Är du Empat?

Empati: Empati betecknar förmågan att ha medvetande om andra personers känslor. Empatibegreppet är nära besläktat med inlevelse och medkänsla. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna med andra, vare sig personen håller med eller inte.

Andligt uppvaknande med Diana SjöbeckEmpater: har förmågan att skanna av andra människors känslor och ibland tankar, medvetet eller omedvetet. Många empater är inte medvetna om sin förmåga och kan därför inte alltid skilja på vad som är deras och vad som är andras. Oförklarliga negativa känslor kan leda till depressioner och isolering. Empater kan känna av andra människors känslor på distans. De har ofta hög empati gentemot djur, natur, jorden osv. De flesta Empater bara vet vissa saker. De är oftast väldigt hänsynstagande, medkännande och har förståelse för andra. De flesta med denna begåvning lär sig inte vad den förmågan innebär förrän senare i livet. En del Empater upplever stark känslomässig kontakt med sina närmaste vänner och familjemedlemmar. En del upplever känslomässig kontakt bara genom att läsa, se eller prata med helt okända människor.

Den (ibland) hårda verkligheten
Har alltid varit känslig för energier och vad som finns bakom de mänskliga fasaderna. Innan jag visste vad jag vet idag om att vara Empat, kunde jag känna mig utanför, att jag inte var välkommen eller upplevde känslor av att inte vara önskvärd. Visst fanns det en del som verkligen sände ut dessa känslor mot mig men det är inte det som är poängen. Det viktiga i detta budskap är att jag kunde känna av omgivningens känslor men hade inte vetskapen om vad som var mitt, vad som var andras och vad allt detta egentligen handlade om. Dessa upplevelser är jag inte ensam om. Jag skriver detta som stöd till er som har upplevt snarlika situationer i era liv och att ni ska veta att ni inte är ensamma om känna detta.

När jag talar med en medmänniska kan jag, för det mesta, känna av de äkta känslorna bakom fasaden eller det som visas på ytan. De flesta människor har lärt sig att dölja sina äkta känslor av olika anledningar. Detta är en stor tragedi eftersom på vägen genom livet, tappar de stora delar om sig själva genom att förtränga sitt inre, som behöver komma i balans och harmoni. Vägen till frigörelse och djupare insikter går genom vårt breda spektrum av känslor och tankar. Vårt Högre Jag, vår själ vill kommunicera med oss, men det kan den inte göra genom att vi själva väljer att sätta munkavle på den. I mitt arbete som healer och medial rådgivare använder jag mig av denna gåva för att hjälpa andra komma i kontakt med sig själva och sin inre sanning. Människor som inte är uppriktiga i sitt sökande att bli hela kan jag inte hjälpa på samma sätt som andra. Om intentionerna och frågorna inte är ärliga kan ingen förvänta sig att få ärliga svar på sin resa genom livet. Ibland talar jag om detta för personerna och ibland inte. Jag styr inte informationen som kommer till mig, jag förmedlar den bara vidare. Någonstans i livet måste var och en ta beslutet om att vara ärlig mot sig själv, först och främst.

Medfött eller inte
En del påstår att empati är ett genetiskt drag och något som finns i vår arvsmassa. En del påstår att empati är någonting vi lär oss. Jag vet inte vilket svar som är rätt och lägger inte så stor vikt vid det heller. Jag ser mina talanger som en gåva för att hjälpa andra att komma i kontakt med sig själva, ge stöd till dem som sitter fast i sina liv och att rensa bort det som inte tillhör dem själva.

Hur går det till
Allting är energi, det vi säger, tänker och känner är vad vi utstrålar.
Allting har en egen energifrekvens och en Empat har förmågan att känna av dessa vibrationer. Om vi alla kan förstå att vi har ett vibrationsfält omkring oss såsom aura, eller att allting vi uttrycker är som en våg av energi, kanske vi kan börja förstå vad det handlar om. När en människa talar är det inte orden i sig som är det primära utan vilken energifrekvens som orden utstrålar. Våra tankar och känslor är energi. Hur vi mår är det som vi utstrålar, vad vi tänker eller känner är vågen av energi som vi sänder ut. Vi behöver inte vara mediala för att se hur detta energimönster ser ut eller hur det påverkar en annan människa. Empater känner detta och det räcker långt.

Om någon är arg är det inte orden i sig som sårar, utan det är energin bakom orden som vi känner av mest. Det blir som en våg av ilska som träffar vårt energifält och får det att vibrera på ett annat sätt. Vi blir ur balans och kan må dåligt. Ilska är alltid förknippad med en förövande energi, syftet är att få ett övertag, tysta oss, chockera och blockera oss. Det blir ytterst svårt att kommunicera på ett givande sätt eftersom vi blir splittrade, vi blir ur balans.

Lögner är ett annat exempel som jag kan ta. När någon ljuger säger orden en sak men vibrationen någonting helt annat. När lögnen ifrågasätts, eftersom känslan inom oss säger oss någonting helt annat, kommer ännu fler lögner som vill få oss att börja tvivla på vår primära känsla och till slut oss själva. Detta är inte kärleksfullt och någonting att verkligen tänka på. Hur grym eller smärtsam sanningen än kan vara, är det alltid bättre att veta än att leva ett liv i lögner. Lögner bär på mörk energi, den förpestar tillvaron på många plan. Många föräldrar tror att de skonar sina barn genom att vara kvar i ett förhållande trots att de inte känner någonting för varandra. Det de egentligen lär sina barn är att ljuga och manipulera. Barnen lär sig tidigt att de ska vara nöjda med det lilla, att de inte kan vara lyckliga fullt ut, visa upp fasader mot omvärlden, riktig kärlek finns inte osv. Barn är extremt känsliga för energifrekvenser och de fångar upp allt i sitt eget energifält. Med andra ord, så vet barnen mycket mer än vad vi vuxna tror de vet.

En del människor strör negativ energi omkring sig själva och andra utan att tänka på konsekvenserna. Vill någon sabotera sitt liv med negativ energi är faktiskt upp till den personen. Men att tänka, känna och uttrycka negativ energi om andra är inte ok. När någon tänker någonting negativt om en specifik person, skapas en länk till den personen, i form av trådar, band eller krokar. Dessa länkar påverkar energifältet hos den som är utsatt. Den personen kan uppleva känslor av attack, tyngd, tröghet, blockering, trötthet, stagnation osv., allting beroende på vad personen har för intention i sin energi när den riktar sin negativitet mot någon. Jag kan förstå människors handlingar när de inte har kunskapen i hur olika energier kan påverka oss. Däremot kommer jag aldrig att förstå de människor som har kunskapen i detta och aktivt använder det för att stoppa andra. Jag gillar inte när människor diskuterar mitt liv och på vilket sätt jag lever det, bakom min rygg. Det de inte kan säga personligen till mig, om mig, har de ingen rätt att säga till någon annan heller. Varför är detta så svårt att förstå?

Människor med dold agenda är väldigt duktiga på att manipulera och gömma sig bakom falska fasader av vänlighet. När de ifrågasätts kan de spela sårade och bete sig som hjälplösa offer, värdig en Oskar. Det finns alltid en svårighet i dessa energiövergrepp, eftersom den som är föremål för denna attack kan känna av det, medan andra är helt ovetande och kan mycket väl säga att det bara är inbillning. Förr köpte jag detta argument för att jag tvivlade på mig själv, idag bryr jag mig inte vad andra tycker och tänker. Jag har kunskapen och behöver inte medgivande eller förståelse från andra som inte vill se eller tro på mig. Detta gäller givetvis fram till den dagen när de själva upplever samma sak men då är det ju helt annorlunda, eller hur?

Otrohet har alltid existerat och för min del har jag aldrig riktigt förstått vitsen med att påbörja någon relation innan den gamla har avslutats. Det finns säkert olika anledningar till detta och ärligt talat så är det inte min sak att döma. Jag förstår orsakerna, kan känna empati i dessa situationer och kan ge mitt stöd, vägledning och min kärlek, oavsett vad jag tycker och tänker. Det gör jag nästan varje dag när jag arbetar på Tarotlinjen. Med den kunskapen jag har idag, när det gäller hur energier påverkar oss och vår omgivning, är det svårt för mig personligen att kunna utsätta min partner för otrohet. Eller något av det jag har nämnt innan. För det första vill jag aldrig uppleva den djupa känslan av svek, vanmakt och sorg, när jag vaknade en morgon och bara visste att min före detta partner hade varit otrogen. För det andra vet jag att det blir ett energiutbyte och att de energierna sen förs över till min partner. Har du något så när livlig fantasi kan du själv räkna ut hur utgången blir, vilka lögner som uppstår och vilka tvivel som sätts i rörelse. Det enda jag ber om är att du tänker efter lite och det är allt.

Hur känns det att vara Empat
Många Empater tittar sällan på nyheter eller läser dagstidningar. De orkar helt enkelt inte matas med negativ energi, de vet redan vad som pågår i denna värld. Jag kan bara gå till mig själv för att beskriva denna känsla. Dagligen får jag information från olika personer om hur djur torteras, vuxna som förgriper sig på barn och natur som skövlas. Vad mer behöver jag veta om mänsklig grymhet som får mig att gråta och ligga sömnlös om nätterna. Kan känna mig fysiskt illamående av all den ondska som manifesteras av människor och jag kommer aldrig att förstå syftet med dessa ondskefulla handlingar. Varje dag skriver jag på någon protestlista, vi bojkottar produkter från många länder osv. Jag vägrar blunda för den obarmhärtigheten och jag förstår inte bristen på medkänsla från andra. Jag upplever smärtan, dödsångesten och lidandet inombords. Vad mer behöver jag veta?

Vilka är Empater?
De jag mött under min livstid har alltid arbetat utifrån sin inre kreativitet och inspiration. De har för det mesta fallenhet för att skriva, sjunga, måla eller hjälpa andra på sitt sätt. De har en förmåga att se saker ur olika perspektiv och se möjligheter där de flesta bara ser hinder. De kan plocka fram sanningen i var och en som tillåter dem att göra det, för att kunna hjälpa dem på bästa möjliga sätt. De finns överallt, inom alla typer av yrken. Empater är väldigt duktiga lyssnare och rådgivare. De behöver inte vara psykologer för att kunna förstå hur en medmänniska känner sig eller vad den behöver hjälp med. För det mesta hjälper de andra på bekostnad av sig själva. De har oftast inga problem med att sätta sig själv åt sidan för att kunna hjälpa andra. Utåt sett kan de ibland upplevas som tysta, tillbakadragna, ensamvargar, deprimerade och även ibland neurotiska. Det finns massor med fördomar emot Empater och ärligt talat är det inte konstigt alls. Jag kan bara gå tillbaka till mitt liv och se på vilket sätt omgivningen har behandlat mig bara för att jag inte passat in i någon särskild mall av att vara som alla andra.

Empater är i mina ögon ljusarbetare eftersom de har en djup respekt och passion för naturen och dess mångfald. För det mesta gillar Empater att vistas utomhus, gå långa promenader i naturen. Här hämtar de kraft och kan samtidigt släppa på allt som dränerar dem och får dem att må dåligt. I naturen får de en känsla av frid och kan stressa ner från vardagen. Empater har en speciell relation till djur på en likvärdig nivå, vilket innebär att de ser på djuren som en själ med ett syfte och som är lika värdefull som vilken människa som helst.

Vad kännetecknar en Empat
För det mesta är Empater ganska tystlåtna och svåra att komma nära, av naturliga skäl som jag nämnt ovan. De lägger större vikt på positiva egenskaper hos andra människor även om de är medvetna om motsatsen också. De kan förmedla känslor som alla kan förstå, kan tala väldigt öppet och ärligt och komma med råd som inte alltid respekteras eller förstås, trots att de blivit tillfrågade. En del Empater är totala motsatsen och kan upplevas som onåbara och okunniga. En del blir väldigt duktiga på att blockera ut andra, vilket ibland är bra och sunt. Detta är åtminstone extra viktigt under den tiden som de kämpar med att lära sig att hantera flödet av andras känslor samtidigt som de ska få perspektiv på sina egna. En del är duktiga på att fånga upp det som finns utanför dem själva än vad som finns inom dem (om de inte har arbetat med sitt inre och stärkt kontakten med sin själ). All form av disharmoni på platser fångas omedelbart upp och ibland kan det vara svårt att sortera i de bilder eller känslor som kommer upp. Om de befinner sig mitt i en konfrontation, kommer de att försöka lösa situationen så snabbt som möjligt eller undvika den helt, om det är möjligt. Om de använt hårda ord för att försvara sig själva kommer de med all sannolikhet att må dåligt över sin bristande självkontroll. De vill lösa alla konflikter på ett fredligt och kärleksfullt sätt, så långt som det är möjligt.

Dina gåvorHoppas att denna artikel kan vara till hjälp för dig som har denna förmåga. Jag vill att du ska förstå att du inte behöver gömma dig eller få bekräftelse från en omgivning som inte förstår dig. Din förmåga kanske inte ger dig många vänner men det beror inte på dig. Det är deras rädslor och vad du ser inom dem som är orsaken till att de drar sig undan.

De flesta vill inte komma i kontakt med sitt inre. De flesta vill inte att någon ska känna vad de egentligen bär på gentemot sig själva och andra. Jag vill att du ska känna dig stolt över din förmåga, att sprida ditt ljus och din kärlek till världen. Var ödmjuk och kärleksfull i ditt arbete med dig själv och andra. 

Vänligen dela och gilla sidan så att fler får möjlighet att ta del av dessa inspirerande och informativa artiklar.

© Diana Sjöbeck

17 svar till “Är du Empat?”

 1. Hej! Det var en fin artikel och det är alltid inspirerande när man läser texter från någon som genuint vill hjälpa andra. Att jag är empat och vad det innebär förstod jag nog först när jag fyllt 30 år men jag inser att det varit en del av mitt liv sedan jag var mycket ung. I ung ålder skapade det mycket problem i form av utanförskap mm som gjorde att jag mådde väldigt dåligt. Det var många vändor på psyken. Jag fastnade även i missbruk av alla slags droger. Drogerna stängde av mig under den tid när jag inte var redo att förstå, bearbeta och allt som hör till för att hitta balans. Efter många års behandling mot missbruket och terapi för att förstå mig själv så blev jag mer och mer mogen för att våga möta mina och andras känslor. Idag vet jag att mitt syfte är att kunna hjälpa människor med hjälp av dom egenskaper jag har men jag vet inte riktigt på vilket sätt. Jag känner också att jag behöver utveckla den här empatiska förmågan mer på något sätt. Jag behöver även lära mig att bättre skilja på mina och andras känslor och även hitta sätt att skydda mig mot att det ”onda” tar överhanden. Nu är det som jag står och har stått på samma ställe alltför länge och kommer inte vidare. Jag vet inte var jag ska vända mig. Har du möjligtvis något råd?

  Gillad av 1 person

  1. Hej Johan
   Tack för att du delar med dig av din historia. Din positiva feedback tar jag tacksamt emot. Jag rekommenderar att du läser denna artikel som kanske kan ge dig fler svar på dina frågor.

   https://dianasjobeck.com/2018/02/08/vad-bor-du-som-empat-tanka-pa/

   Om något fortfarande är oklart kan du alltid kontakta mig under mina telefontider: Måndag – torsdag kl. 12.00 – 14.30
   Tel: 0708 – 654 504

   Hälsningar Diana

   Gilla

 2. Har just insett att jag matchar med drygt 99% av vad som beskriver en empat. Har blivit kallad lat i hela mitt liv och att jag är så snäll så jag är dum… Det blir att man lever sitt liv efter den ”sanning” man har växt upp med. Känns skönt och jobbigt samtidigt. Har inget emot min ”röntgensyn” egentligen. Vill hellre lära mig hantera den. Övningar för att jorda sig och/eller neutralisera det egna energifältet. Var kan man hitta sånt? Att leva med en konstant overload av känslor är som att kånka runt på en flera hundra kilo tung ryggsäck.

  Gilla

  1. Hej Lina
   Tack för din feedback 😃 Det finns otaliga meditationer för att jorda och centrera sig på ex. Youtube. Det gäller bara att hitta metoder som passar just dig. I perioder drar jag mig undan för att rensa, rena och få kontakt med ”mig själv”. När människor tar väldigt mycket energi kan jag känna mig utbränd. Bad med havssalt och eteriska oljor hjälper mig, promenad eller meditation. Följ ditt inre, lyssna på din kropp och vad ditt hjärta säger dig. Slutligen ska du lära dig vad som är ditt att bära och släppa taget om det som inte är ditt. Lycka till 😃❤️

   Gilla

 3. Åhhh kände igen mig så mycket! Skönt att kunna känna att det är därför, blir så jobbigt att gå omkring och må dåligt, känna sig annorlunda, ensam och ibland tyvär utanför. Har funderat så mycket på det. Skönt att bara kunna tänka i varje sån situation, jag är empat. Fast ändo är man ju sin helt unika själ ❤ Man ska älska sig själv och verkligen acceptera sig själv för att man är empat. Omfamna det istället för att kämpa emot det eller försöka stänga av det. Leder bara till disharmoni i kroppen. Sen är det ju sjukt viktigt att umgås med människor som verkligen är snälla och som på riktig har positiv energi och som man kan känna en samhörighet med. Blir så jobbigt annars. Det är nog bra om man låter sig själv uttrycka sig själv som den empat man är. Uttrycka sina känslor. Fast på ett bra sätt. Det här med att lösa konflikter blir ju väldigt jobbigt. För personligen så är inte jag alls den arga typen, har ingen egentligen ilska i mig och skulle aldrig vilja göra någon illa på nåt sätt. Så tror att är relationen inte harmonisk är det nog bättre att lägga ner den. Inte försöka lösa saker, även om man så gärna vill det av sitt goda hjärta och sin empatiska förmåga. Så är det nog bäst för en själv för att man inte ska känna sig uppäten att lära sig att gå ifrån det man mår dåligt av. Allt oavsett vad det är. Förutom om det gäller barn. Barn kommer alltid i första hand. För att va kvar i det som man mår dåligt av och kämpa och försöka lösa det, det blir aldrig bra. Det tär och sliter på själen något fruktansvärt. Känns som att hela en själv går mitt itu och bara spricker. Det ger ångest och depression. Det är något jag verkligen ska försöka tänka på. När jag känner att det här mår jag inte bra av, det här känns inte bra, då säger jag bara hejdå och går iväg. Om det är något mer putti nuttit, något som känns jobbigt men som man egentligen inte tycker är tillräckligt värt för att man ska gå därifrån kan man ju bara andas, lägga handen på hjärtat och känna empati med sig själv och medkänsla. Försöka andas ut och skaka av sig det som känns jobbigt. Bokstavligen. Om man känner att man absolut måste uttrycka sig själv och det man känner kan man göra det när man andats och det och då säga det lugnt och stillsamt. Bara berätta hur man känner. Det här med att lägga pikar, anklaga någon, kritisera, sånt, eller själv använda sig av känslor som man egentligen inte har (kanske är den andras) som ilska och så lönar sig verkligen aldrig och det gör ju bara att man mår så oerhört mycket sämre. Man behöver inte visa att man är emot den andra personen, för då kommer ju den personen naturligt gå till attack. Utan man bara säger det man känner lugnt, stillsamt och bemöter personen med respekt för att det är en annan själ skapad av själen vi alla kommer utav, kärleken.
  Sen bara andas man och skakar av sig det. Och känner medkänsla för sig själv. För den vackra och underbara, älskvärda person man verkligen är.

  Det här med att umgås med människor som verkligen är bra för en, när man känner det helhjärtat, det är nog väldigt viktigt att komma ihåg för många empater. Och att faktiskt ärligt men självklart trevligt och kärleksfullt säga nej till människor man inte mår bra av. Man behöver ju inte säga det till dom. Då blir dom ju ledsna! Men jag menar i sig själv. Visst man kanske upplevs som konstig och liksom vad är det med henne? Men då får det va så. Man måste tänka på sig själv, man är ju huvudpersonen i sitt liv, då är det klart att man måste ha sig själv och sina egna känslor och sin egen själ i fokus. Speciellt när man är en sån person som är väldigt medveten om andras känslor och oftast är väldigt väldig snäll. Fast så finns det ju så många härliga människor som bringar ljus och dom är det ju bara att omfamna och det känns ju alldeles underbart! 🙂

  Tror att detta är ett utmärkt sätt för att undvika konflikter och andra jobbigheter. För jag iaf mår väldigt väldigt dåligt av konflikter. Blir alltså totalt dränerad av det. Och jag tycker verkligen inte att konflikter är bra. Andra verkar tycka det men då har dom ju sitt. För mig personligen som är empat så känner jag att konflikter kommer inte bringa nån lärdom till mig, bara sorg och depression och ångest och andra jobbiga känslor. Om man ändo tvingar sig in i sånt här så vill man ju försöka lösa det som den kloka person man är, men det blir ju aldrig bra, man lär sig inte egentligen något mer än att man bara mår as dåligt och känner att man blir väldigt splittrad. Det blir att man får designa sitt liv efter att man är så oerhört empatisk. Men det blir ju bra då, det gör ju att man får leva ett harmoniskt liv. Vilket är ju det man egentligen bara vill? Det gäller att verkligen lita till sig själv och verkligen följa sitt hjärta och framförallt känna den medkänsla man känner med andra, den ska man känna inför sig själv. När andra är dumma, dömer än och håller på så är det ju bara att tänka, det är dom och deras känslor, deras problem, anledningar och vägar att gå i livet. Det har inget med dig att göra och du behöver inte ta åt dig, även om det känns jobbigt. Måste verkligen känna medkänsla med sig själv i dessa lägen och och liksom hålla sig själv i hand och aldrig släppa den utan hålla den förevigt. Man behöver ju inte ens besvara andras attacker. Normalt sätt så vill man ju försvara sig när någon attackera en, men det bästa är nog bara att fokusera på att hålla sin hand, låta det rinna av en. Det räcker med att visa en enkel gest genom att inte besvara. Man kan titta bort, gå därifrån, göra exakt vad man vill. Man är inte tvungen till nåt. Krama om sig själv så mycket. Folk får säga vad dom vill "du bla bla bla bla" det är bara skitsnack alltihopa. Inte värt att lyssna på och absolut inte värt att ta sig an. Det är bara strunt allihopa. Skitsaker. Låt det bara rinna av en, skaka bort det bokstavligen och andas ut det negativa som man känner är påväg att dra ner en.
  Och att umgås med människor som kramar om en och älskar en för just den fantastiska person man är. Det är en gåva att vara så empatisk och det är något absolut vackert och gudomligt. Det är heligt. Och man ska vara stolt över den fantastiska förmåga man har.

  Jag har blivit väldigt isolerad p.g.a detta. Vilket jag inte alls uppskattar då jag är en oerhört levnadsglad, utåtriktad och social person som älskar att göra grejer och så. Och självklart går det. "Fast" man är empat. Tack vare att man är det skulle man också kunna säga. För så är det. När man lär sig hur man ska hantera sin fina förmåga så blir det ju att man lever ett liv i harmoni. Precis så som ens själ vill. Det bästa är nog att när man börjar känna sig såhär deppig och man liksom blir omsluten av nåt slags mörker. Att då inte isolera sig och sitta själv med det. Utan att gå till en person man verkligen känner sig trygg med, litar på och som man vet älskar och accepterar en och känner en stark medkänsla för en, som alltid vill krama en no matter what. Som inte sitter och diskuterar, ska lösa någonting, kanske anklagar, kritiserar och håller på liksom. Utan som bara är mjuk och varm och mysig och kramar och pussar på en 😉 Då tror jag att man kan må väldigt bra.
  Och jag lovar att det finns sånna människor ❤

  Gilla

 4. Läste just Din blogg om att vara empat. Det var som om jag läste om mig själv. Fick en riktig aha-känsla, allt föll liksom på plats.

  Gilla

 5. Fan…
  Såg en artikel på Facebook för några timmar senare om ”emapter” hade aldrig hört talats om det tidigare..
  Och TACK för din artikel har hjälp mig jätte mycket.
  Jag har alltid trott att jag vart deprimerad eller att de bara var något fel med mig.
  Jag vet inte va jag ska säga..
  tack iaf…

  Gilla

  1. Jag får känslosvallar, starkt ”pirr” i kroppen så jag, både gråt o skratt när jag läser det. Kroppen klarar inte av att läsa allt på en gång. 😉 Tar dock tid att accepera det, tro på det, få det att landa. Känner jag själv i alla fall.
   Tack för att du skriver om det.
   Det gör det lättare att ta när det är fler som skriver om det. Allt stämmer inte men, men jag har insett att det är känslan i kroppen som är det viktiga, inte att vissa punkter inte stämmer på mig. Lätt annars att både empat eller högkänslighet blir ett begrepp som är ”låst”. Alla är ju individer!

   Gilla

   1. Varsågod 🙂 Du är inte ensam om att känna igen dig i något av det som skrivs här eller på andra ställen. Ett steg i taget och lite hjälp på traven är aldrig fel. Lycka till på din resa genom livet 🙂 Kram ❤

    PS! Ber om ursäkt att jag tagit bort länken du delade, inget illa menat men ett ömsesidigt flöde är viktigt för mig.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: