vet ALLT om den personen. Om du har ett behov av att döma andra när du vet lite eller inget om dem så vill du inte titta på dig själv och dina egna fel och brister. Har du levt andras liv? Har du konfronterats med allt det som andra har upplevt i sina liv? När du dömer andra så dömer du dig själv mest. Åsikter får alla ha men för att bilda sig en åsikt krävs det att man har fakta eller erfarenheter inom området. Annars blir det bara en massa tyckande och tänkande, något som alla är kapabla till men är inte särskilt ansvarsfullt eller kärleksfullt.

Ett vrålstort ego kan inte vistas i samma rum som empati, ödmjukhet och kärlek och sen får DU gärna tro vad du vill. Vill du följa trenden att vara bitchig är upp till dig men jag accepterar inte dina handlingar bakom ditt beteende och därför tackar jag för mig och går min egen väg. Med dessa ord sätter jag gränser mot dig som går genom livet likt en ångvält och inte skänker någon som helst eftertanke eller känsla på vad ditt beteende orsakar i andra människors liv.

Mobbare i den gemensamma vänskapskretsen, familjen och bekanta
De som skapar utanförskap och försöker lägga över det ansvaret på dig genom att tycka att du är konstig eller har konstigt beteende ska du aldrig lättvindigt acceptera. Vet du innerst inne att du är en bra människa, har gott hjärta och aldrig vill någon ont, har du fantastiska egenskaper som en hel del kan störa sig på. Givetvis är du väl medveten om dina brister och vad du behöver jobba på att förändra. Börja med att inse att dessa personer projicerar sina negativa tankar och känslor på dig. Dessa personer vill inte se sitt inre mörker och göra något för att förändra det. Bara för att de är många (samma vänskapskrets) som har samma tolkning innebär inte att de har rätt i sitt dömande. De tycker att du inte har något av vikt att tillföra deras liv, och ärligt talat är det ömsesidigt i alla avseenden för din del också. Människor som styrs av jantelagarna tror sig oftast, att endast de själva har något värdefullt att ge eller tillföra andra, vilket är synonymt med orden egoism och narcissistiskt beteende. Vuxna människor som mobbar och medvetet skapar utanförskap har enligt mig, ett patetiskt och andefattigt beteende. Respekt och kärlek kommer inte av sig självt. Det är något som vi förtjänar genom att ge eller visa andra. Släpp taget om dessa människor, ge dig själv en chans att läka dig, fylla dig med ny energi, och leva ditt liv som ditt hjärta önskar. Alltför många människor stoppas i sin utveckling bara för att det finns bromsklossar i närheten eller inte tror på sig själva och sin egen förmåga. Ta tillbaka din kraft, din inre styrka och använd gärna dessa exempel som påminnelse till varför du har tagit det beslutet som du nu vill utföra. Dessa exempel är tagna ur mitt liv och du får givetvis fylla på med egna påminnelser.  

Jag struntar högaktningsfullt i att ni känner er kränkta över att ni blivit borttagna från mitt liv.
Detta har jag gjort för att ni:

Aldrig hälsar tillbaka eller vill umgås med mig
Exkluderar mig från olika sammanhang
Bejakar aldrig något jag säger eller står för, särskilt det jag är stolt över
Visar aldrig intresse för det som är viktigt för mig
Öppnar munnen endast när ni ska kritisera eller förnedra något som jag står för
Öppet visar ert missnöje mot mig genom att interagera med andra (gemensamma vänner, familj eller bekanta) samtidigt som ni ignorerar mig
Minimerar mitt värde som människa
Stör er på mitt utseende, mitt ursprung, mitt sätt att prata, mitt sätt att vara osv.
Aldrig sträckt ut en hjälpande hand eller stöd när jag behövt det som mest men gjort det för alla andra i omgivningen
Ni undviker all direktkontakt med mig genom att ringa, sms:a eller chatta med någon som står mig nära

Energivampyrer
Jag tror inte jag behöver berätta så mycket om vad en energivampyr egentligen är. Dem flesta känner igen beskrivningen av en energivampyrs beteende eller hur vi känner oss när vi väl har träffat en sån människa. En sak som alla energivampyrer har gemensamt är att de är totalt uppfyllda av sitt EGO. Ingen annan kan vistas i samma rum som de själva och det är nästan ett under att de får plats på denna planet. De är också oftast väldigt verbala och kan prata oavbrutet i timmar bara om sig själva, sina problem eller hur duktiga de är. Ett annat drag som de flesta energivampyrer delar är att de är narcissistiska och extremt jagbetonade som älskar att stå i centrum. De gillar att kränka och förnedra andra särskilt när många lyssnar eller är närvarande, som ex. på arbetsplatsen eller på en fest. På det sättet får de bättre självkänsla på bekostnad av någon annan.

De gillar att ta över diskussioner och pratar då ofta med hög och överlägsen röst. Andra avfärdas eller kritiseras som om de inte har något vettigt att tillföra, enligt dem själva. Den andra formen är att frysa ut någon genom att fullständigt ignorera dem. De manipulerar nästan varje situation och njuter då av att vara i överläge. Lyssnar aldrig på någon annan och kommenterar aldrig när någon annan har gjort eller sagt något som är bra. För skulle något vara av värde eller vikt kan du vara säker på att energivampyren kommer att göra det till sitt och ta åt sig äran för det.

Något annat som är ganska lustigt är att de ställer aldrig motfrågor om det inte tjänar deras egna syften. Skulle du vara stolt över någon bedrift kommer du garanterat höra att, antingen de själva eller att, de känner någon annan som kan eller gör saker bättre än dig. Om de någon dag känner sig frustrerade över något hittar de något ”offer” att överföra sin irritation på för att känna lättnad och på så sätt få ny energi. De kommer alltid för sent, har helt enkelt inte lärt sig klockan när dem var små. Det är ju viktigt att verkligen synas och höras när de kommer och samtidigt påpeka att din tid inte är lika viktig som deras egen.

Energivampyrer får oftast en kick av att ta eller suga energi från andra. De känner aldrig samvetskval, skuld eller ånger över hur de behandlar andra människor i sin omgivning. Deras syn på världen är att andra människor finns till för att tjäna dem på något förvridet sätt och aldrig tvärtom. De förminskar andra i sin omgivning för att själva växa genom att förödmjuka och skapa osäkerhet, rädsla och minskat självförtroende. Skulle du få för dig att påpeka detta till energivampyren så får du garanterat svar på tal i form av att problemet ligger hos dig och inte på henne/honom. De ser inte sitt ansvar i sitt beteende, de ser endast en liten insekt som kommit på villovägar och stör dem i deras tillvaro.

De bryr sig inte det minsta om den skada de vållar andra eftersom felet ligger i andras dåliga självförtroende, självkänsla eller något annat som energivampyren känner till. Detta projicerar samt utnyttjar de för att stärka sin position ännu mer. För i grund och botten är energivampyrer väldigt rädda, osäkra, rädda för att bli övergivna, svaga och empatilösa. De har lärt sig att endast se till sina egna behov för att överleva.

Vill du hålla energivampyrer på avstånd ska du aldrig tillåta att deras falska uppfattningar eller påståenden om dig förmörkar din självbild. Sätt gränser och acceptera inte påhopp eller någon skuld i deras dåliga beteende. Det är lätt att falla i den fällan annars och då får de ett övertag.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck