Tag Archives: Självkännedom

Upplevelser del 2

I dina upplevelser finner du svaren till många frågor. Hur såg t.ex. din barndom ut? Fanns det någon som såg dig, ditt värde, din potential och berömde dig för det ljus du bar på? Eller mötes du istället med irriterande blickar och reprimander, känslor av att inte vara tillräckligt bra, blivit kanske övergiven och upplevde att du var mer till besvär än barnet som var efterlängtat och älskat?

Ibland är det svårt att med ord förklara en subtil känsla. Känslor som du fångar upp men som omgivningen förnekar. Människor kan säga både det ena och det andra för att det många gånger förväntas av dem att svara på ett särskilt sätt, men de orden kommer från sinnet och inte hjärtat. En människa som verkligen ”ser” dig och lyfter fram dig är det som berör på djupet. De ser vad som döljer sig under ytan, de känner igen din själ och därför är de orden mer betydelsefulla än de orden som bara sägs för att verka kärleksfulla.

Är budskapen verkligen korrekta när du vänder dig uppåt eller inåt? Det spelar ingen roll vem budskapen kommer ifrån, för mig är det ingen skillnad, så länge orden kommer från kärleksenergin. Men jag berörs mer av ord från mina guider eftersom det är de enda som ser vad jag kämpar med, hur mitt liv är och vem jag verkligen är, bakom mina försvarsmurar som är ett måste bland människor som inte praktiserar sann empati och kärlek. Mitt råd till er dig är att du ska fortsätta följa ditt eget hjärta oavsett vad andra än tycker och tänker. Gör din egen resa, upplev allt oavsett hur det ser ut. I slutändan har du en rikedom av erfarenheter och upplevelser, och det kan ingen ta ifrån dig.

Om du kommit till jorden för att uppleva något särskilt är det något du själv bestämt att göra. Du har med stor sannolikhet bara glömt bort vad denna upplevelse (uppgift) är. Vilka är de återkommande mönstren i livet? Möter du ofta människor som beter sig på ett särskilt sätt mot dig? Känner du dig ofta betraktad av osynliga väsen eller att andar söker sig till dig och din bostad? Tar du in väldigt mycket energi från omgivningen som i sin tur påverkar ditt välmående? Om du upplever obalanser i din kropp på grund av andras energi, dina egna negativa mönster i form av tankar och känslor, vad gör du konkret för att läka dessa obalanser? Vad är din lärdom i alla dessa händelser och möten med människor? Ingenting sker av en slump, det finns en mening med allt som du upplever.

Många människor har ett negativt mönster och beteenden som de inte vill se. Hur manifesteras denna obalans fysiskt i omgivningen och i kroppen? Min guide brukar fråga en del människor ”Hur ska du någonsin förstå din egen resa i livet om du ständigt vänder kappan efter vinden?” Det finns väldigt mycket vi kan hjälpa dig med, när det gäller din personliga utveckling, svar på varför du sitter fast på olika plan i livet. Det finns ett bättre liv bortom den tyngden ifrån ditt förflutna som hindrar dig ifrån att leva ett liv i kärlek och glädje. Det är du som måste bestämma dig för att du inte längre vill slösa bort ditt liv genom att älta det förflutna. Det är du som måste sluta lyssna på råd som inte hjälper dig framåt. Det är du som måste ta ett beslut om att göra de förändringar som krävs för att verkligen leva livet. Vi finns här för att hjälpa dig när du är redo.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Ensamhet

Det är nyttigt att vara ensam i perioder. I tystnaden hör du din själ mer klart och tydligt. Du kan lättare förstå orsakerna till dina obalanser och få verktygen till att lösa upp dem. Det du bör undvika är att isolera dig när mörkret greppar taget om hjärtat. Du kanske känner till att destruktiva tankar kan leva ett eget liv och det bidrar bara till att den negativa nedåtgående spiralen borrar sig djupare ner i avgrunden.

Den energin som tanken och känslan bär på måste frigöras så fort som möjligt. Det jag pratar om är inte en flykt eller ignorering. Det jag säger är att identifiera energin, vad den bär på, sätta ord på tanken och känslan. Endast då blir det lättare att släppa taget om den tyngden oavsett hur den ser ut. Alla livsprocesser är extremt energikrävande och de tenderar att dyka upp vid de tillfällen du är redo att möta dem, även om du inte tror på det själv just då. Du är stark och kan ta dig igenom allt som livet vill visa dig. Glöm aldrig det!

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Våga se saker och ting annorlunda

När det gäller vår individuella resa och utveckling måste vi våga ompröva våra egna principer. Om vi kört fast på något plan i livet är detta en indikation på en obalans. Det är kanske något vi missat eller inte förstått. Vi kanske behöver mer information eller omprogrammera vår grundläggande ståndpunkt. Ingen av oss kan lära oss någonting nytt så länge vi håller kvar vid förlegade sanningar. När vårt medvetande öppnas upp kommer mycket av det som vi tror på att manifesteras för att vi ska kunna se om den riktlinjen verkligen överensstämmer med vår själ. När den inte gör det måste en inre förändring ta form.

©️ Diana Sjöbeck

Själens trötthet, dags att lämna mörkret och stiga in i ljuset

Kära läsare

Ett stort tack till er alla som följer min blogg. Jag är tacksam över den fina feedback som ni givit mig. Är väldigt glad över att mina artiklar har hjälpt så många människor. En del finner styrka i texterna, en del får många insikter och en del får kraft till att bryta sig loss från destruktiva relationer och mönster. Ni som tagit er tid till att skriva några rader eller ringt och pratat med mig har gett mig det jag behövt. Några uppmuntrande ord och uppskattning över det jag skriver om.

Nu rör vi oss sakta mot ljusare tider och det nya året är snart här. Jag önskar att alla era drömmar besannas i det nya året som kommer. Men först är det lämpligt att släppa taget om allt det negativa och destruktiva som håller er kvar i det som varit eller är. Några av er har uttryckt en önskan om att vilja läsa lite mer om olika former av blockeringar. Därför tycker jag att denna artikel kan vara till hjälp för er, som vill kasta den tunga ryggsäcken och välkomna det nya året med ny skaparkraft och kärleksfull energi. Förlåtelse är det första och det mest viktiga steget till frigörelse.

När ångesten griper tag om ditt hjärta, vem går tankarna till då? När du känner dig själsligt trött, vad är din primära känsla och tanke vid dessa tillfällen? Din själsliga trötthet är ett symptom på att någonting är i obalans omkring dig. Du blir trött, nedstämd och orolig när din själ påverkas av yttre påfrestningar såsom osanningar och manipulation från människor. Andra exempel är; när du inte lyssnar på ditt inre, när du vilseleds att gå en väg som går emot ditt hjärta och när du ignorerar varningsklockorna som försöker berätta någonting viktigt för dig. Andra orsaker som också måste nämnas är att vistas på platser och med personer som är väldigt negativt laddade. Dessa källor är de grundläggande orsakerna till dina blockeringar och själsliga trötthet. Om du redan är starkt intuitiv och känslig för energiskiftningar vet du direkt eller indirekt att någonting inte stämmer. Vid dessa tillfällen bör du stanna upp och känna efter vad dessa känslor försöker förmedla till dig. Vad är det som inte stämmer? Vad är orsakerna till dessa obalanser? Svaren finns alltid inom dig själv, om du vågar titta på dem utan att döma och utan att egot ger dig svaren som är baserade på rädslor och flykt från personligt ansvar.

Själen blir trött av osanningar och oärlighet

En del människor kan helt enkelt inte tala sanning, vara ärliga och uppriktiga med sina intentioner. Människor som ofta använder sig av manipulerande energi, falsk omtanke och låtsat intresse styrs av dessa destruktiva inlärda mönster och beteenden. Deras agenda är ganska klar och tydlig. Oavsett orsakerna har de någonting väldigt värdefullt att lära dig och det ska du vara tacksam för. Men det kommer också en tidpunkt när du lärt dig denna läxa väl och kan välja att gå vidare med ditt liv. Risken är annars stor att du själv blir kvar i dessa relationer på grund av dina mönster. Du kan säga nej till allt som du inte vill befatta dig med. Det är din rättighet och skyldighet mot dig själv. Nu pratar jag givetvis inte om att du ska vända ryggen mot människor som behöver din hjälp och ditt stöd men detta bör aldrig ske på din bekostnad eller om du själv inte mår bra.

Du bör definitivt inte slösa bort din energi och tid på människor som utnyttjar dig och som valt att stanna kvar i en negativ nedåtgående spiral. Jag kan ärligt säga att jag inte har åsikter om andras personliga resor, livsprocesser eller val i livet. Jag dömer ingen och har aldrig gjort! När någon ber om råd ger jag det helhjärtat, både professionellt och privat. Däremot har jag också rätten att välja vem jag vill hjälpa eller vad jag vill lyssna på när det gäller mitt arbete och privatliv. Jag accepterar inte förtryck i någon form! Jag accepterar inte våld i någon form! Att utsätta andra levande och kännande varelser för förtryck och våld är ett val, inte någon medfödd gudomlig eller mänsklig rättighet. Dessa två kärlekslösa handlingar är vad människor gjort i alla tider och det har tyvärr inte skett någon större förändring på den punkten.

Girighet är inte upplyftande för själen

Girighet är inte något nytt fenomen. Detta har de grekiska filosoferna redan skrivit mycket om. Den sjukdomen har vi även i dag inom alla samhällskategorier. De flesta vill få något gratis. De flesta vill sko sig på andra och ytterst få stannar upp och tänker efter att ”ett flöde kan aldrig skapas ur tomma luften”. Om jag t.ex. startar ett flöde och skickar det till någon måste den energin fångas upp och generera någonting tillbaka. Om energin fångas upp och inte ger någonting tillbaka då blir den energin enkelriktad och det gillar givetvis endast energitjuvar. Många människor är inte kapabla till att tänka själva, upplysningens grundidé kan inte tillämpas på dagens människor heller. Någon ska följas, vissa ska bara rida på andras våg utan att själva behöva tänka eller agera. Om nu detta förfarande inte ger några goda resultat kan de alltid skylla på någon annan för den misären de upplever i sina liv. De vill inte ta konsekvenserna av de dåliga valen i livet som de själva varit med om att skapa. Det är världens enklaste sak att vara passiv och samtidigt gnälla över alla andra utom att möjligtvis titta lite närmare på sig själv. Alla andra är det fel på. Alla är samtidigt så jäkligt perfekta och därför kommer girigheten, orättvisorna och lidandet att fortsätta eftersom ingen vill ta ansvar för sin egen energi. Det är många som anser att endast politiker bär ansvaret över förändringar eller att endast rika människor bär ansvaret över vår planets välbefinnande. Men utan mig och dig kan dessa personer inte bli mäktiga, få ansvaret över våra liv och vår framtid. Vi har alla en skyldighet både i liten eller stor skala. Alla kan hjälpas åt, samarbeta mot ett gemensamt mål om nu målet är baserat på kärleksfull energi. Utvecklingen på vår planet tyder på motsatsen och det är på grund av att hjärtat inte är med i ekvationen. Pengar är den uråldriga guden som dyrkas högst och av flest människor på jorden.

Destruktiv energi dödar själen

Vi kan alla må dåligt i perioder. Smärta, död, sorg, förlust, personliga processer osv. är en del av livet. Dessa obalanser måste läkas i den takt som själen behöver. När någon mår dåligt frigör de enorma mängder med tung energi som fångas upp av omgivningen. En del är medvetna om detta och en del inte. Jag har personligen mött en hel del människor som försökt hjälpa andra trots att de själva inte varit i balans. Har skrivit om detta tidigare men jag får upprepa mig igen. För det första är det farligt för dig då du inte är motståndskraftig mot negativ energi. Detta kan på sikt göra dig sjuk. För det andra är det inte kärleksfullt att ge t.ex. healing eller rensa någon om du själv inte mår bra då det alltid sker ett energiutbyte vid dessa tillfällen. Du är ett verktyg och ett verktyg som är smutsigt kan inte göra ett bra arbete. Jag har sett många argument mot detta påstående som att de t.ex. blir skyddade från änglarna, mästarna osv. eftersom de har ett samarbete med dessa väsen. Men om det nu är på det sättet varför kan inte dessa väsen helt enkelt göra det jobbet utan att blanda in någon annan som inte själv mår bra? Varför alla dessa intrikata ritualer och konstiga påståenden när vi pratar om att all energi är skapande? Om vi Ljusarbetare har dessa förmågor, av en anledning på denna jord, borde vi också ta ansvar för vår egen hälsa, välmående, balans, skapande kraft m.m. Varför skulle vi annars lära oss att beskydda och rensa oss själva om det nu inte behövs?

Det är extremt viktigt att regelbundet rensa sig, den plats man arbetar ifrån och omsluta sig själv och platsen med kärleksljuset. Vad händer när du mediterar på en plats som har negativ energi och du själv har låg livsenergi? Hur kan du göra ett bra ljusarbete för någon person från en plats som är negativt laddad med tung och mörk energi? Vad i dessa två exempel är det svårt att förstå? Om deras kunskaper inte är tillräckliga i dessa exempel bör de ta ansvar för detta och kanske skaffa sig mer kännedom i det som de har brister i. Det har hänt att jag själv tackat nej till många jobb på grund av att jag vägrat att jobba på platser, med att hjälpa andra människor, som varit starkt laddade med ångest och annan form av negativ energi. Detta är mitt sätt att arbeta på och hur andra gör är helt och hållet upp till dem. Det är kärleksfullt att ta ansvar för allt och särskilt när man ska hjälpa andra. Det är lätt att egot tar över och skapa fler problem för människor som inte behöver det eller har bett om det.

Kontrollerande energi dränerar din själ på kraft, glädje och ljus

Det är en ofattbar skön känsla att frigöra sig från människor som flitigt använder härskartekniker, manipulerar och ljuger för sin omgivning. Det du vinner är ett själsligt lugn och hjärtat kan återigen sjunga av glädje och lycka. Dessa människor mår dåligt och det de vill är att kontrollera andras mående genom att antingen skapa eller ”smitta” av sin kaotiska energi på andra. De njuter verkligen över att skapa ångest, undvika att besvara frågor som ställs och ignorerar fullständigt dina gränssättningar. Med andra ord har de ingen respekt för dig, de älskar inte dig och vill inte dig väl. När väl denna insikt verkligen blivit en del av din medvetenhet kan du äntligen släppa dem fria och du kommer att må så mycket bättre. Det som också är fantastiskt är att du slipper känna den där klumpen i magen av att inte duga, slippa lyssna på små kommentarer som på ett subtilt sätt får dig att känna dig misslyckad och att inte känna dig värdig deras tid och omtanke. Kom ihåg att dessa människor bär på ett bagage som är en del av deras destruktiva beteenden och mönster. De gillar definitivt inte att bli konfronterade med detta. De kommer ständigt att ge en massa bortförklarningar och samtidigt få dig att känna att det är ditt fel över att de mår dåligt. Ingen förstår dem, deras lidande eller själsliga smärta. Men samtidigt ser de inte att det de beskyller alla andra för är precis det de i allra högsta grad frambringar andra. Det är inte lätt att vända ryggen åt dem som mår dåligt men ibland är det nödvändigt för ens egen hälsa och välbefinnande. Det finns ingen lag i Universum som säger att du inte har rätt att välja ett liv, en tillvaro som är baserad på kärleksljuset, lycka och glädje. Du har alltid ett val och det har faktiskt dessa personer också.

Bitterhet är också dödligt för själen

Kan det vara så att bitterhet är något, som en del människor väljer att hålla kvar vid på grund av att det ger dem en mening med att leva? Varför annars hålla sig fast vid känslor av svek och lögner som inte kan förlåtas. På vilket sätt ger man sig själv och andra en chans till att läka för att kunna lämna det förflutna bakom sig, genom att älta en oförrätt år ut och år in. Samma oförrätt som tolkas utifrån en enkelriktad sanning som anses vara fakta. Varför dra upp något av detta slaget som inträffat för ex. tre decennier sedan och kasta det i ansiktet på människor.

Bitterhet är vad en del väljer, de vill inte förlåta och vill inte heller ge andra människor möjligheten att förlåta. Bitterhet är den näring de behöver för att leva och gärna dra ner alla andra till den nivån av mående, om man nu kan kalla det mående. Don Quijote slogs mot imaginära jättar (väderkvarnar) och så gör bittra människor också. De är ständigt på sin vakt, är missunnsamma, litar inte på någon, drar gärna fram andras svagheter, i tid och otid, och låter munnen leva ett eget liv. De tål ingen kritik, fast de gjort fel, och vänder situationen helt till sin fördel och blir på så sätt martyrer. De vill samtidigt att människor ska lita på dem och anförtro sig till dem. Men vid minsta öppning ser de till att glappa med käften, för att enligt dem ska man vara ärlig och öppen. De har inget filter på vad som ska sägas eller inte och särskilt när andra människor är närvarande. Skulle man påpeka detta misstag visar de inte ett uns av ånger utan blir istället sura och kastar gärna över det ansvaret på någon annan. Det värsta av allt är att säga ”Jag tänker aldrig berätta varför jag bär på denna bitterhet gentemot dig (eller någon annan)” och med det påståendet stänger de dörren till försoning, förlåtelse och läkning. Då förväntas du att gå resten av ditt liv i tystnadens vakuum och fortsätta bära på frågetecknens ryggsäck. Inte veta vad du gjort för fel, inte förstå var felet uppstod och fortsätta känna dig värdelös och misslyckad som människa. Detta är vad den bitterheten skapar i andra människors hjärtan. Min fråga till dig är ”Varför anser du att du inte förtjänar något bättre än detta här?”

Korruption är dränerande för själen

Att arbeta medialt med att hjälpa människor är något som jag brinner för. Min specialitet är att se var människor sitter fast, rensa dem och ge dem verktygen till att förändra sina liv i en positiv riktning. Jag har genom åren haft fantastiska och härliga kunder som gjort enorma framsteg på alla plan. De har följt råden som de fått av våra guider samt vägledare. De har jobbat hårt med att göra de förändringar som behövts, förlåtit, släppt taget och läkt sina destruktiva mönster och beteenden. Dessa fantastiska och kärleksfulla människor har gjort dessa framsteg genom att ta ansvar för sina egna liv, de har tagit tillbaka sin kraft, styrka och energi. De har insett att de har en inre potential som bara väntat med att frigöras. Detta gör mig enormt glad och jag är lycklig för deras skull. Jag vet vilket smärtsamt och tungt arbete detta är och är troligtvis också det svåraste arbetet som finns. Högre grad av medvetenhet finns tillgängligt för oss alla om vi väljer det men tyvärr finns det väldigt många som inte väljer detta av olika anledningar. Jag älskar mitt Ljusarbete men det finns en baksida med detta yrke som jag inte mått bra av. Det jag syftar på här är människor som absolut inte vill ta ansvar för sin del i konflikter och problem som uppstått i deras liv. På något sätt är det andras fel att de är otrogna eller att de ingår ett förhållande med någon som redan är gift. Det är på något sätt någon annans fel att de är bittra eller missunnsamma. Det är andras fel att de mår dåligt och därför ger de sig själva rätten att snoka i andras privatliv för att få fram något som inte är bra för att på så sätt må bättre.

Ni anar inte hur många människor som finns där ute som vill utnyttja mediala personer för att få fram något negativt om personer i deras omgivning. Det är enormt frustrerande att försöka hjälpa människor där deras ego är starkare än hjärtats energi. Istället använder de sina egna barn som vapen till att kontrollera och utöva utpressning mot sina föredettingar. Detta är vuxna barn i mina ögon med ett barnsligt beteende som i samma stund ska vara goda förebilder åt sina och andras barn och ungdomar. Det högre medvetandet får lämna plats åt en lägre skola som innefattar hur man lär sig att manipulera, ljuga, vara bitter och arg på livet. Ingen konflikt har någonsin lösts genom att kasta paj på varandra. I andra situationer hade denna bild varit ganska komisk men inte här. De utsätter barnen för trauman bara för att de själva inte har förmågan att lösa sina konflikter på ett moget sätt. Härskartekniker, kontroll, förtryck och våld är vapen som används istället. Varför snokar t.ex. föräldrar i sina vuxna barns liv? I en god relation kommunicerar man med varandra och om barnen inte vill berätta något för sina föräldrar är det inte min uppgift att ge dem den informationen. Dessa personer har känt sig kränkta över att jag inte velat svara på frågor som inte har med deras liv att göra. Integritet är ett väldigt vackert ord som tydligen bara gäller vissa personer men i min värld är integritet en gräns som säger att; varken jag eller någon annan har rätten att snoka i andras privatliv och sprida det vidare till ovänner och potentiella konkurrenter. Är något oklart i detta påstående bör man verkligen titta på sig själv och sluta gömma sig bakom fasader av att vara en kärleksfull individ. Dessa beteenden och mönster är inte kärleksfulla, punkt.

Jag har all rätt att neka frågor av detta slaget men det verkar som om dessa människor inte förstår detta. Dessa frågor är inte ställda för att växa, lära sig någonting och läka situationer och relationer. Detta är den stora skillnaden och vill då dessa personer be mig att ”dra åt helvete”, vilket jag hört ett antal gånger, kommer de att bli ganska besvikna när vi inte ses där. I samma andetag är många av dessa personer själva mediala och högt andligt utvecklade, enligt dem själva. Hur går detta ihop någonstans i Universum? Varför överhuvudtaget slösa andras tid och energi för att söka efter svar som passar och avfärdar allting annat som om det vore något brunt som fastnat under skosulan? Ytterst få av dessa människor har velat få råd på hur de ska arbeta för att lösa problemen på bästa möjliga sätt ur ett kärleksfullt perspektiv eller få råd på hur de ska gå tillväga för att t.ex. läka relationerna till sina närmaste.  Här kan jag verkligen hjälpa till hur mycket som helst.

Första steget till självläkning är att inse sina negativa mönster och beteenden. Andra steget är att ta ansvar för allt som sker i ens liv och sluta lasta andra för problemen som uppstått. Visst finns det omöjliga människor som inte vill kommunicera, som inte vill förstå eller arbeta på att göra förändringar. Men detta är deras Karma som andra frivilligt eller ofrivilligt dragits in i och det bryter man lättast genom att sätta klara och tydliga gränser. De bemöter man bäst genom klara, tydliga och konkreta bevis som inte går att motbevisa och bestrida. Låter man känslorna styra kommer man garanterat att förlora. Ett litet tips bara som jag hoppas på att de som vill kan ta till sig. En del dispyter löser man inte genom att kasta mer bensin på elden som brinner. Det finns otaliga psykopater, egoistiska narcissister och mörka individer där ute i världen. Hur ont det än gör inombords bör man ställa sig frågan ”Varför har de dragits in i ditt liv?” Det skadar inte att åtminstone titta på den frågan ur det perspektivet också. Vi vet också att många ljusarbetare blir hindrade och stoppade av mörka negativa energiformer. Detta har jag skrivit om innan.

En del saker tål att upprepas tills insikten kommit. Ingen person kan förändra dina mönster och beteenden, läka och balansera din Karma, fixa ditt liv, dina problem eller någonting annat som du själv är missnöjd med. Generellt betyder detta att; allt som sker i ditt liv har du själv varit med om att skapa. Du har själv valt i vilken familj du ska födas in i för att ge dig själv möjligheten att växa, läka och skaffa erfarenheter som du behöver. Det största problemet är att du inte kommer ihåg detta och faller av den anledningen in i offerrollen. Denna beskrivning är generell och kan givetvis inte användas enskilt på individen och detta är min sanning. Visst kan allting dissekeras ner till minsta möjliga beståndsdel för att ifrågasätta och nedvärdera detta påstående, denna artikel i sin helhet. Det är svårt att förklara vissa orättvisor, våldsamma handlingar eller allting som går emot den Fria Viljan och suveräna kraft i en enda artikel. Min tro handlar inte om att lägga skuld på dig eller att du på något sätt förtjänar detta. Det är vad du själv tror och det kan inte jag lastas för, hur du misstolkar texten eller ser på livet. Om du är missnöjd med någonting i ditt liv är det endast upp till dig att förändra det du kan och släppa taget om resten. Att slösa mer energi på det du inte kan påverka är något som du själv väljer. Under tiden går livet vidare och plötsligt har många år förflutit till att skapa mer ångest i ditt liv. Detta är den verkliga tragedin och jag hoppas innerligt att du kan bryta dig fri från det fängelset.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck

Godkväll alla härliga själar

Jag har sett att många har haft ett tufft år som de flesta bara vill glömma och lämna det bakom sig. Personligen brukar jag skriva ner allt som varit tufft och jobbigt under året. Jag tackar för lärdomarna och sen bränner jag brevet för att frigöra den energin. Det spelar ingen roll om brevet handlar om människor, situationer eller någonting annat. Det som är viktigt är att inte lägga mer energi (tankar och känslor) på det som varit orsaken till det inre lidandet.

Jag rensar bort allt som inte tillför mig någon positiv eller inspirerande energi. Vad detta är får var och en tänka över själv. För att få en bra start på det nya året är det lämpligt att just rensa och städa undan all stagnerad och blockerande energi. Om din känsla och tanke säger dig någonting, lyssna på det. Du vet innerst inne när saker och ting går emot din själs visdom och hjärta. Det är alltid smärtsamt att t.ex. behöva ta avstånd från personer som innerst inne inte vill dig väl, men att fortsätta leva ett liv som baserar sig på lögner och förnekelse är dödligt för själen och hjärtat.

Jag vet också att många blir underskattade och istället möts av avundsjuka och ignorering. Låt inte dessa människors svagheter bli en del av din verklighet. Se ditt egenvärde och då kommer mycket att förändras ganska snabbt för dig. Lita på din intuition, ha tillit till din inre vägledning och lyssna mycket noga på dina egna guider och vägledare. När du tagit ett beslut om att vilja förändra någonting är det viktigt att ha fokus till 100%.

Ljus Kärlek och Flöde önskar jag dig 💙🐲💙

©️ Diana Sjöbeck & Draksjälarna

Du är den Du är

Vill du ha en särskild stämpel på dig eller veta i vilket fack du bäst passar in? Varför är denna klassificering viktig egentligen? Är det för att det är lättare för andra människor att veta vem du är eller inte är? Är du samma person som du var för 10 år sedan eller har du utvecklat nya förmågor, växt och utvecklats i en annan riktning än du tänkt innan?

Du är inte din yrkeskategori, din status eller kön. Ditt förflutna berättar inte vem du är i dag eller var du är på väg. Det förflutna berättar endast vad du upplevt och att du genom dessa erfarenheter har fått många lärdomar. Om du i ditt förflutna blivit utnyttjad, kränkt eller sårad är du i dag inte längre ett offer. Du har istället blivit en ljusets krigare som försvarar de försvarslösa. Du har utvecklat hög empati, ödmjukhet och medlidande.Du är stor i många avseenden, du kan röra dig i många riktningar, som ditt hjärta önskar. Av den anledningen ska du aldrig förminska ditt värde genom att lättvindigt godta andras definition om vem du är.

© Diana Sjöbeck​ & Draksjälarna

Flöde handlar om ett ömsesidigt utbyte

otacksamhetBilden med text har väckt många känslor och tolkningar till hur en del tänker. En del förklarar det så här: ”Om du hjälper mig för att få någonting tillbaka undrar jag om du egentligen hjälper mig för att få något tillbaka eller bara för att du vill hjälpa. Om du ger och förväntar dig att få något tillbaka så tar du egentligen eftersom ditt givande var ett förklätt tagande. Förväntningar av att få något tillbaka skapar frustrationen och besvikelse när du inte får det du förväntat dig, vilket i sin tur leder till min slutsats av att du inte ger av hjärtat. Om du går med förväntan om att få något tillbaka, ger du egentligen inte. Universum ser till att du får tillbaka av det du givit andra”.

Vissa människor är svåra att behaga. Oavsett hur mycket du än ger dem, kommer det aldrig att vara tillräckligt för dem. Det kan handla om din tid, ditt engagemang, uppmuntran, stöd, inre gåvor etc. Dessa människor förstår inte en enkel sak som tacksamhet eller att ställa upp för någon som hjälpt dem. Här finns inget flöde, energin är enkelriktad. När vi börjar ge, utan att bli tillfrågade, ger vi utifrån vårt hjärta och då börjar vi skapa och leva i ett flöde. Denna strategi fungerar i balanserade och harmoniska relationer. Svårare än så är det inte men flertalet människor gör det krångligt och därför kommer de konstant att uppleva en tröghet i livet, på olika plan och faktiskt också skapa en tröghet hos andra. Men självklart kommer energitjuvarna att hitta nya offer att utnyttja för att få utan att ge. Jag har länge försökt att leva med tron om att ge och inte förvänta mig att få någonting tillbaka, men det har inte fungerat, inte för mig. Inte så länge det funnits relationer där energin varit enkelriktad. Oavsett om detta handlar om ett inlärt beteende eller av egoistiska skäl är det ingen ursäkt. Alla kan förändra sig när tillräckligt många insikter infinner sig och de gör ett aktivt val som leder till förändringar.

Det är kärleksfullt att sätta gränser, det är kärleksfullt att tala om var det finns brister i en relation utan att lägga skuld på någon. Genom att sätta gränser visar du också att du börjat älska och respektera dig själv. Var rädd om dina inre skatter, slösa inte bort dina gåvor i onödan, du är värd mycket bättre än så. Ge av hela ditt hjärta men till rätt människor. Du är inte kärleksfull mot dig själv om du ger av dig själv till människor som endast utnyttjar dig. Skulle de bli tjuriga och vända dig ryggen har de inte haft någon respekt för vare sig dig, din tid eller din energi. När någonting är gratis tappar det sitt värde och en del människor kommer inte att respektera det du ger av dig själv. Jag har gjort detta så många gånger, för att hjälpa andra komma upp på sina fötter och har inte fått någonting av dem. Några få har gjort rätt för sig men det är långt ifrån alla. Men denna obalans har inte på något sätt gynnat mig, hjälpt mig framåt i livet eller fått något av det påtalade ”överflödet”. När människor enbart velat vara mina vänner så länge de tjänat på det är det inga vänner eller medmänniskor. En sann vän eller medmänniska kommer aldrig t.ex. att kräva eller förutsätta att få någonting ex. kostnadsfritt oavsett vilket yrke du har. Riktiga vänner särskiljer på vänskap och arbete. Sanna vänner kommer att betala dig för att hjälpa dig framåt eftersom de respekterar din tid, älskar och vill dig väl samt inser att det du gör är värdefullt. Dessa människor förstår att ”räkningar” är något vi alla dödliga har och att pengar är ett måste för att överleva. Har ni något avtal som ett utbyte av tjänster då är det någonting helt annat men även i det fallet är det viktigt att denna överenskommelse hedras till punkt och pricka.

flode-ar-latt-att-skapa”Att skapa ett bra flöde i livet behöver inte vara krångligt eller tidskrävande”. Får du någonting av någon, oavsett vad det än gäller, ger du någonting tillbaka. Jag pratar inte om nödvändigtvis om pengar, jag syftar på ett ömsesidigt utbyte av energier, även om pengar också är en form av energi. Ibland räcker det med ett ord som Tack. Genom att visa tacksamhet bejakar vi en medmänniska och det den givit av hjärtat. Om någon hjälper mig kommer jag alltid på något sätt att göra rätt för mig inom väldigt snar framtid. Jag förutsätter aldrig att någon ska ställa upp för mig eller göra saker för mig utan att jag ger någonting tillbaka. För mig är detta naturligt och skulle inte må bra inombords av att få någonting utan att kunna ge någonting tillbaka. När kärleksfull energi finns i en relation då ger man av sitt hjärta och den som känner av detta kommer att göra samma sak tillbaka. Detta är vad ömsesidigt flöde handlar om, något som de flesta inte förstår eller vill se. Det handlar om till stor del att förstå vad man själv behöver men också vilka behov andra har. Att hjälpa mig med något jag inte behöver eller har nytta av är ingen hjälp. Ett projicerat behov har jag ingen nytta av.

En del säger att belöningen kommer från ”överflödet” så länge vi ger av vårt hjärta, men det tror jag inte på längre. Denna självutplånande mantra av att ge villkorslöst fungerar inte och därför är det många som mår dåligt, sitter fast ekonomiskt och kommer inte vidare med sina planer. Det är väldigt enkelt att sprida dessa budskap om att ge, när bankkontot redan svämmar över. Det är väldigt enkelt att sitta på en piedestal och sprida liknande budskap när andra betalar för ens existens. Min tro är att det inte är upp till Universum att ”betala” min skuld via någon annan. Det är lika absurt som att jag köper en produkt i en butik och någon annan ska betala för den. Vi kan inte be till Universum eller högre krafter att den ska ta bort svek, oärlighet och exploatering som skapas av människor. Det är upp till oss att skapa en värld i kärlek, ljus och flöde. Endast vi själva väljer om vi vill öppna vårt hjärta eller inte. Det är upp till oss att sätta gränser mot människor som sitter fast i sin egoism och utnyttjande energi. Jag pratar inte heller om någon påtvingad ”upplysning”, utan att du endast med dina ord och handlingar visar vägen och att resten är upp till dem.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 2014

Positiva tankemönster

Den bästa gåvanTill skillnad från negativa affirmationer som vi ständigt repeterar finns positiva affirmationer. Genom repetition kan vi alltså påverka vårt undermedvetna och skapa bättre förutsättningar för att lyckas i våra liv. Vilka resultat kan du förvänta dig om du börjar nu?

 • Du tar ansvar för ditt eget liv fullt ut.
 • Du frigör dig från negativa attityder och kan se livet ur ett annat perspektiv.
 • Du börjar tycka om dig själv som du är.
 • Du ger dig möjlighet att växa och utvecklas till en unik individ.
 • Du upplever att andra dörrar öppnas och ser att livet är mycket större än vad du trodde innan.
 • Du kommer automatiskt att bli av med människor som inte längre passar in i ditt nya liv.
 • Du kommer lättare att kunna förlåta både dig själv och andra.

Nästa fråga är, hur skall jag omprogrammera mina tankar?
Vilka ord skall jag använda? Här är några exempel:

 • Jag är vacker
 • Jag är intelligent
 • Jag är energisk
 • Jag är kompetent
 • Jag är kreativ
 • Jag är glad
 • Jag är givmild
 • Jag är humoristisk
 • Jag är generös
 • Jag är modig
 • Jag är stark
 • Jag är duktig

Eller

 • Jag kan gå ner i vikt
 • Jag kan växa
 • Jag kan skratta
 • Jag kan släppa taget
 • Jag kan ta risker
 • Jag kan lösa problem
 • Jag kan lyckas
 • Jag har talanger
 • Jag har rätt kunskap
 • Jag har rätt erfarenhet

Eller

 • Jag tycker om mig själv för varje dag som går
 • Jag tar väl hand om min hälsa
 • Jag skrattar och ler varje dag
 • Jag älskar mig själv mer och mer
 • Jag kan klara av allting som jag bestämmer mig för
 • Jag förtjänar endast det bästa
 • Jag kan släppa taget om allt det som jag inte behöver
 • Jag har rätt till mina känslor
 • Jag väljer att göra saker som får mig att må bra
 • Jag förtjänar att skämma bort mig själv
 • Jag kan ta ansvar för mitt eget liv
 • Mina möjligheter är oändliga

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 2007/2014

Negativa tankemönster

Tankarnas skapande kraft i negativ bemärkelse

Sadness and sufferingVilka tankar har du angående dig själv eller din situation? Vad tänker du om dagarna när du är ensam? Är du verkligen medveten om att allt som du tänker, angående dig själv och din situation, kommer till slut att bli verklighet? Jag påstår att du har negativa affirmationer som du ständigt repeterar för dig själv. Vad vi alla bör lära oss är, att bli medvetna om, att våra egna negativa tankar påverkar våra liv på många olika plan.

Det handlar också om bakomliggande faktorer när du ibland uttalar dig om din situation. Det som finns i ditt undermedvetna kommer alltid att återspeglas i det verkliga livet på något sätt. Vilka är dina negativa tankemönster och hur ser de egentligen ut? Vad för sorts tillvaro skapar du till slut? Här är några exempel:

 • Känner dig misslyckad p.g.a. tidigare misstag i livet. Dessa leder i sin tur till framtida misslyckanden eftersom framtiden baseras på negativa erfarenheter.
 • Negativa föreställningar (självuppfyllda profetior) som du själv eller andra har pålagt dig när det gäller dig själv, framgång, familj, hälsa osv.
 • Konstruktiv kritik som du tar personligt och införlivar i ditt personliga sätt att se på saker och ting, en form av bekräftelse.
 • Negativa åsikter och tankar, angående dig själv, som du dagligen påminner dig om.
 • Känner dig underlägsen och tror att oavsett vad du än gör i ditt liv kommer det aldrig att bli bra.
 • Du känner att ingen annan klarar av att ta ansvar mer än du själv.
 • Känner dig överlägsen och tror att ingen kan mer än du. Du hittar ständigt fel på allt och alla.
 • Nedvärderande kommentarer som påverkar ditt beteende eller tro.
 • Negativ beskrivning av dig som du fått av dina närmaste när du var yngre och som du fortfarande håller fast vid än idag.
 • Enligt din tro är alla andra mycket smartare, lyckligare, mer kreativa eller mycket bättre på allt, än du.
 • Har lätt för att bli avundsjuk eller missunnsam när det går bra för andra.
 • Du är övertygad om att ingenting någonsin kommer att bli bättre.
 • Du har godtagit nedvärderande åsikter av andra angående dig själv. Det kan handla om din kompetens, kunskap, intelligens, utseende osv.
 • Du hittar ständiga fel på ditt utseende, för fet, för smal, ful näsa, fel ögonfärg osv.
 • Tidigare misstag som du ältar om i all oändlighet.
 • Känslor av skuld eller oförrätter som hänt i det förflutna och återspeglar nuet och framtiden.
 • Du har svårt för att koppla av och måste hela tiden arbeta med någonting.
 • Du har svårt för att ta emot komplimanger.
 • Du har en stark känsla av bitterhet eller ilska som är riktad mot dig själv och andra.
 • Du väntar på att någon ska ge dig bekräftelse för ditt arbete, värde, kompetens osv. men som aldrig kommer. Detta hör oftast ihop med det förflutna.
 • Du har en känsla av att du själv inte kan påverka någonting i ditt liv.
 • Du kan inte se din del i ett problem eller situation som uppstått. Det är alltid alla andras fel.
 • Du försöker hitta fel på andra eller bekräftar själv aldrig någon.
 • Du tar mer än vad du ger.
 • Du ger mer än vad du tar.

Resultatet av negativa tankar kan till slut skapa olika typer av människor. Det du uttrycker om dig själv skapar en bild av hur du är enligt personer i din omgivning. Det du, så att säga, skickar ut om dig själv kommer du att dra till dig eftersom du  ständigt upprepar det för dig själv. Ju mer du bekräftar det du inte vill ha desto mer av det kommer du att få.

Någon som är beroende av ständig bekräftelse är i grund och botten oförmögen att ge sig själv beröm och belöning. Därför måste alltid alla andra ständigt tala om för den personen att de duger och att de är duktiga.
Ex. ”Ingen älskar mig”

Någon som har dålig självkänsla och självvärde kommer aldrig att tro på sitt eget värde, vad de kan åstadkomma eller att de överhuvudtaget kan lyckas med någonting positivt i sitt liv.
Ex. ”Jag är värdelös” eller ”Jag är totalt misslyckad som person”

Någon som tycker synd om sig själv är oftast fast i någon obearbetad sorg- och ångerprocess. Livet har gett dem törnar, som enligt dem, inte går att bearbeta.
Ex. ”Ingen bryr sig om att, eller ser att jag mår dåligt”

Någon som är lamslagen har ett otroligt stelt trossystem. Allting är farligt, risker är farliga, förändringar är farliga, leva är farligt. Individen blir offer för sina egna negativa tankemönster och eftersom allt är farligt kan ingen förändring ske.
Ex. ”Livet är farligt, en plåga”

Någon som är negativ har en syn på världen där allting är negativt. Individen tror att ingenting i världen är positivt eller att det finns andra valmöjligheter i livet.
Ex. ”Jag kan inte påverka någonting i mitt eget liv”

Någon som är deprimerad har oftast obearbetade känslor av ilska, bitterhet, besvikelser eller oförrätter. Individen blir fast i sina tankemönster och känslor samt förlorar allt hopp om att det kan bli bättre.
Ex. ”Allting är fullkomligt meningslöst”

Någon som ständigt är på vakt bygger upp osynliga murar som ingen kommer igenom. Människor som kommer för nära blir snabbt bortstötta. Individen är många gånger inte själv medveten om muren och förstår inte varför människor drar sig undan. Muren har olika ändamål, den skyddar mot rädslor för att bli bränd, misslyckanden, besvikelser, intima relationer men också en motvilja till risktaganden, vänskapsrelationer och rädsla för att skada andra.
Ex. ”Jag är trött på att ständigt bli bränd”

Någon som är cynisk tror inte på någonting som är kärleksfullt, gott eller på människor som vill hjälpa. Individen skapar själv en barriär av cynism som stöter bort människor och blir på det viset bekräftad i sin tro att människorna i grund och botten inte brydde sig.
Ex. ”Det finns inga kärleksfulla människor”

Någon som är pessimistisk eller är en domedagsprofet är den, som verkligen kommer att lyckas eller redan lyckats sabotera för sig själv, på alla nivåer av sitt liv. I ena fallet tror individen att han/hon aldrig kommer att lyckas och har i stort sett slutat hoppas. I det andra fallet skapar det undermedvetna en självuppfyllande profetia som bottnar i självdestruktivt beteende. Det enda som finns kvar är, slutet.
Ex. ”Det enda som är säkert är att jag ska dö”

En liten tanke angående ekonomi. Pengar är en form av energi. Hur förhåller du dig till pengar? Har du alltid brist på pengar? Tycker du att räkningar är jobbiga? Har du en nonchalant syn på pengar och får som resultat alltid en massa oförutsedda utgifter? Vad tror du själv detta beror på?
Ex. ”Jag har aldrig pengar” eller ”Pengar är ett nödvändigt ont” eller ”Det är bara pengar”

Vissa forskare säger att människor tänker mellan 12 000 – 65 000 tankar om dagen. Hur många av dessa som är negativa är väldigt individuellt men en del kända författare, inom tankens skapande kraft, säger att det kan vara upp till 80 %. Ingen människa kan vara medveten om ALLA tankar som passerar men med lite träning kan vi stanna upp och tänka efter flera gånger under dagen. Det handlar om att BLI medveten om vad vi tänker så att vi kan vända på den negativa processen. När vi blir medvetna om våra negativa tankar, angående oss själva eller personer, kan vi skicka dem ljus och kärlek. Negativ energi kan annulleras med kärleksenergin och denna procedur är så enkel att ingen tror på den. Karma är vad vi skickar ut i helhet, det finns inga genvägar, ingen är ostrafflig. Allt vi skickar ut har konsekvenser på något plan.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 2007/2014

Känslighet

”Att våga visa att du är  känslig eller sårbar
är ett tecken på att du är mänsklig”

SpeglingarMånga av oss har blivit uppfostrade med att inte visa våra äkta känslor. Pojkar skall inte gråta, flickor skall vara tysta, du får inte skratta högt, du får inte visa att du är arg osv. Våra känslor som anses vara negativa skall grävas ner och inte visas offentligt. Jag anser att alla känslor, oavsett hur de ser ut, är nödvändiga och konstruktiva om de används på rätt sätt. Känslor som undanträngs och inte får utlopp, kommer att orsaka en blockering som slutligen leder till någon form av sjukdom eller psykisk obalans.

Skratta läker vissa sår men det gör också tårar på sitt sätt. Ilska kan vara en stark drivkraft när vi vill göra förändringar i vårt liv. Många människor går omkring idag och är frustrerade över att de inte får utlopp för alla sina känslor på rätt plats och vid rätt tillfälle. En del människor upprätthåller en överlägsen fasad vid dispyter eller konflikter för att inte tappa ansiktet, bli berörda eller sänka sig till någon annans nivå. Vid de tillfällena är det mycket enklare att skälla ut någon oskyldig, sparka på katten eller hunden eller bli arg på någon närstående som inte har med saken att göra. Vad innebär det att vara känslig och vilka rädslor involverar det?

 • Bli känslomässigt sårad, bli utnyttjad eller missbrukad som människa.
 • Bli ömtålig, vek eller lättpåverkad av smärta och lidande.
 • Vara fångad i en situation där dina känslor och rättigheter är ignorerade.
 • Våga öppna dig för en människa även om det innebär att du blir utnyttjad.
 • Våga tala om för någon dina innersta tankar, rädslor och känslor även om det finns en möjlighet att det kommer att användas emot dig.
 • Våga öppna dig inför nya möjligheter som kan leda till större andlig utveckling.
 • Våga göra ett inre arbete som berör obearbetade känslomässiga blockeringar. Se sig själv med öppna och ärliga ögon för att göra förändringar.
 • Våga pröva nya egenskaper eller attityder för att växa och utvecklas.

Det finns en del stereotypa föreställningar som en del människor fortfarande lever efter. En del män tycker att de inte är manliga nog om de visar en mjukare sida av sig själv. De tror att kvinnor kan uppfatta dem som veklingar eller så tror de att det är ett typiskt manligt drag som är attraktivt. En del kvinnor vill inte klassas som hysteriska kärringar om de visar sin känslighet. De tror att det ger signaler om att de är svaga och behöver räddas från livet självt. Anledningarna är självklart många fler men det är poängen som räknas. Det handlar om någonting känslomässigt som måste undvikas till varje pris. Det handlar om hur vi tror att andra människor ser och uppfattar oss. Om du undviker att visa din känslighet, hur ser det då ut?

 • Du är alltid offensiv, klandrar eller tillrättavisar andra, lägger fokus på andra istället för på dig själv.
 • Du undviker all form av hjälp eller stöd som har med känslomässig utveckling att göra. Familjestöd eller annan typ av terapi.
 • Du går, eller har gått ett antal gånger, i någon form av terapi men upprätthåller fortfarande en yttre fasad eller hittar ständigt fel på alla andra.
 • Du bär ständigt en mask av att ”se bra ut”, ”vara stark” eller ” ha samhörighetskänsla”.
 • Använder dig av en ständigt behaglig och blidkande attityd för att slippa konfrontera dig med dina äkta känslor.
 • Stänger av dina känslor eller skjuter upp dem till ett senare tillfälle.
 • Ger aldrig någon respons till andra, är tyst och håller dina äkta känslor instängda.
 • Har svårt för, eller kan inte, på ett verbalt sätt uttrycka dina känslor.
 • Du är blyg, har svårt för att träffa nya människor, är en ”panelhöna” i sociala sammanhang eftersom du är rädd för att bli bortstött eller inte omtyckt.
 • Du är en motståndare till förändringar, vill inte ändra på ditt beteendemönster eller se på saker och ting ur ett annat perspektiv.
 • Du gillar att spela teater, ha rätt sorts ansiktsuttryck och kroppsspråk i olika sociala sammanhang.

Vänligen dela tack

© Diana Sjöbeck 2007/2014