Från mina älskade Guider

Titlar är överflödiga och många namn har vi burit sedan tidernas begynnelse. Vad är sanning? Vad betyder sanningen när hjärtat ser vad sinnet vill dölja. Ur separationen skapades dualismens energier för att avskilja dig från kärleken. Hur kan kärleken vara avskild från alltet när kärlekens sång ekar genom Universums mångfald av dimensioner i evighetens ocean. Varför tvivlar du på ditt inre ljus, din själ som är strålande vacker i all sin prakt? Varför gråter du i stillhet under månens bleka sken när du vet att du inte är ensam? När du låter dina varma tårar falla, gråter Universum med dig eftersom den delar din sorg under den stjärnbeströdda himlen. Varför känner du dig ensam och bortglömd när du har hjälpande händer omkring dig som varje natt omfamnar dig och ger dig tröst i stillheten? Glöm dina sorger och ditt lidande en kort stund, lyssna till melodin i ditt hjärta som påminner dig om ditt ursprung. Illusionen du bär på är inte av kärlek, den är skapad från sinnet som vill vilseleda dig från målet. Dina bördor du axlar är inte vad de tycks vara. Du behöver inte bära på dem längre, du kan släppa taget om dem och sträcka på dig. Du kan lyfta dig ur den djupaste avgrunden och låta din själ stråla. Även i de stunder, när du tappat din väg, kan du lyfta andra genom medkänslans läkande kraft. Kom ihåg att de som väljer att hindra dig från ditt ljusarbete har blivit förförda av motpolens illusoriska krafter. Släpp taget om dem, förlåt dem i hjärtat och släpp dem fria att vandra på egna stigar. Du behöver inte någons medgivande till att skapa ett liv som du önskar. Inte heller behöver du någons tillåtelse att vara lycklig och vila i kärlekens glädje av att vara hel. Klamra dig inte fast vid det som tjänat sitt syfte, det är dags att tillåta frihetens låga förgöra allt det som inte längre är äkta. Det är dags att låta ditt inre styra dina steg i den riktning som frigör dig från självbedrägeriets fängelse och återvända till passionens livsbejakande energi.

DrakSjälarna

Älskar lugnet och tystnaden om nätterna. Älskar månens smekningar, viskningarna från Universums sång och kontakten mellan våra hjärtan. Allting blir klarare och tydligare om nätterna. Slöjorna dras undan, illusionerna tappar sitt grepp och endast finns sanningen. En ocensurerad bild av verkligheten, den blottade själen i all sin glans. Att se med oskyldiga ögon den renaste energin som finns inom oss alla utan alla fasader. Detta är ett ögonblick av fullständig lycka.

© Diana Sjöbeck & DrakSjälarna

Upplevelser del 2

I dina upplevelser finner du svaren till många frågor. Hur såg t.ex. din barndom ut? Fanns det någon som såg dig, ditt värde, din potential och berömde dig för det ljus du bar på? Eller mötes du istället med irriterande blickar och reprimander, känslor av att inte vara tillräckligt bra, blivit kanske övergiven och upplevde att du var mer till besvär än barnet som var efterlängtat och älskat?

Ibland är det svårt att med ord förklara en subtil känsla. Känslor som du fångar upp men som omgivningen förnekar. Människor kan säga både det ena och det andra för att det många gånger förväntas av dem att svara på ett särskilt sätt, men de orden kommer från sinnet och inte hjärtat. En människa som verkligen ”ser” dig och lyfter fram dig är det som berör på djupet. De ser vad som döljer sig under ytan, de känner igen din själ och därför är de orden mer betydelsefulla än de orden som bara sägs för att verka kärleksfulla.

Är budskapen verkligen korrekta när du vänder dig uppåt eller inåt? Det spelar ingen roll vem budskapen kommer ifrån, för mig är det ingen skillnad, så länge orden kommer från kärleksenergin. Men jag berörs mer av ord från mina guider eftersom det är de enda som ser vad jag kämpar med, hur mitt liv är och vem jag verkligen är, bakom mina försvarsmurar som är ett måste bland människor som inte praktiserar sann empati och kärlek. Mitt råd till er dig är att du ska fortsätta följa ditt eget hjärta oavsett vad andra än tycker och tänker. Gör din egen resa, upplev allt oavsett hur det ser ut. I slutändan har du en rikedom av erfarenheter och upplevelser, och det kan ingen ta ifrån dig.

Om du kommit till jorden för att uppleva något särskilt är det något du själv bestämt att göra. Du har med stor sannolikhet bara glömt bort vad denna upplevelse (uppgift) är. Vilka är de återkommande mönstren i livet? Möter du ofta människor som beter sig på ett särskilt sätt mot dig? Känner du dig ofta betraktad av osynliga väsen eller att andar söker sig till dig och din bostad? Tar du in väldigt mycket energi från omgivningen som i sin tur påverkar ditt välmående? Om du upplever obalanser i din kropp på grund av andras energi, dina egna negativa mönster i form av tankar och känslor, vad gör du konkret för att läka dessa obalanser? Vad är din lärdom i alla dessa händelser och möten med människor? Ingenting sker av en slump, det finns en mening med allt som du upplever.

Många människor har ett negativt mönster och beteenden som de inte vill se. Hur manifesteras denna obalans fysiskt i omgivningen och i kroppen? Min guide brukar fråga en del människor ”Hur ska du någonsin förstå din egen resa i livet om du ständigt vänder kappan efter vinden?” Det finns väldigt mycket vi kan hjälpa dig med, när det gäller din personliga utveckling, svar på varför du sitter fast på olika plan i livet. Det finns ett bättre liv bortom den tyngden ifrån ditt förflutna som hindrar dig ifrån att leva ett liv i kärlek och glädje. Det är du som måste bestämma dig för att du inte längre vill slösa bort ditt liv genom att älta det förflutna. Det är du som måste sluta lyssna på råd som inte hjälper dig framåt. Det är du som måste ta ett beslut om att göra de förändringar som krävs för att verkligen leva livet. Vi finns här för att hjälpa dig när du är redo.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Följ alltid ditt eget hjärta

Ibland är det skönt att bara få vara. Lyssna på ditt inre, meditera, affirmera och visualisera. Ladda upp dina energier, lindra din smärta, fylla på med ljus, kärlek och glädje. Du behöver stanna upp lite då och då och känna efter… Vad vill livet visa dig, var är du på väg och vad behöver du just nu?

Vill betona vikten av att alltid följa ditt eget hjärta. Bara för att många tror en sak behöver det inte innebära att de automatiskt har rätt. Lyssna på ditt eget inre, vad säger din egen magkänsla, din intuition? Det är enkelt att sluta lyssna och blint följa andra men då är risken stor att du själv går vilse i livet. Var sitter du fast i livet? Vad behöver du se för att fortsätta din resa? Vilka verktyg behöver du för att komma i bättre kontakt med dig själv? Hjälp finns att få i dessa frågor men det är endast du själv som i slutändan måste göra något aktivt för att ta dig vidare. Jag finns här för dig om du behöver en hjälpande hand, bara så du vet.

Vänta inte bort ditt liv. Lägg inte över ansvaret för din lycka och välbefinnande på någon annan. Ta varje tillfälle som ges till att skapa det liv du vill ha. Se möjligheterna, se bortom hindren och illusionerna som hindrat dig från att leva. Du har kraften inom dig att skapa det liv du drömmer om på nätterna. Det är omöjligt, säger sinnet och då blir det så också. Din energi inom dig har kuvats, förtryckts och decimerats av otaliga rädslor från gångna livstider. Det är dags för dig att läka dig själv, ta tillbaka dina traumatiserade själsfragment. Älska dig själv, älska din kraft, styrka, ditt ursprung och allt som definierar dig och den du är. Var kärleksfull mot dig själv, medlidande innefattar även dig och förlåt dig själv för alla de gångerna du brustit i tillit och kärlek till dig själv. Världen förändras efter hand som kärleken inom var och en börjar gro i hjärtat. Vakna och se din strålande själ i hela dess prakt.

© Diana Sjöbeck

Vänligen dela tack

Andlighet är Kärlek – Andlighet är att ta ansvar för sin energi

ModMånga sorters människor gömmer sig bakom ordet andlighet. Men kan någon kalla sig andlig och i samma andetag ifrågasätta andras val i livet eller leka någon form av moralpolis? Alltför många människor lägger mycket energi och tid på alla andra, istället för att titta inåt, på sig själva. Det är i vårt inre som vår andliga resa påbörjas, den resan som ger oss verktygen till att utveckla vår medmänsklighet, kärlek och empati. Bakom varje människas handling finns alltid en orsak och det är inte upp till mig att avgöra om det är rätt eller fel. Jag har alldeles för lite insikt i andras liv för att kunna ha åsikter. Vi vet inte allt om alla, vi känner till endast en bråkdel av vad som sker i andras liv och det är de sidor som de väljer att visa utåt. Så att ha åsikter, fördöma och tillrättavisa andras val i livet är för mig mycket märkligt och högst oandligt eftersom nu denna artikel handlar om detta tema.

Vi som är mediala eller intuitiva är länken mellan det himmelska och jordiska. Vårt främsta syfte är att förmedla budskap/vägledning från ovan samt hjälpa våra medmänniskor så gott vi kan och det är allt! Önskar bara att fler människor kunde inse denna enkla sanning på egen hand. Andlighet är också förmågan att förena sig i en gemenskap där KÄRLEKEN är den gemensamma elementet. Det i sig innebär att frigöra sig från destruktiva mönster, dualistisk världsåskådning och andlig överlägsenhet.

En del anser att medfödda gåvor skall det absolut inte tjänas pengar på. En del ser sina gåvor som ett ljusarbete och självklart skall det kosta lite för att det är ett utbyte av energier. En del anser på fullt allvar att det är fult, särskilt om inget diplom finns och att de som tar betalt omedelbart bör anmälas. Konstigt nog glömmer de bort att många healing metoder har skapats och tagits fram av diverse människor som alla arbetar utifrån en ”universell energi”. Tänk vilket ypperligt tillfälle att kanske passa på att smutskasta och nedvärdera sina konkurrenter. Det som gör mig gråtfärdig är att jag vet, att många av dessa moralpredikanter själva har börjat på exakt den punkten där andra är nu. Denna inställning och brist på empati gör mig verkligen väldigt nedslagen eftersom jag vet att många på daglig basis kämpar med att hålla huvudet ovanför vattenytan. Medan politiker och högt uppsatta chefer skor sig på samhället, allting privatiseras till giriga företagare, miljarder förskingras, vår välfärd förstörs och alla våra utsikter till ett bättre liv grusas sönder finns det små Gestapo människor, iklädda andliga mantlar, som gör livet surt för sina medmänniskor för småslantar. Otroligt andligt, eller hur? Andlighet… nej det är det inte, men någon form av självbedrägeri är det. Jag antar att människor som ex. sångare, konstnärer, författare inte heller ska ta betalt för sina medfödda gåvor. Vilken tråkig plats världen blir utan konst, litteratur och musik. Lite mer fattigdom, kall och hård tillvaro är precis vad denna värld behöver mer av, eller vad säger ni? Mörkret arbetar väldigt flitigt med att förgöra ljuset och dess verktyg till detta arbete verkar växa för varje dag. Begrunda detta: ”Var kommer denna medfödda gåva ifrån?” Om någon tror att de är speciellt utvalda till att FÅ någon gåva, utan personligt engagemang och andlig utveckling, så lever de i en stor illusion. Ingenting kommer gratis till någon av oss!

Vi ger vad vi kan och gör det på olika sätt men att enbart ge utan att få någonting tillbaka är inte acceptabelt. Ordet TACK som uttrycks utifrån hjärtat är tillräckligt för ett utbyte av energi. Det måste finnas ett flöde i energierna för att saker och ting ska manifesteras. Enkelriktad energi är parasitisk, energidränerande och icke kärleksfull. Människor som vill ge bort sin gåva kan inte i samma stund beklaga sig över att de inte får bekräftelse. Martyrer gör så, de ger av sig själva och tycker sen synd om sig för att omvärlden inte ger dem kärlek, respekt och uppmärksamhet. Tanken har aldrig slagit dem att när de börjar värdesätta sig själva kommer också omgivningen att göra detsamma. De egoistiska människorna som aldrig ger någonting tillbaka kommer sakta att försvinna. Om någon anser att pengar är fult och ett nödvändigt ont kommer de ständigt att leva på kronor och ören. Pengar är energi och är en positiv energi om vi orkar tänka i dessa termer. Eftersom vi lever i en värld där pengar har betydelse i form av att vi betalar för att få tak över huvudet, mat, ström till spis, värme, kyl och frys är det inget att fnysa åt. Gillar ni inte läget, bosätt er i en mörk skog och lev era liv där bäst ni kan, men skona världen från era spydigheter eller ge er rätten att döma hur andra skall leva sina liv. Det finns ett överflöd av allt i denna värld och det finns några få som skor sig på majoriteten av befolkningen. Detta har vi gått med på och då är frågan: ”Vad kan vi gemensamt göra för att denna orättvisa fördelning skall upphöra?”

De s.k. andliga jantelagsmänniskorna finns det gott om överallt. De sitter på sina höga hästar och har åsikter om hur andra skall leva sina liv och att; de minsann erbjuder sina tjänster gratis eftersom de fått sina gåvor. De har däremot brist på empati, ödmjukhet och förståelse för sina medmänniskor trots sin s.k. visdom och medialitet. Men jag antar att den dagen kommer när de blir arbetslösa, blir utförsäkrade, inte får jobb någonstans att de inser varför en del tar betalt för sina tjänster, för sån är verkligheten för väldigt många ljusarbetare. Självklart finns det en anledning till allt detta och jag kan se den röda tråden i detta sammanhang. Tanken skulle aldrig falla mig i att sätta krokben för någon eller sprida information om dem som bokstavligen gör människor illa, som utnyttjar människors sorg och öppenhet och som jag vet inte samarbetar med kärleksfulla energier i den andliga världen. Jag vet att denna typ av energi slutligen kommer att förgöra sig på egen hand. Alla får vi skörda det vi sått, ingen går fri från sitt ansvar eller handlingar. Vad jag väljer att lägga fokus på är att sprida ljus, kunskap och kärlek till dem som vill lyssna.

Vara medvetenOrdet andlighet betyder tydligen olika saker för olika människor. För mig har andlighet alltid handlat om att bli bättre människa på alla sätt som det går. Som ljusarbetare har jag en uppgift att hjälpa andra så gott som jag kan, med dem verktygen jag har till hands. Det handlar om att tala utifrån mitt hjärta och tillåta min själ uttrycka sig genom kärlekens olika språk. Det innebär att även om jag går jordiska utbildningar för att vara en länk till de andliga världarna, behöver det inte innebära att jag har kontakt med kärleksfulla källor. Tror ni verkligen att våra medhjälpare och andra väsen bryr sig om vilka jordiska kurser jag gått eller att jag har ett diplom bara för att människor kräver det av mig? Kontakten till Universums mångfald går inte genom en pappersbit, den pappersbiten är inte värt ett dugg. Vad dessa högre väsen är intresserade av är hur jag är i mitt hjärta, vad jag står för, hur jag använder min energi och i vilket syfte. De kan också välja att stänga ner min kontakt till dem om jag skulle missbruka den kunskapen jag har i dag. Det är de som väljer att stå vid min sida och inte tvärtom när jag ex. ger healing till andra eller renar dem från negativa energier. Det innebär att jag måste ha ansvar för all min energi och att jag aldrig kan hjälpa någon om jag själv är i obalans eller inte mår bra. Det spelar ingen roll vem jag samarbetar med eller ber till när jag ska utföra ett arbete. Jag är ett verktyg, jag är länken och om verktyget är smutsigt kan det inte göra ett bra arbete. Tro vad ni vill, talar enbart utifrån mina erfarenheter och delar ni inte den tron är det upp till er. Följ ert hjärta och vägledningen ni själva får, vi har alla olika uppgifter.

Vägledare och guider kommer och går hela tiden så länge jag har en inre vilja till att förändra mig, utveckla mig och växa i allt det som definierar mig som människa. Jag säger INTE att utbildningar är fel, jag säger att en pappersbit inte bevisar att någon automatiskt är lämplig att hjälpa andra människor. All kunskap kan användas i gott eller ont syfte beroende på människan. Det är viktigt att förstå detta. Många har allehanda kurser som ett försörjningssystem, där både healers och medium spottas ut på löpande band, ett litet diplom skrivs ut och allting är frid och fröjd. Samma sak gäller även dem som har naturliga gåvor, de kan också missbrukas på olika sätt. Lite då och då ringer människor till mig för att beklaga sig över att deras liv försämrats på grund av någon andlig utbildning eller att någon de anlitat, för att få hjälp, inte har fungerat. Tusentals kronor har de investerat i att bli hjälpta, rensade, healade osv. och livet blir bara allt värre och de mår allt sämre. Jag förstår ärligt talat inte detta fenomen. Hur kan detta vara möjligt om nu alla arbetar genom kärleksljuset? Alla måste ha ett ansvar, terapeuten liksom kunden. Det finns kunder som ständigt beklagar sig över terapeuter de själva anlitat. De följer inte råden, de ignorerar budskapen, lyssnar inte på svaren (eftersom de inte vill höra det som sägs), arbetar inte ett dugg på att förändra sina mönster eller gör absolut ingenting för att hjälpa sig själva. Ingenting kommer trillande ner från himmelen utan vårt eget personliga engagemang och vilja. Det finns gott om människor som ständigt saboterar sina liv på egen hand och vill inte ta ansvar för det. Visst är det enklare att ideligen komma med ursäkter och allmänt missnöje än att ta tag i saker och ting själv.

Många tror att bara för att de har en naturlig talang att de genast ska hjälpa alla andra. De inser inte att de först och främst måste hjälpa sig själva, få en djupare insikt i de lärdomarna de fått, integrera dem i livet, sitt innersta väsen innan lärdomen används för att hjälpa andra. Viss kunskap krävs för hur jag ska rena och rensa mig själv, hur jag bygger upp ett beskydd omkring mig och andra, veta vilka väsen jag egentligen har kontakt med även om de ger ett intryck av att vara änglar, uppstigna mästare eller vad de nu kallar sig, hur jag tar mig förbi de tyngre dimensionernas slöjor där allt inte är gott och kärleksfullt, hur energi manifesteras samt varför och, den viktigaste lärdomen som är, att aldrig arbeta utifrån sitt EGO. Bara för att vi läser en bok, full av visdom, gör oss automatiskt inte till mästare. Viss livserfarenheter och insikter krävs för att förstå vad det hela handlar om. Jag är inte allsmäktig eller allvetande, även jag kan ha fel ibland och jag gör en del misstag. Jag vet att jag inte kan hjälpa alla, jag inser att jag blott är en människa av kött och blod. Jag har full tillit mitt ljusarbete som jag utför, tillit till mina guider och vägledare, de är mina bästa vänner, familj och lärare. Men resan fram till den punkten där jag är i dag har till stor del handlat om självinsikter, personlig självkännedom och ett inre arbete som sträckt sig över många år.

En av de värsta mänskliga beteenden är när andliga människor (som också ibland varit ens vänner), som påstår sig vara mediala, intuitiva eller känsliga, missbrukar sin kunskap i ett negativt syfte. Detta gör de genom att ljuga, manipulera och sprida en hel del skitsnack om andra som arbetar med liknande arbeten som de själva. Detta har jag personligen upplevt många gånger. Min filosofi är att allt vi sänder ut, i form av tankar, känslor, ord och handlingar, är energi och den energin är skapande. Den energin påverkar oss alla på gott och ont, blockerar och orsakar obalanser på olika plan i livet. Varför? Av den enkla orsaken att vi alla är sammankopplade på ett energimässigt plan. Den viktigaste frågan bör istället vara: ”Varför finns behovet av att kränka och sprida osanningar om andra?” Människor gör detta av olika anledningar som ex. projicera sin skuld, dåliga samvete och oärlighet på andra, få andra människor att titta i en annan riktning för att undvika att någon ser igenom dem, de är konflikträdda, har inget av värde och sanning att säga till personen de pratar illa om, de utnyttjar systematiskt andra mediala människor för sin egen vinnings skull och för att stjäla andras visdom genom att spela ut sin påstådda offermentalitet och att all världens olycka alltid drabbar dem. Denna manipulation är så långt ifrån den kärleksfulla energin eftersom den på ett medvetet plan är planerad och blivit en del av deras mönster. Nu tycker då en del att det är konstigt att jag lägger ner tid och energi på att skriva om förtal, men detta är ett stort problem som drabbar människor varje dag. Om inte detta problem hade funnits skulle vår tillvaro varit mycket enklare på alla sätt och viss, både fysiskt och energimässigt. Trots denna kunskap väljer andliga människor att göra precis tvärtom, vilket för mig är oandligt och oansvarigt. Jag tycker att människor som kommit en bit på vägen i sin andliga utveckling faktiskt borde veta bättre. De har ett större ansvar än dem som påbörjat sin andliga resa eller tillfälligt är vilse i livet. Alla har vi varit ”unga” i vår andlighet. Många misstag har gjorts genom tiderna. Misstagen har lett oss till erfarenheter som i sin tur har givit oss kunskap. När väl kunskapen finns kan inte misstagen bortförklaras eller ursäktas.

Andlighet handlar också om att bemöta människor där de befinner sig i livet. En del människor går till många medium tills de fått svaren de vill ha och nedsvärtar alla andra för att de helt enkelt inte vill se var de sitter fast eller förstår budskapen de får. För att hjälpa någon måste den personen vara öppen för den hjälpen, lyssna till sitt inre och råden som förmedlas. Vilka beslut de därefter än tar, är helt och hållet upp till dem själva och detta måste vi ödmjukt respektera. Deras val, deras beslut och de får själva leva med dessa konsekvenser. Med andra ord, faller det inte under mitt ansvar att peka finger och döma deras handlingar. Allting annat överlämnar jag till de högre makterna, den Universella rättvisan, Karma eller vad ni nu vill kalla det. Är det inte dags att ordet andlighet börjar praktiseras och inte bara förblir ett vackert ord som det talas om?

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Vem eller vilka väsen ber vi till på daglig basis

Vem eller vilka vänder vi oss till när vi ber om hjälp, vägledning eller beskydd? Vilka är dessa väsen, änglar, guider, vägledare eller vad vi nu än kallar dem? Är de verkligen goda eller ger de ett sken av att vara goda? New Age är en soppa av många olika idéer och som oftast har sitt ursprung från olika trosuppfattningar. Personligen är jag inte religiös men däremot är jag en andligt sökande människa som vill leva ett liv i och genom kärleksenergin. Andlighet för mig handlar inte om att vara religiös, be till gud eller följa långdragna tröttsamma ritualer. Andlighet för mig handlar om att komma i kontakt med mitt själsliga ursprung samtidigt som jag lever här, med båda fötterna på jorden. Ingen lätt balansgång alltid, att leva mellan två olika världar, men tycker jag har lyckats bra med den uppgiften.

Religion är en helig ko som aldrig får ifrågasättas eller kritiseras. Det gör jag inte här i denna artikel. Som sökare måste jag ta reda på vad eller vem jag vänder mig till i svåra stunder. Vill veta och förstå varför, när vi (vi är många som undrar över samma sak) ber om hjälp, vägledning eller beskydd från t.ex. änglar, upplever att de redan negativa situationerna eskalerar. För mig är detta obegripligt och jag vill förstå varför. Bestraffningsmetoder eller ignorering används inte av kärleksfulla grupper i Universum, och det vet jag med säkerhet och särskilt inte när bönerna enbart handlar om att förstå, läka och beskyddas från negativa destruktiva energier. De gånger jag vänt mig till Universum och bett om hjälp har resultaten varit positiva och lärorika utifrån kärleksenergin. Vad är skillnaden då? Varför är resultaten så olika? Hur djupt rotade är dessa illusioner som vi vänder oss till för att få hjälp?

Om vi skulle leka med en hypotetisk tanke om att jorden idag styrs av negativa krafter, som tog herraväldet över denna planet, är det inte konstigt att allt genomsyras av dessa energier. Jag syftar då på våra traditioner, religioner, historia, myter, legender etc. Det är nämligen många som tror på denna teori, om att destruktiva väsen har tagit över kontrollen över denna planet, och det kanske är förklarningen till varför vi människor är splittrade, obalanserade och oliktänkande. Det kanske är förklarningen till varför våra böner inte hörsammas eftersom vi helt enkelt inte tillhör den gruppen av väsen eller den ursprungskällan som för tillfället styr denna del av Universum. De upplevelser jag har, när jag kommit i kontakt med tidigare liv, har varit långt ifrån kärleksfulla. Dessa upplevelser var fasansfulla, förnedrande och smärtsamma. Jag pratar om inkvisition och tortyr, utförda av gudfruktiga människor. Att bara komma på tanken att utföra dessa fruktansvärda dåd, mot hundra tusentals människor (siffran varierar beroende på källa) är för mig obegripligt och undrar vilka krafter som egentligen ligger bakom dessa handlingar. Sen undrar jag varför inga s.k. änglar har ingripit eller stoppat denna fanatism. Hur kunde dessa fruktansvärda handlingar pågå (och fortfarande pågår) mot oskyldiga, i guds namn och ingen aktivt gjort någonting för att stoppa det? Den Fria Viljan, var tog den vägen? Rättvisa, sanning och gottgörelse har vi inte sett röken av, snarare tvärtom. Även i nutid förföljs vi av samma fanatiska individer fast på ett annorlunda sätt.

”Det är inte gud eller religionen det är fel på, det är människorna som misstolkar budskapen det är fel på” – är ett tröttsamt svar. Men var kommer ursprungssanningen ifrån? Vem är gud och var kommer det begreppet ifrån? Denna myt föddes någonstans och har blivit djupt rotad i det mänskliga undermedvetandet. Hur kan någon av oss vara säker på att den guden det syftas på här kommer från kärleksenergin, när människor inte har förmågan att följa ett enkelt budskap som kärlek eller agera utifrån den? Ärligt talat, hur länge ska dessa illgärningar gå ostraffade? Vad väntar dessa kraftfulla väsen på? Varför gör de ingenting för att aktivt stoppa det som pågår? Det gör de inte eftersom de ligger bakom allt det som sker och det är min slutsats. De krafter som styr denna del av Universum är här för att stanna, gratis energimässig föda och lättpåverkade människor att styra precis som de vill. Här finns det gott om människor som kan bli speciellt utvalda och som är lätta att manipulera. Det kanske beror på att de inkarnerat från just den plats där dessa energier har sitt ursprung. Dessa människor kan sen i stor skala sprida skräck, våld och förtryck, samtidigt som de gömmer sitt rätta ansikte bakom någon helig skrift. Det mest märkliga är att alla nutida religioner kan på ett eller annat sätt spåras till någon annan ursprunglig gudalära genom att ge den ett nytt namn, revidera lite i texterna och döpa om de gamla namnen. Varje gång någon helig skrift har ifrågasatts genom att inte kunna hänvisas till historiska dokument har det genast viftats med ex. Bibeln som om det vore svar nog. Att ha en övertygelse som bygger på kärleksfull energi och följa en norm till att bli en bättre människa är en sak. Men det är stor skillnad på att personligen tro på något som man själv inte upplevt och använder den tron till att slå människor på huvudet. Om din personliga tro bygger på någon helig skrift och du känner dig lycklig och uppfylld, innebär det inte att din personliga övertygelse är rätt för alla andra. Skulle det inte vara mer kärleksfullt att leva ditt liv som du önskar och låta andra göra detsamma?

BudbärarnaÄrkeänglar som tillskrivs många fantastiska förmågor, kan röra sig genom tid och rum, ha kunskap i vad som finns i framtiden osv. Hur kan det då komma sig att de agerar som sändebud från någon påstådd Gud, genom att ge människor heliga budskap som i sin tur skapat otaliga krig och lidande? Det är ju trots allt allvetande, upphöjda väsen vi talar om här. På vilket sätt har de olika religionerna främjat mänskligheten i helhet? Har det verkligen fört oss framåt i vår utveckling, gett oss rättvisa, frihet att välja och leva våra liv utifrån kärleksenergin? Hade våra liv sett annorlunda ut utan den mörka medeltiden, inkvisitionen, dagens s.k. misstolkningar av heliga skrifter, religiösa förbud, lagar o paragrafer, könsdiskriminering osv.? Dessa högre väsen som påstår att dualism är en illusion som inte finns ”där uppe”, samtidigt som de själva är den egentliga orsaken till denna obalans vi har här. Det är inte svårt att tänka med eget huvud, det gör faktiskt inte ont. Kanske ditt liv blir lyckligare och rikare när du slutar vända dig mot den förtryckande energin i Universum och börjar samarbeta med de verkligt kärleksfulla energierna. Glöm alla namn du hitintills har lärt dig att kalla på. Vänd dig mot energin och känn med ditt hjärta på vem eller vad du har kontakt med. Jorden har nog med falska ljusbärare som sprider falsk information som många blint följer.

Kanske kan mitt hjärta inte ta emot hjälp från väsen som har sitt ursprung från religioner som bygger på tusenårigt förtryck, våld och krig. Måhända har mina tidigare upplevelser överskuggat den sanna naturen men jag har en inre känsla som jag för tillfället måste följa, för att finna svaren. Majoriteten har inte alltid rätt och även om fåtal tycker och känner annorlunda behöver det inte innebära att de har fel. Var och en av oss måste få lov att välja själva, göra egna bedömningar som rör våra liv. Personligen har jag aldrig haft intresse över att övertyga andra om vad jag känner, vilka energier som finns, hur de arbetar, mediumskap, healing etc. Jag vill endast informera och resten är upp till var och en att tolka som de vill. Har inget behov av att vara någons guru men jag har en inre drivkraft av att vara min egen mästare. Jag vill kunna ha möjlighet att röra mig i alla riktningar, leva mitt eget liv, utvecklas och växa bortom dogmatiska läror och åsikter. Frihet, är det min själ mår bäst av, precis som de flesta av oss (tror jag). Samtidigt som jag kan känna respekten av att jag, precis som du, kan vara en individ med min unika energi bland miljarder människor. Min känsla så här långt är att jag inte behöver ha alla svaren, jag är här för att ta del av mångfalden av information och finna svaren i upplevelserna. Om någonting inte känns bra inom mig, en varningsklocka som ringer, måste jag ta ett steg tillbaka och lyssna på mitt inre. Detta har jag gjort i stort sett under hela mitt liv och den inre känslan har aldrig svikit mig, även om jag ibland svikit mig själv, genom att inte ha tillit till min inre känsla. Genom åren som gått har jag varit i kontakt med olika typer av väsen såsom utomjordingar, änglar, halvgudar, kraftdjur och mindre trevliga väsen av det negativa slaget. Jag påstår inte att jag varit i kontakt med alla grupper genom mina upplevelser men ganska många har jag sett, pratat med och känt av. De absolut värsta jag träffat av alla dessa jag räknat upp är… människor. Människor som missbrukar sin kunskap, har förmågan att förflytta sig astralt medvetet och inte på något sätt tar ansvar för den energi de skickar ut till andra.

Varje människa ska ha rättighet att tro på vad de vill och följa sitt hjärta. Det gör jag också genom att ifrågasätta det som inte är kärleksfullt och som inte känns bra i mitt hjärta. Det jag ser, klart och tydligt, är att denna planet härskas av förtryckande våldtagande krafter och det måste få ett slut. Religioner eller budskap som bygger på sann kärlek borde ju, med all rimlighet, föra samman människor. För närvarande bryr jag mig faktiskt inte om människor som påstår att just deras religion är fredlig så länge det finns utrymme för misstolkningar och handlingarna är motsatsen till kärlek, samarbete och likvärdighet. Så länge det finns diskriminering, förtryck och andligt patriarkat som anser sig vara närmare gud än alla andra är för mig inte acceptabelt. Alla är vi andliga såsom växter, djur, män, kvinnor, barn, planeten… allt har ett medvetande, en själ, ett syfte och mening med sin existens. Att någon ger sig rätten och påstå sig stå över andra levande varelser är inte kärleksfullt. Det behövs inga lagar för att skilja på mäns och kvinnors andliga medvetenhet eller lagar för hur kärlek ska uttryckas. Om kärleken inte bor i hjärtat kan ingen lag ändra på den sanningen. Det är våra handlingar som berättar vilken kraft det är som styr hjärtat, inom var och en av oss. Vi bedrar oss själva när vi tror att kärlek finns överallt i alla dimensioner och energifrekvenser. Det gör det inte, och alla våra problem som finns på denna planet är svar nog på den frågan.

Du kanske själv har kommit fram till en del slutsatser när det gäller ditt liv och varför inte dina böner blir hörda när du vänder dig till vissa väsen. Det behöver inte handla om att det är något fel på dig eller att du inte är värdig den uppmärksamheten. Svaret kan vara så enkelt som att du vänder dig mot en ursprungskälla som inte går i linje med din egen själs ursprung. Du behöver inte genast anamma eller förkasta min åsikt men du kan fundera lite över vad jag försöker säga. Personligen litar jag aldrig på absoluta sanningar när det gäller personlig andlig utveckling. Om din tro på den definitionen av änglar, som många följer, hjälper dig i ditt dagliga liv är det din sanning och som du ska fortsätta att leva efter. Om du vet att du inte får den hjälp av samma typ av änglar ska du söka dig till andra platser i Universum eller varför inte lita på ditt Högre Jag. Följ ditt hjärta tills du hittat hem och får den hjälp som du behöver medan du är här.

Jag vill vara väldigt övertydlig med att säga att: jag inte på något sätt förnekar att det finns väsen som är änglalika, kärleksfulla och hjälpsamma. Det jag försöker förmedla är att: det finns väsen som kan manipulera oss att tro att vi har kontakt med de ljusa och kärleksfulla energierna. De manipulativa väsendena är enormt duktiga på att kamouflera sig, höja kanalen/personen till himlarna. För det mesta säger de mycket men ingenting som är av substantiellt värde. Vi måste lära oss att gallra och inte gå in i ett spel där vårt ego stryks medhårs. Det är många som längtar efter att vara speciellt utvalda och agera som kanaler till ex. ärkeänglar eller andra andar med storslagna namn. Vill endast påvisa att det är stor skillnad på att tro och känna (veta). Att påstå sig tro något gör det inte mer sanningsenligt. Vår känsla är den bästa vägledaren i dessa möten och om vi får en känsla av tyngd och känner oss dränerade är det aldrig bra. Min enda önskan är att ni ska vara rädda om er, sträva efter att förverkliga de mål som ert hjärta längtar efter och uppleva balans och harmoni i livet. Detta gör ni lättast genom att ha tillit till ert inre och lyssna till visdomsorden som kommer från er egen själ.

Vänligen dela och gilla sidan så länge det går i linje med era egna övertygelser och sanningar.

© Diana Sjöbeck

Religionernas änglar

En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska (tron på en enda Gud) abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, och vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara hans rådsförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt, och enligt Dödahavsrullarna har varje människa en ond och en god ängel som ser över ens steg, den ena vill leda henne rätt på livets väg, den andra in på dödens.

Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Många forskare är av uppfattningen att idén om änglar och demoner härstammar från zoroastrismen och kom till judarna från den iranska profeten Zarathustra.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84ngel

Ärkeänglar

Enligt den klassiska, västkristna traditionen är ärkeänglarna tre till antalet: Mikael, Gabriel och Rafael. Ibland är de också fyra (inklusive Uriel) eller sju stycken. Det beror på informationskällan. Satan anses ofta vara en fallen ärkeängel, då känd som Lucifer eller Samuel. I Bibeln omnämns dock bara Mikael som ärkeängel.

I den ortodoxa kristenheten erkänns sju ärkeänglar: Mikael, Gabriel, Rafael, Selafiel, Jegudiel, Barakiel, och Jeremiel; östortodoxa kyrkan menar emellertid att det finns tusentals andra ärkeänglar, vilka inte finns namngivna. Frånsett åminnelsedagar för enskilda helgon, är varje måndag helgad åt ärkeänglarna i den ortodoxa kyrkan.

Även enligt den apokryfiska Enoks bok är ärkeänglarna sju till antalet. I bokens kapitel 20 räknas de upp enligt följande:

Uriel – åskans och jordbävningens ängel

Rafael – människoandarnas ängel

Raguel, som verkställer hämnden på världen och ljusen

Mikael, som är satt över den bästa delen af människorna – folket

Sarakael, som vakar över de människobarns andar som förleder andarna till synd

Gabriel, som är satt över ormarna och paradiset och keruberna

Remiel, satt att vaka över dem som stiger upp

Ärkeänglarnas uppgift är att förmedla budskap till människor och till Gud. Ärkeänglarna råder över historien i cirka 300 år var. Varje god tanke eller gärning som kommer från människorna samlas hos ärkeänglarna och gror som ett frö till blomma. Och på detta sätt växer tanken eller gärningen genom hierarkin upp till Gud. De är rustade med svärd. Ärkeängeln Gabriel bär benådelsens lilja, medan Rafael ofta är följd av en man som tecken på beskydd.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rke%C3%A4nglar

”Muhammed är enligt muslimer Guds (Allahs) sista profetprofeternas sigill, som under en period på 23 år fick ta emot islams heliga budskap, Koranen, genom uppenbarelser från Gud, via ärkeängeln Gabriel (Jibril). Muhammed nämns också i den muslimska trosbekännelsen: ”Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är hans sändebud”.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammed

Utomjordiska grupper

Alpha CentauriAndromedan, Pleiadian, Grey (DOW) and Reptilian

 

Zeta Reticuli and Sirians

Lords of Karmarada-krishna orions

%d bloggare gillar detta: